Minimumsnormeringer til ALLE børn

Kommentarer

#1611

De private institutioner løser i mange kommuner en en reale opgave med at skaffe pladser nok.

Jens Ellerød (Allerød, 2020-09-28)

#1621

Jeg skriver under fordi jeg selv arbejde i en privatbørnehave

Caroline Sachse (4050, 2020-09-28)

#1625

Jeg skriver under fordi det er vigtigt med nok voksne hænder til at hjælpe og vejlede børn så de har et godt børneliv

Lone Kielstrup (Borup, 2020-09-28)

#1628

Der er mangel på personale i institutionerne.

Jeanette Jøregensen (Vipperøe, 2020-09-28)

#1633

Offentlige kroner skal gå til alle børn... ikke kun dem i offentlige institutioner

Mads Bech (Kirke Hyllinge , 2020-09-28)

#1636

Der skal være ligestilling for alle børn og voksne...

Christian Grand (Slangerup, 2020-09-28)

#1637

privat institutioners børn har også ret til flere voksene....

Gitte andersen (Kirke hyllinge, 2020-09-28)

#1638

Børnene fortjener flere voksne omkring sig.

Tine Kvist (Kirke Hyllinge, Ejby, 2020-09-28)

#1639

Min søns (og snart datters) fantastiske børnehave har brug for støtte og ekstra hænder. #agersøgård #titibo

Marlene Pauck (Kirke Hyllinge, 2020-09-28)

#1641

Jeg skriver under fordi jeg er (relativt nyuddannet) dagtilbudspædagog og oplever en hverdag som ikke er på børnenes præmisser.

Pauline Madsen (Fjellhamar , 2020-09-28)

#1646

Har børn i privat børnehave.

Lisa Damgaard (Ejby, 2020-09-28)

#1652

Børnene er vores fremtid. Institutionerne og ikke mindst antal pædagoger pr barn er vigtige rammer og grundsten for at støtte børnenes udvikling og skabe tryghed og læring.
Børnene bruger en ganske stor del af deres tid i institution og derfor vigtigt at blive set og hørt af voksne.

Mia Bang Leth (Skanderborg, 2020-09-29)

#1653

Private inst burde have samme økonomi og støtte som offenlige inst

David Broe (Kirke hyllinge , 2020-09-29)

#1655

Så længe vores samfund er indrettet således at børn skal tilbringe størstedelen af deres hverdag i institution, er det yderst vigtigt, at deres omsorgsbehov imødekommes. Pædagoger (og medhjælpere) varetager den helt essentielle rolle at skulle give denne omsorg i de timer hvor forældrene ikke har muligheden; derfor skal der flere hænder til! Generationer der vokser op uden nødvendig omsorg er ikke alene et individuelt problem, det er kritisk for hele klodens fremtid.

Nathalie Boris (Ishøj, 2020-09-29)

#1657

Jeg skriver under fordi min søn går i privat børnehave

Stine Andersen (Rønne, 2020-09-29)

#1666

Jeg synes det er vigtigt!

Rebecca Nielsen (Rønne, 2020-09-29)

#1669

Jeg skriver under fordi, alle børn har krav på at der tid til dem i institutionen, uanset om de er i en offentlig eller privat institution.

Rikke Roed (Rønne, 2020-09-29)

#1670

Fordi mine skattekroner OGSÅ skal gælde mine børn. Der må da stadig være lidt frihed i Danmark til selv at vælge hvilken form for pasning man ønsker for sine børn, og pengene burde følge børnene og ikke tilgå kommunen alene.

Nathalie Weisz Pedersen (Rønne, 2020-09-29)

#1677

Der er for få pædagoger i ydertimerne og det vil gavne ALLE børn at få mulighed for flere timer med voksenopsyn og interesse

Nathasja Høy (Kirke Hyllinge , 2020-09-29)

#1678

Jeg skriver under, da ALLE børn har ret til minimums normeringer.

