Bevar Stenløse Å

Kommentarer

#201

Naturen taber ved rørlægning af vandløb

Finn Nielsen (Vesterhede, 2020-01-19)

#203

Vi bliver nød til at passe bedre på vores natur ikke mindst Stenløse Å.

Bent Kristensen (4130 Viby Sjælland, 2020-01-19)

#204

Åer og vande skal bevares og ikke dækkes til

CJ Nielsen (Roskilde , 2020-01-19)

#214

Vi har så få ørredåer på Sjælland så dem vi har skal der passes på !

Lars Brünner (Virum, 2020-01-19)

#217

Det er vigtigt at vi passer på vores åer og vandløb i Danmark samt alt det liv der er i og omkring samme. Rørlægning, flytning, og andre ændringer af er prøvet mange gange før og alle gange med utrolig dårlige konsekvenser for det lokale dyreliv.
Man løser ikke problemer med udledning i åer ved at omdøbe dem til spildevandsrende. Ej heller ved at flytte åen og lave den eksisterende til spildevandsrør.
Hvis åens vandkvalitet er dårlig, så må man kontrollere udledningerne og evt omlægge dem.

Joel Stürup (Ølstykke, 2020-01-19)

#218

Jeg giver min underskrift, fordi jeg synes åen skal være som den nu er.

Jonas Krogh Thomsen (Kastrup, 2020-01-19)

#222

Jeg skriver under fordi, at Kommunen er nogle idioter som ikke er hovedet skruet ordentlig på!
Kommunen er helt væk, de aner ikke hvad fanden i helvede de selv laver.
Kommunen kan rende og hoppe, med deres lorte planer.

Carl Emil Bubdgaard (Stenløse, 2020-01-19)

#223

.. vandløb er gydeplads for ørreder og levested for en lang række insekter og andet dyreliv. Vores åer skal gøres sundere, ikke nedgraves i rør

Søren Christensen (Veksø, 2020-01-19)

#227

Vi må hjælpe den naturlige bestand af havørreder via deres naturlige gydesteder.

Lars Knørr (Hornbæk, 2020-01-19)

#229

Ørredbestandene er meget vigtigt.

Julius Tetens Hald (København NV, 2020-01-19)

#230

bevar de danske å systemet er meget vigtigt naturel er altid godt at opbevare. vi har alle sammen ret i.

Donato Argenziano (sønder felding , 2020-01-19)

#232

Alt for mange djøffer, ved ikke hvad de ødelægger af natur!

Flemming Hansen (Stenløse, 2020-01-19)

#240

Jeg synes vi skal bevare så meget af vores natur, som den er og det er noget svineri, at ødelægge det vi har tilbage...

Lasse Bull (4000 Roskilde, 2020-01-19)

#244

Syntes det er noget svineri de har gang i at man gang på gang snakker om at gøre noget for miljøet og så prøver man at lave dette føj

Knud Nielsen (Ølstykke, 2020-01-19)

#248

Bevarelse af åen’

Lyzet van Wonterghem (4050 Skibby, 2020-01-19)

#253

Fordi Stenløse å er en del af byen og bidrager til liv og biodiversitet gennem hele byen. En rørføring af åen vi føre til t livet i og omkring åen påvirkes i den forkerte retning.

Sune Obsen (Stenløse, 2020-01-20)

#260

Jeg skriver under fordi vi, hvis vi ønsker at livet skal fortsætte, samvittighed kender det, er forbandet nødt til at beskytte den natur der er tilbage efter alle kunstens regler og helst lidt til! Vi har et ansvar overfor de generationer der kommer efter os! For den natur der er en forudsætning for alt liv på jorden! Det er kun dem, der intet ved om naturen der ikke anerkender det!

Anne Dorrit Svendsen (Hillerød, 2020-01-20)

#261

Jeg er gl Ganløseborger og er nu bosat i Jyllimge, hvor Stenløse Å, løber ud i
Værenro Å og udmunder i
Roskilde Fjord. Jer har man store problemer, med oversvømmelser.

Birith Hyldgaard (Jyllinge , 2020-01-20)

#262

Fordi jeg syntes vi skal værne om naturen

May-Britt THONESEN (TAASTRUP, 2020-01-20)

#263

Jeg skriver under fordi man skal bevare naturen som den er

Bjarne Petersen (Ølstykke , 2020-01-20)

#265

Det er vigtigt at bevare den smukke natur i vores område. Den å har løbet der siden istiden, og der er et rigt dyreliv i og omkring åen. Derfor skal den ikke, under nogen omstændigheder ændres.

