Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Kommentarer

#35204

Stoler ikke på en vaccine, som går ind i mit DNA og som er udviklet så hurtigt. Man kender jo ikke senfølger osv.

Arne Andersen (NØRRESUNDBY, 2021-02-20)

#35207

Jeg finder, at håndteringen af cv 19 er fjernet fra de faglige kompetente personer og overgivet til politikerne, som ingen kompetencer har. Epidemiloven, indført marts 2020, er gennemført under al hast uden en ordentlig gennemgang og vurdering af behovet herfor. Væsentlige data tilbageholdes, demokratiet er sat ud af spil og restriktionerne fortsætter uden noget faglig belæg. Befolkningen har fået frataget mange af sine grundlovssikrede rettigheder og det ser kun ud til at blive værre med den kommende epidemilov. Nej tak til tvangstest, nej tak til tvangsvaccinationer. Åben hele EU op og lad folk rejse frit omkring. Virus er allevegne og kender ikke til grænser, mutationerne kommer hele tiden og kender heller ikke til grænser. Sådan har det altid været og denne virus har ikke en dødelighed, der retfærdiggør restriktionerne.

Lisbeth ROSE (Le Val, 2021-02-20)

#35208

Det er jo sund fornuft.

Henri Nissen (Christiansfeld, 2021-02-20)

#35216

Jeg er helt enig i synspunkterne

René Toft Christiansen (Herlev, 2021-02-20)

#35221

Jeg er mega enig

Naija Silke Juul (Kbh N.v , 2021-02-21)

#35224

Jeg er helt enig

anne dinesen (københavn, 2021-02-21)

#35226

Tvang er ikke vejen frem

Lonni Lundt (København, 2021-02-21)

#35231

Fordi tvang ingensteder hører hjemme

Anette P (Nysted, 2021-02-21)

#35232

Corona hysteriet har forlængst taget overhånd og regeringen lader hånt om andre partiers mening og regerer diktatorisk

Henrik Svensson (Hørning, 2021-02-21)

#35234

Jeg er enig i at det her er det rene vanvid og landet har brug for dette tiltag.

Gitte Damgaard (Juelsminde , 2021-02-21)

#35238

Jeg skriver under fordi jeg mener at der er en skjult dagsorden som må gøres op med. En regering som håndterer situationen på værste vis og ikke tilgodeser det enkelte individs sundhed og frihed.

Kasper Pultz (Horsens, 2021-02-21)

#35243

Hele tilgangen i regeringens Covid-19 tilgang er baseret på dødsangst og succes'en måles alene i tab af liv fremfor at opveje det i forhold til de omkostninger det har for den enkelte i form af tab af livsvilje/lyst og samfundets behov iøvrigt.

Mary-Anne Karas (KOLDING, 2021-02-22)

#35244

Der er ingen logik i regeringens narrativ

Christophe Lambert (Guldborg, 2021-02-22)

#35248

Jeg har et inderligt behov og ønske om om at vi kan være herre over egen krop og hvad den skal udsættes for og hvornår. Selvfølgelig skal der tages ansvar. Jeg ønsker fremadrettet at vi fortsat spritter af og er påpasselige, men jeg ønsker ikke at min rettighed som samfundsborger bliver styret top down i denne form.

Oriana Vigl (Aarhus, 2021-02-22)

#35249

Jeg synes regeringen lyver for at holde os nede.

Nok er nok

Asbjørn Andersen (Odense V, 2021-02-22)

#35257

Frihed og ansvar

Pia Christensen (Thisted, 2021-02-22)

#35258

Jeg er født som et frit menneske og jeg ønsker, at dø som et frit menneske..

Lai Kosanke (Bramming, 2021-02-22)

#35259

Jeg støtter dette.

Nikolaj Giliamsen (København, 2021-02-22)

#35265

Erklæringen underskrives fordi der ikke er konstateret overdødelighed på verdensplan i 2020. Overdødelighed må være en forudsætning for at der overhovedet kan tales om en farlig pandemi. Antallet af 'registrerede dødsfald', som følge af coronavirus, er ligeledes åbenlys svindel. Almindeligt forekommende dødsfald, som følge af hjerte- og lungesygdomme, kræft m.m. har set store fald. Påfaldende at influenza stort set blev udryddet i 2020. Dertil kommer en tvivlsom PCR-test, som ifølge opfinderen af testen, Kary Mullins, er fuldstændig uegnet til at spore virus. Myndighederne kan til gengæld godt lide testen, eftersom den kan teste positivt på alt, blot antallet af forstærkende cylus sættes højt nok. På den facon kan der skrues op og ned for antallet at registrerede smittede, alt efter hvor meget panik man ønsker at afsætte i befokningen. Det sker ofte forud for annoncering af nye restriktioner, med tilhørende indskrænkning af borgerrettigheder. Vi er vidner til det glade vanvid, altsammen på grundlag af en stor fed hoax.

Peter Hansen (Solrød Strand, 2021-02-23)

#35289

Da jeg mener at man kører en politisk propaganda for at "bekæmpe" Corona, og at man helt glemmer alle de andre livstruende sygdomme, samtidig med flere alkoholikere flere psykiske syge. Og prisen, den bliver så høj at de næste generationer skal kæmpe med at betale af på det.

