Nyborg: For oprensning af giftgrunden Lynfrosten før byggeri.

Kommentarer

#403

Jeg skriver under, fordi det er vores ansvar og ikke vores børn og børnebørn, der skal rydde op efter os!

Diana Kjær Bergen (Nyborg, 2020-01-26)

#404

Der skal da ikke bygges på forurenet grund

Birgit Larsen (Ullerslev , 2020-01-26)

#406

Man skal som kommune tage al den hensyn man kan til sine indbyggere

Anne Bastrup (Nyborg, 2020-01-26)

#410

Grunden er uegnet til boliger p.g.a. forurening!

Preben Larsen (4600, 2020-01-26)

#411

Selvfølgelig kan man ikke bygge ovenpå en giftgrund

Inge Ronaa (Nyborg , 2020-01-26)

#415

Vi skal passe på vores jord og alt liv på den 🙏

Tine Grenaa Nielsen (Nyborg , 2020-01-28)

#418

Det er det eneste rigtige at gøre, uanset om der skal bygges noget på grunden eller ej!

Bettina Jørgensen (Nyborg, 2020-01-28)

#419

Jeg skriver under fordi vi bør være klogere end vores forfædre og rydde op hvor og når vi kan, istedet for at gemme problemerne under et butikscenter.

Lotte Stenderup (Nyborg, 2020-01-28)

#420

Som gammel Nyborgenser har denne forurening altid været en torn i øjet på en natur elsker som jeg selv.
Vores efterkommere har naturligvis ret til at de tidligere generationer rydder op efter sig!

Anni Bremholm Jakobsen (Vindinge, 2020-01-28)

#421

Man skal ikke bygge ovenpå et giftdepot
Det er bare at udskyde problemet
Preben

Preben Johansen (Nyborg , 2020-01-28)

#424

Selvfølgelig skal der gøres rent før der bygges nyt. Nyborg fejer vel ikke noget under gulvtæppet!

Jette Winther (Nyborg, 2020-01-29)

#425

Det er uansvarligt og meningsløs bare at bygge oven på dette.

Kurt Nielsen (Nyborg, 2020-01-29)

#430

Selvfølgelig skal der styr på den forurening, uanset omfang.

Dorrit Jørgensen (Odense, 2020-01-29)

#432

Bygge på giftgrunde uha! Samt modstander imod butikscenter

Allan Petersen (Nyborg, 2020-01-29)

#433

Det er ufornuftigt, uetisk, uansvarligt, uanstændigt og uendeligt kortsigtet at undlade at oprense giften - med eller uden byggeri på grunden.

Hanne Vesterborg (5800, 2020-01-29)

#440

Der skal ryddes ordentligt op inden man skal have lov at bygge på en tidligere forurenet grund!

Martin Groth (Ullerslev, 2020-01-29)

#441

Jeg synes der skal undersøges noget mere!
ingen nemme løsninger.

Carl Borch Sørensen (Nyborg, 2020-01-29)

#444

Det er forkert at bygge ovenpå en stærkt forurenet grund og ignorere et åbenlyst problem for eftertiden.

Andreas Nielsen (Nyborg, 2020-01-29)

#447

Der skal renses op for gift, før der bygges på grunden!

Grethe Foged (5800 Nyborg, 2020-01-29)

#451

Fordi det er helt tosset at bygge ovenpå en giftig undergrund!

Jens Ellegaard (Nyborg, 2020-01-29)

#455

De blå partiers vanvittige byggeplaner på lynfrosten skal stoppes.

Mikael Hansen (Nyborg , 2020-01-29)

#459

Tænker på mine børn og børnebørn, at de skal undgå så megen forurening som muligt.

Ulla Rasmussen (Nyborg, 2020-01-30)

#461

Fordi man uden rensning af grunden, meget sandsynligt, vil få et sundhedsskadeligt område- måske ikke i vores, men næste generation. Det er ganske simpelt uansvarligt👎

Mette Møller-Larsen (Nyborg, 2020-01-30)

#467

Uforsvarligt , at efterlade en giftgrund til efterkommere. Og for den sags skyld bygge nyt ovenpå en giftgrund.

