Stop MEGA-møller ved Broholm

Kommentarer

#1

Jeg er imod størrelsen, lydeffekten og placeringen.
Jeg ønsker naturen ikke skal være den store taber.

Mads Cort (Oure, 2020-10-01)

#2

Jeg skriver under fordi, der er for mange saglige argumenter IMOD disse møller på dette sted!

Henrik Højager (Oure, 2020-10-01)

#6

Jeg er imod store vindmøller tæt på hvor der bor mennesker.
Havvindmøller er det bedste.

Jesper Larsen (Svendborg, 2020-10-01)

#7

Jeg skriver under fordi jeg mener det er direkte sjofelt at tvinge mig og min familie til at bo så tæt på disse møller, med den sundhedsfarlige risiko det er forbundet med !! Vi har boet her på denne skønne plet siden 1997 og havde påtænkt at nyde vores alderdom på den skønne ejendom det efterhånden er blevet til ! Men vi ser os nødsaget til at flytte såfremt møllerne bliver en realitet ! Og det bliver ud af Svendborg kommune, desværre

Finn Helleskov Andersen (Boelsmose, 2020-10-01)

#10

Fornuften bør sejre..

Stinne Gommesen (Lundeborg, 2020-10-01)

#12

Jeg bor i området og bevæger mig rigtig meget rundt udenfor, jeg arbejder ikke udenfor mit hjem, så den lavfrekvente lyd vil jeg kunne blive udsat for 24/7,jeg mener også at vi er blevet gidsler og vores protester overhørt.

Anette Larsen (Hesselager, 2020-10-01)

#14

Stor fejl at ignorere de mange lokale beboere, der vil blive påvirket negativt af disse industrianlæg. Stor fejl at ofre fin og i forvejen trængt natur på at indfri mål, vi kunne nå langt enklere og med langt færre lokale skadevirkninger. Stor fejl at lade én enkelt investor skabe en indtægt på bekostning af mange borgeres velfærd. Vores politikere burde vide bedre end at lade sig besnakke til at sige god for dette projekt - så mange argumenter taler imod.

Søren Kvistgaard (Svendborg, 2020-10-01)

#17

Mega vindmøller hører til ude på havet, ej i smukke landskaber. Det er jo derfor turister valfarter til netop vores sydfynske skønne, fantastiske område. Og grunden til, jeg også selv bor,
netop herude.

Charlotte Kjærgaard (Oure, 2020-10-01)

#18

Jeg skriver under fordi de vindmøller ikke har noget at gøre på land. Specielt ikke på sydfyn, så tæt på historiske områder.

Morten Dissing (Odense, 2020-10-01)

#24

Jeg skriver under, fordi jeg syntes det er en idiot ide at placere ikke 1 men 3 mega vindmøller i lille Broholm. Hvad for staten ud af det, og hvad får Svendborg kommune ud af det, udover en masse penge for at udføre projektet. Vi lever i et demokratisk land, og så længe os det går ud over siger nej, så lad hver. Hvilken boger omkring Bornholm er med på ideen? Ikke noget!!

Sarah Kock Petersen (Albjerg , 2020-10-01)

#25

De er desværre skadelige for os på grund af den lavfrekvent støj...

Lone Gustenhoff (Lundeborg, 2020-10-01)

#28

Det er ikke den rigtige placering - for tæt bebyggelse og ødelæggende for naturen.

Egon Schiel (Hesselager, 2020-10-01)

#33

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener det er et egnet område. Dette er også kommunen tidligere selv kommet frem til. Der tages ikke nok hensyn til lokalbefolkningen og de sundhedsskadelige virkninger. Derudover er det et miljømæssigt helt unødvendigt projekt, der blot er sat i værk af investor pga den statsstøttede profit. Kun dele af Svendborg Byråd vælger naivt at profilere det som en redning af miljøet - resten tænker kun i penge!

Chalotte Bager (Skårup-Fyn, 2020-10-01)

#35

Jeg skriver under, fordi møller af den størrelse ikke skal stå midt i noget af Danmarks smukkeste natur. Ud på havet med dem!

Margrethe Schmidt (Vejstrup, 2020-10-01)

#38

Der findes andre og bedre løsninger, desuden er dette støj- og naturforurening i et sårbart miljø.

