Lokalplan 176 – En katastrofal fortætningsplan

Kommentarer

#404

det er vigtigt, at kommunen bevarer et af sin historisk profil og ikke udvandes, så det ligner enhver anden forstadskommune.

birgit bjerregaard (Hørsholm, 2020-10-18)

#416

Jeg flyttede hertil fordi området var ideelt med smukke omgivelser. Skoven og stranden er stadig smukke, men bygningsmassen og haverne bliver i stadig større omfang ødelagt af spekulanternes fremmarch. de bygger uden hensyntagen til naboer og områdernes karakter. Dette er en konsekvens af den gældende byplan 6 og kommunens velvilje. Den kommende byplan 176 ændrer stort intet og vejen til yderligere hærværk står derfor åben i mange år frem. Derfor protesterer jeg for at få rettet 176.

Jørgen P. Beyer (Rungsted Kyst, 2020-10-18)

#425

Jeg sætter stor pris på vores nuværende miljø og ønsker ikke den forslåede ændring

dorthe seidelin rizzardi (Rungsted kyst, 2020-10-19)

#427

Ældre villaer og ældre, moden bevoksning på store matrikler definerer Rungsted som et attraktivt, historisk kvarter. Det bliver man ikke en del af ved at nedrive detaljerige gamle huse og klemme en bunke intetsigende nye huse sammen på små grunde.

Adam Lunøe (Hørsholm, 2020-10-19)

#432

jeg er 100% enig. det må stoppes NU

per buhl (rungsted kyst, 2020-10-19)

#433

Jeg førte valgkamp (rungstedlisten) i 2017 med dette som hovedtema uden synderlig effekt, så et initiativ som dette kan muligvis flytte noget.

Karsten Eckert (Rungsted, 2020-10-19)

#436

Jeg er helt enig med Borgergruppen

jens vasehus (rungsted kyst, 2020-10-19)

#439

Jeg skriver under fordi jeg er mod en fortætning af området. Jeg bor selv ved siden af et dårligt eksempel på Bolbro Villavej 10A og 10B.

Bo Hansen (Rungsted Kyst, 2020-10-19)

#441

Jeg valgte Rungsted for ca. 10 år siden på grund af de flotte grønne omgivelser, store haver og naturen. Det skal bevares. Jeg ønsker ikke endnu en beton by.

Agata Pedersen (Rungsted , 2020-10-19)

#443

Rungsted skal forblive grønt og ikke “tæt-bebygges”.

Kenneth Pedersen (Rungsted , 2020-10-19)

#454

Fordi alt for meget ødelægges af nye tiltag, og meget nyt byggeri i dette område er ødelæggende for vores unikke særpræg, historie og charme.

Torben Stelling (Hørsholm, 2020-10-20)

#456

Jeg er skriver under pga at jeg er enig i initiativtagernes krav til den nye lokalplan.
Jeg bor På Bolbrovænge 25

Palle Gyldenløve (Rungsted Kyst, 2020-10-20)

#459

Jeg skriver under fordi jeg er helt enig!

gert edstrand (Hørsholm, 2020-10-20)

#467

Kommunen prøver at lave byen sort frem for at bevare den grøn. Alt for mange grønne områder bliver ødelagt.

Freddi Rosse (Hørsholm, 2020-10-21)

#471

Jeg ikke ønsker Gentofte-tilstande, hvor husene står så tæt at der ingen reelle haver er.

Louise Broch-Lange (Rungsted Kyst, 2020-10-22)

#472

Lokalplanen vil føre til en ændring af Rungstedområdets særlige karakter og dermed en forringelse, som vil gøre området mindre attraktivt. Det må derfor være yderst tvivlsomt, om lokalpolitikerne vil opnå den øgning i skattegrundlaget, som må formodes at være deres baggrund for lokalplanen.

For os, der i sin tid var dybt involverede i Strandbjerg-sagen, er det trist at opleve, at Hørsholm Kommune fortsat ikke ønsker at varetage Rungstedborgernes interesser.

Anne-Lise Kamper (Rungsted, 2020-10-22)

#480

Jeg skriver under fordi den nye lokalplan giver mulighed for en voldsom byfortætning bl.a. Fordi store grunde kan opdeles i et antal mindre grunde som netop opfylder minimumskravene

Ib lunde Rasmussen (Rungsted, 2020-10-22)

#490

Jeg er i sin tid flyttet til Hørsholm Kommune fordi det var en grøn kommune med mange grønne arealer og ikke en tæt bebygget forstads kommune. Og jeg synes at vi skal bevare det der er tilbage.

Bent Simonsen (Hørsholm, 2020-10-23)

#498

Jeg underskriver for at forhindre dobbelt og tofamiliehus tendenserne samt fordi vi bør forhindre at flere bygger 2 etagers monster bygninger på beskedne grunde.