Roland Ahler Rasmussen (Veksø , 2020-01-20)

#266

Vil gerne bevare vires natur

Lizette Frisch (Stenløse, 2020-01-20)

#268

Alt muligt andet ville være en skændsel.

Allan Øllegaard (Stenløse, 2020-01-20)

#270

Hellere nedlægge kommunen end åen, de er gået fra forstanden.

Brian Pedersen (Odense, 2020-01-20)

#277

Det tilgodeser miljøet og naturen.

Lillian Sindal Olesen (Ballerup, 2020-01-20)

#278

Dette er vigtigt punkt for kommunen både som helhed men også for at vise sig attraktiv for tilflyttere som for nuværende borgere og beboere og så er nepotisme ikke lige min stærkeste side
Mvh
Christian Sødergren
Lokalformand DF Egedal

Christian Sødergren (Ølstykke , 2020-01-20)

#284

det er meningsløst at alt skal gøres op i penge .hvornår finder mennesket ud af, at rigdom også kan være noget smukt at se på.

michael hansen (Køge, 2020-01-20)

#286

Jeg ønsker at bevare Stenløse Å som den er. Dejligt at bo med en å i baghaven, som er rig på liv og virker sund. Hvorfor dog fjerne så rigt et økoliv, for blot at “redde” en have eller to for oversvømmelse hvert 10. år...? Det må kunne gøres på andre måder!

Brian Espersen (Stenløse, 2020-01-20)

#291

Fordi jeg ønsker at bevare Stenløse Å
Og ikke ønsker den ødelagt ved rørlægning.
Man burde derimod forbedre livet i og ved Å´en

phillip Allenbak (Jægerspris, 2020-01-20)

#294

Vi bør bevare så meget natur som muligt!

Marianne Conradsen (Jyllinge , 2020-01-20)

#298

Boet med Stenløse å som nabo i 28 år ❤ Åen er smuk natur gennem vores by , fuld af dyreliv og skal ikke rørlægges af vores politikere..

Bianca Ravn (Stenløse , 2020-01-20)

#299

De stjæler vores vand og murer resten inde. Rip ...

Thomas Ravn (Stenløse, 2020-01-20)

#300

Jeg vil bevare det skrøbelige natur vi har.

søren anker nielsen (silkeborg, 2020-01-20)

#305

Det er ødelæggende for vores sparsomme naturområder, at tildække /rørligge åen. Biodiversiteten bør plejes og udvikles til gavn for miljø og mennesker. Bevaring og pleje af åen er central i den sammenhæng.

Pernille Sterling (Veksø , 2020-01-21)

#312

Jeg skriver under fordi naturen skal bevares. Mennesket skal ikke lave om dette, men tilpasse sig naturen.

Berit Schønberg (Ølstykke, 2020-01-21)

#313

Jeg skriver under fordi vi skal passe på den sparsomme natur vi har i Danmark . Vi bør støtte op om alt natur bevarelse og ikke kun den i vores eget lokalområde .

Ea Charlotte Schjeldahl@gmail.com (Allerød , 2020-01-21)

#320

At rørlægge åer i 2020 er disrespekt både over for dyr og menneske. Fisk trives ikke i rør. Giv dog vores allesammen natur en chance!

Kim Houmøller (København, 2020-01-21)

#325

Det er helt tåbelig at rørlægger hele åen- gør noget ved de berørte parceller istedet.

John Larsen (Stenløse , 2020-01-21)

#326

Da der under alle omstændig skal træffes beslutning om, at lede de store vandmængder væk, som vi kan forvente i fremtiden, fx via en ny å, (bypass) giver det ingen mening at rørfører åen. Med den holdning til naturen, eller mangel derpå som hersker her i kommunen, er det en smal sag at tromle hele å området ned!... Men det er jo en discount kommune, hvor bekvemmelighed går langt forud for det grønne miljø.

Anders Andersen (Stenløse, 2020-01-21)

#330

Egedal Kommune må erkende, at det vil være en fejl at rørlægge Stenløse Å - og de skal erkende, at det ligner magtmisbrug at føre det ud i livet. De bruger Novafos som undskyldning - med Egedals egen borgmester i bestyrelsen !!!!

