Omgående ophævelse af Covid-lovene

Kommentarer

#201

Jeg ikke har lyst til at leve i nazi tyskland hvor grundloven ikke er til. Det er ulækkert hvad vores politikere har gang i.

Henrik Hansen (vejle, 2020-09-04)

#208

Det er meget vigtig...!

Tony Morecat (Søborg, 2020-09-04)

#215

Jeg ønsker at leve i en fri verden hvor vi er sammen, ikke imod.

Willads Grove (Solrød Strand, 2020-09-04)

#219

Fordi loven fratager mig min bestemmelsesret over egen krop.

Eva Balint (Jægerspris, 2020-09-04)

#227

jeg er stærkt imod de fleste af de ting de (staten)har påført os som samfund.jeg vil ikke tvinges til noget,min frihed er ALT.

marianne boyner (slagelse, 2020-09-04)

#239

Sympatiserer med ideeen.

Ane Fisker Knudsen (Odense, 2020-09-04)

#240

Vi har brug for en anden form for ledelse. Faktisk en anden form for samfund som ikke er destruktiv. Vi skal idealt understøtte liv og balance

Daniel claumarch (Hårlev, 2020-09-04)

#241

Jeg vil leve i et fri land, hvor jeg bestemmer over min egen krop, uden følger af social og menneskelig krænkelse, som disse hastelove med tvang og angreb på menneskets sundhed og helbred.

Jan Christiansen (Glostrup, 2020-09-04)

#245

De love er i strid med grundloven og indskrænker vores rettigheder

Anette Andreasen (Vordingborg, 2020-09-04)

#252

Jeg skriver under fordi det giver mening - og nu har vi vist haft rigelig med misvisende info..... så lad os hæve flaget for SANDHEDEN OG INTET ANDET END SANDHEDEN... So B IT :-)

Soffi Lange (Allingåbro, 2020-09-04)

#260

Vore frihedsrettigheder indskrænkes som følge af løgnen om, at der er en farlig virus på færde. Corona handler om kontrol med mennesker, IKKE om sundhed eller smittefare.

Claus Agersbæk (Roskilde, 2020-09-04)

#262

Vil gerne skrive under fordi sandheden har været gemt væk bag utallige løgne. Det skriger langt væk af korruption. Nok er nok.

Elisabeth Andersen (Aarhus, 2020-09-04)

#264

Jeg er træt af undertrykkelse

Cecilie Poulsen (København, 2020-09-04)

#270

Jeg skriver under fordi jeg er imod maske påbud og tvangsvaccinering

Bella Rasmussen (Ålborg, 2020-09-04)

#275

Lovene er unøvendige, har en baggrund som biologisk beregner i den danske hær, og denne såkaldte corona, bliver blot brugt til at skabe frygt i befolkningen

Joseph Blytner (København , 2020-09-04)

#288

Fordi det er decideret utrygt at bo i et land hvor lovene kan ændres så hurtigt!

Stine Ruge (KØBENHAVN , 2020-09-04)

#295

Jeg vil ikke leve under en fascistisk regering.
Regeringen skal følge Nūrnbergkoden og ikke WHO.
Jeg vil have mine demokratiske
frihedsrettigheder tilbage.
Regeringen skal følge Grundloven.
Ingen skal bestemme over mig eller mine børn. Vi skal selv bestemme om vi vil tage medicin eller vacciner.

Bente Gercke (København V , 2020-09-04)

#299

Jeg vil ikke stå model til mere af dette vanvid. Det stopper nu.
Vi må hjælpe vores børn til god sikker liv og fremtid

søren bach larsen (Store heddinge , 2020-09-04)

#301

Som mor til et barn med handicap har jeg nu været indrulleret i Systemet i syv år. Det har været den mest traumatiserende oplevelse i mit liv.
Jeg har siddet til møde med andre 'handicap-forældre', der har været i Systemet i over 30 år - og de fortæller, at de på intet tidspunkt er blevet hørt, tværtimod er handicapområdet blevet strammere og strammere.
Statsministerens nytårstale handlede om at tvangsfjerne flere børn og det satte en bølge af retraumatisering igennem hele 'handicap-verdenen', da flere netop igennem årene, er blevet truet med tvangsfjernelse, når de har søgt om hjælp og støtte til deres familier!
Nu ser vi i Australien, New Zealand og USA, at det nu er lovligt at separere børn fra deres forældre 'for børnenes skyld'. Og Danmark er i fuld gang med at følge trop, trods det at tusindvis af læger, sundhedspersonaler og videnskabsfolk verden over, skriver under på, at det på ingen måde er berettiget, da videnskaben og dem i frontlinierne ser, at de offentlige statistikker VS de realiteter de står i, IKKE hænger sammen!
Jeg har INGEN tillid til, at regeringen vil os og vores børn det bedste - baseret på mine og andres erfaringer igennem årene.
Systemet er bundkorrupt og udelukkende baseret på traumatisering og retraumatisering, fra fødsel til død!

For at have tillid, må den skabes igennem ærlighed, gennemsigtighed og gensidig tillid og respekt for hinanden som mennesker.
Dette ser vi intet af i regeringen - tværtimod skjuler de mere og mere og vender både det blinde øje og det døve øre til Danmarks befolkning.

Katrine Rankenberg (Jyderup , 2020-09-04)

#305

Jeg synes de love er helt ude i hampen og tillid til de folkevalgte er totalt forsvundet.

Anne Jacobsen (Brønshøj, 2020-09-04)

#311

- Lovene krænker Grundloven
- der er ingen overdødelighed nogen steder i verden
- der er ingen grund til at indskrænke danskerne frihed overhovedet grundet 2020 situationen.

Birgitte Lund (Vodskov, 2020-09-04)

#314

Disse særlove på ingen måde hører til i et demokratisk samfund som det danske.

Tove Rump (Hillerød, 2020-09-04)

#317

Jeg skriver under fordi jeg ønsker frihed fremfor kontrol!

Signe Skonnord (Sorø, 2020-09-04)

#320

Covid er en farce!!!!!

Betina Torp (Bjerringbro , 2020-09-04)

#321

Der er overreageret BIG TIME på denne virus, og jeg prøver stadig at finde ud af, hvordan WHO bar sig ad med at få hele verden med på dette vandvid - derfor skal alle Covud19 særlove slettes

Hanne Bøgested Sørensen (2860, 2020-09-04)

#323

Jeg opfatter grundlovens essens groft overtrådt, og hvad har vi så? Anarki?

Torkil Olesen (København Ø, 2020-09-04)

#325

Nok er nok!
Jeg ønsker min frihed til at vælge selv. Og jeg synes at vores regering skal være som en åben bog, det vil sige at deres handlinger skal være klare og tydelige for enhver at se og forstå meningen bag, samt at det kun er muligt for dem at gennemfører love som flertallet af folket har vedtaget.

Gienette Delphine Passera (Farum, 2020-09-04)

#328

Jeg værdsætter min personlige frihed.

Neil Dady (Kastrup, 2020-09-04)

#329

Jeg er et liberalt menneske, der er imod alle former for totalitære midler

Vanja Schwartz (Fredensborg, 2020-09-04)

#330

Jeg ønsker et frit, demokratisk, lyst, respekterende og kærligt land med fred
🌏

Linnea Darre Christrup (8541 Skødstrup, 2020-09-04)

#332

Jeg er modstander af den totalitære lovgivning, som blev indført i forbindelse med en relativ harmløs virus ved navn covid-19

Peter Just (Korsør, 2020-09-04)

#336

Det er fuldstændig tåbelige tiltag

Per Nederby (Ølsted , 2020-09-04)

#338

Er 100% enig! Galskaben om covid19 skal stoppe nu!

Snezana Ilic (Bagsværd, 2020-09-04)

#339

Jeg underskriver fordi jeg er rigtig ked af, at vores grundlovssikrede rettigheder er tager fra os ifbm. Covid-19 hastelovene.
Jeg er rigtig ked af, at tredelingen af magten, som er en af hjørnestenene i vores demokrati er/har været sat ud af kraft!
Og så synes jeg ikke, at vores sundhedsminister skal have så indskrænket en magt, som han har ifbm. hastelovene.
Alt det vores statsminister sagde, da hun lukkede landet ned var POLITISK og ikke sundshedfagligt forsvarligt - selv direktøren i SST frarådede hende blot timer før at lukke dagsinstitutioner, skoler etc. ned, men det lyttede hun ikke til.
Mundbind hjælper ikke på vira - det beskytter rigtig nok for bakterier, men der er stadig ingen sundhedsfaglig begrundelse for dette tiltag!
DERFOR skriver jeg under!

Marie-Louise Olsen (Hillerød, 2020-09-04)

#352

Det er det eneste rigtige at gøre.

