Stop forureningen af Lillebælt - luk klappladserne

Kommentarer

#605

Det hører ingen steder hjemme at klappe slam i havet. Fy og føj. Skam jer

Morten Kristiansen (Augustenborg, 2020-06-10)

#607

For at skåne miljøet og lillebælt, det har lidt nok.

tom fjordside (Fredericia, 2020-06-10)

#610

Det er da det total ude af kontrol rent magtmisbrug

Torben Iversen (Fredericia, 2020-06-10)

#612

Jeg syntes det er noget forbandet svineri at lukke det ud i naturen

Laila Nielsen (Kolding , 2020-06-10)

#614

Natur og liv i og omkring Lillebælt spiller en stor rolle i mit liv

Vibeke Nymark (Fredericia , 2020-06-11)

#615

Vi skal til at passe meget bedre på vores natur.

Lillebælt er sårbart idet der ofte er iltsvind og en nasse affald Og gift fra havnene gavner bestemt ikke. Stop svineriet

Anette Rasmussen (Jelling, 2020-06-11)

#619

Fordi vi skal passe på skønne Lillebælt og få fiskelivet tilbage.

Martin Hasseltoft (Middelfart , 2020-06-11)

#623

Lillebælt skal ikke forurenes yderligere..!

Stina Luplau (Fredericia, 2020-06-11)

#625

Det er noget svineri!

Maja Madsen (Fredericia, 2020-06-11)

#632

Jeg værner om vores fælles fremtid, og ser med egne øjne hvad den øgede forurening i lillebælt har af konsekvenser.

Peter Stick (Kibæk, 2020-06-11)

#636

Dejlige Trelde er som bekendt en del af danmarks natur kanon. Det giver absolut ingen mening at forurene et sådan sted bare for at lave noget nyt et andet sted... Endda fra en anden del af det der hedder Naturpark lillebælt.

Kenneth Holl Majgaard (Fredericia, 2020-06-11)

#643

Fordi det giver ingen mening af dumpe slam i trelde. Vejlefjord / Lillebælt er i forvejen hårdt ramt. Der ligges et stort arbejde i at få Vejle fjord op og køre med tang. Det vil være ren mod arbejde det projekt

Kim Frandsen (Fredericia, 2020-06-11)

#645

Negativ påvirkning af havmiljøet i Lillebælt

Finn Nordby (Fredericia , 2020-06-11)

#646

Det er noget svineri

Niclas Nielsen (Fredericia, 2020-06-11)

#648

Fordi vi skal passe på vores misbrugte og sårbare natur - helt generelt og så fordi det for mig slet ikke giver mening, at en kommune kan “exportere” sit slam til en anden kommune.

Kirsten Fanricius Winther (Fredericia, 2020-06-11)

#649

Vi må have stoppet forureningen sf Lillebælt og havene generelt. Vi må ændre den gammeldags miljø indstiling “ude af øje - ude af sind”. Forurenet må behandles på land, hvor vi ja styre processen. Og så skal et byråd ikke kunne påberåbe dig bæredygtighed, når starter et projekt med at forurene havet.

Claus Munch Andersen (Jordrup , 2020-06-11)

#655

Lillebælt lider i forvejen og skal ikke yderligere belastes

Claus Nielsen (FREDERICIA, 2020-06-11)

#659

Værn om naturen, eller rettere det vi har tilbage!

Peter Beck (Fredericia , 2020-06-11)

#664

Det skal stoppes

Britt Veje (Fredericia, 2020-06-11)

#671

Havmiljøet er for belastet i almindelighed og i Lillebælt i særdeleshed

Maj-Britt Permien (Haderslev, 2020-06-11)

#676

vi skal bevarer vores natur i Danmark

Dennis Boisen (dennisboisen@hotmail.com, 2020-06-11)

#677

Vi skal passe på Lillebælt - og resten af planeten - derfor skal der findes en anden løsning på problemet med bundslam.

Inger Kristensen (Fredericia, 2020-06-11)

#679

At det vil være en katastrofe at ødelægge så unik en natur som vi har i Trelde.

Anna-Maria Pedersen (Fredericia, 2020-06-11)

#686

For det er en kæmpe forurening for området i mange år frem.

Bjarne Madsen (Middelfart, 2020-06-11)

#687

Det er helt sindssygt dumt det man har gang i.

Martin Stephansen (Fredericia, 2020-06-11)

#688

Det er magtpåliggende at forureningen fjernes fra havmiljøet, og ikke blot flyttes til en anden lokalitet.

Martin Olesen (Gårslev, 2020-06-11)

#691

Fordi det er vigtig og passe på vores havmiljø, det er ufattelig skrøbeligt og dette her kan være katastrofalt for faunaen i Lillebælt

Emil Søby (Fredericia , 2020-06-11)

#693

Det er noget svineri og det vil påvirke miljøet omring

Lena Lund (Fredericia, 2020-06-11)

#694

Dumpning af slam og forurening af vores have generelt, skal stoppes øjeblikkeligt.

Henrik Juul Jensen (Fredericia , 2020-06-11)

#699

Det er skadeligt for naturen, fiskene, miljøet og folk der bader i vandet

Kennet Nygaard Bertelsen (Gjern, 2020-06-11)

#700

Fordi vi skal værne om hvor hav
Mvh Birthe Gurvig

Birthe Gurvig (Kolding , 2020-06-11)

#701

.... jeg ikke kan se sammenhængen mellen bæredygtigt byggeri og dumpning i Lillebælt der ødelægger biodiversiteten.

Anders Theodorsen (Fredericia, 2020-06-11)

#709

Jeg gerne vil bevare vores engang så unikke havmiljø

Peter Vestergaard (Nyborg, 2020-06-11)

#710

Jeg ønsker ikke at vandet skal bruges som losseplads

Helle Andersen (Fredericia, 2020-06-11)

#711

Jeg finder det nødvendigt, at forureningen begrænses mest muligt.

Viggo Løppenthin (Kauslunde, 2020-06-11)

#714

Vi skal værne om vores natur.

Nadia Johansen (Fredericia , 2020-06-11)

#722

Jeg hader miljøsvineri

Henrik Thomsen (Gørding, 2020-06-11)

#724

Klimaet, naturen, dyrelivet er hårdt presset. Der er absolut ingen grund til at gøre det værre med klapning af forurenet slam. Vi SKAL OG BØR have råd til bedre løsninger i 2020

Hanne Iversen (Fredericia, 2020-06-11)

#727

Vi skal blive mere bevidst om miljø og hvordan vi påvirker naturen. Vi er i en virus tid som har bevist vi ikke har så store behov, som vismændene inde på borgen har bestemt, og dermed givet moder jord et lille hvil. Men der skal mere til. Vores vande binder os alle sammen og bælter og kanaler m. m. skal holdes rene og fri. Det vil gavne os alle. ❤️ 👣 🙏

Durga Dasi Dorthe Rasmussen (Fredericia , 2020-06-11)

#730

Jeg skriver under fordi jeg selv er kæmpe naturelsker og bruger rigtig meget tid i Lillebælt på bla. Dykning. Så ville være træt af at naturen skal ødelægges på den måde.

Victor Næsted Nielsen (5672 Brobyværk , 2020-06-11)

#733

Lillebælt er presset og der er brug for handling

Mads Damkjær (Sønder Stenderup, 2020-06-11)

#734

Jeg skriver under fordi, jeg i bund og grund mener vi skal værne om den natur vi har nu. Der ud over bor jeg i lokalområdet omkring Lillebælt og syntes vi har den mest fantastiske natur her. I det moderne teknologiske samfund vi lever i, burde der være andre tekniske muligheder for at bortskaffe slam fra havnebassin er. Hvis det overholder grænseværdierne, kan det vel spredes på landbrugsjord, som man gør med spildevandsslam. Her vil det i stedet kunne gøre gavn ved tilførsel af næringsstoffer til landbrugsjorden.

Bent Søndergaard Nielsen (Fredericia , 2020-06-11)

#735

Vi, som borgere i Fredericia/Middelfart, ikke skal stå på mål for de miljø-mæssige konsekvenser Koldings ønske om udvidelser, har for Kolding by. Det kan aldrig være naboens opgave at sørge for ens egen have-affald!

Allan Dall (Fredericia , 2020-06-11)

#736

Vi skal passe bedere på vores natur

Kristian Hingebjerg (Bredballe, 2020-06-11)

#740

Jeg støtter op om forbudet, da jeg selv bruger og elsker Lillebælt.

Mikael Kjems (Haderslev, 2020-06-11)

#743

Vi skal have et sundt og afbalanceret havmiljø tilbage.

Niels Andersen (Vejle, 2020-06-11)

#744

Det er så vigtigt for mig at vi passer på vores natur, livet i havet og omkring, det er ikke en værdig måde at behandle moder jord på, ej, heller at give videre, til næste generationer.