Alexandra Jespersen (Nexø, 2020-09-29)

#1681

Det er så vigtigt!

Camilla Jensen (Slagelse, 2020-09-29)

#1685

Børn skal have lige vilkår

Helle Ipsen (Rønnr, 2020-09-29)

#1686

Jeg er pædagog i en privat daginstitution og vi mangler lige så mange hænder til at udføre kerneopgaven, nemlig tryghed, omsorg, udvikling og læring, som de kommunale og selvejende institutioner gør. ALLE børn er lige, uanset hvilken daginstitution de befinder sig i.

Mathilde Svendsen (Rønne, 2020-09-29)

#1705

Jeg er leder af en privat institution.

Inge Christiansen (Skjern, 2020-09-30)

#1709

Jeg er interesseret i bedre normeringer. for børns skyld. de er de uskyldige i dette.

Camilla Hansen (Skjern, 2020-09-30)

#1710

Mine børn går i privat institution

Anitta Larsen (Glamsbjerg , 2020-09-30)

#1714

Det er mest fair, at pengene følger det enkelte barn

Dorthe Berg Nielsen (Skjern, 2020-09-30)

#1716

Jeg synes det er meget forkert at forskel behandle.
Normeringspenge skal naturligvis følge barnet.

Kenneth Eybye (Skjern, 2020-09-30)

#1725

Jeg skriver under fordi, jeg synes ALLE børn og medarbejdere skal behandles ens, og derfor skal samme muligheder være til stede i ALLE daginstitutioner såvel offentlige som private/selvejende.

Irene Birk (Langeskov, 2020-09-30)

#1726

Jeg synes det er mega vigtigt at der er hænder nok til at børnenes hverdag er god, tryg, lærende og udviklende.

Lene Niklassen (6900 Skjern , 2020-09-30)

#1731

Mit barn som går i selvejende institution har vel lige så meget behov for voksne ?

Jakob Farver-Vestergaard (Stilling, 2020-09-30)

#1743

fordi jeg har barn i privat institution, hun har ret til ordentlig nomering som alle andre børn i dk

Martin Oksbjerg (Vamdrup, 2020-09-30)

#1744

Vores små børn er “råstoffet” til vores fremtid. Derfor skal de have den bedste start med ordentlig pædagog dækning i deres vuggestue / børnehave.

Dorthe Hauge Petersen (Holmegaard, 2020-09-30)

#1750

Er leder i et privat dagtilbud og er helt enig i ovenstående udsagn.

Line Ravn (7430 Ikast, 2020-10-01)

#1755

Fordi alle børn skal have lige ret til minimumsnormeringer uanfægtet institutionsform.

Michelle Hummel Pedersen (Glamsbjerg, 2020-10-01)

#1768

Fordi børnenes hverdag er afgørende for deres udvikling og fremtid.

Carina Krag (Præstø, 2020-10-01)

#1769

Børn er vores fremtid - vi giver dem ikke nok voksenkontakt eller plads. Det er uanstændigt... I øvrigt skulle de nødigt behandle os som de burhøns vi behandler dem som, når vi bliver gamle ;).

Karen Spuur (Vordingborg, 2020-10-01)

#1783

Børnene har brug for flere nærværende voksne.

Ida Riishøj Edelmark (vordingborg, 2020-10-02)

#1787

Fordi jeg synes det er vigtigt at der er hænder nok til vores børn

Julie Lauridsen (Skjern, 2020-10-02)

#1795

Lige vilkår

Ellen Thuesen (Ringe, 2020-10-02)

#1797

Jeg skriver under fordi det er vigtigt.

Charlotte Aspegren (Odense, 2020-10-02)

#1798

Jeg synes, at offentlige tilskud skal følge barnet.

Inge Merete Sørensen (Odense, 2020-10-02)

#1800

Ganske indlysende krav

Karin Bach Nielsen (5792 Åeslev, 2020-10-02)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...