Nyborg: For oprensning af giftgrunden Lynfrosten før byggeri.

Kommentarer

#601

Der skal renses op før byggeri

Jørgen Krabek (Nyborg, 2020-02-06)

#602

Jeg skriver under fordi...... hvorfor ikke rydde op?. Hvor mange olie tanke er ikke blevet fjernet bare på mistanke? Her ved alle at der er et stort problem....

Jimmi Rasmussen (Nyborg, 2020-02-06)

#604

Jeg bor lige bagved.

Rikke Høybye Pedersen (Nyborg, 2020-02-06)

#606

Det er min mening at der er fornuft i at rense en forurenet grund inden der bliver bygget på den. Sådan vil det også være hvis det er en helt almindelig privat grund.

Klaus Lund (Nyborg, 2020-02-06)

#615

Rens op. Hvad med langtidskonsekvenserne hvis det ikke sker?

Bodil Holm Sørensen (Revninge, 5300 Kerteminde, 2020-02-07)

#616

Det er noget svineri hvis der ikke renses op før byggeri. Der skal iøvrigt renses op under alle omstændigheder. Det skal private, så skal det offentlige også!

Pia Kristensen (Nyborg, 2020-02-07)

#622

Ingen skal arbejde under farlige forhold, hvor der er usikkerhed om helbredsfølger.

Steen Kjær (Odense, 2020-02-07)

#626

Vi skal efterlade en ren jord til vore børn og undgå giftskader og forurening af grundvand og havmiljø

Kamma Trier Hansen (Nyborg, 2020-02-07)

#644

Det er en skandale, at grunden ikke for længst er renset op.
Jeg synes, vi skal passe på de butikker, vi har i bymidten.

Anne Kellermann (Nyborg , 2020-02-07)

#652

Jeg er enig i forslaget. Vi bliver nødt til at kræve ordenlige forhold vedr. Grunden hvis den skal udstykkes.

Matias Vinsten (5800 Nyborg, 2020-02-08)

#658

Ønsker giftgrund oprenset

Anny Nielsen (Nyborg , 2020-02-08)

#666

Jeg skriver under, fordi det er uansvarligt, umoralsk og giftigt at undlade at fjerne giftdepoterne, som kan gøre Nyborg til et aktivt giftigt sted, hvor borgerne og potentielt kommende beboere må frygte for deres egen og deres efterkommeres ve og vel

Claus Buch (Nyborg, 2020-02-09)

#672

Det er nødvendigt af rense den grund.

Laila Andersen (nyborg, 2020-02-10)

#675

Jeg synes det er noget forbandet svineri at bygge på en grund der er forgiftet

Ole Lehnskov Juul (Nyborg , 2020-02-10)

#679

Grunden skal renses inden, der skal bebygges igen

Karen Burkal (Nyborg, 2020-02-10)

#684

At feje noget under kan jeg til nød gå med til men at bygge på en giftgrund overstiger mine moralbegreber selvom jeg fra 1982 til 1995 arbejdede for virksomheden der gjorde det Tjærekompagniet/Tarco.

Per Laursen (Nyborg, 2020-02-10)

#685

Der bør ryddes op efter fortidens synder og de ansvarlige bør stå til ansvar for deres handlinger.. der har så store konsekvenser for det danske samfund , både nu og i fremtiden.

Lis Jensen (4944 Fejø, 2020-02-10)

#689

Joan Løndahl

Joan Løndahl (Nyborg, 2020-02-10)

#690

Det vil fra start give evt. byggeri et dårligt, et åbent parkområde ville pynte mere her. desuden bør vi koncentrere os
om at gøre bymidten mere levende med vedkommende butikker. Støt butikker her !

Per Nygaard Andersen (Ørbæk, 2020-02-10)

#694

Jeg skriver under , da jeg mener det er vigtigt at grunden oprenses for at forebygge yderlig skade .

Gitte Trustrup (Nyborg , 2020-02-10)

#695

Max Eddie Rasmussen
Bavnehøj alle 37
Nyborg

Max Rasmussen (Nyborg, 2020-02-10)

#697

Jeg er fra Nyborg og ønsker ikke se min kære by blive ødelagt af dumme politikere.

Mogens Jensen (Kongsvinger, 2020-02-10)

#701

Ødelægger man eller forurener man et område har man en forpligtelse til at ryde op efter sig. Har myndighederne ikke været ude i rette tid og stillet forureneren til ansvar eller er forureneren gået konkurs er det det offentlige der må træde til, så der kan ryddes op på fællesskabets regning. Det bør ikke være undtagelser. Det er i vores alles interesse og vores alles ansvar!

Malene Skræ (Ullerslev, 2020-02-10)

#703

Fremtidens ungdom er vort ansvar.

Carsten Knudsen (Nyborg, 2020-02-10)

#708

Man skal rense op når man kan komme til.

Bente Athey (Frederiksberg , 2020-02-11)

#709

Er vokset op med udsigt til Lynfrosten - skræmmende at tænke på, hvad den har gemt på i alle de år!

Nønne Maalø Larsen (Odense , 2020-02-11)

#717

Miljøhensyn

Kirsten Eis-Hansen (Odense C, 2020-02-11)

#726

Er gammel nyborgenser

Keld Hansen (Nuussuaq , 2020-02-11)

#729

Nyborgenser

Kim Koch (Biel, 2020-02-11)

#732

På grund af den forurening skal oprenses Og så skal der ikke være butikker

Palle Reimer (Nyborg, 2020-02-12)

#738

Den grund skal renses inden den kan bebygged

Göran Mattsson (Nyborg, 2020-02-12)

#741

Det kan forhindre fremtidig nedsivning og forurening af grundvand.

Peter H. Andersen (Nyborg, 2020-02-12)

#755

For at vores børn i fremtiden ikke skal gå rundt på forgiftet jord

Sarah Storm (Nyborg, 2020-02-14)

#764

Vi skal passe på miljøet og hinanden. Det skulle være oprenset langt tidligere, så få det nu gjort nu!

Jannie Lyth (Nyborg, 2020-02-15)

#776

Jeg skriver under fordi, at forureningen ikke skal påvirke de næste generationer.

Mette Thomsen (Odense, 2020-02-16)

#778

vores nærmiljø herunder drikkevand og hav skal gøres så giftfri som muligt og derfor skal kendte forureningskilder fjernes så snart som muligt og ikke dækkes over

sven broner (Nyborg, 2020-02-16)

#782

Jeg har børnebørn som skal beskyttes mod dette svineri

Helle Hoffmark (Nyborg, 2020-02-16)

#794

Kommende borgere skal ikke bo på en forurenet matrikel. Det har ingen fortjent

Annie Dørr (Nyborg, 2020-02-17)

#799

Det er vigtigt

Frk Winther (Nyborg, 2020-02-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...