Lokalplan 176 – En katastrofal fortætningsplan

Kommentarer

#1

Jeg ønsker at forhindre byforætning.

Jon Brüel (Rungsted Kyst, 2020-10-09)

#9

Det er ødelæggende for lokalmiljøet.

Henrik Fugmann (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#11

Jeg skriver under, fordi jeg er FOR bæredygtighed, biodiversitet og forebyggelse af klimaforandringer.

Nina Lasthein (Rungsted kyst, 2020-10-10)

#13

Jeg skriver under fordi det efter min bedste overbevisning ødelægger Og skæmmer de fine villakvarter vi har i Rungsted, når der opføres store dobbelthuse og når først skaden er sket !!!!

Susanne Damsboe Petersen (Rungsted, 2020-10-10)

#15

er modstander af kunstig arealsammenlægning - regel om 1 1/2 højdeer vigtig - men vil dog gerne have mulighed for mindre 2 familiehuse (1 1/2) på mindre grunde end 2000/1500 m2

Kaare Grønnegaard-Kieler (Enghave 21 B rungsted kyst, 2020-10-10)

#21

Det må være muligt at udbygge byen på nogle andre arealer, hvor man ikke ødelægger værdier for de nuværende borgere ved at bygge dobbelthuse og nye huse på små udstykninger og arealoverførte grunde.

Keld Andreasen (2960, 2020-10-10)

#22

Jeg har boet i Rungsted hele mit liv og bliver simpelthen så trist ved at se, hvordan byen har forandret sig med de rædsler af bebyggelser af alt for store huse på de små bitte villaveje. Det bliver da efterhånden svært at sælge Hørsholm/Rungsted som ‘det grønne område’. De byggerier må- og skal stoppes nu!

Caroline Lund (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#24

Kommunen må ikke ændre på områdets udseende mht nye bygningers højde, størrelse og udseende. Husene skal fortsat være harmoniske ift hinanden.

Anita Pia Bomhoff (Kong georgsvej 24, Vedbæk, 2020-10-10)

#35

Tusinde tak til jer ildsjæle for indsatsen for at bevare Rungsted. Jeg skriver under, fordi jeg støtter jeres ønske om en lokalplan, som sikrer området imod fortætning og arealoverførsler. På vegne af Venstre gjorde jeg allerede opmærksom på dette på kommunalbestyrelsesmødet den 28. august 2020, hvor jeg også stillede et ændringsforslag til lokalplanen for at undgå dette. Jeg støtter jeres forslag til at sikre en positiv og grøn udvikling i jeres område.

Anne Ehrenreich (Rungsted, 2020-10-10)

#36

-jeg ønsker begrænsning af muligheden for bygning af dobbelt/tofamilie-huse i området.
-jeg ønsker begrænsning af muligheden for opsplitning af store grunde i spekulationsøjemed.
-jeg ønsker hensyntagen til naboers hidtidige ugenerthed (indkig) før nybyggeri.

DAN ERIKSEN (RUNGSTED KYST, 2020-10-10)

#43

Jeg er i mod væsentlig ændring af hele kvarteret og mulighed for større fleretages huse på relativt små grunde.

Steen Rolf Jacobsen (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#51

Vi er selv ufrivilligt blevet nabo tl et stort dobbelthus og ved hvor mange gener det giver, og hvor meget det ødelægger området, inkl. det grønne udtryk.

Lene Christensen (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#52

Jeg er imod lokalplanens indhold og mener det markant vil forringe vores by

Lars Kruse (Rungsted kyst, 2020-10-10)

#53

Jeg skriver under, da jeg er imod doddelthus.

Paw Kjaersgaard (2960 Rungsted kyst , 2020-10-10)

#57

Jeg er imod byfortætning, dobbelthuse, arealoverførsler og store grimme huse i to fulde i Hørsholm og Rungsted

lars falbe-hansen (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#58

Ønsker at bevare vores skønne Rungsted uspoleret.

Ruben Hansen (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#61

Har boet næsten 25 år i Rungsted.

Ole Buhl (Skodsborg, 2020-10-10)

#64

Det er helt grotesk det kommunen har gang i.

Louise Schultz (Hørsholm, 2020-10-10)

#65

Det er virkelig vigtig at bevare områdets udtryk og værdi. Smukt opsummeret i følgeskrivelsen. Tak for Jeres indsats. Mvh Søren

Søren Laursen (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#68

jeg er IMOD fortætning; der er en årsag til at vi for 30 år siden flyttede til Rungsted og det var netop pga den gamle lokalplan som beskyttede mod TÆT bebyggelse. De omtalte nyopførte dobbelthuse på grunde for eksempel Enghave 9, Bolbrovej 6A og 6B samt Kildevej 10A og 10B er en SKÆNDSEL for området.

per kjeldsen (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#69

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker at spolere lokalområdet.

Niclas Flensburg (Rungsted, 2020-10-10)

#76

Fordi Kommunalbestyrelsens politiske ledelse de konservative i princippet ikke har mandat til at gennemføre det

Henrik Bjørkman (Hørsholm, 2020-10-10)

#77

Jeg skriver under fordi jeg er lige så bekymret som Rungsted aktivisterne. Jeg er særdeles optaget af at areal overførsler forbydes og byfortætning med alt for små grundstørrelser til dobbelthuse.

Hanne Egede (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#82

Jeg skriver under fordi jeg ikke finder det rimeligt at der sker voldsomme ændringer til lokalplanen der forringer grundejeres ejendomme

Caroline Klemmensen (Rungsted, 2020-10-10)

#91

Forslaget medfører en klar forringelse af kvarteret.

Lokalplansforslaget søger - falsk - at begrunde at området skal fremstå grønt med fritliggende huse, men realiteten er at forslaget medfører en fortætning helt i modstrid med det området er lagt ud til og som gør området til noget særligt - og som området beboere også har, og rimeligvis fortsat over skatter betaler for.

Jeg bemærker, jvf. Venstres ændringsforslag der blev nedstemt ved byrådsmøde at, lokalplanforslaget ikke støttes af byrådsmedlemmer som bor i området, men fremføres af byrådsmedlemmer der bor udenfor lokalplanforslagsområdet.

Det er ren socialisme eller misundelse, at alle grundejere i lokalplanforslagsområdet skal trækkes ned på laveste fællesnævner i kommunen.

Formålet er uforståeligt - ingen, bortset fra developere og samvittighedsløse profitmagere i lokalplansforslagsområdet ønsker en ødelæggende fortætning som vi har set i andre kommuner, f.eks. Hellerup.

Flemming Koch (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#93

I mod dobbelthuse

Peter Dohlmann (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#95

Som borger i Rungsted og Hørsholm og som ikke kan bidrage til store to-etage huse som ikke passer ind i området, og som ofte er til gene for naboer grundet øget indkig.

Mads Sømod (Rungsted Kyst, 2020-10-10)

#100

Sikre det eksisterende udtryk i området

Rene Rosendal (Hørsholm, 2020-10-11)

#101

Fordi jeg/vi vi bor på Enghave 21A, og selvfølgelig er imod den nye lokalplan

Liza Zetterstrøm (Rungsted Kyst, 2020-10-11)

#104

Jeg er landligger i Hørsholm Haveforening siden 2003, dvs. beboer i området i sommerhalvåret, samt opvokset i området. Jeg brænder for at bevare det særlige ved Hørsholm og Rungsted og har skrevet de lokalhistoriske bøger: Kajak- og landliggerlivet ved Rungsted Kyst og Kolonihavelivet i Hørsholm.

Karen Kjærgaard (Kgs. Lyngby, 2020-10-11)

#112

Der skal ikke gives mulighed for dobbelthuse mm

Urs Mohn (2960, 2020-10-11)

#114

Atmosfæren og indtryk af en hyggelig gammel bydel er ved at blive ødelagt, miste sit specielle præg

Helle Kruse Nielsen (2960, 2020-10-11)

#119

Vores dejlige by skal ikke ødelægges. Der er en grund til, at man ønsker at bo her; hvorfor ændre markant i området og “ødelægge” det. Stakkels naboer til eventuelle nye “storhuse”!

Ann Charlotte Glæsel Bentzon (Hørsholm, 2020-10-11)

#121

Jeg ønsker ikke en fortætning med høje firkantede kasser, som ikke passer ind i områdets eksisterende bebyggelse med bl. a. grønne områder.

Erik Bjørn Andersen (Rungsted Kyst, 2020-10-11)

#122

Området bør ikke overbebygges og derved miste sin herlighedsværdi.

