Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Kommentarer

#1601

Jeg er enig med Kim Varming

Jens Olsen (Hvidovre, 2020-10-16)

#1604

Jeg mener at de tiltag der indføres, ikke i tilstrækkelig grad står i forhold til de øvrige sundhedsfaglige hensyn i samfundet, som feks det mentale og socioøkonomiske.

Sïlje Hedrich (København, 2020-10-16)

#1607

er enig.

Antonio Varao (Århus, 2020-10-16)

#1609

Jeg skriver under fordi ..
1/ jeg tror ikke på vi har en pandemi ..
2/ jeg ønsker ikke at regeringen får så stor magt, jeg vil at væsenlige ændringer skal ud til folkeafstemning, og jeg ønsker forsat at have rette til at bestemme over min engen krop, og mit eget liv og legene..
3/ Jeg finder det betænkeligt at sundheds og ældre minister egenrådigt kan definere hvilke sygdomme der kan udløse en nedlukning sf Danmark ..
4/ jeg finder det betænkeligt at man taler om tvang, og at man taler om samfundkritiske sygdomme, skal det forstås som at alle der ikke er enige med regeringen er syge og skal svangs isoleres ?? ..
5/ Jeg finder det mærkeligt at man i en epidemi lov taler om at tage folks boliger fra dem, og deres biler, hvad har disse ting med en epidemi at gøre ?.
6/ jeg skriver under fordi jeg mener vi har en regering og et folketing der har mister forståelsen for hvad demokrati er, via denne Covid 19, med magt forsøger at gøre Danmark til et totalitært og kommunistisk land ..
6/ jeg ønsker et trykt, frit og demokratisk Danmark til mine børn og børnebørn ..
I håbet om at vi samlet kan skabe det igen, skriver jeg under .. Med kærlighed til Danmark .. Why ♥️

Winnie Hyrland (Jægerspris , 2020-10-16)

#1613

Det er chokerende, at man fra regeringens side tildeler ét menneske SÅ meget magt og ovenikøbet tilsidesætter fagligheden på området.
Jeg synes ikke længere, at vi lever i et demokratisk land. Som det ser ud nu, er vi på vej over i et diktatur.

Charlotte Robyn Aurora Jacobsen (Aarhus C, 2020-10-17)

#1616

Jeg længe har fulgt og er så enig i Kim Varmings holdninger!

bettina lyhne (Svenstrup J, 2020-10-17)

#1618

Det lægerne her skriver er helt i overensstemmelse med min egen overbevisning.

Annette Olsen (Søborg, 2020-10-17)

#1620

Jeg er helt enig.

Niels Brusgaard (Vipperød, 2020-10-17)

#1625

Jeg skriver under fordi jeg oplever at de nuværende covid-19 restriktioner er helt ude af proportioner og kun er til for at skabe kontrol og angst.
Desuden hænger tvang (tvangsvaccine) ikke sammen med demokrati

Agnete Knudsen (Holbæk, 2020-10-17)

#1628

Regeringens perspektiv og hastelovgivninger grænser op til diktatur og langt fra velfærdsstat.

Tina Kobberholm (Holstebro, 2020-10-17)

#1631

Helt enig

Jørgen Fjord Christensen (Asperup, 2020-10-17)

#1637

Er enig i det skrevne.

Palle Mathiasen (Randers, 2020-10-17)

#1638

Jeg læser i denne sundhedsfaglige udlægning, at resultatet af regeringens håndtering af, og restriktioner i forbindelse med COVID-19, vil forvolde langt større skade på menneskers fysiske og psykiske helbred samt kæmpe økonomiske konsekvenser, end COVID-19 vil forårsage i sig selv. Det er på tide at revidere og lytte til fagfolk, i stedet for udelukkende at tage politisk funderede beslutninger.

Johanne Lønstrup (København S, 2020-10-17)

#1639

Danmark og danskerne lider utroligt meget under de restriktioner regeringen pålægger os og fordi det er helt ude af proportioner med sygdommen covid-19

Ole Thiemer (Glostrup, 2020-10-17)

#1640

Det er indlysende!

Donna Dasseville (Vordingbprg, 2020-10-17)

#1653

Jeg oplever en stor lemminge-effekt i samfundet, hvor almindelig demokratisk samtale sættes ud af kraft. Desuden oplevet jeg et skred mod fascistiske tendenser i regeringens kontrol/omsorg overfor befolkningen.