Steen Skjold-Jørgensen (2960 Rungsted Kyst, 2020-10-24)

#502

Ønsker at bevare vores grønne område og ingen kreative bygherrer, som bebygger m dobbelthuse for økonomisk gevinst

Hanbe Laursen (Rungsted , 2020-10-25)

#504

Jeg ønsker bl a, at eksisterende servitutter respekteres.

Tom Olin (Rungsted, 2020-10-26)

#509

Man skal huske at bevare det smukke område med forholdsvis store grønne have (grunde) med luft omkring + grønne haver og ikke små sammenpressede parceller med øgede belastninger på området

Grethe Skytte (Kokkedal, 2020-10-28)

#516

jeg har boet i Rungsted i 33 år

Sten Larsen (2960 RK, 2020-10-29)

#521

Jeg er træt af gravemaskiner og smagløse kolosser.

Jan Højgaard (Rungsted Kyst, 2020-10-30)

#522

De konservative skal ikke have lov til at ødelægge Hørsholm / Rungsted

Søren Andersen (Rungsted, 2020-10-30)

#536

Jeg skriver under (især) fordi jeg ikke kan acceptere den skattemæssige konsekvens for ejere af grunde over 1550 m2, jf. notat fra Bech-Bruun for Hørsholm Kommune dateret 16/10 2020

Anders Busk Sørensen (Rungsted Kyst, 2020-11-04)

#537

protest mod lokalplan 176

lone britta falling westerby (rungsted, 2020-11-05)

#540

Jeg er opvokset i Rungsted siden 1950'erne og har altid holdt af området der dækker denne gamle del af byen.
Selv om vi har boet på Vedbæk Strandvej - tæt på kommunegrænsen - har vi stadig en veneration for netop det område der dækker denne forhåbentlig hedengangne Lokalplan 176 - også fordi vi søger nyt hjem/hus i pgl. område.

Jens Røgind (Vedbæk, 2020-11-08)

#542

Jeg er ejer af en ejendom som vil blive negativt berørt af forslaget.

Mads Overgaard (München, 2020-11-09)

#544

Jeg ønsker ikke at Rungsted skal udvikle sig til et tættere bebygget område end det er idag. Specielt ønsker jeg ikke mulighed for dobbelthuse opført af entreprenører der primært søger en økonomisk gevinst. Udstykning af grunde til mindre arealer og dermed tættere bebyggelse skal ikke tillades.

Ulrik Mouritzen (Rungsted Kyst, 2020-11-09)

#546

Jeg ønsker at bevare vores historiske arv, de sidste store grønne arealer, vi har samt bekæmpe de ensformige udtryksløse parcelhuse, der ligner sovesale i rækker, således at vores kvarter fortsat bliver smukt og inspirerende at se på.

Helen Betant (Rungsted Kyst, 2020-11-10)

#548

Enig med Rungsted Gruppen

Susanne Lauritzen (Rungsted, 2020-11-10)

#554

Jeg skriver under for at værne om væsentlige værdier i vores lokalområde.

Carsten Dilling (Hørsholm, 2020-11-13)

#560

Hørsholm er unik med sine grønne villaområder, varierede arkitektur og relativt store grunde. Dét skal vi bevare og sikre.
Jeg støtter underskriftsindsamlingen for at give udtryk for, at Hørsholm Kommune i relation til lokalplanerne i størst mulig grad skal sikre, at områdernes kvaliteter bliver bevaret, og ikke ødelægges af urimeligt store byggerier ift. grundstørrelsen og/eller dobbelthuse, som resulterer i indbliksgener samt skyggegener ift. naboerne.
Vi skal bevare områderne grønne udseende, og vi ønsker at kunne bevæge os ugeneret i vores haver uden at naboen fra deres overetage kan se ned i en andens have, terrasser og stuer.
Tilbage på dialogmødet den 21. juni 2018 gav Hørsholms politikere gav meget klart udtryk for, at man er helt bevidste om, at det ikke er rimeligt, at man bliver generet af naboerne.

Der blev samtidig udtrykt en klar forståelse for, at man skal tilgodese de eksisterende beboerne i Folehavekvarteret, og ikke nytilkomne spekulanter. Naboerne skal sikres imod indbliksgener, som er virkelig intimiderende, når man har købt hus i et attraktivt område i Hørsholm som Folehavekvarteret.
Tilbage på dialogmødet den 21. juni 2018 gav Hørsholms politikere gav meget klart udtryk for, at man er helt bevidste om, at det ikke er rimeligt, at man bliver generet af naboerne.

Der blev samtidig udtrykt en klar forståelse for, at man skal tilgodese de eksisterende beboerne i Folehavekvarteret, og ikke nytilkomne spekulanter. Naboerne skal sikres imod indbliksgener, som er virkelig intimiderende, når man har købt hus i et attraktivt område i Hørsholm som Folehavekvarteret.
Tilbage på dialogmødet den 21. juni 2018 gav Hørsholms politikere gav meget klart udtryk for, at man er helt bevidste om, at det ikke er rimeligt, at man bliver generet af naboerne.