Jens Engqvist (Svendborh, 2020-10-01)

#41

Jeg er DYBT bekymret for de sundhedsfarlige påvirkninger vi beboere udsættes for med en opsætning af disse mega vindmøller.
Derudover tilgodeser det ikke naturen, da vi har fredet dyrearter i opsætningsområdet, hvilket man selvfølgelig ikke bør ignorerer.

Heidi G. Jørgensen (Oure, 2020-10-01)

#43

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker at bo nær sådanne kæmpe vindmøller.

Lenna Trøst (Oure, 2020-10-01)

#45

Vi skal ikke have Vindmøller på den størrelse placeret på fast landet de skal ud på havet hvor vinden blæser Og hvor de ikke skader dyr og mennesker. I stedet skal de give grønt lys for solceller som ikke skader dyr og mennesker. Der skal ca. 50 hektar jord dækket med solceller til at skabe den samme energi som 3 Megavindmøller. / Per Nyboe J.

Per Nyboe Jørgensen (Lundeborg, 2020-10-01)

#47

Jeg skriver under fordi, jeg frygter for helbredsmæssige konsekvenser, hvis der bliver opstillet vindmøller i beboet område og i stor radius - også med støj-, lys- og lyd gener tilfølge.

Christina Ljungberg Ljungberg (Hesselager, 2020-10-01)

#54

Ønsker ikke så store vindmøller i nærområdet. Mest pga af den støj de kommer til at afgiv.

Randi Rendtorff (Skårup, 2020-10-01)

#55

Fordi det er fuldstændig vanvittigt at så store og høje vindmøller skal stå i et beboet område med den gene det vil medføre. Grøn energi kan gøres på så mange andre måder.

Inge Rosenkrants (Skårup , 2020-10-01)

