Nyborg: For oprensning af giftgrunden Lynfrosten før byggeri.

Kommentarer

#3

Girly winther

Girly Winther (Nyborg, 2020-01-16)

#16

Det er vigtigt for nuværende og fremtidige generationer, at giftgrunde ryddes og ikke gemmes væk.

Anna Kaagaard Hansen (5800 Nyborg, 2020-01-16)

#21

Jeg synes vi skal rydde op efter os, som individ, samfund og art

Nis Ekelund (København, 2020-01-16)

#23

det er svineri og bygge på forurenet jord

Henning Hansen (Nyborg, 2020-01-16)

#26

Bare fordi

Steen Munk Jørgensen (Nyborg, 2020-01-16)

#30

Det vil være samfunds økonomisk uansvarlig at bygge på en grund der er så forurenet.
Det vil være sundhedsfarlig for bygningsarbejder og ansatte fremadrettet.

Bjarne Christiansen (Nyborg, 2020-01-16)

#33

Jeg skriver under fordi jeg ønsker så sund en by som mulig, så borgerne ikke risikerer at blive syge pga udsivning af giftige stoffer....OG vi i det hele taget holder jord grundvand og havet omkring os fri for kemikalier som “vi” på uansvarlig vis bare har gravet ned i jorden.... selvfølgelig skal vi rense op efter os, når det nu kan lade sig gøre.

Dorthe Lund Larsen (Nyborg, 2020-01-16)

#40

Generationsforureninger skal bekæmpes inden nyt byggeri ovenpå

Annette Piil (Nyborg, 2020-01-16)

#41

Der skal aldrig bygges ovenpå et giftdepot så fremtidig oprensning forhindres

Jesper Ammitsbøl Sørensen (Ørbæk, 2020-01-16)

#48

Jeg skriver under fordi jeg mener vi er forpligtiget til ikke at efterlader sådanne problemer til vores kommende generationer

Boie Jensen (Nyborg , 2020-01-16)

#61

Jeg er bekymret for at der skal bygges på en forurenet grund!

Rasmus Alkærsig (Nyborg, 2020-01-16)

#62

Fordi jeg er bekymret for at der skal bygges på en forurenet grund

Lisbeth Alkærsig (Nyborg, 2020-01-16)

#64

Jeg ingen tillid har til Nyborg kommune, regionen eller staten!! Jeg er uddannet miljøingeniør, har 15 års erfaring på området og kan oplyse at DMR, regionen og især Nyborg kommune manipulerer groft, forbryder sig mod fremtidige generationer og burde afsættes og straffes. Forundersøgelserne viser intet om udbredelsen, der er spørgsmåltegn ved fanens udbredelse, dig så små tegn, at ingen kan læse dem! Bedste bud baseret på de 20 år gamle kortlægninger er, at forureningsfanen rammer storebæltsbadet (Byens badeanstalt) om 3-5 år, hvis det ikke allerede siver ud i strandkanten. Nyborg kommune ønsker ikke denne viden, da det samtidig betyder at hele sportsområdet er forurenet og at badestranden foran Nyborg strand er forurenet med stærkt kræftfremkaldende kemikalier - en forurening kommunernes fælles tjærefabrik har lavet!

Uffe Linneberg Gangelhof (Nyborg, 2020-01-16)

#67

Fordi der skal ryddes op efter mangelfuld kommunal varetagelse af kommunens arealer og borgernes helbred. Det er noget forbandet svineri at der ved frasalg af det kommunalt ejet område ikke skete en oprensning af meget farlige stoffer

Per Jensen (Nyborg, 2020-01-16)

#68

Fordi der skal ikke bygges på den voldsomt forurenede Lynfrost-grunden førend der er behørigt renset op...det kan der forhåbentligt ikke være 2 meninger om..

Allan Frank Clausen (Nyborg, 2020-01-16)

#73

For dem der kommer efter mig.

Elisabeth Waaler (Nyborg, 2020-01-16)

#77

jeg bor i Nyborg

Arne Midtgaard (Nyborg, 2020-01-16)

#79

Jeg er x-nyborgenser..

Esben Rasmussen (Munkebo, 2020-01-16)

#85

Det er dybt forkasteligt, blot at tænke på, at bygge på forurenet grund.
Endvidere vil dette byggeri tage livet butikkerne i indre by!

Kent Larsen (Nyborg, 2020-01-16)

#86

At alt andet ikke giver mening. Vi skaber vores egen historie og jeg vil ikke stå inde for en giftgrund

Gunhil Nørhave (Nyborg, 2020-01-16)

#96

Jeg skriver under, fordi vi skylder vores børn og børnebørn, at rydde op efter os!

Bo Clausen (Nyborg , 2020-01-16)

#100

Det er fulstændig uacceptabelt ikke at fjerne kilden til den omfattende forurening i området i forbindelse med nedbrydning og nybygning på Lynfrostgrunden.

Christian Gordon Knudsen (Kullerup 5853 Ørbæk, 2020-01-16)

#104

Selvfølgelig skal grunden renses før den skal bruges, uanset hvilke planer der er påtænkt.

Sanne Holm Larsen (Nyborg, 2020-01-16)

#105

Jeg skriver under fordi, der ikke skal "lægges låg på".

Gitte Harboesgaard (Nyborg , 2020-01-16)

#108

Lige er flyttet til Nyborg, for at nyde naturen her

Annelise Fischer (Nyborg, 2020-01-16)

#116

Det er vanvittigt at lade det ligge.
Hvis andre skal rydde op, skal de også

Jørgen Milling koch (Nyborg, 2020-01-16)

#118

Vi ikke bare kan blive ved at lade stå til

Elin søndergaard (Ringe, 2020-01-16)

#123

Der skal renses op inden ny bebyggelse

Ulrik Frejvald (Nyborg, 2020-01-16)

#124

Jeg skriver under fordi ... 🤣🤣🤣Undskyld jeg griner, men det må da være åbenlyst for enhver.
For miljøet, vores og vor efterkommeres sundhed.

Jeannette Jersild (5800 , 2020-01-16)

#125

Politikerne skal vide at jeg ikke synes deres beslutning er rigtig. Det er vigtigt, at vi alle steder gør det der er bedst langsigtet. Viser ansvarlighed, selv om det bliver dyrt. Derudover skal der presses voldsomt på landspolitisk.

Kenneth Schødt (Nyborg, 2020-01-16)

#130

Forureningen SKAL fjernes for mennesker og for miljøet.

Hanne Mikkelsen (Nyborg, 2020-01-17)

#138

Der skal da ryddes op!

Bettina Ross (Vissenbjerg, 2020-01-17)

#139

Fordi vi bare skal fjerne al gift i hele landet. Vores efterkommer skal leve unden påvirkning fra gift. Vi kender ikke konsekvensen om endnu 50 år

Susanne Dyrhave (Ullerslev, 2020-01-17)

#141

Forureningen bekymrer mig

Pia Thy (Nyborg, 2020-01-17)

#146

Det er da det mindste jeg kan gøre for mine børnebørn og alle i andres......

Torben Frandsen (Bovense, 2020-01-17)

#148

Lynfrostgrunden er stærkt forurenet og forureningen breder sig i de omliggende kvarterer helt ud i Svanedammen og ud mod Storebælt og er en tikkende bombe der får store konsekvenser hvis ikke der blir ryddet op nu!

Peter Sommerlund (5800 Nyborg, 2020-01-17)

#150

Forurening skader mennesker og natur.

Aase Heide Hansen (Nyborg, 2020-01-17)

#153

Der ikke skal bygges ovenpå forurening og fordi det er tiden at der bliver renset op efter fortidens synder på Lynfrostgrunden

Henrik Harry Koch (5800 nyborg, 2020-01-17)

#154

Fordi vi har en pligt til at gøre om på fortidens uvidenhed, når vi er blevet klogere som nu.

Knud Alkærsig (Nyborg , 2020-01-17)

#156

Fordi den giftige forurening samt kilden til forureningen skal fjernes.

