Underskriftindsamling mod opførelse af fjernvarmeanlæg i Ølstykke Stationsby

Kommentarer

#4

Det er da en omgang absolut pis og lort at placere noget nyt der, når andre forslag er langt mere konstruktive for borgerne i området, OG der oven i købet findes et udmærket alternativ i form af udbygning af et ALLEREDE EKSISTERENDE anlæg.

Dex Thelin (Ølstykke, 2020-10-21)

#6

Det hører ikke hjemme klods op ad boliger og bypark

Lene Strid (Ølstykke, 2020-10-21)

#8

Jeg ville bo tæt på anlægget Og er bange for værdi af mit hus vil falde, samt gener fra anlægget

Sarah Isabel Janik (Ølstykke, 2020-10-21)

#13

Jeg på ingen måde kan bakke op om placeringen i umiddelbar nærhed af privat beboelse. Der må kunne findes bedre placeringer der kan mindske gener for byens beboere.

Anders Morsing (Ølstykke, 2020-10-21)

#14

Det er hul i hovedet , at anlægge et fjernvarmeværk på det sted.
Hver fremadsynet og brug tiden på, at få Ølstykke Privatskole på benene, skaffe Rema1000 et godt sted og hør så i det hele taget på borgerne !!

Hanne Jensen (Ølstykke, 2020-10-21)

#27

Nej tak til at ødelægge ølstykke

Nicolai Jørgensen (Ølstykke , 2020-10-22)

#29

Jeg ønsker ikke et anlæg Pga det visuelle og pga støjen der vil komme

Stine Vibjerg (Ølstykke, 2020-10-22)

#30

Politikerne skal lytte til borgerne!

Mette Julie Theilsborg (Ølstykke, 2020-10-22)

#31

Jeg bor under 1 KM. Fra evt. fjernvarmeanlæg

Morten Lund (Ølstykke, 2020-10-22)

#32

Det er min by man prøver at afvikle 😠

Louise Petersen (Ølstykke , 2020-10-22)

#41

Jeg syntes at alternativ med placering ved Maglevad skal belyses grundigt og at der er brug for en bedre inddragende proces generelt i Egedal Kommune end det fokus der er på høringer - høringer er minimumskravet for inddragelse jf loven, og vi kan godt have højere ambitioner fir inddragelse i vores kommune

Bo Brøndum Pedersen (Ganløse, 2020-10-22)

#56

I ødelægger vores smukke landskaber og udsigter i vores eller hyggelige kommune med al jeres nybyggeri

Rene Hass (Ølstykke, 2020-10-22)

#59

Over 100 boliger er placeret under 500 meter fra den foreslåede placering

Rasmus Ripa (Ølstykke, 2020-10-22)

#65

Jeg er selv meget lydfølsom og synes den kommer til at ligge alt for tæt på bolig områder. Kønt er det nok heller ikke at se på. Der må kunne findes et mere egnet sted

Lizette Carlsen (Ølstykke , 2020-10-22)

#66

Er de naboer som lige har købt hus ved Søhøjpark blevet informeret om dette?

Nina Bech Petersen (Ølstykke, 2020-10-22)

#68

Fordi det ville være rigtig synd for området og naboerne.

Anna Rosendal (Ølstykke, 2020-10-22)

#74

Jeg skriver under, da det ikke passer ind her og jeg vil undgå larmen samt udsyn på tårn.

Michael Madsen (Ølstykke, 2020-10-22)

#76

Denne placering er ikke optimal - man kunne se på muligheder på sen modsatte side af A6 - eller udvide den eksisterende

Helle Iversen (Ølstykke, 2020-10-22)

#79

Skriver under fordi jeg er født og opvokset i ølstykke, og er ved at flytte tilbage

Alex Kjærgaard (Hillerød, 2020-10-22)

#85

Sådan et anlæg har intet at gøre midt i et beboelses område.
Husejere i nærheden af anlægget vil formentlig stå til et kæmpe tab hvis de vil sælge deres bolig - hvis de overhovedet kan komme af med boligerne.

Janne Helgeby (Ølstykke, 2020-10-22)

#87

Jeg bor inden for en radius hvor det vil påvirke min hverdag.

Karin Koch (Ølstykke, 2020-10-22)

#91

Jeg vil ikke have fjernvarme i baghaven med alle de gener det giver. Find en anden mark væk fra bebyggelse

Susanne Vejle Brunslev (Ølstykke , 2020-10-22)

#95

Jeg har svært ved at se hvorfor et fjernvarme anlæg skal placeres så tæt på tæt bebyggelse og rekreative områder. Det giver ingen mening blot at tænke tanken.

Peter Brag (Ølstykke, 2020-10-22)

#96

Jeg skriver under fordi, det er en rigtig dårlig idé at lægge et fjernvarmeværk, så tæt på bebyggelse, der må findes andre udveje

Mona-Lise Pedersen (Ølstykke, 2020-10-22)

#98

Det er meget tæt på min bolig

Kirsten Hedesmann (Ølstykke, 2020-10-22)

#99

Det er fuldstændigt vanvittigt at placere dette monster i tæt bebyggelse og i vores baghave

Camilla Larsen (Ølstykke , 2020-10-22)

#102

Det er da helt ude i hampen at lægge et fjernvarmeanlæg så tæt på de nærliggende boliger, det er en ommer👎

Ghitta Rejnhold Petersen (3650 Ølstykke, 2020-10-22)

#103

Fordi man absolut ikke kan placere sådan noget i nærheden af bolig områder

Randi Hedesmann (Ølstykke, 2020-10-22)

#107

Det er forrykt at bygge sådan et anlæg så tæt på boliger!!!

Dorte Højmose (Ølstykke, 2020-10-22)

#108

Jeg vil bo i et pænt område uden høje, grimme bygninger

Niels Lunde Rasmussen (Ølstykke, 2020-10-22)

#115

Jeg skriver under fordi det er fuldstændig urimeligt at dette byggeri skal ligge i et tæt beboet område. Det er uhørt At man ikke har spurgt borgerne i dette område. Hvem tænker at det er rimeligt at bygge et så højt tårn.

Gitte Liliendal (Ølstykke, 2020-10-22)

#120

Jeg skriver under fordi der ikke tages hensyn til de omkring liggende huse som er forholdsvis ny bygget og de der ved mister værdi. Det vil heller ikke pas ind når vil udbygge Ølstykke by.

Per Sørensen (Ølstykke , 2020-10-22)

#121

Vi er rigtige mange som ønsker ikke at have fjernvarmeanlæg tæt på hvor vi bor.

Maria Victoria Lunde Alcón (Ølstykke , 2020-10-22)

#124

Jeg bor i udlejre

Mette Strømann Larsen (Ølstykke , 2020-10-22)

#129

Man undres at nogen kan finde på at forslå et larmende tårn i dette område. Hermed min underskrift - og min underskrift skal også snart bruges på noget andet.

Henrik J. Koch (Ølstykke, 2020-10-22)

#145

Vi skal ikke have mere støj og eksisterende anlæg bør udbygges i stedet for at etablere nyt.

Christina Skovgaard (Ølstykke, 2020-10-22)

#147

Jeg synes det er meget bedre at udbygge det eksisterende anlæg.
Placeringen af et nyt anlæg så tæt på boliger er en meget dårlig idé.

Ann Dalsgaard (3650 Ølstykke, 2020-10-22)

#148

Det er bedre, at udvide det eksisterende anlæg. Det vil sandsynligvis også være billigere.

Søren Dalsgaard (3650 Ølstykke, 2020-10-22)

#150

Fordi det skal ligge et andet sted hvor det ikke genere byen. Byg det eksisterende ud i maglehvad i stedet.