#58

ÅBENT BREV TIL SOCIALDEMOKRATIET OG SF

Et flertal I byrådet, ledet af Socialdemokratiet og SF, er påfaldende stille når det kommer til at forklare hvorfor man mener at opsætningen af de tre kæmpevindmøller ved Broholm, er af afgørende betydning for Svendborgs fremtid og klodens klima. Det eneste vi hører er påstande om at vi ikke ville kunne opfylde vores klimamål, uden at rejse disse enorme landvindmøller - og i øvrigt mange flere lignende kæmpevindmøller, fordelt ud over kommunens øvrige lokalområder. Hvis det er fordi der er noget modstanderne, herunder jeg selv, ikke har forstået rigtigt ville det jo være til stor gavn hvis vindmøllefortalerne, også her i disse spalter, ville bidrage med at forklare hvor det er vi tager fejl, når vi mener at kæmpemøller på land er en frygtelig fejltagelse. Jeg kunne starte med at spørge, hvad er der galt med havvindmøller? De kommer snart til at levere så meget strøm, at Danmark bliver et energieksporterende land. Hvad er der galt med at få energiøer og ledningsnettet på plads først, så vi kan udnytte vores vindmølle- og solcellestrøm? Som det er nu produceres der VE i Danmark, som svarer til ca. 45 procent af vores samlede energiforbrug, men op imod 40 procent af denne energiproduktion må vi bagefter sende gratis til vores nabolande, fordi vi ikke har et elnet og et forbrugsmønster, som kan udnytte denne voldsomme nye elproduktion. Fra 2025 vil produktionen af havvindmøllestrøm svare til 123 procent af al den strøm der forbruges i hele Danmark! Den strøm vil vi heller ikke kunne nå at udnytte før de nye energiøer er på plads, således den overskydende strøm kan omdannes til CO2-neutralt brændstof, og bruges i vores transport og til opvarmning. I går slog så Energinet.dk alarm, og gjorde opmærksom på at højspændingsnettet ikke kan bære mere og at kommende solcelle- og landvindmølleparker derfor kan tvinge Energinet.dk til at lukke for adgangen til højspændingsnettet. Hvorfor er det da så tvingende nødvendigt at rive kommunens lokalområder i stykker med forbitrede debatter og protester imod disse, i mine øjne hovedløse, kæmpevindmølleprojekter? Hvis man dertil føjer at vedholdende rapporter fra udlandet peger på at lavfrekvent støj er årsagen til en lang række kroniske lidelser, så undrer det mig såre at man ikke tager advarslerne alvorligt. I alle andre sammenhænge er Danmark foregangsland, når det kommer til at skærme borgernes sundhed og sikkerhed. Det gælder uanset om der er tale om ny medicin, forbud imod sprøjtemidler, kontrol med rengøringsmidler og mange andre ting. Hvorfor så ikke når det kommer til vindmøllestøj? Her lukker man bare øjne og ører – og siger ”Det er jo ikke bevist at det kan skade”. Nu er bevisbyrden altså pludselig omvendt? Hvorfor skal man ikke tage de samme forsigtighedshensyn i forhold til lavfrekvent støj, når flere og flere udenlandske undersøgelser viser, at netop den er dybt skadelig - både for dyr og mennesker. Hvorfor er vi her pludselig så tapre på vores medborgeres vegne? Jeg vil også gerne spørge, hvorfor man mener at Svendborg har sin helt private atmosfære? Hvorfor er det ikke i orden at købe grøn strøm fra havvindmøller, og på den måde fremme opførelsen af endnu flere havvindmøller? På den måde fortrænger man mest effektivt salget af sort kulkraftstrøm, hvilket igen gavner hele verden, og ikke bare himlen over Svendborg. Det er måske også derfor at ingen har lyst til at fejre, at vi som kommune (nærmest i dyb hemmelighed), allerede har sikret os en kolossal CO2 besparelse, ved at købe af grøn strøm. Svendborg kommune som virksomhed bruger ca. 8 mio kWh el om året, og til dækning heraf har vi, med virkning fra 1/1 2020, lagt om til grøn strøm. Den kommer nu alene fra vindmøller med et oprindelsescertifikat fra SEF. Samtidig har vores forsyningsvirksomheder (Vand og Affald) et tilsvarende forbrug på 7 mio. kWh. Dertil kommer strømmen i dag 100 procent fra Norsk vandkraft. Det vil altså sige, at det de mål Svendborg kommune som virksomhed har sat sig, om at blive CO2 neutral fra 2030, dem har vi allerede opnået hvad angår vores elforbrug! Det samme har Nordfyns kommune gjort, og der har de med stolthed optaget denne CO2 besparelse i deres kommunale CO2 regnskab. Svendborg kommunes elforbrug har således siden 1 januar været 100 procent forsynet via køb og brug af CO2 neutral grøn strøm! Det er da en god ting – er det ikke? Desværre mener man ikke i Svendborg kommune, at det er en teknik der gælder, og henviser til at Danmarks Naturfredningsforening ikke vil acceptere den i vores CO2 opgørelser. Jeg fristes til at spørge – hvem bestemmer i Svendborg? Og hvorfor mon? Er det fordi det også ville svække argumenterne for opsætning af Broholmmøllerne, og endnu flere (overflødige) kæmpevindmøller? Er fordi, at det så ikke længere så let at forsvare disse opsætninger? Er det fordi det svært at acceptere, at tiden og den teknologiske udvikling, er løbet fra opsætning af kæmpelandvindmøller i beboede områder? Er det fordi, at den erkendelse ikke passer ind i den rød/grønne klimadagsorden? Kære byrådskolleger – jeg savner de gode begrundelser og forklaringer. Hvorfor er det så magtpåliggende for jer at få rejst disse kæmpevindmøller? Hvorfor - når så mange ting synes at pege på, at faktisk næsten alle andre løsninger er bedre end det? Hvorfor er kæmpevindmøller på land så den rigtige løsning? Hvordan kan I være så sikre på, at det er den vej borgerne vil? Ikke bare de borgere der lige ny er udset til ”at tage en for holdet”, men også de borgere som snart kommer til at vinde den næste vindmøllelodtrækning? Jeg glæder mig til at blive gjort klogere, for jeg må indrømme at jeg ikke selv kan finde svarene.
Med venlig hilsen
Per Nykjær Jensen
Byrådsmedlem (V)
Sundbakken 15
Tlf. +45 4016 1262

Per Nykjær Jensen (Svendborg, 2020-10-01)

#60

Jeg skriver under fordi så store møller skal ikke være på land. Der er andre alternative løsninger for VE

Charlotte Veilbæk (Hesselager, 2020-10-01)

#62

Så store vindmøller kan der ikke argumenteres for at opstille på land.

Nikolaj Borch Nykjær (Svendborg, 2020-10-01)

#69

Møllerne er lydmæssigt generende for beboere i Lundeborg. Møllerne ødelægger smuk og idyllisk natur.

Hans Hansen (Lundeborg, 2020-10-01)

#72

Da alle undersøgelser viser det er sundhedsskadeligt.

Torben Krogsgaard (Svendborg, 2020-10-01)

#73

Det larmer

Bing Bønløkke (Oure, 2020-10-01)

#74

Jeg skriver under, fordi jeg er imod mega vindmøller på land tæt på mennesker og dyr, hvor de ødelægger folks helbred.

Telse Frederiksen (Oure, 2020-10-01)

#75

Mega vindmøller hører ikke til på land. De er farlige for dyr og mennesker og teknologien er løbet fra dem. Der er sikrere måder at lave grøn strøm på.

Knud Frederiksen (Oure, 2020-10-01)

#76

Jeg skriver under, fordi det vil være en katastrofe for økosystemerne omkring mega-vindmøllerne, hvis de opføres. Insekter vil dø i massevis ved at flyve mod vingerne - og vi har i forvejen et generelt med insekt- og bidød. Desuden tyder alt på, at den lavfrekvente støj, som møllerne vil udsende, er sundhedsskadelig. Jeg ØNSKER IKKE disse maskiner opstillet på land; de hører til på havet.

Anja Lysell Freltofte (Oure, 2020-10-01)

#82

Jeg ønsker IKKE at der skal etableres vindmøller på den størrelse i mit område. Så store vindmøller høre kun til et sted!!! Og det er på havet.!

Karen Ågård Hansen (Vejstrup , 2020-10-01)

#86

I live on Fuglehavevej and the Windmills will be directly in front of my house, in full view.
Property prices in the area will fall.
Svendborg Kommune has bent many rules to get this project to go ahead. What is the reason behind for this??
The viability of these turbines on land is negligible when there are plans to produce more wind energy than required on proposed offshore installations, where the efficiency of the turbines can be utilized onshore turbines are not utilizing govenment funds correctly or efficently.

Also who will compensate the loss off value to the properties in the area??

John Smith (Oure, 2020-10-02)

#91

- fordi kæmpe vindmøller hører til ude på havet.

Susanne Elmelund (Vejstrup, 2020-10-02)

#93

Så store vindmøller skal placeres på havet, ulemperne ved landplacering er mangfoldige og påvirker både mennesker og dyr negativt.

Karin Lundgaard (Oure, 2020-10-02)

#95

Jeg skriver under fordi sådanne vindmøller ikke høre til på land. De ødelægger mennesker og dyrs liv med deres støj. Der bor faktisk mennesker i området og jeg ønsker bestemt ikke at være nabo til dem og dermed få forringet min livskvalitet.

Kristina Weber Weber (Vejstrup, 2020-10-02)

#96

De store møller bør stå i havet. Ikke på landjord.
Lydsvingninger vil være til stor gene for både mennesker og dyr.

Lone Nielsen (5883 oure, 2020-10-02)

#99

Det er urimeligt at påføre dyr og mennesker de lavfrekvente støjgener det medfører med disse kæmpevindmøller, som desuden ville producere langt mere effektivt som havvindmøller.

Lisbet Mailand (Svendborg, 2020-10-02)

#101

Der er tilsyneladende så mange lydgener ved de her store møller, som både de nærmeste naboer, men også dem som bor adskillige kilometer væk bliver udsat for.
Derfor mener jeg at møller skal stå i havet,hvor vindforholdene også er væsentligt bedre.
Bortset fra det synes jeg at store møller har noget majestætisk over sig

Steen Jørgensen (Svendborg, 2020-10-02)

#102

Fordi det virker tilfældigt og ugennemtænkt at drysse kæmpevindmøller ud sporadisk i det danske land, hvor det ødelægger livet for beboerne. Regering har allerede en plan - kommunerne burde i stedet poste penge i et fælles - statsligt projekt og løfte opgaven i flok og dermed gøre det ordentligt og gennemtænkt.

Milo Schulz (Vejstrup, 2020-10-02)

#106

Jeg underskriver, fordi det virker på mig som placeringen af vindmøllerne snarere er et spørgsmål om profit end egentlig fornuft.

Carsten Mortensen (Svendborg, 2020-10-02)

#108

Så store vindmøller hører ikke til på landjorden.
Vindmøller skal være en gevinst for mennesker og miljø ikke en gene.

Ayoe Hildebert Falcke (Albjerg, Oure, 2020-10-02)

#110

Jeg ønsker ikke vindmøllerne på land ved Broholm. De skal placeres på havet hvor de giver langt bedre udbytte og ikke generer mennesker og dyreliv.

Peder Hildebert Falcke (Oure, 2020-10-02)

#112

Megavindturbiner ikke hører til på land

Jørn Andersen (Skårup, 2020-10-02)

#113

Så store møller skal op ude på havet.

Gert Poulsen (Skårup , 2020-10-02)

#115

De hører til ude på havet

Heine Groth (Lundeborg, 2020-10-02)

#121

Så store vindmøller hører til ude på havet
De skal ikke placeres så tæt på beboelse og forskellige fredede bygninger mm. Hvis rigmanden ønsker så store Møller opført hvorfor gør han det så ikke på Sjælland hvor han selv bor ?

Gitte Corfixen (Gudme , 2020-10-02)

#124

Jeg er normalt for grøn energi/vindmøller, men dette projekt virker ikke gennemtænkt og lader til udelukkende at handle om kroner/ører for opsætter og Svendborg Kommune uden øje for de borgere det berører. Hvis det handlede om grøn energi og co2 regnskab ville ingen have valgt at placere møllerne op og ned af et unikt slotsmiljø, tæt ved margueriteruten, til gene for fredede dyrearter og i et område med stort set ingen vind. De møller hører til på havet, hvor de kunne generere mere strøm.

Elin Bache (Hesselager , 2020-10-02)

#127

jeg er imod kæmpevindmøllerne de skader vores dejlige landskab og natur med en masse dyreliv.

Erik Albjerg (Oure, 2020-10-02)

#131

Vindmøller på land i vores smukke omgivelser er ikke vejen frem. Svendborg kommune , eller dem der gerne vil sætte Vindmøller op her uden for Svendborg byskiltet , kan jo købe anparter til vindmølleparker til havs og derved sætte sit “ grønne aftryk “ hvis det er det de gerne vil. Eller som jeg tror er det for at tjene penge

Lars Kjærgaard (Oure, 2020-10-02)

#142

At mega-vindmøller hører til på havet. Ikke på land, hvor de skæmmer landskabet og er direkte skadelige for dyr og mennesker.

René Haahr (Stenstrup, 2020-10-03)

#148

Jeg er imod megamøllerne . Jeg har pacemaker
og de kan skade mig med deres lavfrekvens.

Dagny Kaspersen (Oure, 2020-10-03)

#149

Jeg bor ca 1 1/2 km fra den første opførte MEGA mølle og det er ekstremt utrygt.

Jo Hemstra (Oure, 2020-10-03)

#150

De store møller vil skabe ubalance i naturen og være til stor gene for omgivelserne. Ud på havet med dem.

Jesper Bruun (Gudme, 2020-10-03)

#154

Der er for stor risiko for at naboerne blive syge.

Erik Nystrøm (Albjerg, 2020-10-03)

#157

Jeg er imod størrelsen som giver lysgener, lydgener, og bestemt ikke hører til i den Sydfynske idyl. Men ude på havet.

Marianne Ebersbach Drachmann (Gudme, 2020-10-03)

#158

Nej til vindmøller ved Broholm

Søren Lund Frederiksen (Gudme , 2020-10-03)

#159

De kommer til at genere dem der bor tæt på.
Jeg har intet mod vindmøller, men de her er for store og for generende for naboer og natur.
Håber det lykkedes at få dem placeret på havet eller at en alternativ energi kilde kan findes.
Eller at man alternativt byggede flere mindre møller.
Godt initiativ med underskriftsindsamling.

Tanja Siehr (Oure, 2020-10-03)

#167

Mener at megamøller hører til ude på lavt vand på havet, hvor de ikke er til ulempe for nogen incl. skibstrafikken

Peter Hauerslev (Lundeborg, 2020-10-03)

#168

Jeg er imod størrelsen, lydeffekten og placeringen. Jeg ønsker naturen ikke skal være den store taber.

Bo von Rosen (Svendborg, 2020-10-03)

#169

De saglige argumenter imod disse store vindmøller er væsentligt større end de subjektive politiske argumenter - efter min bedste overbevisning.

Jørgen Groth (Skårup, 2020-10-03)

#171

De er for store og vil give lys blink fra vinger
De høre til ude på havet

Peter Ebersbach Drachmann (Gudme, 2020-10-04)

#172

Fordi jeg ikke synes at det profit af vindmøllerne lander i lommerne af få. Alle skulle have mulighed til at producerer strøm til deres egen forbrug. Så profiten er til alle!

Geralda Bloten (Gudbjerg , 2020-10-04)

#175

Jeg mener ikke at vindmøller i den størrelse hører til ved Broholm !

Malou Margry (5884 Gudme, 2020-10-04)

#177

Der er tydeligvis ikke brug for det støjende helvedes maskiner da de er stoppet 60%af tiden, dette sker fordi der blandt andre er tyskere der betaler ejer af vindturbinerne her i dk for at stoppe dem og købe strøm hos dem! Støj problemer er nok det største problem med dem, de udsender infrasound der resultater i forfærdelige sygdomme.

Jesper Vestergaard (Vinderup , 2020-10-04)

#183

De kæmpe Møller er kun til gene på land. Ud på havet med dem. De kommer oven i købet ikke til at yde max. Hvor de placeres.....det er da IKKE klimavenligt!!!

Henriette Nielsen (Brudager, 2020-10-04)

#189

Jeg synes ikke Møller på den størrelse hører til på land, de skal ud på havet!

Freddy Margry (Gudme, 2020-10-04)

#190

Vindmøller skal ud på havet

Sølvi Mathiasen (Samsø, 2020-10-04)

#194

Stop med at ødelægge naturen med alle disse vindmøller. Byg i stedet et par kernekraftværker så er der Grøn og klimavenlig energi i mange hundrede år ud i fremtiden. Også når solen ikke skinner og vinden har lagt sig.

Christoffer Lauritzen (5700, 2020-10-04)

#197

Det her er endnu en fejl fra Svendborgs byrødder !! Jeg som nabo ( ca 950 meter fra )kan ikke se nogen fornuft i at i skal ødelægge vores liv / natur/ 🤷‍♀️ Jeg har lige som min nabo brugt mange timer/dage/år/penge på at renover mit hus som ligger i Bolsmose ... elsker livet herude hvor der er fred og ro ( højt til loftet ) men jeg forlader også Svendborg hvis i får gennemført dette stor ar på så smukt et område 😢 hvor mange vil fremover går a` øhavs stien for at se og høre mega Møller ? Ved at den røde blok ikke er til at hugge eller stikke i ! De vil heller være venner med godsejer fra Sjælland end være det med deres borger / stemmer .... så go` vind til jer november næste år 🙃

Claus Jespersen (Oure, 2020-10-04)

#198

Fordi vindmøller høre til på havet ikke i nærheden af mennesker .

Gitta Nielsen (Lundeborg, 2020-10-04)

#200

Vi skal passe på naturen og hinanden. Vindmøller i den størrelse ødelægger forholdene for en lang række fredede dyr, den lavfrekvente støj er temmelig sikkert skadelig for os alle - ikke kun flagermusene. Vores turister kommer i høj grad for naturen og roen - den indtægt vil forsvinde/ mindskes. Og husene blive usælgelige. Nå ja, og så er der risikoen for is fra vingerne på kørebanen om vinteren. Alt sammen for at to jordejere og en sjællandsk godsejer kan berige sig.

Tine Storm-Olsen (Hesselager, 2020-10-04)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook