Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej, Dragør

Kommentarer

#1

Jeg har boet i Dragør i alle mine 67 år, og jeg har oplevet det ene grønne område efter det andet er blevet solgt og bebygget. Det grønne område bag Nordstrandparken hvor jeg spillede bold og fløj med drage med mine drenge. Det grønne område ved siden af Vierdigets skole... Alle er solgt for at skaffe penge til den slunkne kommunekasse... Og hvor er pengene nu? De er væk og kommunens økonomi er langt fra blevet bedre, men vi har nogle grønne områder mindre...
Mens alle andre fremsynede kommuner satser rigtig meget på at lave grønne områder i bykvartererne så er Dragør ved at sælge det sidste grønne område som ligger i byzonen til endnu mere bebyggelse.
Der var en gang nogle fremsynede mennesker som danne "Foreningen til Dragørs Fremme" som bl.a. fik oprettet anlægget så der med kirkegården blev skabt en grøn kile... Denne kile indbefattede Engvejsarealet som blev benævnt "Bypark" og det synes jeg man skal holde fast ved...

Knud Berggreen (Dragør, 2020-06-20)

#2

Det er vigtigt at bevare de få grønne områder vi har tilbage.

Kirsten Berggreen (Dragør, 2020-06-21)

#3

Der skal ikke bygges på Engvejs Arealet.

Gitte Honoré (Dragør, 2020-06-21)

#6

- Strandengenes SFO er så overfyldt nu at de skal have adgang til mere udeareal end bare legepladsen.
- Nærområdets børn spiller bold og leger på arealet
- Foreninger bruger plænen til masser af aktiviteter
- Vi skal ikke refleks-sælge alting så der intet er tilbage til næste generation, hver gang der mangler penge i kommunekassen, det har været politikken i årevis og der er stadig underskud.
- Kommunen kan slet ikke bære flere skolebørn, efter at KB nedlagde Vierdiget skole har Dragør landets højeste klassekvotient
- Området kan ikke klare al den medfølgende trafik
- Der er nødt til at være steder hvor der kan være lidt grønt og træer til insekter og andre smådyr

Nicolai Matz (Dragør, 2020-06-21)

#7

Det særlige ved Dragør bliver ødelagt af for megen bebyggelse.

Trine Stavad Jakobsen (Dragør, 2020-06-21)

#15

Jeg skriver under fordi vi skal bevare de få grønne områder der er tilbage i Dragør .
Trafikken på Engvej er også voldsom i forvejen . Tænker også på de mange børn
på vej til Dragør skole efter Vietdiget skole er nedlagt .

Lisbeth Weien (Dragør , 2020-06-21)

#17

Et stort nej, jeg bruger det meget

Inga Kramer (Dragør , 2020-06-21)

#18

Vi skal for alt i verden beholde vores små åndehuller, jeg ser hver dag mange børn bruge området, jeg har købt en dyr lejlighed og ønsker at se på noget smukt, og sidst men ikke mindst. Så ser vi udviklingen her med fremmede som jeg ikke ønsker fortsætte

Annette Rendbæk (2791 dragør, 2020-06-21)

#22

Der skal være plads til grønne områder. Der skal ikke bygges på alle grønne steder i kommunen.

Karsten Rahbek (Dragør, 2020-06-21)

#23

Kære Dragørborgere,

Sørgeligt, at vi skal være vidner til, hvordan de få tilbageværende grønne åndehuller i Dragør skal plastres til med boliger og beton – der sælges ganske enkelt ud af det sidste arvesølv.

I Dragør bør politikerne ikke sælge flere grønne frirum, for at skaffe penge til den slunkne kommunekasse – hvilket påfaldende nok skyldes politikernes egen manglende evne til at økonomistyre og forvalte Dragør Kommunes budget.

Det gælder vel mere om at tænke helhedstanker og se frem i tid.

Når politikerne ikke kan finde ud af det, så må borgerne tage over.

Lad os hjælpe vore egne og de næste generationer ved at værne om hinanden, naboerne, de ældre, børnene, vore grønne åndehuller og byens særpræg.

Hvis man som politiker absolut vil svøbe alt i beton – så er Dragør By det helt forkerte sted.

Mulighederne er stort set opbrugte.

Der findes mange andre byer, hvor politikere kan få tilfredsstillet deres kroniske byggesyge.

Nej tak til boliger og ’aktivitetspark’ på Engvej.

Kenneth Olsen (Dragør, 2020-06-21)

#25

Elsker at benytte det grønne område ved Engvej og synes det vil være synd og skam at plastre det til med boliger.

Jennifer Hansen (2791, 2020-06-21)

#27

De få grønne områder,som er tilbage,skal bevares som de er.

lis strøbech (Dragør, 2020-06-21)

#28

Vi har brug for grønne områder og vejen “Engvej” kan ikke klare flere biler

Liv Moland-Petersen (Dragør, 2020-06-21)

#34

Vi skal bevare den sigdste grønne osse vi har.

May-britt Fürstling (Dragør, 2020-06-21)

#39

Ønsker at bevare et af de sidste grønne områder i Dragør.

Lone Westh (Dragør, 2020-06-21)

#43

Jeg holder af min by og mener, at fremtidige generationer skal have samme muligheder for at nyde Dragørs natur, som jeg har haft.

Werner Dalsgaard (Dragoer, 2020-06-21)

#49

Jeg skriver senere et indlæg hvorfor!

Carsten Westring (Dragør , 2020-06-21)

#50

Jeg skriver under fordi jeg synes det er vigtig vi bevare de få områder vi har

Sofie Sønderup (Dragør , 2020-06-21)

#55

Det er en Københavner løsning. Vi bygger og finder først ud af bagefter at trafikken ikke hænger sammen. Brug markerne mod Kirkevej. Andre har bygget i landzone, det må også være muligt for kommunen.

Birgit Kristensen (Dragør, 2020-06-21)

#57

Vi skal bevare byens åndehuller.

Susanne Bark (Dragør, 2020-06-21)

#70

Der skal ikke bygges på hver en grøn plet der er tilbage i Dragør.

Thomas Guldberg Jensen (2791, 2020-06-21)

#72

Dragør skole har brug for et område at have idræt på i sommerhalvåret

Anne-Marie Mikkelsen (Dragør, 2020-06-21)

#74

Dragør skal fortsat have grønne områder

Stine Frederiksen (Dragør, 2020-06-21)

#75

Jeg skriver under, fordi udbygning på de grønne arealer over alt er blevet det nye sort!
P

Tina Hansen (Søborg, 2020-06-21)

#80

Vi har brug for brug for grønne områder, det er vigtigt for trivslen

Marian Kjersgaard (Dragør, 2020-06-22)

#81

Det er et vigtigt og dejligt område i Dragør til glæde for både unge og gamle borgere

Carina Nielsen (Dragør, 2020-06-22)

#82

Vil øge biltrafik - noget som højvejen allerede er plaget med.
Vi MÅ beholde det grønne i Dragør - det er kun dette område tilbage i Dragør

Jeanette Søgaard (Dragør , 2020-06-22)

#85

Jeg synes det vil være virkelig ærgerligt hvis det grønne område bebygges. Det er dejligt med et grønt areal mellem de mange boliger!

Tania Bach Frydensberg (Dragør , 2020-06-22)

#88

Vil bevare Dragørs hyggelige omgivelser

René Svensson (2770 Kastrup, 2020-06-22)

#90

Når man ser hvor mange, der benytter området, vil det være synd og skam at nedlægge det. Brugerne kommer gående og kørende for at benytte området. Det skaber så meget glæde for rigtig mange mennesker. Dette viser med al tydelig at der er brug for et grønt område midt i vores skønne by.

Henrik Arndt (Dragør, 2020-06-22)

#91

Arealet bliver benyttet flittigt af både idræt til skolebørn, familier med
picnickurv, seniorfodboldspillere, fødselsdagsarrangementer og meget andet.

Dorthe Bergerman (Dragør , 2020-06-22)

#94

Jeg skriver under, fordi jeg vægter de grønne arealer i kommunen højt og derfor ønsker at bevare dem samt støtte de politiske partier, som gør det samme.

Jonas Lykkegaard (Dragør, 2020-06-22)

#97

Dragør skal fortsat have grønne åndehuller. Det nytter ikke vi sælger alle grunde i disse år. Det luner kun kort. Det er bedere at stoppe hulet hvor pengene fosser ud

Christian Hansen (Dragør, 2020-06-22)

#103

Det er vigtigt at der er områder hvor uorganiseret friluftssktivitet kan finde sted.
Unge og gamle mødes. Spiller fodbold og rundbold. Dragør Skole bruger området til sportsaktiviteter. Lad området være som det er.

Tejs Arndt (Dragør, 2020-06-22)

#104

Jeg sætter pris på naturen

Stine Egholm (København S, 2020-06-22)

#106

Dragør skole har ikke andre steder til udendørs idræt og er i øvrigt meget begrænset på udendørs plads.

Martin Baadsgaard (Dragør, 2020-06-22)

#108

Der skal ikke bygges boliger over det hele i Dragør, det er der ikke brug for. Giv borgerne grønne områder hvor man kan trække vejret. Dragør er ikke Kbh hvor der bygges tæt

Camilla Suhr (Dragør , 2020-06-22)

#111

Jeg skriver under fordi vi har brug for at beholde de få resterende grønne åndehuller i vores by.

Morten Bach Frydensberg (Dragør, 2020-06-22)

#113

Jeg synes vi skal stoppe med at sælge ud af vores grønne områder. Det er alligevel bare varm tis i bukserne på sigt og kan ikke hentes tilbage.

Ulla Essemann (dragør, 2020-06-22)

#118

Der er brug for de grønne områder, hvor man kan nyde naturen og få frisk luft.

Anne Fleischer (Dragør, 2020-06-22)

#119

vi skal værne om og bevare vores sidste grønne områder; herunder arealerne ved engvej, rytterager/lundestien, hvidtjørnen, havnen. Alt skal ikke plastres til med mursten og trafik.

Nanna Theisen (Dragør, 2020-06-22)

#120

Vi skal bibeholde smukke grønne områder i dragør

Sine Jørgensen (Dragør, 2020-06-22)

#121

Jeg vil utrolig gerne bevare det grønne område og Dragør Tennisklub, der er guld værd!

Bianca Liberski Dahlgaard (Dragør, 2020-06-22)

#127

Pil ikke ved vores åndehul for ussel mammon

Lasse Legaard (Dragør, 2020-06-23)

#129

Jeg synes det er essentielt at bevare tennisklubben og et grønt areal i denne del af Dragør.

Simon Kvamm (Dragør, 2020-06-23)

#131

Bl.a. fordi de trafikmæssige forhold ikke er i orden. Der er kun udkørsel til Krudttårnsvej, der i forvejen er voldsom belastet, ikke mindst fra det nye beboelsesområde Vierdiget. Før der åbnes op ud til Hartkornsvej, kan det nuværende trafiksystem ikke kapere mere trafik.

Arne Mosegaard (Dragør, 2020-06-23)

#132

Lad os bevare Bydelsparken, hvor alle kan hygge sig – ung såvel som gammel.

Jesper Andersen (2791, 2020-06-23)

#135

Vi skal beholde de grønne områder

Tove Egholm (Dragør, 2020-06-23)

#137

Lad os nu beholde vores lille grønne område på Engvej

Marianne Larsen (Dragør, 2020-06-23)

#139

I Dragør skal vi beholde de grønne oaser for både ældre og børn.
Det kan simpelthen ikke være rigtig at nogen bare overvejer at ødelægge byen på denne måde.

Venlig Hilsen
Carsten Lüth

Carsten Lüth (Dragør, 2020-06-23)

#142

Vi mangler grønne oaser og vi har fået mange boliger på Vierdiget med masser af trafik i området.

Mona Olsen (Dragør, 2020-06-23)

#149

Der er efterhånden ingen åndehuller på Sydstranden tilbage

Susan Steffen (Dragør, 2020-06-24)

#150

Har boet mange år i Dragør og har stadig familie der.

Tommy Geisler (Holmegaard, 2020-06-24)

#152

Bevar det sidste grønne område på Engvej

Helle Valentin (Dragør, 2020-06-24)

#156

Området er simpelhen stærkt trafikere
Og man har nok ikke tænkt sig at åbne ud til Strandjægervej eller lave ensrettet trafik

Asger Djørup (Dragør, 2020-06-24)

#157

Jeg er enig i at vi skal bevare de unikke grønne områder i vores by!

Mia Carlsen (Dragør, 2020-06-24)

#163

Jeg skriver under fordi Dragør har brug for sine små grønne arealer, for alles skyld 🙏

MiChelle Kristensen (Dragør , 2020-06-24)

#164

Engvej ikke skal ødelægges af massivt byggeri og mere trafik.

Uffe Partoza Jacobsen (Dragør, 2020-06-24)

#167

Vi skal bevare åndehullerne i Dragør.

Hans C. Nilsen (Dragør, 2020-06-24)

#168

Vi skal bevare de grønne områder.

Susan Nilsen (Dragør, 2020-06-24)

#172

Et skønt grønt område bør bevares 😊

Bente Møller (Dragør , 2020-06-25)

#175

Jeg synes at vi skal bevare de grønne områder.
Mvh Suzette

Suzette Offenberg (Dragør, 2020-06-25)

#178

Det er et af de eneste tilgængelige steder for børnene fra Dragør skole etc. Og så ved jeg hvor tilklistret og billigt - man bygger - for at få skattepenge i kommunen.

Anja Ibsen (Dragør, 2020-06-25)

#179

For at beskytte de få grønne områder vores efterkommere skal nyde.

Thomas Koch (Dragør, 2020-06-25)

#181

Bevare grønt område, og undgå trafikal kaos. Og ikke mindst at tennis klubben kan blive.

Søren Søgaard (Dragør, 2020-06-25)

#185

Fordi jeg er lodret imod, at bygge på denne "grønne plet".

Jørgen Winberg Petersen (Dragør, 2020-06-25)

#186

Det grønne område har stor værdi for min gode veninde og familie i Dragør

Helle Bendix Kleif (København Ø, 2020-06-25)

#187

Jeg ønsker ikke flere boliger i dragør da trafikken til og fra dragør efterhånden er et helvede. Endvidere skal de grønne områder bevares.

Lenna Wennervaldt broberg (Dragør, 2020-06-25)

#198

Bevar Dragørs grønne image

Viggo Mortensen (Dragør, 2020-06-25)

#199

...fordi vi ikke skal bebygge og 'konceptualiserer' vores grønne åndehuller.

Katrine Hansen (dragør, 2020-06-25)

#200

Vi skal ikke frasælge og udbygge. Vi skal beholde grønt. Og så skal der styr på økonomien og der skal ikke tages millionlån på borgernes ryg til udbygning af områder til flere turister. Dragør er vores hjem og ikke et cirkus.

Thomas Krebs (Dragør, 2020-06-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...