Bevar Stenløse Å

Kommentarer

#804

Jeg skriver under fordi åen har en sund bestand af havørred som trækker op og gydder i åen.

DET ER UTROLIGT AT MAN SKAL ØDELÆGGE DEN DANSKE NATUR

Patrick Constantin (Helsingør , 2020-01-26)

#805

Det er fuldstændigt vanittigt at de komunale forvaltninger får lov til at ødelægge vores små vansløb, og endnu mere at de gør det med en begrundelse af klinasikring! Det her drejer sig om store milionkontrakter til enteeprenører, returkommusioner og partistøttebidrag og velkampagne-støtte-gæld. Stop dette hærværk!

Søren Hvalkof (København SV, 2020-01-26)

#808

Synes det virker tåbeligt at ødelægge naturen

Morten Outzen (Køge , 2020-01-26)

#809

Det er vigtigt at bevare fiskens gyde områder, åer, vandløb og pladser.
Således der også er fisk til vores børnebørn - så de også kan deltage i den dejlige form for hobby, nemlig fritids fiskeri.

Henrik Hansen (4174 Jystrup. , 2020-01-26)

#811

Vi skal bevare naturen i dens oprindelige form, hvor det giver mening. Her giver det på ingen møder mening at ødelægge et naturligt ynglested for ørreder og andet dyreliv. Der findes alternative løsninger til at omlede og aflede vandet.

Camilla Angel Christensen (Ølstykke, 2020-01-26)

#813

Stenløse å er en af de få tilløb til Værebro Å, hvor ørrederne gyder. Det bør der ikke eksperimenteres
med. Der er ingen garanti for, at ørrederne flytter med over i det nyprojekterede vandløb.

Stig Andersen (Ølstykke , 2020-01-26)

#814

Fordi vi SKAL bevare vores naturlige natur og dyreliv - Så må der tænkes nyt, når der skal regnvandssikres. Det er en ommer til Kommunen

Jens Kabel (Svendborg, 2020-01-26)

#817

Bevar Stenløse å som den er.

Jørgen Leth Andersen (Stenløse, 2020-01-26)

#818

Selvfølgelig skal den bevares

Lennart Harbæk (Esbjerg, 2020-01-26)

#822

Jeg skriver under fordi, at dette projekt er fuldstændig ude af proportioner økonomisk.
Den nye å og dens førringsvej giver stor landskabelig skade og flytter blot problemet ud på naturarealer, hvor oversvømmelser tidligere har været katastrofale. Alene det at skulle grave sig under Frederikssundsvej samt en dobbelsporet jernbane er meget store opgaver. Dernæst er tiltænkt at skulle flyde igennem et terræn med kraftigt sidehæld. Dette vil aldrig fysisk kunne lade sig gøre, da vandet kraft altid vil erodere siden af vandløbet som ligger nedad. Det vil resultere i at åen arbejder sig ned mod det laveste punkt i landskabet (naturlov), sådan er det med alle vandløb. Så hvis denne placering af åen, skal kunne lade sig gøre i praksis, vil det forudsætte at der støbes kanaler i beton som åen kan løbe i, hvilket ikke giver meget naturværdi.
Sikringen af de få huse langs Stenløse å, som har oplevet oversvømmede haver ganske få gange, kan meget omkostningseffektivt løses med diger i stedet for.
Derudover viser der sig en væsentligt større bestand af havørreder i åen end tidligere antaget. Dette bør der værnes om, da meget andet omkring vandmiljø netop omhandler bestanden af havørreder.

SØREN VESTERGAARD (Stenløse, 2020-01-26)

#823

Jeg skriver under fordi, at jeg synes det ville være mega ærgerligt hvis åen ikke blev bevaret.

Josefine Jakobsen (Stenløse , 2020-01-26)

#826

For at bevare havørred gydepladserne i Stenløse å

Brian Sørensen (Jyllinge, 2020-01-26)

#828

Fordi Egedal ikke må ødelægge en å som fungerer fint.

Birgit Løkke (Stenløse, 2020-01-26)

#831

Det er forrykt at ødelægge smuk natur og rigt dyreliv, og så er det umenneskeligt at man har tænkt sig, at grave på folks ejendomme med stor risiko for uoprettelige skader.

Linda Strøbæk (Stenløse, 2020-01-26)

#833

det er vigtigt at bevare den natur vi har

Niels Bendixen (Stenløse, 2020-01-26)

#834

Jeg gerne vil støtte den fri natur

Kim Novél (Odense, 2020-01-26)

#838

Kan da ikke lægge natur i rør find lige en anden løsning

Torben Rasmussen (Hedehusene, 2020-01-27)

#840

Åen skal bevares!

Simone Lerche (Stenløse , 2020-01-27)

#844

Det er et nationalt anliggende at vi i fællesskab værner om den danske natur inklusive vandløb.

Henrik Rosendahl Kristiansen (Kolding, 2020-01-27)

#847

Det virker meningsløst at ødelægge et stykke smuk natur - ikke mindst i disse tider hvor naturen skal have mere plads, så flora og fauna kan gavne klimaet og dermed os alle!

Troels Skovgaard (Bagsværd, 2020-01-27)

#852

Som tidligere nabo til åen gennem 21 år, mener jeg det er en ærgelig løsning at rørlægge et så vigtigt natur element for fugle og opgangsfisk og den generelle fauna omkring åen!

Tony Johnsen (Køge, 2020-01-27)

#858

Det er vel nok 30 år siden, at os der dengang boede på Askevej i Stenløse, indsamlede argumentation imod rørlægning, som også var oppe den gang. Og det er stadig en dårlig ide. Der er faktisk en fantastisk natur i og omkring åen, som vi skal værne om.

Eva Voldby (Ølstykke, 2020-01-28)

#859

Ingen vandløb skal tæmmes og ligges i rør. Det hører fortiden at mishandle naturen, det må ikke ske mere.

Lars Rix Petersen (Odense NØ, 2020-01-28)

#874

jeg skriver under fordi der skal ikke ødelægges mere natur, flere vandløb i Danmark end der allerede er ødelagt

Karsten Jakobsen (Bindslev, 2020-01-30)

#875

Jeg nyder naturen, og flere steder i Danmark frilægger åer og bække f.eks i Århus.

Dan Pedersen (Børglum, 2020-01-31)

#876

Jeg skriver under fordi vi skal passe på vores natur resurser og sørge for der er god plads til faunaen.

Peter Byrgesen (Veksø, 2020-01-31)

#880

Jeg skriver under fordi søer og vandløb er essentielle i økosystemerne. De er vores alle sammens arveguld og skal ikke ødelægges af kortsigtet politik.

Helle Lundberg (Grindsted, 2020-01-31)

#887

Vi skal bevare så meget natur som muligt.

Vibeke Kunkel Bentzen (Ølstykke, 2020-01-31)

#895

Danmark bør bevare alle sine smukke vandløb, for dyr, mennesker, - og for at afvande landet på naturlig-vis.

Line Bahnsen (Ørsted, 2020-01-31)

#897

Lad naturen være.
En å skal da ikke rørlægges. For hvis skyld skal det ske ??

Hanne Lundgaard (Gjern, 2020-02-01)

#902

Jeg skriver under fordi alt for meget vild natur bliver ødelagt!

Mille Merian (Faxe, 2020-02-01)

#903

Som habitat for flora og fauna skal skal vandløb og åer bevares åbne i byer som rekreation for mennesker og for at ildte vandet så det bliver renere, der er et regulativ for vandløbets vedligeholdelse som kommunen ikke kan slette uden videre...!

Gert Stephansen (Hjallerup, 2020-02-01)

#906

Vis skal passe på vores natur

Henrik Møller (Bjerringbro, 2020-02-01)

#911

Natur ikke skal puttes i rør eller cementeres.

Mikkel Hall (Hellerup , 2020-02-01)

#912

Vandløb skal løbe frit-

Helge Rasmussen (Svebølle, 2020-02-01)

#914

Bevar naturen

Karl Tejsner (1739, 2020-02-01)

#915

Det strider imod al fornuft .

Vita Jessen (Hobro, 2020-02-01)

#916

Vi skal passe godt på vores natur!

Kaare Kristensen (Gundsømagle, 2020-02-01)

#917

Synes det er ærgerligt at rørlægge åen og dermed mindske muligeder for dyr og planter til at leve i åen

Nanna Christensen (Ølstykke, 2020-02-01)

#918

... at folk (især politikere!) skal holde deres griske fingre fra naturen!

Karina Konrad (Malling, 2020-02-01)

#927

Naturen skal bevares, så biodiversiteten understøttes

Ole Schultz (Vanløse , 2020-02-01)

#931

Biodiversitet! Biodiversitet! Biodiversitet!

Charlotte Hansen (København Ø, 2020-02-01)

#933

Man skal ikke nedlægge levesteder for fisk fugle og andre dyr. Der har man gjort alt for ukritisk og nu må det være helt slut!!!

Helle Olsen (Sandved, 2020-02-01)

#934

Jeg skriver under fordi ingen kommunes ledelse, skal sig over borgernes interesse 💪

Bent Thestrup (Aabenraa, 2020-02-02)

#937

Fordi det er en HELT gal retning det der! Det har så store konsekvenser for dyreliv. Vi skal IKKE blive ved at fjerne natur.
Hvor er de voksne henne i det her???

Vivi Nicolajsen (4690 , 2020-02-02)

#944

Naturen er vigtig♥️

Linda Nielsen (Stenløse, 2020-02-02)

#945

Vi skal bevare de natur skønne omgivelser

Kristian Kristensen (Skive, 2020-02-02)

#946

Det både natur, klima, byudvikling og økonomisk er et dårligt projekt

Bo Pedersen (Stenløse, 2020-02-02)

#947

VI ER ALLE AFHÆNGIGE AF AT BIODIVERSITETEN IGEN BLIVER VARETAGET ANSVARLIGT

Solvejg Sørensen (Korsør , 2020-02-03)

#948

Vi skal værne om den oprindelige natur. Des mindre indgriben des bedre 🐝🦅🦆🐗🦉🦇🐜🐺🐛🦋🐌🐞🕷🦗🦟🕸🦎🦌🦢🦝🦡🦦🦔🐿 Bevar den vilde flora og fauna 🐾

Else Sørensen (2791 Dragør, 2020-02-03)

#951

Kom nu ind i kampen. Selvfølgelig rørlægger man ikke en gydeå for ørreder.

Bo Christensen (Aarhus, 2020-02-03)

#956

Mange steder i landet tilbagefører man vandløb.
Skal vi i egedal lade kapitalismen bestemme hvordan vi behandler vores natur.

Truede dyr udryddes, fiskebestand mindskes og naboer til åen oversvømmes hvis dette gennemføres.

Brian Albertsen (Ølstykke, 2020-02-03)

#958

Fordi jeg ikke kan se formålet med rørlægningen

Carsten Rasch (Ølstykke , 2020-02-03)

#959

På tide at naturen får fortrinsret

Tommy Reele (Ølstykke, 2020-02-03)

#962

Fordi det er vigtigt at bevare vores natur for dyr og menneskers skyld!

Mette Falkø (Ebeltoft, 2020-02-03)

#966

Jeg skriver under fordi vores natur er så truet at den snart bryder helt sammen.

Karen Monnet (Nexø, 2020-02-03)

#973

Der er ikke mere natur der skal laves om og ødelægges, for at det lige passer ind i fremskridtet.

Claus Pallesen (Bellinge, 2020-02-03)

#974

Jeg underskrev fordi jeg synes vi skal bevare naturen.

Diarra KIIL-NIELSEN (Brøndby Strand , 2020-02-03)

#977

At natur skal have lov til at stå og passe sig selv

Frederik Skotte (Askeby, 2020-02-03)

#979

Jeg har boet i området

Janne Mortensen (Kgs Lyngby, 2020-02-03)

#982

Jeg synes det er vigtigt at bibeholde vores natur og dyreliv

Vibeke Floor Jensen (Lynge, 2020-02-03)

#985

Fordi jeg er modstander af at lukke vandløb i betonrør.

Bent CC Hansen (Hundested, 2020-02-03)

#986

Alt for ofte ser man, at kommunen beslutter sig for noget, og så er de skide ligeglad med naturen samt de mennesker og dyr, som det går ud over. Det kan ikke være rigtigt!!!!

Pernille Tokeland (Skanderborg, 2020-02-03)

#998

Skriver under, da jeg gerne vil støtte det er det gode opslag
Held og Lykke Mette

Christel Thomsen (Østerbro København, 2020-02-13)