Vi siger nej tak til omfartsbaner og vestlig udfletning ved Ringsted

Kommentarer

#601

Kapacitetsudvidelsen på jernbanen ved Ringsted skal ske ved et byggeri længst muligt øst for Ringsted.

Der skal alene arbejdes ud fra en konkretisering af den undersøgte niveufri udfletning mellem Adamshøj og Ringsted og den skal optimeres så:

- Den visuelle påvirkning og støjen ikke forøges væsentligt i forhold til nuværende forhold

- Trafikkapaciteten er tilstrækkelig til fremtidige trafik, herunder også Kattegatforbindelsen

En niveaufri udfletning på Ringsted Station ved Korsevænget skal ikke nærmere undersøges fordi den har ikke tilstrækkelig kapacitet til fremtidens behov, og den kan ikke optimeres i forhold til visuel påvirkning og støj.

Undersøgelserne af omfartbanerne rundt om Ringsted skal stoppes hurtigst muligt. Det er spild af penge.

Thomas Albøg Olsen (4100 Ringsted, 2020-08-23)

#603

Jeg bor i det område der bliver ramt

Jennifer Engholm (Ringsted, 2020-08-23)

#608

Synes en østlig løsning lyder som bedste løsning for mennesker og natur

Morten Svendse (Ringsted, 2020-08-23)

#612

Jeg ønsker den bedste løsnings for borgerne i ringsted og omegn..

Peter Landin (Ringsted, 2020-08-23)

#613

Jeg ønsker ikke der anligges en omfartsbane igennem by eller landzone.

Malene Reichenbach (Ringsted, 2020-08-23)

#621

Det er ikke en hensigtsmæssig placering

Vagn Hansen (Sorø , 2020-08-23)

#622

Det er en meget dårlig placering

Merete Berop Hansen (Sorø, 2020-08-23)

#626

De danske skatteborgeres penge skal anvendes til at skabe en stabil, effektiv og rettidig togløsning, til gavn for alle borgere i Danmark.
I Ringsted skal den valgte løsning være fremtidssikret, både øst vest linjen, men også med hensyn til Femernforbindelsen.
Der skal etableres den trafikalt bedste løsning med mulighed for stop i Ringsted.
En færdig togløsning skal understøtte den positive erhvervsudvikling i Region Sjælland og Midtsjælland.
En færdig togløsning skal genere det færrest antal borger mod støj og andre gener, både under anlæg og i drift situationen.
En færdig togløsning skal påvirke naturområder mindst muligt.
Kun den østlige udfletning tilgodeser Parkrådets ønsker til den trafikalt bedste løsning for Ringsted og Region Sjælland.
Den østlige udfletning sikrer borgerne bedst muligt mod gener i form af støj og andet under anlæg og drift.
Den østlige udfletning har minimal påvirkning på naturen.
Den sikrer skatteborgerne fuld valuta for pengene.

Erhardt Mogensen (Ringsted, 2020-08-23)

#629

Der er ingen løsninger, der er mere hensigtsmæssigt, end en østlig udfletning.

Per Rasmussen (Ringsted, 2020-08-23)

#630

Jeg ikke er interreseret i en løsning med en bro

Louise Green Engberg (Ringsted, 2020-08-23)

#636

Støjgener

Ove Petersen (Ringsted , 2020-08-23)

#651

fordi den østlige løsning er den mest inteligente og for naturen mest skånsome

Mogens Rasmussen (Ringsted, 2020-08-24)

#652

En østlig udfletning er den eneste fornuftige løsning.

Filip Sandbeck (ringsted, 2020-08-24)

#658

Alt andet end en østlig ordning er uansvarligt både økonomisk og strukturelt for Ringsted

Kaj Thorborg (Ringsted, 2020-08-25)

#660

Jeg er lokomotivfører, og mener at en udfletning øst for Ringsted vil betyde en mere hensigtsmæssig trafikafviklng end en vestlig placering.

Thomas Tjørnehøj (Ry, 2020-08-26)

#668

Den sydlige bane som kører igennem sønderskoven vil påvirke vores skovområder til børnefaciliteter, naturskønne områder, som Sorø er kendt for samt påvirke alle grunde ved Broby overdrev.

Natasha Byrnak (Sorø , 2020-09-02)

#671

Bor I Ringsted og ønsker den mest retfærdige og bedste løsning for byen og dens borgere.

Jonathan Kristensen (Ringsted, 2020-09-03)

#672

Torben Petterson

Torben Petterson (Jægerspris , 2020-09-07)

#673

Jeg skriver under fordi, jeg har en interesse i at bevare Sorø Pg Frederiksbergs skovområde omkring Næstvedvej og broby overdrev

Sune Svendsen (Sorø , 2020-09-11)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook