Vi siger nej tak til omfartsbaner og vestlig udfletning ved Ringsted

Kommentarer

#204

Fordi det ødelægger naturen og det vil koste alt for meget

Lars Jacobsen (Ringsted, 2020-08-06)

#205

Omfartsbanerne og den vestlige løsning vil alle have negative konsekvenser for lokalmiljøet og byen. Den østlige udfletning er og bliver den bedste løsning.

Lene Johansen (Ringsted, 2020-08-06)

#208

Det er fuldstændig vanvittigt at ødelægge hele Benløseområdet, og alt det nye der opføres i erhvervsområdet. Samt den dejlige naturområde vi lige har fået etableret i å området

Conni Larsen (Ringsted, 2020-08-06)

#211

Der virker helt skørt at skulle lave nye baner, ødelægge natur, nye støjlinjer.
Kæmpe udgift for næsten ingen gevinst.

Thomas Kaj Julø (Ringsted, 2020-08-06)

#213

Jeg går ind for at baneDK gennemfører en af de østlige løsninger, alle andre løsninger ødelægger dyrebar natur og smadrer menneskers hverdag og boliger

Jørgen Haltrup (Ringsted , 2020-08-06)

#218

Jeg skriver under fordi en østlig udfletning kan etableres uden støjgener for Ringsted by.
Der er kun bar mark og enkelte huse.
Desuden har en østlig udfletning lav højde, der
ikke forstyrrer landskabet, og støjen spredes ikke nær så meget som, hvis udfletningen ligger højt, hvilket vil være tilfældet, hvis den ligger mod vest, hvor den både vil ligge højt og i bymæssig bebyggelse.
Jeg kan godt acceptere en sydlig "omfartsbane", hvis vi bare kan undgå en vestlig løsning hen over Ringsted Å.

Per Andersen (Ringsted, 2020-08-06)

#220

Nordlige og sydlige omfartbaner vil være op til 10 gange dyrere end en østlig udfletning.

Leif Mortensen (Ringsted, 2020-08-06)

#223

Jeg er imod omfartsbanerne

Louise Adelsten (Fjenneslev, 2020-08-06)

#228

Fordi jeg ønsker det bedste for Ringsted

Mati N (Ringsted, 2020-08-07)

#230

Kommunen og Bane Danmark, skal ikke ødelægge mere natur end nødvendigt, de kan bruge de åbne marker, hvor det genere mennesker og natur mindst

Søren Nielsen (Ringsted, 2020-08-07)

#238

Byen skal ikke omringes af jernbaner og ødelægge byen, natuen mv.
Udfra tidligere renovering af stationen, burde forlængelse tages udgangspunkt i denne. Således at Ringsted stadig bliver en by i udvikling og IKKE i afvikling

Maria Houman (Ringsted, 2020-08-07)

#245

Den østlige løsning er den eneste rigtige løsning, den sikre naturen omkring Ringsted og Sorø, den har færrest udfletninger (der kan gå i stykker), den sikre Ringsted forbliven som central pendler by og ikke mindst den udviser størst respekt for mennesker, deres ejendom og er den billigste løsning.

Torben Sandal Petersen (Ringsted, 2020-08-08)

#246

Jeg finder det uhørt at Banedanmark nu kommer med nye ideer til baneføringen. Det er helt i hegnet at ville føre den planlagte bane uden om Ringsted både ideen om en nord føring nord for Benløse der vil være ødelæggende for netop Benløse. Også den helt sydgående er en skør ide. Vi bor selv øst for Ringsted i Kærehave og vi ser det mest fornuftige i den fremtidige baneføring vil være at gennemføre den østfletning som egentlig er godkendt. Jeg kunne egentlig godt stille spørgsmålet om Banedanmark er et selvkørende lokomotiv? og som ikke rigtig kan høre for sin egen larm. Leo Hjorth

vil være

Leo Hjorth (Ringsted, 2020-08-08)

#247

Den østlige kapacitetsudvidelse giver det bedste grundlag for et lyntogsstop i Ringsted, hvilket vil være den optimale løsning for hele region Sjælland.