Mette Fryd (Ølstykke, 2020-10-22)

#151

Jwg skriver under fordi anlægget kommer til at ligge meget tæt op af beboelse, og det er ikke hensigtsmæssigt. Endvidere kender man ikke langtidspåvirkningen af lavfrekvens støj, så tæt på beboelse.

Linda Gjerløv (Ølstykke, 2020-10-22)

#153

Syntes ikke det er okay så tæt på boliger

Malene Hansen (3650, 2020-10-22)

#159

Placering bør genovervejes

Peer Klug (Ølstykke , 2020-10-22)

#160

Dårlig placering ifht. Beboelse og byparken.

Kim Østergaard (Ølstykke, 2020-10-22)

#161

Adressen ligger ikke i et industrikvarter. Fjernvarme er ikke fremtidens varmekilde og det bliver en øjebæ ved indkørslen til Ølstykke

Nanet Groth (Ølstykke, 2020-10-22)

#168

Et fjernvarmeanlæg skal ikke ligge i et beboelsesområde, og afbrænding af affald er ikke fremtiden.

Tine Berg (Ølstykke, 2020-10-22)

#169

Det hører sig ingen steder hjemme, og vil være starten på enden for Ølstykke som hyggelig og eftertragtet by

Morten Nielsen (Ølstykke, 2020-10-22)

#172

Jeg ikke vil have et fjernvarmeanlæg så tæt på vores boligområde

Mette Willisie Olsen (Ølstykke, 2020-10-22)

#177

jeg skriver under, fordi anlæg af denne størrelse ikke skal ligge i umiddelbar nærhed af beboelser, det hører hjemme i industrikvartere, ved rensningsanlæget

Steen Klærke (Ølstykke, 2020-10-22)

#185

Jeg skriver under fordi jeg bor tæt på og jeg netop flyttede til Ølstykke pga støj hvor jeg boede før og fordi her er grønt og roligt.

Lotte Vold (Ølstykke, 2020-10-22)

#186

Er fjernvarmeværk ikke hører hjemme tæt på bebyggelse.

Mette Efland (Ølstykke, 2020-10-22)

#188

Et så stort anlæg hører ikke hjemme så tæt på et boligområde, Jeg er tillige bekymret for, at de byrådsmedlemmer, der sidder i Egedal Fjernvarmeanlægs bestyrelse, kan have meget svært ved ikke at påvirke den endelige afgørelse, når de skal være med til afgørelsen.

illa jepsen (Ølstykke, 2020-10-22)

#189

Det er tåbeligt, at placere et fjernvarmeanlæg så tæt på et beboet område.

Michael Sørensen (Ølstykke, 2020-10-22)

#190

Min mand og jeg samt 25 andre rækkehuse i grundejerforeningen Marienlyst bliver tætte naboer til fjernvarmeværket, som vil ødelægge et tæt bebygget område med støj og grimt udseende.

Margrethe Maibøll (Ølstykke , 2020-10-22)

#191

Jeg skriver under fordi jeg ikke synes det passer til et villa kvarter, og fordi det ville være støjgener

Sarah Liliendal (Ølstykke, 2020-10-22)

#192

Alt for tæt på bebyggelse. Stor gene for dem der bor i nærheden.

Birgitte Åberg (Ølstykke, 2020-10-22)

#193

Det hører ikke hjemme ved et boligkvarter! Det kan være ude ved cirkusgrunden på hjørnet ved svømmehallen så Rema kan få pladsen

Monicka Christensen (Ølstykke , 2020-10-22)

#195

Jeg skriver under fordi at jeg ikke ønsker sådan en høj bygning i et stille villakvarter. Ud over det larmet det også og dette kan komme til gene for mange

Claus Liliendal (Ølstykke , 2020-10-22)

#198

Fordi det er korrupte lokal politiker vi har og fordi det anlæg skal væk fra byen

Pernille Palmelund (Ølstykke, 2020-10-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...