Jytte Grådal (Sakskøbing, 2020-09-04)

#357

Det giver ingen mening med alle de regler

Tina Brask (Viby, 2020-09-04)

#358

Jeg vælger frihed frem for tyranni

Sonia Hammer (Søborg, 2020-09-04)

#365

Dette er vanvid når vi ser på smittede, syge og især døde af/med covid19.

Jane Jensen (Skive, 2020-09-04)

#367

Det er fuldstændigt gået over al sund fornuft. Jeg kræver mit Danmark tilbage omgående.

Veronica Romina (Hillerød , 2020-09-04)

#369

Det er hysteri.

De ødelægger folks tilværelser økonomisk og pyskisk for at tilgodese politikere og medicinal industrier.

Ulrik Gade Jensen (Galten , 2020-09-04)

#372

Dette skal stoppes. Det er imod vores
Grundlov

Bruno Mathiasen (Aulum, 2020-09-04)

#375

Jeg vil have min frihed tilbage og man kan ikke tage vores frihed fra os som politikerne gør de er ikke for folket .

Angeleen Søndergård (Greve , 2020-09-04)

#380

Disse love er ulovlige og strider mod Natural Law.

Tomas Zawadzki (faxe, 2020-09-04)

#382

at der ikke findes en virus der smitter folk udefra eftersom virus er = med udskillelsen af syge celler med exosomer og proteiner. Cellerne bliver hurtigere syge med den stigende stråling som ødelægger immun forsvaret som derved ikke er istand til at udskille alle giftstofferne fra (GMO) mad, (pesticide)vand, (chemtrail)luft, konventional medicin, rengørings artikler, skønheds produkter, solcremer, for lidt sol (vitamin D)

Johnny Frendoe (Brønshøj, 2020-09-04)

#383

Hele min brance går under ellers

Peter Olesen (Stenderup, 2020-09-04)

#384

Vi må have sandhed og åbenhed og ærlighed i Danmark.
Undertrykkelse, halve sandheder, manipulation af befolkningen, spredning af unødig frygt samt toppolitikere der nægter at svare på essentielle spørgsmål er IKKE i orden.

Malika Kaas (Ballerup, 2020-09-04)

#386

Fordi de lave smittetal angiveligt forårsaget af Covid19, på ingen måde berettiger en totalitær lovgivning der griber voldsomt ind overfor den personlige frihed og basale menneskerettigheder.

Thomas Gudmundsen (4800, 2020-09-04)

#388

Det er dybt alvorligt, at vores grundlæggende rettigheder går fløjten, mens der samtidig sker en så stor censurering af information, mens der yderligere mangler overbevisende dokumentation for coronas alvor.. Der er alt for mange tvivlsomme løse ender - WHO og sundhedsstyrelsen, som i overvejende grad er betalt af medicinalindustrien, som netop står til at tjene styrtende på en vaccine - mod en type virus, som muterer for hurtigt til man kan følge med. Samtidig er vaccineregler slækket på i EU. Jeg har absolut ingen tillid til politikernes beslutninger, så har ingen interesse i at skulle underlægges alle deres udokumenterede tiltag, som kun gavner..? Ja hvem....

Emilie Lundsgaard (Hillerød, 2020-09-04)

#390

Jeg skriver under, fordi jeg ikke anser corona som en trussel, og fordi jeg føler, at lovene griber ind i min personlige frihed.

Nina Rasmussen (København V, 2020-09-04)

#391

Jeg skriver under fordi jeg mener at Covid-lovene er sundhedsmæssigt ubegrundede og et brud på Grundloven af 5. juni 1849 og FN´s menneskerettigheder, hvad angår borgernes personlige frihed

Morten Bruun (København SV, 2020-09-04)

#394

Grænserne bliver åbnet. Det giver ingen mening!!

Janne Eltong (Herlev , 2020-09-04)

#397

Jeg som borger har ret til at bestemme over egen krop

Mette Mortensen (Hjørring, 2020-09-04)

#399

Jeg skriver under, fordi jeg oplever loven som et brud på vores demokrati, og fordi grundig gennemgang af udenlandsk forskning viser, at der ikke er tale om en fare, der berettiger undtagelsestilstande. Der er langt færre syge og døde end ved en alm. efterårs influenza. Vi bør passe på mennesker i risikogrupperne, men ikke tage samfundet som gidsel og slet ikke skabe angst og økonomisk ruin for mange mennesker.

Gunver Juul (Græsted, 2020-09-04)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...