Stopgrusgrav

Kommentarer

#6

Jeg skriver under, fordi jeg er fuldstændig enig i de anførte bevæggrunde

Johnny Allin-Feddersen (København, 2020-04-19)

#7

VVM-udkast er udarbejdet af regionens folk og dermed ikke på et uvildigt grundlag (regionens ihærdige søgen efter at opfylde tidligere regerings pålæg om indvinding af grus) og indvinder har gennem de seneste år (senest en uge inden regionens inspektion) fjernet enhver mulighed for at spore dyreliv som eks. flagermus. Der HAR været flagermus bl.a. i en række popler på 50 m. i skellet modnabo mod vest. Dette blev fjernet for par par år siden, hvorefter naboejendomme havde flagermus på udhuslofter!!!!
Fare for grundvand: siden 1920 har der været planteskole og i hele sidste århundrede har der været anvendt pesticider, som nu er totalt forbudte (indeholdt bl.a. tungmetaller). Dette har regionen ikke - trods oplysning herom – fundet anledning til at lave en reel undersøgelse af!!!
Regionen antager, at deres krav til indvinder om forebyggelse af støj- og støvforurening vil hindre disse gener fra grusgraven på trods af indvinders gentagne forsøg på at omgås regler for egen vindings skyld (herunder bl.a. anlæggelse af tilkørselsvej før en godkendelse og med nedbrydningsmaterialer, som indeholdt bl.a. bly-kabler, plastic m.m. (Her afstod Vordingborg Kommune fra at foretage en reel undersøgelse af vejfyldet, ligesom kommunen ikke fandt anledning til en politianmeldelse??!)
I øvrigt er gravefeltet en del af en naturlig vindkorridor, som ved østenvind uvilkårligt ”sluser” støj og støv mod nærliggende boliger og ikke mindst mod det store sommerhusområde, som kun ligger 800-1000 m. fra gravefeltet.
9 boliger ligger indenfor 100 m. fra gravefeltet. Heraf 7 inden for 50 m. Heraf 3 indenfor 20 m.!!!!! Hvordan kan man overhovedet forestille sig, at dem, der bor her, skal kunne leve her de næste 20 – 30 år!!!!!
Sidst og ikke mindst: Hvorfor har man valgt at anlægge en grusgrav med et så relativt lille udbytte i et så tæt bebygget landområde? Lille udbytte kontra stor gene for flere hundrede mennesker!!

Bjarne Lehmann (Vordingborg, 2020-04-19)

#9

Fordi vi skal passe på naturen.

Lene Theill (København SV, 2020-04-19)

#12

Regionen har IKKE foretaget en uvildig og kvalificeret VVM og stiller IKKE garanti for grundvandet og genetablering efter de 10 års udvinding. Ukritisk tillades overdreven støj, støv og øvrige gener.

Lars Hedegaard (Vordingborg, 2020-04-19)

#15

Jeg skriver under fordi vi har et unikt godt drikkevand på Næs og fordi jeg godt vil minimere støj i området.

Søren Roed (vordingborg, 2020-04-19)

#16

Det vil ødelægge det for vores dyreliv i området

Susanne Saby (Vordingborg, 2020-04-19)

#17

Jeg skriver under fordi jeg er bange for at udvindingen af grus så tæt på vores drikkevandsboring skal skade vores drikkevand i området samt mener at det vil støje og støve så tæt på et beboet område.

Linda Porsborg Andersen (Vordingborg, 2020-04-19)

#18

Vi skal passe på vores drikkevand

Annie Pedersen (Hellerup, 2020-04-20)

#19

Jeg ikke vil have en grusgrav i vores naturskønne område.

Lisbeth Helgers (Vordingborg, 2020-04-20)

#20

Jeg er imod grusgravning i Stuby området, da jeg mener det vil være til skade for natur og drikkevand.

Kurt Lundsteen (Vordingborg, 2020-04-20)

#21

Vi skal passe på naturen samt vores drikkevand.