Hanne Bruun (Nyborg, 2020-01-30)

#470

Det er uansvarligt at ignorere den kraftige forurening.
Enhver med blot en smule fornuft vil have grundene renset - i hvert fald inden der bygges nyt!

Jan Holm Olesen (Ringe, 2020-01-30)

#474

Forureningen skal væk

jørn Knudsen (Nyborg, 2020-01-30)

#477

Fordi vi har at gre med enfremtid som er uvist, hvis vi ikke gør.

Mikkel Roldsgaard (Odense, 2020-01-30)

#485

Det ikke hører nogen steder hjemme at lade forureningen vær.

Merete Leisner (Nyborg, 2020-01-30)

#491

Der skal styr på den giftgrund

Karin Svejgaard (Nyborg, 2020-01-30)

#492

Nu er vi blevet så oplyst om den frygtelig laden stå til selv om det er bevisligt at vores efterkommere kan blive håbløst syge af forskellige giftarter.
derfor

Inger Qvistgaard (Nyborg, 2020-01-31)

#494

Selvfølgelig skal grunden renses for giftstoffer inden et evt. byggeri

Ellen Lund (Nyborg, 2020-01-31)

#495

Jeg bor i Nyborg

sarah lockenwitz (nyborg, 2020-01-31)

#497

Det er en selvfølgelighed, at der skal renses ud👍

IngeMarie Kristensen (Nyborg , 2020-01-31)

#502

Jeg synes, man skal værne om bymidtens små, gode butikker. Når bygningerne er fjernet, synes jeg, man skulle plante noget grønt, der ad åre, kan fjerne giften.

sussi andkjær (nyborg, 2020-01-31)

#505

Det er vore alles pligt at rense op efter forurening, ansvaret kan kun placeres hos os selv.

Kim Lisborg (Nyborg, 2020-01-31)

#506

Grunden skal renses og der skal ikke bygges et stort butikscenter der VIL ødelægge handlen i midtbyen.

Jesper Schmidt-Hansen (Nyborg, 2020-01-31)

#510

Den grund skal da renses, det var noget svineri da man i sin tid bare fyldte op med jord og grus.

Birger Kristiansen (5800, 2020-01-31)

#511

Fordi det er uansvarligt, og ideen med et center på området er tåbelig

Hans Ege Rieks (Nyborg, 2020-02-01)

#512

Jeg har bemærket jævnlige lugtgener i Fredensgade de sidste 25 år

Ole Møller (Nyborg, 2020-02-01)

#514

jeg ønsker ikke at der bygges ovenpå forureningen, da det vil forøge risikoen for udsivning til det nye byggeri

Niels Monberg (Nyborg, 2020-02-01)

#517

Vi skal passe på vores by og de ting naturen giver os, derfor skal vi rense det vi har “ødelagt”

Jesper Høiberg (Nyborg, 2020-02-01)

#518

Jeg skriver under på at undergrunden skal renses inden der bygges ovenpå og dermed fjerne de giftstoffer, som er begravet og minimere skaderne.

Peter Buch Guldager (Kongens Lyngby, 2020-02-01)

#526

Fordi den grund skal renses op. Vi skal rydde op efter os uanset hvad "eksperter" siger.

Knud Qvist (Nyborh, 2020-02-02)

#528

Mistaken er for stor. Et nyt bygeri vil hindre fremtidig oprydning

Henrik Aaen (Nyborg, 2020-02-02)

#529

Vi har teknologien til at uskadeliggøre giftdepoter, som ingen ønsker skal sprede sig i vores natur og grundvand.
Det er ansvarligt og ordentligt overfor Nyborgs beboere.

Knud Fick (Nyborg, 2020-02-02)

#532

Jeg skriver under, fordi det er helt forrykt at tale om at bygge på en så forurenet grund. For naturens og fremtidige generationers skyld SKAL der ske oprensning, inden det kan komme på tale at bygge på grunden.

Maria Dannesbo (Nyborg, 2020-02-03)

#541

Som konservativ kan jeg ikke acceptere at vi ikke passer på vores jord og erhvervslivet i midtbyen.

Oscar Ibsen (Nyborg, 2020-02-03)

#542

Har boet i Nyborg i 9 år og byen vil altid have en plads i mit hjerte

Conny Wenningstedt (Gedser, 2020-02-03)

#543

jeg er enig i sagen

Jørgen Madsen (Ørbæk, 2020-02-03)

#544

Det er vigtigt

Mimi Hansen (5800 Nyborg, 2020-02-03)

#545

Jeg skriver under, fordi det er galimatias at bygge ovenpå gift! For nuværende borgere og alle vores efterkommere!
🙏🏻 Vågn nu op, tak 🙏🏻

Lonni Helleskov (Nyborg , 2020-02-03)

#546

Forureningen skal fjernes, før byggetilladelsen gives!

Rusmina Begovic (Nyborg, 2020-02-03)

#547

Fordi “pengegriske” politikere ikke bare skal dække over fortidens synder og sende problemerne videre til vores efterkommere!
😡

Karsten Hammershøj Nymand (København Ø, 2020-02-03)

#548

der er ingen tvivl om at der skal renses op før der skal bygges, men mine tanker fører mig også op på stevnshøj ved Kogsbølle, der er mindst lige så meget forurening der blev dumpet førhen

Ebbe Jørgensen (Nyborg, 2020-02-03)

#556

Jeg støtter denne sag

Ori Maestro (Odense , 2020-02-03)

#557

fordi det er idioti at lade stå til

ole grundsøe (odense, 2020-02-03)

#561

Jeg mener der bør renses op, inden man overhovedet overvejer at bygge på lynfrostgrunden...

Lea Nørgaard Paaske Clemmensen (Nyborg , 2020-02-03)

#562

Det er det rigtige

Lene Bodi (Nyborg, 2020-02-03)

#566

Det er noget forbandet svineri

Dino Fabrin (København ø, 2020-02-04)

#567

Jeg skriver under fordi jeg mener .at der skal flere undersøgelser til - og selvfølgelig ryddes op. . Eks har jeg selv sclerose - mener der er er stort antal borgere med sygdommen i byen - og der kan være andre sygdomme som kan have rod I kemi.
Der skal forebygges ( ved godt det ikke er dokumenteret endnu) men uanset skylder vi børn og børnebørn at “ rydde op” i kemien .

Susanne Rude (Vestervig , 2020-02-04)

#570

Det er fuldstændig vanvittigt at bare så meget som at tænke på at bygge på den gift grund. Hvis det var til beboelse var det forbudt, men til butikker er det ok??????. Jeg ville nødig gå rundt på en giftgrund 8 timer om dagen.

Helle Demant (Centret 5 Morud , 2020-02-04)

#573

Jeg ønsker at vi rydder op efter os, så vi i fremtiden kan nyde rene strande fri for forurening.

Bent Kofoed-Dam (Nyborg, 2020-02-04)

#576

Man rydder op efter sig. Det er ikke ok at skubbe problemet til den næste generation

Annette Strandgaard Gade (Vestervig, 2020-02-04)

#584

Jeg skriver under fordi jeg elsker naturen - med dens vidunderlige mangfoldighed af dyr og planter - og ønsker at værne om den. Og fordi naturens trivsel og grundvandets kvalitet er helt afgørende for vores allesammens liv og fremtid.
Tak til initiativtagerne til denne kampagne for jeres store hårdt tiltrængte indsats !

Kirsia Olufsen (Nyborg, 2020-02-05)

#588

Jeg tænker på de næste generationer!!!!

Anne Knudsen (Svendborg, 2020-02-05)

#594

Man ikke skal bygge oven på så stor en forurening. Vi skal ikke kun tænke på vores egen generation, men på de kommende generationer.

Anni Bertelsen (Nyborg, 2020-02-06)

#597

Jeg skriver under fordi det er noget værre svineri at at opføre bebyggelse før den giftige forurening er fjernet.
Jeg har boet i Nyborg i mine første 7 leveår, så byens vel og vel står mig nær.

Jan Mikkelsen (Vejle, 2020-02-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...