Kirsten Hermann Bjerre (2960 Rungsted, 2020-10-11)

#126

Det är ett måste för att få stopp dena korkade plan.

Hans Zetterström (2960 Rungsted Kyst, 2020-10-11)

#129

Trist, at de mange ærgerlige byggesager, som vi har været vidne til gennem snart mange år, ikke afspejles i det fremsendte lokalplanforslag. Derfor meget enig i ”Rungsted Aktivisternes” udlægning af ”Forslag til lokalplan 176”, hvorfor jeg ligeledes ønsker deres oplistede ændringsforslag implementeret i en revideret udgave af det offentliggjorte forslag.

Jan Ulrich Brandt (Rungsted Kyst, 2020-10-11)

#133

Vil bevare det grønne bybillede samt stoppe kommunen i deres dårlige beslutninger om tilladelse til dobbelthuse og arealoverførelser som kun kommer ejendomspekulanter og kommunekassen til gode. Det er på tide at kommunen lytter til borgerne.

Christoffer Grønfeldt (Rungsted Kyst , 2020-10-11)

#135

Min kone og jeg er begge arkitekter og har længe overvejet at flytte til Rungsted inspireret af områdets smukke og grønne villakvarterer med de store grunde og smukke gamle træer.Vi er derfor stærkt bekymrede over at erfare, at Hørsholm kommune er ved at udarbejde en lokalplan som giver mulighed for en massiv fortætning af området.

Tony Diep (Kbh NV, 2020-10-11)

#137

Jeg skriver under, fordi jeg bor midt i området og vil være ked af det, hvis det får et mere bymæssigt præg ala de kvarterer, der ligger tættere på København. Der stadig noget sommerhus- og "landliggeragtigt" over vores kvarter, der er bevaringsværdigt, men vil blive ødelagt, hvis bebyggelsesprocenten stiger.

Nina Jørring (Rungsted Kyst, 2020-10-11)

#138

Jeg mener, at hele Hørsholm kommune skal forblive grøn, med store grunde og ikke alt for store huse.

Ulla Primdal (Hørsholm, 2020-10-11)

#140

Jeg skriver under, fordi jeg er imod fortætning og ændring af området.

Bente Stockfleth (Hørsholm, 2020-10-11)

#141

Der vil ske en fremadrettet ØGET fotætning af området og herunder spekulation af fortættet bebyggelse.

Bjarne Schytte (Rungsted Kyst, 2020-10-11)

#149

Fordi jeg ikke ønsker byfortætning og ønsker skarpe regler for hvad der er tilladt og ikke tilladt. Areal finten viser at reglerne og deres håndhævelse skal stå kniv skarpt. Betragtninger som er væsentlige ændringer skal stå skarpt i planen og ikke gemmes i en lang tekst.

JACOB JUUL (HULSØVANG 23, 2960 rungsted, 2020-10-11)

#157

Jeg mener lokalplanen ødelægger et hyggeligt område.

Anita Ray (Hørsholm , 2020-10-11)

#158

Jeg skriver under fordi de lokale politikere overhører de “ramte” borgere, der altid vil være i mindretal.....

Birthe Karlshøj (Hørsholm, 2020-10-11)

#159

Jeg skriver under :
Med fokus på klima er det ekstremt vigtigt at bevare grønne områder. Jo mere man bygger so mere CO2 Dernæst ønsker jeg ikke at ødelægge et gammelt attraktivt område med massive bygninger som dobbelthuse.

Marianne Mulvad (Rungsted , 2020-10-11)

#160

Ønsker at bevare området med store grunde som er af stor betydning for hele området.

Brigitte Boitang (2960 Rungsted Kyst, 2020-10-11)

#173

Det er ødelæggende for et smukt område, der på sigt vil gøre det uattraktivt

Ulf Westmark-Højelsen (Rungsted, 2020-10-12)

#194

Jeg skriver under fordi jeg er enig i indsamlingens bekymringer og konklusioner.

Ib Ussing Andersen (Rungsted Kyst, 2020-10-12)

#197

Jeg ønsker ikke at tillade massiv fortætning og transformation af mit kvarter, vi flyttede hertil specifikt for noget fred og ro. Hvis jeg ville have et travlt byliv, ville jeg ikke have investeret i mit hjem her.

Shalini Chakravorty (Rungsted Kyst, 2020-10-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...