Ulla Lundsteen (Vordingborg, 2020-04-20)

#23

Jeg har en stor bekymring for vores grundvand, og det undre mig , at der ikke skal stilles en garanti såfremt man beskadiger vore boringer. Hvis vore boringer bliver beskadiget, hvem retter vi i så fald henvendelse til.
Det ville være ønske værdig, at de som er med til at give en tilladelse ,også tager et ansvar hvis det går galt.

Birgit Petersen (Vordingborg, 2020-04-20)

#24

Jeg skriver under fordi en grusgrav i vores område vil give mange problemer for beboerne. Især er jeg bekymret over om vores vandboringer kan tage skade.

Mogens Hou Petersen (Vordingborg, 2020-04-20)

#25

Jeg skriver under fordi, jeg tror ikke det kan undgås at natur og vand ressourcer bliver ødelagt..

Steen Larsen (Vordingborg, 2020-04-20)

#32

Bekymring for vores grundvand og der med fortsat rent drikke vand

Bjarne Christensen (Vordingborg, 2020-04-20)

#34

For beskyttelse af natur og dyreliv.

Maj-britt Jensen (Vordingborg, 2020-04-20)

#37

Vores natur og vand ikke skal ødelægges af en grusgrav med utallige følgevirkninger

Birgit & Gregers Kringelbach (Vordingborg, 2020-04-20)

#40

Støj- og støvgener er for store for så lille en mængde udvindeligt råstof. Områdets veje og befolkningssammensætning er ikke gearet til det. Der vil gå for mange rekreative ressourcer tabt.

Jesper Dinesen (Vordingborg, 2020-04-20)

#41

vi skal bevare muligheden for rent drikkevand.

Regitze Kohrtz (Valby, 2020-04-20)

#54

Jeg vil gerne beskytte dette dejlige område

Jørgen Sørensen (Vordingborg, 2020-04-21)

#57

jeg ønsker at beskytte naturen og vores drikkevand

Kirsten Davgaard (Vordingborg, 2020-04-21)

#59

Begrundelse:
Beskyttelse af naturen og for tæt på bebygget beboelses og fritidsområde.

Gitte Marland (Holmegaard , 2020-04-21)

#66

Ønsker ikke støvgener.

Oda Troest (København, 2020-04-21)

#67

Jeg skriver under fordi min familie og jeg har sommerhus i Vordingborg og freden skal IKKE ødelægges!!

Emilia Bejlegaard (Greve, 2020-04-21)

#68

Grusgrav på adressen Stubyvej 52, 4760 Vordingborg vil være til gene for et stort antal mennesker. Det må kunne lade sig gøre at finde et ubeboet område til denne grusgrav.

Ernst Edvard Scheufens (Vordingborg, 2020-04-21)

#69

Vi har sommerhus i området

Inge Arnkjær (Vordingborg, 2020-04-21)

#70

Vigtigt at bevare den grønne, fredelige natur med dens dyre- og planteliv

Lis Gerhardt (Ballerup, 2020-04-21)

#71

Jeg har sommerhus på Næs.

Anni Enderleit (4760 Vordingborg , 2020-04-21)

#72

Jeg ønsker ikke en grusgrav i dette område, som bl.a vil medføre støv, støj, evt. forurening af drikkevandet, mere trafik.

Kirsten Elbek (Vordingborg, 2020-04-21)

#73

Det er vigtigt at bevare og frede natur
Og dyreliv.

Niels Engell Nilsson (Ballerup, 2020-04-21)

#74

Grusgraven kommer til at ligge for tæt op af flere bebyggelser, og for tæt op af hele sommerhusområdet. Vi har alle købt sommerhuse der pga fred og godt miljø.
Skal det nu ødelægges og vi så oveni får svært ved at sælge.

Gurli Marianne Scheufens (Vordingborg, 2020-04-21)

#75

Da vi har et sommerhus i områder. Den unikke natur skal holdes intakt.

Michael Schluchtmann (Nuuk, 2020-04-21)

#76

Det er fuldstændigt uacceptabelt at 1-2 personers forretning skal belaste flere hundrede husejere i de næste min. 10 år i et rekreativt område 800 m fra graven. Desuden er konsekvenserne for grundvand, firben og trafik ikke seriøst kortlagt.

Lars Alkestrup (Vedbaek, 2020-04-21)

#80

Jeg skriver under fordi det ville være synd at ødelægge den skønne idyl og skræmme det fine fugleliv

Søren Schilling (Vordingborg , 2020-04-21)

#83

Råstofindvindingen vil ødelægge freden, naturen og dyrelivet bl.a. mark firben og flagermus i området.

Jimmy Hansen (Vordingborg, 2020-04-21)

#91

Jeg er imod grusgraven.

Niels Ørtoft Andersen (Vordingborg , 2020-04-21)

#95

Vi gerne vil blive ved at nyde naturen, freden og den friske luft!

Nina Rügge (Kbh , 2020-04-21)

#97

Vi skal bevare vores naturskønne område, og skåne det mod støj (udvindingen) samt larmende lastbiler, på i forvejen smalle veje.

Erik Borup Hansen (Vordingborg, 2020-04-21)

#100

Støj og strees over alle de lastbiler som larmer og gir mig strees

Henrik Egeberg (Stuby, 2020-04-21)

#101

Jeg har sommerhus på næs-skaverup

John Christensen (Vordingborg, 2020-04-21)

#102

Jeg skriver under fordi jeg er nervøs for hvad udgravningen har af påvirkning af vores vand depoter.
Og hvor meget støj og svineri der kommer på vejene.

Morten Elbek (Vordingborg, 2020-04-21)

#110

Det vil få enorme konsekvenser, da man ikke kan holde støv på egen matrikel, der vil komme en mængde retsager og politiets rend for at indsamle fakta og støv fra udvindingen.

Torben Michaelsen (Vordingborg, 2020-04-21)

#121

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker at råstofudvinding skal blive tilladt så tæt på fritidshuszone hvor vi også bor.

Michael Valentiner-Branth (2860 Søborg, 2020-04-22)

#129

Etablering af denne grusgrav vil medfører støv, støj, sætning skader i vores hus, pga tung trafik, vores hus lægger mindre end 2 meter fra vejen.
Værdi forringelse af vores bolig.
Vi har ejen brønd, hvad vil der ske med vores vand, når de graver under vandspejlet?
Natur livet med firben, og flagermus?
Jeg synes det er en super dårlig ide med den grusgrav.

Kim Shaban winckler (Vordingborg , 2020-04-22)

#130

vi har et familie sommerhus i området.

Merete Landtved (4171, 2020-04-22)

#135

Vi har købt et sommerhus i et rekreativt område, man ikke bør forvandle til industri-område!

Erling Böttcher (Vordingborg, 2020-04-23)

#138

Jeg skriver under fordi gravning vil forurene og forstyrre ballancen i vores grundvand der tappes tæt på stedet.

Karsten Klintø (København, 2020-04-23)

#140

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for hvor meget indflydelse en råstofindvinding har på vores drikkevandskvalitet i området, når den ligger så tæt på. Desuden er jeg bekymret for støj og støv så tæt på vores naturskønne område der bruges til rekreation og afslapning.

Per Andersen (Haslev, 2020-04-23)

#145

Beskyt vores dyr,drikkevand og vores rekreative område

Henning Freiesleben Pedersen (Vordingborg, 2020-04-23)

#146

Giver støj, støv og andre gener i sommerhusområdet

Elisabeth Flemming (Vordingborg, 2020-04-23)

#153

Har sommerhus i området.

INGRID HØJ (Næstved, 2020-04-23)

#154

Har sommerhus i området.

Poul Sørensen (NÆSTVED, 2020-04-23)

#165

Jeg skriver under fordi vi har et sommerhus i området. Vi ønsker ikke de gener der er beskrevet i forbindelse med råstofindvindingen.

Karin Jørgensen (Herlufmagle, 2020-04-27)

#166

Vi skriver under, da vi ikke vil løbe en risiko, for at grundvandet bliver beskadiget, og da vi bestemt ikke ønsker mere og eller tung trafik gennem sommerhus området.

Christian Bejlegaard (Greve, 2020-04-27)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...