Birgitte Maria Withagen (Børkop, 2020-06-11)

#746

Vi skal værne om vores natur, dermed ingen klappladser fra andre kommuner eller lign her. tak.

Tonny Jørgensen (Fredericia, 2020-06-11)

#753

Jeg skriver under, fordi vi skal ha stoppet forureningen af Naturpark Lillebælt. Vi skal ha stoppet svineriet med andre kommuners bundslam og værne om vores smukke natur og dyreliv. Lillebælt skal igen være sundt og vrimle af fisk!!!

Linda Kyed-Hansen (Fredericia, 2020-06-11)

#758

Man skal ikke forurene når der er andre muligheder.

John Jacobsen (Fredericia, 2020-06-11)

#759

Trelde er et magisk sted der ikke skal forurenes mere end hvad det er.

Janne Roulund (Fredericia, 2020-06-11)

#761

Fredericia er min fødeby, og vi skal passe på alle vores have, bælter, sunde og fjorde.

Betina Lange (Søby, Ærø, 2020-06-11)

#764

Jeg skriver under fordi, jeg siden 2015 har snorklet meget i lillebælt i forbindelse med undervandsjagt, og i den forbindelse har jeg kunnet se en nedgang i antallet af fladfisk mm.

Peter Skarby (Vejle, 2020-06-11)

#766

Jeg fisker og det er noget svineri at dumpe slam og skidt i havet.
Skam over dem som ikke forstår vigtighed af vores have over hele verden 🇩🇰

Thomas Kristensen (Randers , 2020-06-11)

#770

Jeg er vokset op i Trelde og har brugt meget af min opvækst ude på “næsset” det vil være ærgligt at udlede slam i det rene vand og den flotte omkringliggende natur. Dont do it

Mille Hartvig Andersen (Fredericia , 2020-06-11)

#771

Der skal være liv til vore efterkommere.

Jens Birch (Sdr. Stenderup, 2020-06-11)

#773

Lillebælt og alle indre farvande er allerede super presset af forurening og ødelæggelse. Der må findes nye løsninger!

Benjamin Erben (Flensborg, 2020-06-11)

#779

Jeg skriver under fordi jeg synes det er vigtigt at passe på Lillebælt.

Mette Ladegaard Husted (Kolding, 2020-06-11)

#780

Jeg er vokset op med et fantastisk fiskeri i Lillebælt. Sild fladfisk og det at pilke torsk ved den grønne bøje og ved strib fyr.
Dengang der var 10 kgs torsk fed fyret..... NU er der intet men der er stadig håb for fremtiden, det skal der være

Allan Jørgensen (Fredericia , 2020-06-11)

#783

Jeg er imod forurening af åer,vandløb,bælter og have. Der må være andre miljørigtige måder at komme af med slam på

Lene Gravengaard (Fredericia, 2020-06-11)

#785

Fordi jeg ikke ønsker Lillebælt og vandet omkring Trelde og udløbet af Vejle Fjord skal forurenes af Kolding kommunes slam. Dette må blive blive deres eget problem at skaffe af vejen. Vi skal bare ikke mere forurening herop. Lillebælt har igennem alt for mange år modtaget alt for meget slam og gips.

John Jæger (7000 Fredericia, 2020-06-11)

#790

Jeg har som lystfisker gennem mange år oplevet en markant nedgang i antallet af fisk. Desuden rent generelt imod den forurening af Lillebælt som et sårbart miljø.

Holger Juhl-Hansen (Vojens, 2020-06-11)

#791

Er selv lystfisker og generelt skal den slags episoder bare aldrig finde sted her i DK >:(

Thomas Nielsen (Nyborg , 2020-06-11)

#794

Jeg er Fritidsfisker og er med på, at stoppe al forurening

Eggert Falck (Ebeltoft, 2020-06-11)

#795

Jeg vil ikke tillade at årtiers ophobning af toxiner i sediment fra en erhvervszone Klappes i et område, hvor ekstreme strømforhold kan lade det påvirke biodiversiteten i indre danske farvande.

Mikkel Martin (Fredericia, 2020-06-11)

#796

Ganske simpelt fordi det er en galestreg og galimatias hvad i der har gang i!

Peter Bang (Fredericia, 2020-06-11)

#797

For vi skal have fiskene tilbage

Klaus Nielsen (Egtved , 2020-06-11)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...