Steen Christensen (Nyborg, 2020-01-17)

#157

Det er en skandale, at man kan finde på at planlægge byggeri oven på et giftdepot.
Det skal renses op først!

Karin Di Martini (5800 Nyborg , 2020-01-17)

#159

På høje tid at fjerne forurening, som har ligget der (og mange andre steder, bl.a. ved Holckenhavnerdæmningen) alt for længe. Og det skal da slet ikke gemmes væk under byggeri.

Lisbet Søndergaard (Nyborg, 2020-01-17)

#163

Der skal selvfølgelig gøres ordentligt rent, så generationer efter os, også kan få glæde af at bo og leve i Nyborg

Henrik Frou Pedersen (Nyborg, 2020-01-17)

#164

Jeg skriver under fordi det er noget forbandet svineri at lade de ligge og uetisk at bygge oven på det.

Bjarne Hansen (Thyborøn, 2020-01-17)

#165

Grunden skal renses og ikke forsætte med at ødelægge vores miljø. Gør noget nu

Anja Nielsen (Nyborg , 2020-01-17)

#167

Det er uhyre vigtigt at der ikke gemmes forurening væk, som burde have været fjernet for årtier siden.
Det er ganske urimeligt at der forsøges, at fjerne fokus på problemet med noget brugernavn.

Ivan Fruergaard (Nyborg, 2020-01-17)

#169

Risiko for nedsivning i grundvandet

Helge Langkilde Rasmussen (Nyborg, 2020-01-17)

#170

Når man nu VED der er en kraftig forurening, kan vi ikke forsvare at give problemet videre til en senere generation. Det vil være total uansvarligt

carsten bertelsen (nyborg, 2020-01-17)

#175

Ryd op!!!

Kent Nielsen (Nyborg, 2020-01-17)

#176

Det er ganske enkelt forkasteligt at flertallet i byrådet bare vender det blinde øje til. Prøv dog at tage noget ansvar ....om ikke andet så for dem der kommer efter jer, alt andet er topmålet af egoisme.

Peter Seiersen (Ørbæk, 2020-01-17)

#177

Det er en sindssyg beslutning at bygge ovenpå gifttromler.

Klaus Lehnskov Juul (Nyborg , 2020-01-17)

#179

Vores børn skal ikke straffes for fortidens syndere.. så for alles sundhed skyld må det væk hurtigt

Jeanette Grønlund Larsen (Nyborg , 2020-01-17)

#180

Det er fuldstændigt horribelt, at bygge på denne stærkt forurenede grund.

Poul Nielsen (Nyborg, 2020-01-17)

#183

Vi efterlader bare ikke giftområder til vores efterkommere. Ok at grunden ikke renses op over tid.

Hans Nielsen (Nyborg, 2020-01-17)

#188

Grunden skal være ren for forurening for selv gamle tankstationer grunde blive re ses inden den bruges igen

Steen Kristensen (Nyborg , 2020-01-17)

#189

Vi skal passe på miljøet og på vores helbred. Det undrer mig, at der er nogen der har lyst til frivilligt at opholde sig på grunden, før den er renset op. Jeg vil i hvert fald ikke arbejde der!

Anita Susanne Hansen (Langeskov, 2020-01-17)

#190

Jeg bekymre mig om miljøet og hvad vi overleverer til de næste generationer

Hannah Guldborg (Nyborg, 2020-01-17)

#194

Principielt, da byggeri af planlagte art vil være tåbeligt på giftgrunden og følelsesmæssigt som gammel Nyborgenser, af hensyn til byen.

Claus Grahndin (Gedser, 2020-01-17)

#196

Pga. Sundhedsfaren ved at bo ovenpå så farlige stoffer.

Jesper Grøndal (Nyborg, 2020-01-18)

#198

Jeg skriver under fordi byggeri direkte oven på kilden til et byggeri er forkert, da man herved forhindre at kunne fjerne selve kilden til forurening i fremtiden.

Ole Tyrsted Jørgensen (Nyborg, 2020-01-18)

#200

Man skal ikke indrette indkøbscenter ovenpå en "tikkende giftbombe"

jørgen nielsen (Nyborg, 2020-01-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...