Eva Sjøberg (Gerlev, 2020-01-21)

#331

Jeg skriver under fordi vi skal værne om den natur vi har, specielt hvor der er laksefisk

Henrik Torp (Ølstykke, 2020-01-21)

#333

Jeg skriver under fordi jeg mener at vi skal bevarer åen som den er

Henrik Skærbæk (Stenløse, 2020-01-21)

#336

Har boet på morelvej,med åen i baghaven,set den gå fra beskidt🙁til ørredførende,og fandme om man ikke går baglæns igen,ikke i orden🐟💪🏼😆

Jørgen Groth (Rønne, 2020-01-21)

#337

Man bør hylde naturen istedet for at flytte den! Stenløse ville have meget mere gavn af at omfavne åen end at gemme den væk

Line Schneider (Stenløse, 2020-01-21)

#340

Jeg skriver under fordi åer ikke skal løbe i rær.

Henrik Blas Simonsen (Egedal, 2020-01-21)

#341

Bevar Stenløse å

Camilla Liv Solvej Ringsborg (København NV , 2020-01-21)

#348

Der uden tvivl er en økologisk tilstand i åen, der gør at den bør bevares.
Og man vinder intet i forhold til begrænsning af oversvømmelse.

Jesper Møller (Albertslund, 2020-01-21)

#349

Jeg er dybt uenig i kommunens planer for Stenløse å

Bjarke Lundstrøm (Stenløse, 2020-01-21)

#351

Åen er min baghave, og jeg nyder den og al det liv den bringer !

Marie Andreasen (Stenløse, 2020-01-21)

#352

Åer er vigtige for dyreliv som for plads til at fisk kan trives.

Kirsten Nordstjerne gade (Ringe, 2020-01-21)

#356

Naturen er det vigtigste vi har

Dorte Gutmann (Ølstykke, 2020-01-21)

#360

Vi skal bevare vores elskede vandløb

Mathias Weinreich (Holvæk, 2020-01-21)

#361

Vi skal værne om naturen.

Pernille Hvidemose (Stenløse, 2020-01-21)

#362

Jeg skriver fordi naturen, vandløb, fisk, insekter mm er sårbare systemer der kræver beskyttelse og er værd at passe på.

Morten Hentzer (Holbæk, 2020-01-21)

#364

Det er det eneste rigtige!

Sofie Victoria Pii Barild (Slagslunde, 2020-01-21)

#366

Fordi jeg ønsker at bevare / forbedre tilstanden af den eksisterende å.

Tor Beinch (9000, 2020-01-21)

#373

Bevar yngel fisk

Martin Wolf (Stenløse, 2020-01-21)

#377

Fordi det er en hån mod naturen og børnebørn at ødelægge Stenløse Å ved at rørføre den

Ric Jakobsen (Slagslunde , 2020-01-21)

#380

Bevar Stenløse Åen og naturen

Sedat Celik (Ølstykke, 2020-01-21)

#381

Støtter sagen

Mikkel Goldberg (København V, 2020-01-21)

#383

Roskilde kommune har ødelagt Hove Å i min baghave og det er super vigtigt at vi værner om vores åer. Så håber at kunne bidrage med støtte til bevarelse af Stenløse å i dens nuværende forn

Berit Ebbe (Roskilde/Herringløse, 2020-01-21)

#384

Dette er fuldstændig vanvittigt...

Mille Stephanie Vangsaa (Stenløse, 2020-01-21)

#386

Vi skal arbejde med naturen - ikke mod den. Og det er bestemt ikke fordi vi har en overflod af ørredførende åer på Sjælland

Joachim Kappel-Boysen (Rørvig , 2020-01-21)

#388

Fordi naturen ikke skal lægges i rør🥵

Kim Adler Jensen (Stenløse, 2020-01-22)

#389

Vi ikke skal ændre naturen mere end højest nødvendigt

Morten Hansen (Søborg , 2020-01-22)

#392

Stenløseborgerne skal have lov til at beholde det stykke natur de holder så meget af

Bettina Bobak (Jyllinge, 2020-01-22)

#393

Vi skal bevare den smule natur der er tilbage.

Kim Boldt rasmussen (Rødovre, 2020-01-22)

#394

Havørreder har også ret til eksistens

Joon Heidal (Sønderborg, 2020-01-22)

#397

Fordi vi ikke skal styre og ødelægge vores natur

Helle Mondrup (Veksø, 2020-01-22)