Jeppe Andersson (København, 2020-10-17)

#1658

Jeg er enig i de øverste og gerne vil beholde mine rettigheder.

Dorottya Petocz (Kastrup, 2020-10-17)

#1659

Fordi jeg deler den uforståenhed, der er udtrykt i erklæringen

Jeppe Severin (København Ø, 2020-10-17)

#1660

Sundhedsvæsenet slet ikke er tæt på at ramme max kapacitet og det derfor har alt for store omkostninger at leve under restriktionerne som regeringen har gennemført

Anne Jessen (Vamdrup , 2020-10-17)

#1665

Jeg er enig med Kim Varming m.fl. i betragtningerne i denne tekst. Jeg savner især dokumentation fra myndighederne der retfærdiggør hidtil uhørte magtbeføjelser hos bl.a. sundhedsministeren og retfærdiggør tvangsindgreb, herunder tvangs vaccination. Sidstnævnte savner jeg også en redegørelse for følgende; Hvis en vaccine virker, behøver de vaccinerede ikke frygte de som ikke ønsker den. Hvis den ikke virker, hvorfor så tvinge folk til at tage den...?
Det er på høje tide at myndighederne står på mål for deres gøren og laden.

Nik Modig (Nyborg, 2020-10-17)

#1667

Fordi at alt andet vil være uansvarligt...

Jimmy Luthmann (Vordingborg, 2020-10-17)

#1669

Jeg er bekymret

betina Kristensen (Jyderup, 2020-10-17)

#1670

Enig i det i skriver.... 👍 endelig nogle fornuftige mennesker.

Jeannie Pedersen (Holmegaard, 2020-10-17)

#1673

Fordi jeg tror på det i siger.!

Eskild Bennetzen (Rudkøbing, 2020-10-17)

#1679

Det andet er for dumt

Anders Høgdall (Horsens, 2020-10-17)

#1684

Enig

Christina Ehlers (København S, 2020-10-17)

#1687

Jeg har gennemskuet regerings plam

Erik Vammen (9500, 2020-10-17)

#1692

Jeg stiller mig uforstående overfor de tiltag som der rulles ud over befolkningen ifbm Covid-19

Cecilia Sandberg (Holbæk, 2020-10-17)

#1695

Jeg er bekymret for hvad der sker i forbindelse med den nye hastelov, der tager alle rettigheder fra befolkningen og fordi jeg ser restriktionerne have store konsekvenser for nogle personer i befolkningen og det er et stort indgreb i den enkeltes autonomi.

Tins Pedersen (Korsør, 2020-10-17)

#1704

Ingen skal have lov til at sygeliggøre en hel befolkning

Lis Grethe Sørensen (Fredericia, 2020-10-17)

#1705

Det er min klare overbevisning at vi bliver ført bag lyset af en skræmmekampagne uden sagligt belæg

Jens Kjer Sommer (Sawang Daen Din, 2020-10-17)

#1710

Jeg er enig i at alle restriktioner og tiltag i forbindelse med corona straks skal ophæves, og tvangsbehandlimger bandlyses

Kirsten Merrild (Nørre Snede, 2020-10-17)

#1711

Jeg skriver under fordi jeg er enig med forslagsstillerne.

Torben Hansen (Strøby, 2020-10-17)

#1723

Jeg er imod den her forhastede epidemilov. I det hele taget er jeg imod at min rettigheder frihed og ytringsfrihed tages fra mig. Jeg er imod at andre end mig selv skal bestemme over min krop. Jeg er imod at man tvang isoler folk uden grund. Jeg er imod at nogen bryder i mit hjem uden dommerkendelse da jeg ikke er kriminel. Bare fordi man vil have sin frihed bare fordi man gerne selv vil bestemme over sit liv og sin krop. Jeg er imod det her vanvid hele verden er udsat for. Jeg er imod at grundloven bliver smadret sønder og sammen. Vi vil have gamle Danmark tilbage vi vil gerne have FRIHED TILBAGE samt YTRINGSFRIHED.

Dijana Radevic Vukicevic (Ballerup , 2020-10-17)

#1724

Jeg er enig med alle de anførte kritikpunkter

Truels Bisgaard (holbæk, 2020-10-17)

#1726

Det her cirkus skal stoppes verden over sidder der experter i sundhedsvæsenet og griner af de latterlige tiltag der er blevet til pga. Cv19. Ingen er døde af det uden at have en anden alvorlig sygdom, 99.6 % overlever og det er kun for at skabe frygt, i vores samfund. Stop det vanvid nu.

Rune Ahonen (Odense , 2020-10-17)

#1728

Jeg skriver under fordi jeg finder det dybt betænkeligt og antidemokratisk at myndigheder og politikere oppisker unødig frygt i befolkningen.

Carsten Legaard (Hillerød, 2020-10-17)

#1737

Hysteriet skal væk og fornuften tilbage

Kurt Lauridsen (Odense sø, 2020-10-17)

#1743

Det er grundlovsstridigt at ville tvangsvaccinere og nedlukning har sociale, emotionelle og mentale konsekvenser som pt ikke er med i sundhedsbegrebet.

Henriette Hansen (Gudhjem, 2020-10-17)

#1744

Jeg syns vores myndigheder strammer den alt for hårdt.
Og intet af det giver mening for mig.

Thomas Andersen (Solbjerg, 2020-10-17)

#1745

Jeg skriver under fordi regeringen hemmeligholder alt for mange info for borgerne og langt hellere vil skræmme og skabe frygt

Christian Thinggaard Rasmussen (Vejle, 2020-10-17)

#1750

Fordi det er nødvendigt og vigtigt

Julie Brodersen (Horsens , 2020-10-17)

#1752

Jeg er enig

Lene Revsbech (8970 Havndal , 2020-10-17)

#1753

Jeg er enig i samtlige ord

Claus Marquart (Skanderborg , 2020-10-17)

#1755

Jeg vil kæmpe med næb og kløer for friheden til selv at bestemme over mit ejet liv

annie rasmussen (risskov, 2020-10-17)

#1760

Jeg synes at myndighederne går for langt med tiltag mod Covid-19.
Især med det nye lovforslag om epidemier m.v. (epidemiloven)
Der jo ikke ligfrem er en ny Sorte Død hvor ½-delen af befolkningen blev udryddet.

Helge Rasmussen (Svebølle, 2020-10-17)

#1766

Regeringen og folketinget respekterer ikke, at den enkelte borger har rettigheder og at de skal respekteres, herunder de selvstændiges ret til at drive virksomhed eller blive fuldt kompenseret herfor.

peder Koch (skørping, 2020-10-17)

#1768

Det her handler ikke om en virus -det handler om magt, penge og lobbyisme. Vores grundlæggende menneskerettigheder overtrædes på det groveste og dette vanvid skal stoppes!

Jeamaine Pedersen (4840 Nørre Alslev, 2020-10-17)

#1776

Mener vi skal lade slaget stå.. Det er jo som alm influenza

Flemming Rasmussen (Thyholm , 2020-10-17)

#1777

Jeg ønsker friheden tilbage og de ansvarlige stillet til regnskab.

Jens-Erik Thuesen (Middelfart , 2020-10-17)

#1778

Jeg skriver under fordi, jeg kæmper for alle børns frihed, for andres frihed og for min egen. Konsekvenserne af denne virus overskygger smittetal, smittetryk og antal døde globalt.
Verdenssituationen ligner en 3. verdenskrig. Få virker til at være klar over det.
Vi skal have en opposition og det skal være NU!

Isabella Müller (københavn, 2020-10-17)

#1783

Jeg ønsker, at beholde min selvstændighed og retten til selv at bestemme og jeg vil vaccineres eller ej.

Helene Danielsen (Sorø, 2020-10-17)

#1790

Regeringens håndtering ikke giver mening. Fordi menneskerettigheder og grundloven bliver krænket.

Jinnie Sommer (Broby, 2020-10-17)

#1793

Det er totalt uacceptabelt den måde den danske regering har håndteret denne såkaldte corona-krise på!!

Morten Justesen (Viby J, 2020-10-17)

#1797

Vores samfund er på vej til afgrunden. Både økonomisk og mentalt.

Sara Torun Klem Hansen (Tranekær, 2020-10-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...