Bevar Bjedstrup Skole

Kommentarer

#1

Vores børn skal have gode rammer for et godt børneliv i deres lokalområde

Mikkel Schwab (Skanderborg, 2020-02-27)

#2

Det er den bedste skole med de bedste lære og betyder såååå meget for lokalsamfundet.. og vi kan da ikke gi dronningen en gave fra en skole der skal lukke.

Jeanet Zacho (8660, 2020-02-27)

#5

Jeg ønsker en lokal skole i området.

Vibeke Sandberg Ballowitz (Skanderborg , 2020-02-27)

#6

Jeg har haft børn på Bjedstrup Skole uafbrudt i 17 år og altid oplevet skolen som det absolut bærende element i den tætte kontakt til børn og forældre, som er så kendetegnende for vores område.

Janne Schrøder (Skanderborg , 2020-02-27)

#7

Kultur gror langsomt frem, men kan dø og tørre ud når planlæggere ikke er bevidste om konsekvenserne af afgørende beslutninger. Jeg skriver under fordi skolen i et lokalsamfund, er der, hvor man lærer hinanden at kende. Det er der man mødes, udveksler meninger og fremelsker kultur.
Skolen er det samlingssted der binder alle de små byers familier sammen på kryds af status og politiske ståsteder. Her har vi fælles interesser og finder enigheden frem i et fora, der har en størrelse som vi kan forholde os til.
Vh. Benjamin Hoff Skovgaard

Benjamin Hoff Skovgaard (Skanderborg, Alken, 2020-02-27)

#12

Et sunde, aktive og vellidte skolemiljø i og omkring Bjedstrupskole er en fundamental hjørnesten i det sprudlende omkringliggende lokalsamfund. Som blot én af de MANGE nytilflyttede småbørns familier er det mig dybt uforståeligt at man vil nedprioritere dette område i stedet for det omvendte.

Simon Agner Holm (Bjedstrup, 2020-02-27)

#15

Min søn er så glad for skolen!

Bjørnar Måge (4840 Nørre Alslev, 2020-02-27)

#21

Fordi min søn skal have det bedste og det er Bjedstrup skole.

Mathias Slyngborg Madsen (Svejstrup, 2020-02-27)

#25

Børnefamilierne i landsbyerne er i fremgang bl.a fordi vi har en stærk lokal skole. Vil vi fortsat have arbejdsdygtige unge familier i landsbyerne skal skolen bevares

Jan Günther Hansen (Skanderborg, 2020-02-27)

#28

Skolen er hele nerven i et landsbysamfund. Alt foregår på skolen, den er samlingspunktet for både børn og voksne

Jette Lihn (Skanderborg, 2020-02-27)

#29

Jeg vil værne om det lokale liv og fordi jeg mener, det er bedst for børnene med en lille skole, når den er så velfungerende som Bjedstrup Skole

Line Sangild Thimmer (Skanderborg, 2020-02-27)

#32

Jeg skriver under da jeg selv har gået på Bjedstrup Skole fra 0. klasse til og med 5. klasse. Og skolen har helt klart givet mig den bedst mulige start på tilværelsen. Jeg synes skolerne bliver for store og kan nemt give "glemte" børn og mistrivsel. Jeg er i dag hvad jeg selv vil kalde for "succes fuld" maskiningeniør og konsulent på 10. år som efterhånden har lagt en god sjat i statskassen og det kunne nemt være gået anderledes hvis ikke det havde været for den rigtige start på skole livet.!
Det handler ikke kun om økonomi.!!

Henrik Riis Jakobsen (Hadsten, 2020-02-27)

#33

Det giver ikke mening at lukke en velfungerende og skøn skole, der skaber liv, tryghed og samvær for vores dejlige børn i lokalområdet.
Ikke mindst for alle de nye tilflytter børnefamilier, der er kommet til området de sidste par år.

Uden skole og børnehave i lokalområdet, er som en krop uden et hjerte ❤️😢

Stine Lillienthal Nielsen (Bjedstrup, 2020-02-27)

#35

Er en gammel Elev

Rønne Vestergade (Bjedsteup, 2020-02-27)

#39

Det er helt afgørende for vores landsbyer at der er en fælles skole. Lige nu er der enormt mange unge familier med småbørn som er flyttet til i området som indenfor få år vil vise sig i skolens elevtal. Derfor er det helt hul i hovedet at lukke skolen nu.

Maria Malmø (Alken, 2020-02-27)

#42

Jeg bor i Alken sammen med min familie. Vi er en ung familie med et nyfødt barn, som netop er flyttet til Alken for at blive en del af et mindre lokalsamfund.

Det ville være utroligt synd og et stort tab for lokalsamfundet, hvis skolen bliver lukket. Samtidigt vil det sende et signal til andre unge mennesker omkring, at der ikke er nogen fremtid i de små (ellers utroligt smukke) byer omkring Skanderborg.

Thomas Fink (Alken, 2020-02-27)

#46

Det er en god børnehave og skole der er i bjedstrup og jeg håber at begge mine børn på 1 og 4 kan få lov at starte skole her. Skolen har stor betydning for fællesskabet i de små landsbyer og de tilflyttende børnefamilier.

Martin Fredsøe Hassl (Bjedstrupvej 25B, 2020-02-27)

#48

Det er vigtigt med de mindre lokale skoler for at bevare det gode landsbyliv!

Karina Grøngaard (Boes, 2020-02-27)

#49

Jeg har bekendte, hvis børn går på skolen, og som er dybt ulykkelige ved tanken om, at den skal lukkes, da deres børn stortrives netop der, og skolen er afgørende for en bevarelse af tilflytning til området

Louise Juhl Dalsgaard (Skanderborg, 2020-02-27)

#50

BEVAR LANDSBYSKOLERNE!

Mette Thomsen (Fredericia , 2020-02-27)

#52

Bjedstrup Skole er altafgørende for sammenhængskraften i vores lokalsamfund. Landsbyerne omkring skolen har et unikt sammenhold, som i høj grad er skolens fortjeneste, og jeg frygter konsekvenserne af en potentiel lukning, hvor områdets børn og voksne mister deres daglige mødested. Vores børn fortjener et institutions- og skoleliv, som er forankret i deres nærområde!

Line Klinke Solina (Bjedstrup, 2020-02-27)

#53

Alken oplever i tiden at unge forældre flytter til byen. Alken har gode muligheder for at udvide med byggeri og nye borgere. Mange børnefamilier flytter hertil blandt andet fordi de har den lokale skole i udsigt.

Anne Agger (Alken, 2020-02-27)

#55

Der er brug for de "små" skoler. De har en masse at byde ind med, samt det samler en masse familier i de mindre samfund..
Ser man i øvrigt på noget så kedeligt som læring og faglig trivsel for elever samt lærer højere på de mindre skoler.

Tommy Jensen (Herning, 2020-02-27)

#57

Det er tåbeligt at bygge en ny skole på Kildebjerg fra 0-6 kl når der er en god skole i Bjedstrup og Kildebjerg hører faktisk til Bjedstrup skoledistrikt. I Bjedstrup har man gode omgivelser og sammen med Børnehuset en fint sammen hæng mellem børnehave og skole samt SFO. Det skal og bør bevares.

Tina Abrahamsen (Ry, 2020-02-27)

#58

Selv om jeg ikke er lokal, er jeg aktiv som frivillig i byens foreninger, og det vil være ødelæggende for lokalsamfundet, hvis de aktiviteter, som skolen er centrum for, afvikles.

John Alex Hvidlykke (Aarhus N, 2020-02-27)

#61

Jeg underskriver fordi Bjedstrupskole bør forblive en skole i lokalsamfundet omkring skolen. Her er dygtige lærer og vildt gode omgivelser for børnene. Der er et godt samarbejde mellem børnehave, skole, SFO og Dover gymnastik forening. Nok er der ikke mange elevere lige nu, men gjorde man eksempelvis Kildebjerg-området til en del af skoledistriktet ved Bjedstrupskole ville man kunne udnytte den ledige kapacitet på skole og aflaste Mølleskolen i Ry.

Tobias Abrahamsen (Ry, 2020-02-27)

#64

Bevar de små skoler og deres hyggelige fælles skab

Irene palludan Sletskov (Skanderborg, 2020-02-27)

#66

Jeg som lærer gennem 37 år, på en mellem stor folkeskole og en specialskole, skolebestyrelsesformand på en lille skole i 8 år, ved, hvad den nære kontakt til voksne, betyder for børns læring og trivsel.
Jeg har som bedstefar oplevet det nære og vedkommende miljø der er på bjedstrup skole. Det vil være en noget nær en forbrydelse at lukke et så velfungerende sted.