Inge Bodil Jochumsen (Assens, 2021-02-23)

#35301

Jeg finder det forkasteligt at regeringen, som repræsenteret ved statsminister Mette Frederiksen, gennem et år uden modstand, har skabt en panisk stemning blandt befolkningen. Vel at mærke en fuldstændig ubegrundet panik.
Jeg finder det forkasteligt at landets borgere skal betale for iværksættelse og vedligeholdelse af denne panik.
Jeg finder det forkasteligt at statsministeren ved hjælp af politi og militær, bevidst går imod Grundlovens bestemmelser.
Jeg finder det forkasteligt at Folketinget vil vedtage en epidemilov hvis berettigelse søges fundet i en selvskabt og grundløs panik, og at denne epidemilov giver regeringer i al fremtid, lov til at undertrykke og fratage befolkningen dens grundlovs- og menneskerettighedssikrede ret til og krav på frihed.

Lars Poulsen (Stouby, 2021-02-23)

#35304

Mere end enig og glæder mig over at der er danskere som elsker Danmark og Demokrati !

Mogens Østergaard Dahl (Fuengirola, 2021-02-23)

#35306

Fordi det er det eneste rigtige at gøre !

René Øhlenschlæger (Hamborg, 2021-02-23)

#35307

Det er for langt ude med forsigtighedsprincippet. Regeringen lader sig styre af angst og tyr deraf til magtmisbrug

Dicte Sommer (6100, 2021-02-23)

#35308

Politisk korrekthed og mediernes magt kvæler oppositionen og andre holdninger

Søren Andreasen (Aalborg, 2021-02-23)

#35310

Vil ikke tvangs vaccineres

Brit Lauridsen (Ribe, 2021-02-24)

#35312

Vores frihed er indskrænket yderligere. Jeg er Social- og Sundhedsassistent, og risikerer muligvis at miste mit job ved ikke at lade mig teste.
Denne lov er helt ude af proportioner.

Rikke Aagaard Olsen (Vejle ø, 2021-02-24)

#35321

Stop fascisme vi vil have friheden tilbage og rettighederne over egen krop

Brian Rosenkilde (3230 Græsted , 2021-02-24)

#35323

Det giver ingen mening at bruge vores penge på teste....er du syg så bliv hjemme!

Kenneth Lehart Jensen (Ballerup, 2021-02-24)

#35328

Det er helt ude af proportioner det der foretages af regeringen og jeg støtter op om Kim Varming

Sten Kristiansen (Løsning, 2021-02-24)

#35329

Det føles rigtigt at lade folket få styret tilbage nu!

Stina Engsbye (Fuengirola, 2021-02-24)

#35330

Det regeringen har gjort er helt uhørt og de sidder med hovedet under armen og er ikke logisk tænkende. De har skabt frygt og angst i befolkningen og har nærmest hjernevasket folk med deres propaganda.vi har “ igen” tallene, 70% som følger uden at undersøge noget som helst. 27% som er en smule kritiske med nemme at overtale, og så de 3% som ALTID skal have svar og undersøger emnet til bunds før de godtager udsagn.
Derfor!

Issabell Kristiansen (Løsning, 2021-02-24)

#35333

Med henvisning til samlige angivne anfægtelser, samt en del øvrige.
Intet i den hidtidige eller forhåndenværende situation retfærdiggør de mange uforsvarlige tiltag, der undergraver både grundlæggende retsstatsprincipper og tilliden til evidensbaseret forskningsintegritet.

Peter Iwanoff (Ringe, 2021-02-24)

#35339

Der er ingen sundhedsfaglig begrundelse for en forsat nedlukning

Mikael Schmidt (9670 Løgstør, 2021-02-24)

#35345

Jeg deler samme synspunkt, og det er velskrevet og rart at nogle stiller spørgsmålstegn ved den strategi som vores og verdens regeringer følger ift. COVID-19 uden at tænke konsekvenser af indgrebene.

Nicki Bjerrum (Odense, 2021-02-24)

#35354

Jeg er helt enig, og støtter 100% op om erklæringen.

Maia Andersen (Taastrup, 2021-02-24)

#35355

Fordi jeg er imod regeringens lockdowns, mest restriktionerne, samt medicinalindustriel diktatur.

Bjarne Jensen (Bagsværd, 2021-02-24)

#35356

Jeg ser også bagsiden af denne hysteri. Drop det, vaccinere dem der ønsker, lad folk i risikogrupper selv afgøre hvordan de vil behandles.

Eva Lundberg (Aarhus, 2021-02-24)

#35358

Jeg tænker også den almene sundhedstilstand bliver opprioriteret i dialog og diskussioner+, og støtter dermed op

Kirsten Matzen (Randers SØ, 2021-02-24)

#35362

Fordi tvang er overgreb og ikke et demokratisk samfund med frie borgere værdigt. Fordi målet ikke altid helliger midlet. Fordi raske børn og unge ikke skal sygeliggøres og fordi vi som skatteydere ikke skal nægtes adgang til nogle af de helt basale samfundsinstitutioner og velfærdsgoder, som vores penge er med til at finansiere, såsom uddannelsesstederne, blot fordi vi nægter at underlægge os en despotisk regerings testregime.

Dita Amaris Charvell (Faaborg, 2021-02-24)

#35390

Det er det rigtige at gøre

Knud Byrjalsen ( Erja, 2021-02-24)

#35395

Jeg føler i tager vores liv fra os. Danmark er ikke et diktatur land så regering STOP nu jer selv med jeres tvang og støt dem der virkelig er syge COVID-19 er ikke en 100% dødelig vågn op!!!

Annette Aagaard (Odense C, 2021-02-25)

#35400

Jeg er meget enig i denne erklæring

Ann Spetzler (Glostrup, 2021-02-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...