Der blev samtidig udtrykt en klar forståelse for, at man skal tilgodese de eksisterende beboerne i Folehavekvarteret, og ikke nytilkomne spekulanter. Naboerne skal sikres imod indbliksgener, som er virkelig intimiderende, når man har købt hus i et attraktivt område i Hørsholm som Folehavekvarteret.
Tilbage på dialogmødet den 21. juni 2018 gav Hørsholms politikere gav meget klart udtryk for, at man er helt bevidste om, at det ikke er rimeligt, at man bliver generet af naboerne.

Der blev samtidig udtrykt en klar forståelse for, at man skal tilgodese de eksisterende beboerne i Folehavekvarteret, og ikke nytilkomne spekulanter. Naboerne skal sikres imod indbliksgener, som er virkelig intimiderende, når man har købt hus i et attraktivt område i Hørsholm som Folehavekvarteret.
Tilbage på dialogmødet den 21. juni 2018 gav Hørsholms politikere gav meget klart udtryk for, at man er helt bevidste om, at det ikke er rimeligt, at man bliver generet af naboerne.

Der blev samtidig udtrykt en klar forståelse for, at man skal tilgodese de eksisterende beboerne i Folehavekvarteret, og ikke nytilkomne spekulanter. Naboerne skal sikres imod indbliksgener, som er virkelig intimiderende, når man har købt hus i et attraktivt område i Hørsholm som Folehavekvarteret.
Tilbage på dialogmødet den 21. juni 2018 gav Hørsholms politikere gav meget klart udtryk for, at man er helt bevidste om, at det ikke er rimeligt, at man bliver generet af naboerne.

Der blev samtidig udtrykt en klar forståelse for, at man skal tilgodese de eksisterende beboerne i Folehavekvarteret, og ikke nytilkomne spekulanter. Naboerne skal sikres imod indbliksgener, som er virkelig intimiderende, når man har købt hus i et attraktivt område i Hørsholm som Folehavekvarteret.
Tilbage på dialogmødet den 21. juni 2018 gav Hørsholms politikere meget klart udtryk for, at man er helt bevidste om, at det ikke er rimeligt, at man bliver generet af naboerne. Der blev samtidig udtrykt en klar forståelse for, at man skal tilgodese de eksisterende Hørsholm beboerne i områderne, og ikke nytilkomne spekulanter. Naboerne skal sikres imod indbliksgener, som er virkelig intimiderende, når man har købt hus i et attraktivt område i Hørsholm.
Hørsholm Kommune skal fortsat prioritere livskvalitet for sine borgere, og dette skal ikke mindst sikres via gode lokalplaner, som sikrer eksisterende ejendommes ugenerthed, kvalitet og værdi.
Venlige hilsner
Dan Ibsen

Dan Ibsen Lisbjerg (Hørsholm, 2020-11-14)

#561

Jeg er helt enig med at undgå fortætning af bebyggelsen i Hørsholm samt byggehøjder, som giver urimelig indkik til naboer.

Jørgen Dyhm (Hørsholm, 2020-11-14)

#562

Vi bor på Slettevang 10, som også skal have en lokalplan, som formodes at ligne denne.
Dog mener vi, at kommunens forslag om en minimum grundstørrelse på 1200 m2 er mere hensigtsmæssig end den eksisterende 1182 m2

Mads Christiansen (Hørsholm, 2020-11-14)

#569

fordi kombinationen af tiltag i lokalplansforslaget giver adgang til fortætning i et uforudsigeligt omfang, som vil være ødelæggende for områdets karakter. Kombinationen af de foreslåede mindstegrundstørrelser, muligheden for etablering af nye byggeretter ved arealoverførsler samt dobbelthuse vil uvægerligt føre til forøget og fortættet bebyggelse i området, hvis primære attraktion i dag netop er de store grunde og det meget grønne, åbne præg.

Cecilie Wagtmann (Rungsted Kyst, 2020-11-17)

#573

Jeg er imod at byggeprocenten øges, som giver meget større huse og dermed et mindre grønt udtryk.

Maria Nielsen (Hørsholm, 2020-11-17)

#581

Jeg skriver under fordi jeg er enig med Rungsted-Aktivisterne om at det er en katastrofe med den yderligere fortætning som planen giver mulighed for. Og det ønsker vi ikke skal ske hverken i Rungsted og efterfølgende i Folehavekvarteret hvor nye huse allerede har ødelagt det grønne miljø med for store huse, ingen træer, masser af fliser og rullegræs for resten.

Poul Løbner (Hørsholm, 2020-11-20)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...