Jacques Thierry (Rømø, 2020-02-27)

#67

Når der er så mange unge familier med småbørn, som er flyttet og bliver ved med at flytte til i området, er det helt uforståeligt hvordan det at lukke Bjedstrup Skole kan være ønskeligt.

Dario Solina (Skanderborg, 2020-02-27)

#71

Et godt og levende lokalsamfund har brug for en skole! Centralisering har ikke gavnet nogen!

Kåre Birk (Skanderborg, 2020-02-27)

#72

Jeg ønsker at bevare Bjedstrup Skole

Lene Breumlund Nielsen (Alken, 2020-02-27)

#73

Det er en rigtig god skole, med rigtig megen aktivitet på mange måder.
Børnene elsker denne skole. Det gjorde de også for mange år siden, og den gode Bjedstrup ånd 🤗👍

Karin Toustrup Zacho (Skanderborg, 2020-02-27)

#75

I netop disse år er børnefamilier og unge med små børn i sigte flyttet til området. En stor del af den tilflytning skyldes blandt andet, at den lokale skole i Bjedstrup giver en tryg ramme om de første skoleår. En fremtid i området uden en skole vil udvande det stærke sammenhold, som en nær og lokal skole giver - både blandt børn og forældre. Børnene her starter deres første skoleår med gode venner fra børnehaven i Bjedstrup.

Jeg håber, at embedsmændenes forslag tages af bordet af de - forhåbentligvis - fremsynede politikere, der anerkender, at Skanderborg Kommune skal satse på stærke skoler i hele kommunen, og ikke “kun” i de større byer.

I stedet for at overveje lukning af Bjedstrup Skole burde både forvaltning og kommunalpolitikerne tale om, hvordan vi styrker de små skoler, for kære politikere; vi lever, bor og elsker vores små landsbyer, og det sammenhold, som skolen er en vigtig del af. Og det er en skam bare at overveje en lukning, så lad os få en debat om, hvordan vi styrker skolen - ikke en debat om, hvorvidt den skal lukkes.
Viktor Reddersen, Svejstrup
Far til snart tre, hvor den ældste skal starte i Bjedstrup Skole efter sommer.

Viktor Reddersen (Svejstrup, 2020-02-27)

#76

Fordi jeg selv har gået der

Minkel Enevoldsen (Ry, 2020-02-27)

#79

Fordi min søster og svoger bor i Alken, en beslutning de bl.a. tog for at deres tre børn kunne gå på Bjedstrup skole. Min ældste niece går der allerede og elsker sin hverdag på den lille skole, hvor forældrene oplever et helt særligt sammenhold mellem elever, forældre og lærer.

Ina Bliksted (København K, 2020-02-27)

#80

det er en god skole der alle dage har turdet gå foran og vise nye og gode måder at undervise på også længe før andre turde tænke tanken. Ex. udeskole, skolehaver, venskabsklasser.
En skole der er overskuelig i en kompleks verden.

Jytte Elleby (Alken Skanderborg, 2020-02-27)

#83

Bjedstrup skole og børnehus er et fantastisk sted for vores børn og det binder os sammen i lokalområdet. Vi er et lokalområde i vækst og vi har blandt andet valgt at bosætte os her, fordi der både er en skole og et børnehus.. bevar det, det er vigtigt for mange...

Ida Arentsen (Skanderborg, 2020-02-27)

#84

Jeg skriver under fordi det er af uvurderlig betydning for vores lokalområde at bevare skolen. Ikke blot for børnefamilier, men for alle i området idet skolen er fælles samlingskraft for alle borgere.

For mig virker det absurd, at Skanderborg med den ene hånd italesætter at understøtte og bevare landdistrikter, udvide landsbyer med nye bosætninger som i Alken, og på den anden side foreslår at lukke Bjedstrup skole, som samler børn og familier i hele distriktet og er af stor betydning for folk det flytter hertil.

Estrid Bek (Alken, Skanderborg , 2020-02-27)

#86

Mine to børn der nu er 28 og 32 år gamle har begge gået på Bjedstrup skole fra 0. til 6. klasse. Det var en fantastisk skole dengang, og det er jeg sikker på, at det stadig er. Bevar Bjedstrup Skole

Antoni Madsen (Aalborg, 2020-02-27)

#91

Jeg er vokset op i Bjedstrup (mine forældre bor dee endnu) og ved hvor vigtigt det er for lokalmiljøet og landsbysamfundet at skolen bevares.

Trine Trust (Bjedstrup, 2020-02-27)

#92

-Bjedstrup skole er hjertet i vores lokalmiljø !

Ulrikke Falch christiansen (Skanderborg , 2020-02-27)

#94

Skolen er et vitalt og værdifuldt mødested for det lokale samfund - en krop uden hjerte

Berit Werner Hansen (Svejstrup Enge, 8660 Skanderborg, 2020-02-27)

#96

egnen mister sit samlingspunkt uden skolen

Birgitte Højland (Ry, 2020-02-27)

#100

Skolen er fundamentet for det progressive og stærke lokalsamfund, som har formået at lokke mange ressourcestærke og dejlige mennesker til området

Mathias Gregersen (Boes, 2020-02-27)

#102

Bjedstrup Skole er en perle med højt til loftet og glade unger.

Gitte Røn Dalsgaard (Skanderborg, 2020-02-27)

#104

Hvilken fornuftig politikere kan dog finde på at lukke en velfungerede skole, der også er omdrejningspunktet for fritidsaktiviteter for indbyggerne i landsbyklyngen Boes, Alken, Svejstrup, Illerup og Bjedstrup?

Hvilken fornuftig politikere kan dog finde på at lukke en velfungerede skole i et område med stor vækst i antallet af børnefamilier?

Hvilken fornuftig politikere kan dog finde på at lukke en velfungerede skole, der byder op masser af skønne, grønne udearealer og udendørs læringsrum?

Peter Dalsgaard (Skanderborg, 2020-02-27)

#105

Fordi det ikke giver mening at bygge ny skole i Ry når børnene fra det oprindelige Bjedstrup skoledistrikt kan gå i skole i Bjedstrup.

Bettina Lundgaard (Skanderborg, 2020-02-27)

#106

Den skal bevares.

Jan Ove Lihn (Skanderborg, 2020-02-27)

#110

Bjedstrup Skole fungerer ikke bare som lokal samlingspunkt, med ét af landets højeste score ifht trivsel og laveste med fravær, men er også en motor uden lige ifht faglig og social sammenhængskraft mellem de voksne på tværs af landsbyerne. Det vil være MEGET trist hvis det blev skrottet; ikke bare for børnene, men også de voksne.

Nikolai Lander (Skanderborg, 2020-02-27)

#111

Landsbyskolen har en samlende nyttig effekt.
Landsbyskolen danner mellem naboer stor respekt.
Landsbyens børn har hinandens forældre som havn
Landsbyens voksne samles om skolen til gavn
Landsbyens skole giver social sammenhængskraft
Landsbyen til gavn med socialiserende frivillig arbejdskraft.
Landsbyskolen opbygger en adfærdsnorm.
Landsbyskolen skaber for Danmark en god statsform.

Finn Mathiesen (Galten, 2020-02-27)

#113

Jeg skriver under fordi den nære skole er vigtig for at fastholde tætte sammenhold mellem børn og forældre i landsby-miljøerne. Samtidig er Bjedstrup skole et tilvalg for mange tilflyttere i landsby-klyngen, og er derfor med til at fastholde liv og udvikling i landsbyerne. Disse unikke landsby-miljøer må ikke svækkes.
Bjedstrup skole har desuden helt unikke udeforhold og muligheder for børnene, blot i kraft af placering og tilhørende arealer.

Heidi Larsson (Svejstrup, 2020-02-27)

#114

Jeg skriver under, fordi Bjedstrup Skole er hjertet i vores lokalsamfund

ditte jensen (Svejstrup, 2020-02-27)

#116

Mine 4 døtre gik på Bjedstrup skole - vores lokale skole. Skolefester, skolebytteture, temauger på tværs af hele skolen, udeundervisning, gav alle et godt tilhørsforhold og en tryg start på et langt skole/uddannelses liv. Samtidig er skolen et ekstremt vigtigt samlingssted for hele sognet.
DET VIL VI HAVE MERE AF 👍

Ninna Gevitz (Alken, 2020-02-27)

#117

Jeg flytter til nygårde til sommer og havde håbet at sende min datter på bjedstrup skole i 2021.

Cecilie Hendriksen (Aarhus , 2020-02-27)

#118

Bjedstrup Skole med Bjedstrup Børnehus giver vores børn en fantastisk ramme for at lege og lære og giver familierne i området et omdrejningspunkt for foreningsliv.

Mikkel Mørk Hegnhøj (Boes, 2020-02-27)

#120

Skolen er absolut ligeså vigtig for lokalsamfundet som jernbanen, købmanden og naturen. Den er medvirkende til at unge familier vil flytte til området.

Jan Malling Kristensen (Alken, 2020-02-27)

#123

ET SAMFUND UDEN SKOLE ER SOM EN CYKEL UDEN LUFT. DET STÅR STILLE.

Michael Schmidt (Skanderborg, 2020-02-27)

#126

Jeg skriver under for at redde Bjedstrup skole. Det er den rene gift for sammenhængskraften i lokalsamfundet at lukke en velfungerende skole!! Det giver ingen mening.
Venlig hilsen Poul Møller

poul møller (8660 Skanderborg, 2020-02-27)

#127

Vi har for nyligt valgt at bosætte os i Alken på grund af det sprudlende lokalmiljø i og på tværs af landsbyerne i området og det hjertevarme og fantasiske skole- og dagtilbud i Bjedstrup. Bjedstrup skole er det bankende hjerte og samlingspunktet i vores landsbyklynge og jeg kan slet ikke overskue konsekvenserne for vores lokalsamfund hvis den lukkes.

Folkeskolens evne til at skabe sammenhængskraft i samfundet udvandes, hvis den ikke kan skabe sammenhængskraft lokalt. Hvorfor drøfter Uddannelses- og Børneudvalget ikke hvordan vi kan drage nytte af den positive udvikling og det stigende børnetal i området til at styrke Bjedstrup Skole?

Lauge Vithner Jensen (Skanderborg, Alken, 2020-02-27)

#128

Jeg har haft børn i Bjedstrup uafbrudt i 15 år. De er alle 3 startet der som 3 årige i Børnehuset og fortsat til de som 12/13 årige forlod 6. klasse.
Bjedstrup skole og børnehus er et fantastisk sted at vokse op og blive til. Her er trygt når man er lille, her kender man næsten alle, her er natur, man kan løbe krudt af, bygge huler i skoven, lave bål efter skole, kælke om vinteren, spille fodbold om sommeren, her er skolefest med teater og Boogie woggie, her kan man være kreativ og fordybe sig i klubben efter skole, her har morgensang guld i mund. Her er plads til forskellighed og til at være barn. Her kan man dyrke fritidsinteresser som musik eller sport efter skole uden at forældre skal transportere en, og her er alle mulige traditioner, som holdes i hævd år efter år, som børn og voksne deltager i.
Hvorfor spare noget væk som samler så mange landsbyer. Bjedstrup skole er samlingspunkt for alle som bor i Illerup, Alken, Boes, Svejstrup, Bjedstrup, Dover, Hemstok, Fiirgårde og opland derimellem, samt for børn fra Hørning eller Tebstrup eller andre steder, som har ekstra behov for et lille overskueligt sted.
Det har været et stort privilegie, at mine børn har taget hul på deres liv på dette sted. Herfra drager de ud i verden.

Maibritt Hvam Pedersen (Alken, 2020-02-27)

#134

Min familie og jeg flyttede til Bjedstrup i 2005, og jeg har derfor selv taget 0-6 klasse på skolen. Bjedstrup Skole er en uvurderlig del af landsbyernes interne fællesskab, og ville være et enormt tab for lokalsamfundet.

Kalle Birk (Skanderborg, 2020-02-28)

#135

Det er der jeg startede mit skole og idrætsliv. Det har været grunpillen til hvem jeg er i dag

René Toustrup (Skanderborg , 2020-02-28)

#136

En eventuel lukning af Bjedstrup Skole vil være i modstrid med samtlige kandidaters holdning i seneste kommunale valgkamp. Med god grund, for det vil være ødelæggende for det folkelige liv i hele skoledistriktet.

Knud Erik Elmann Jensen (Boes, 2020-02-28)

#147

Min kære familie er nært knyttet til skolen og min niece og nevø fortæller altid glad, om de fine aktiviteter i skolen og området. Vi har selv været der flere gange, og det ville simpelthen være et kæmpe tab, at lukke så skøn og nærværende skole. Det er afgørende vigtigt, at der er små skoler, med nærværende værdier som alternativ til de store folkeskoler. Lad skolen bestå for samfundet omkring og for børnenes gode udvikling skyld.

Tina Wolff Sørensen (Løgumkloster, 2020-02-28)

#149

Det er vigtigt at bevare de mindre skoler, det er med til at give liv og sammenhold på landet/ landsbyer.

Annette Vendelbo (8680 Ry, 2020-02-28)

#152

Det er landets bedste skole og landets første vild med vilje skole

Anne Mette Lykke Hansen (Skanderborg, 2020-02-28)

#155

Har været vikar i både børnehus og skole for mange år siden og kender stadig mange familier der benytter institutionen.
Har samtidig været vikar på flere andre skoler, og Bjedstrup skole KAN NOGET HELT SÆRLIGT. Det vil være katastrofalt for det lille samfund med en lukning!
Det har jo vist sig mange gange ved lukning af mindre skoler, at de små landsby samfund dør.
Det er ikke ønskeligt for nogen. HELLER IKKE Skanderborg Kommune!!

Liv Sivebæk (Mårslet, 2020-02-28)

#156

Mine to niecer går på bjedstrup skole, og jeg ved at skolen er meget vigtig for dem og for alle andre i lokalsamfundet.

Heidi Grøngaard (Lemvig, 2020-02-28)

#162

Mine børn har gået på skolen.

Sine Erbs (Skanderborg, 2020-02-28)

#166

En fantastisk skole, har været der mange gange, da jeg har haft 2 børnebørn skolen, mange dejlige aktiviteter bliver der lavet for børnene

Kirsten Sørensen (Juelsminde, 2020-02-28)

#167

Jeg skriver under, fordi Bjedstrup Skole danner et væsentligt centrum for det stærke netværk af landsbyer, dee ligger i Bjedstrupvej skoledistrikt. Det boomer i sådan en grad med børnefamilier herude, at der er lange ventelister til dagplejerne og der netop i marts er åbnet en ny børnehave. Skolen er vigtig for os herude. Og lukningstanker blev desuden pure afvist på de lokale valgmøder op til seneste kommunalvalg...! Det er skuffende, hvis det allerede er glemt...

Eva Ebert (Skanderborg, 2020-02-28)

#169

Jeg skriver under fordi det er afgørende for vores lokalsamfund, at skolen fortsat består for vores børn.

Sara Shafika Otten (Skanderborg, 2020-02-28)

#178

Det er en fantastisk skole med dygtige lærere. Denne skole giver alverdens til byerne omkring. Det giver et fællesskab for området som er helt unikt.

Maria Freund (Aarhus, 2020-02-28)

#180

Skolen er en meget vigtig del af lokalområdet der bør bevares.

Søren Slebo (Skanderborg, 2020-02-28)

#181

Vi har en dejlig skole med et fantastisk sammenhold og det vil være en katastrofe for lokalområdet at miste den.

Louise Rasmussen (Skanderborg, 2020-02-28)

#182

Et så stort opland har brug for en skole for at fungere. Med manglende offentlig transport i området i forvejen, vil alle børnefamilier få store problemer med at få børn i skole. Sammenhængen for udviklingen af området, vil lide uoprettelig skade uden en skole.

Steen Allan Jacobsen (Alken, 2020-02-28)

#183

Jeg er opvokset i Ry og synes ikke, at det er fordrende for et rigt lokalt liv, at man lukker de mindre lokalskoler.

Jakob Bonderup (Bredsten, 2020-02-28)

#184

Jeg under skriver fordi at jeg mener at bjedstrup skole er en mega god ide eftersom det hjælper til med lokal samfundet derude. Istedet fir st man skal køre hele vejen til ry og gå i skole har man en lige om hjørnet. Skolen gør ikke noget dårligt for nogen tvært imod, de opretter rollespil osv som også er for andre børn i området. Jeg tror skole er med til at gøre børn og forældres liv nemmer!

Albert Petersen (Ry, 2020-02-28)

#186

Ønsker at bevare Bjedstrup skole

Jørgen-Ulrich Raunskov (Alken, 2020-02-28)

#190

fordi min fb ven martin sagde jeg skulle

johann destailleur (aarhus, 2020-02-28)

#191

Det er vigtigt for et lille lokalsamfund at bevare sin skole hvis det skal bestå.

Marie Mortag (Grevinge , 2020-02-28)

#200

Det er uhyre vigtigt at bevare de lokale skoler, ingen tvivl om at børnene trives bedst der.

Inge Christensen (København, 2020-02-28)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...