Martin Agerbo (Ringsted, 2020-08-08)

#249

Ønsker ikke at ødelægge biodiversiteten som er så vigtig for miljøet og klimaet

Vivi Carlsen (Ringsted , 2020-08-08)

#251

Omsonst at skulle ødelægge biodiversitetet der er så vigtig for miljø og klima

Vivi Carlsen (Ringsted, 2020-08-08)

#252

Benløse by skal forblive den bydel den er idag. Ringsted er en by hvor de små landsbyer trives og hvor der stadig er masser af liv.
Østbanen er det eneste rigtige valg

Casper Bøge Wielsøe (Ringsted, 2020-08-08)

#254

Omfartsbanerne vil ødelægge en hel by. Det kan bestemt ikke være rigtigt!

Tobias Søndergaard Raun (Benløse, Ringsted, 2020-08-08)

#257

Vi støtter ikke op om baner der vil ødelægge lokalsamfundet i Ringsted specifikt i Benløse, vores hjem.

Flemming og Aase Nielsen (Ringsted , 2020-08-08)

#260

Jeg skriver under fordi støj generne og trafikken i Ringsted er for voldsom.

Stine Rasmussen (Ringsted , 2020-08-08)

#261

For at passe på vores natur og vores nærområde. Udbyg hvad allerede er og som trænger! Og undlad at anlægge nye baner til stor gene for beboer og dyreliv.

Maiken Kramer (Fjenneslev, 2020-08-09)

#266

Omfartsbaner vil være voldsomt til gene i berørte boligområder, både i anlægsfase og efter ibrugtagning. ydermere vil de økonomiske omkostninger være urealistisk.

Peter Ronge (Ringsted, 2020-08-09)

#272

Vi har nok togbaner her i Ringsted

Shannie Hee (Ringsted , 2020-08-09)

#273

Jeg bor hvor der kan risikere at ende jernbane ved en omfatrsbane mod syd, og generelt mener de andre muligheder ødelægger landskab/lokalsamfund

Frederik Christensen (Ringsted, 2020-08-09)

#281

Ikke flere støjkilder i vores flotte natur

Jørgen Dahl (Fjenneslev, 2020-08-09)

#282

Jeg underskriver da jeg som lodsejer af en naturskøn eng ville mene det vil store konsekvenser for naturen og vandmiljøet da man ikke ved hvad der blover udledt af spestisider fra sådan en jernbane

Thorbjørn Nielsen (Fjenneslev, 2020-08-09)

#285

Naturen rundt om Ringsted skal bevares mest muligt

Finn Jensen (Glumsø, 2020-08-09)

#287

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at Banedanmark hører og respekterer borgernes ønske.

Birthe Sørensen (4100 Ringsted, 2020-08-09)

#289

Jeg skriver under fordi en østlig udfletning er den bedste løsning. Øvrige forslag er økonomisk dyrere og vil genere mange borgere.

Christian Christensen (RIngsted, 2020-08-09)

#290

Jeg er enig

Thomas Hamstrup (Ringsted, 2020-08-10)

#292

Fordi mit hus ligger i kværkeby og i skal ikke ødelægge kværkeby og benløse.

Aase Larsen (4100 Ringsted, 2020-08-10)

#295

Vi skal sikre at flest mulige tog standser ved stationen i byen. Hvis banen går udenom stationen, vil færre tog standse i Ringsted.

Jens Krøll (Ringsted, 2020-08-10)

#299

Det virker som om, det giver for store terrænproblemer i og vest for Ringsted. Der er mest plads i (ved) Kværkeby (Adamshøj).

Henning Petersen (Næstved, 2020-08-10)

#306

Som jeg ser det, er en østlig udfletning den bedste mulighed.

Marianne Madsen (Ringsted , 2020-08-10)

#308

Jeg går ind for den østlige udfletning....

Birgit Rasmussen (Ringsted, 2020-08-10)

#322

Jeg skriver under, da jeg er stor tilhænger af åbenlys sund fornuft !

Michael Pedersen (Slagelse, 2020-08-10)

#324

Jeg finder omfartsbanerne uhensigtsmæssige ift. Ringsteds infrastruktur. Kun tunneler ser jeg som en mulig løsning, så det ikke ødelægger vores grønne områder og infrastrukturen.

Martin Ihmels (Ringsted, 2020-08-10)

#334

Jeg skriver under fordi at jeg bor i benløse, og ifølge tegningen vil tunnellen gå direkte under mit hus....
desuden så er det at bruge 5 milliarder på at spare nogle minutter i tog virkelig en sindssyg ide....

Niklas Elfving (Ringsted, 2020-08-10)

#335

Vi ønsker ikke at der ødelægges værdifuld natur og at dyr og mennesker får ødelagt deres hjem, når der findes gode alternativer!

Anja Juhle Nielsen (4180 Sorø, 2020-08-10)

#345

Jeg gider sgu ik ha ødelagt hverken min grund eller udsigt med den skide bane

Tommy Pedersen (Ringsted , 2020-08-11)

#346

Syntes ikke det giver mening at der ikke stoppes i Ringsted som hører under en af de større byer med mange på- og afstigninger.
Endvidere kan naturen rundt om ødelægges.

Lea Leiberg (Glumsø, 2020-08-11)

#347

Det er en tåbelig, dyr og meningsløs plan, som oven i købet, giver en masse trafikale uhensigtsmæssige trafikale bindinger. Det giver i øvrigt ikke mening at man ikke bruger den østlige ende af stationen, som allerede åbner op for en gnidningsløst udfletning, og dette til en væsentlig mindre omkostningskrævende pris.

Mogens Hasle Møller (Ringsted , 2020-08-11)

#348

Vigtigt for alle i Region Sjælland, at Ringsted fortsat kan udvikle sig som centrum i regionen.

Søren Agerbo (4862 Guldborg, 2020-08-11)

#351

Bor i Benløse så nej tak til tog igennem vores lille bitte by

Helle Hansen (Ringsted , 2020-08-11)

#356

Det er overordentligt destruktivt for Ringsted og den omkringliggende natur at få andet end en østlig udfletning.
I forvejen er byen rigeligt belastet med trafikstøj fra både jernbane og motorvej.

Henrik Andersen (Ringsted , 2020-08-11)

#358

DSB er skøre

Hejne Andesen (Korsør, 2020-08-11)

#362

Jeg bor i området hvor omfar
rts banerne er forslået

Leif Jensen (RINGSTED, 2020-08-11)

#363

Jeg skriver under, fordi det anretter mindst skade i landskabet. Det bør også være den billigste løsning for samfundet og dermed os borgere.

Karin Scheel (Fjenneslev, 2020-08-11)

#370

det er den mest optimale løsning

Jakob Flink (Ringsted, 2020-08-11)

#378

Der er flere grunde : men det vil gå udover Hele dyrelivet Her/ sjældne fugle arter osv.. hvilket vi elsker. Og vi er lige flyttet hertil. Og vi vidste på ingen måde at det her var på tale ..
Det vil betyde larm/støj

Jane Berg (Ringsted, 2020-08-12)

#383

Lad os nu få en østlig løsning. Der er spildt tid og penge nok.

Henrik Kjær (Ringsted, 2020-08-12)

#388

Det er for dumt at ødelægge en lille by som benløse. Hvor der er skoler og institutioner så hvorfor ødelægge Benløse ved at spare nogen minutter i tog

Gitte Christiansen (Benløse, 2020-08-12)

#389

Der skal SLET ikke være en bane i eller ved Benløse

Thea Christiansen (Ringsted, 2020-08-12)

#395

Hvorfor kan bane Danmark ikke bygge øst for byen! Ubegribeligt - eller er årsagen den enkle, at det vil genere en lokal godsejer.

Claus Bangsholm (Birkerød, 2020-08-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook