Støt Mallinggaard SFO - Støt et godt fritidsliv efter skole

Kommentarer

#1

Skanderborg kommune og byråd ikke tænker i andet end kroner og øre. Men i sidste ende er der intet sparet da det vil få store økonomiske konsekvenser at flytte hele 3 forskellige steder heriblandt Center Skovby, Mallinggaard SFO og Columbusskolen, hvor sidstnævnte skal flytte ind i deres nye, fine og specialindrettet lokaler inden 1. Februar 2020. De burde i stedet tænke i hvad det vil få af menneskelige omkostninger at føre denne hastet fejltagelse ud i virkeligheden og i stedet bygge skovbørnehaver og alm. børnehaver til de 1000 børnehavepladser de mener at de kommer til at mangle i Skanderborg kommune de næste 10 år. Det er og bliver en ommer! De har INGEN form for evidens til at de skal fortsætte det de har gang i nu. Lad Center Skovby, Mallinggaard SFO og Columbusskolen være og find på en anden og mere holdbar løsning. Vores børn skal ikke betale prisen for at I har sovet i timen og glemt alt om at der findes noget der hedder pasningsgaranti!

Betina Schacht (Låsby, 2020-01-07)

#3

Er forældre til førskolebarn/børn og synes det ville være en stor forringelse af mit barns skole-fritidsliv

Astrid Broge (Skanderborg , 2020-01-07)

#4

Vi ønsker at bevare Mallinggaard som SFO. Et fantastisk sted med rammer, der inspirerer til gode, kreative lege og et sundt og aktivt udeliv. Omgivelserne på NES er simpelthen for triste og mørke.

Charlotte Piloz (Skanderborg, 2020-01-07)

#12

Tåbeligt forslag, ligesom sidste år.

Max Klavsen (Østbirk, 2020-01-07)

#16

Mallinggaard SFO skal forblive SFO for børnene på NES.

Simon Schrøder (Skanderborg, 2020-01-07)

#18

Jeg skriver under, fordi jeg selv har 2 drenge, der har gået på Mallinggaard SFO for 4-6 år siden. Der findes ikke bedre fritidsordning end Mallinggaard SFO. Mine drenge har nydt at boltre sig rundt i det kæmpe udendørsareal og få deres fantasi styrket gennem mange timers leg i træer, huler osv. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan dette kan proppes ind i klasselokaler på en i forvejen slidt skole.

Lise Schultz (Skanderborg, 2020-01-07)

#20

Mine børn elskede Mallinggård. Jeg håber, den bliver bevaret.

Christine Josiasen (Skanderborg, 2020-01-07)

#26

Mine børn elsker Mallingård. Fordi Mallinggård giver vores børn de bedste timer efter skole i de bedste rammer, særligt udearealet, som ikke er de samme, de lige har været i på skolen. Vi kender flere som har SFO på skolen, som ikke gider være der, fordi det bare lidt er som at være på skolen og gå i skole.

Trine Møller (Skanderborg, 2020-01-07)

#30

Det er vigtig at vi har en Sfo for vores børn

Silke Ploetz (Skanderborg, 2020-01-07)

#41

Jeg skriver under fordi Mallinggaard SFO er unik fordi den netop er noget helt andet end skolen - et fristed, som de yngre børn har i fred, og som både giver et sundt afbræk i dagen, netop pga turen derhen, men som også giver helt andre udfoldelsesmuligheder og anledning til at mødes på tværs af klasser og årgange.

Julie Goodall (Skanderborg , 2020-01-07)

#44

Mine børn elsker Mallinggaard. Der findes ikke bedre SFO.

Louisa Glad (Skanderborg, 2020-01-07)

#48

Stop med at spare på Danmarks fremtid: Børnene!

Henrik Lykke (Skanderborg, 2020-01-07)

#50

Støtter mallinggård bliver på samme lokation

Janne Kjærulff Nørgaard (Skanderborg, 2020-01-07)

#51

Jeg skriver under forbi, jeg har selv gået på SFO og mener at det er et godt sted. Så jeg vil blive ked af hvis i ikke bevarer dette. Synes alle børn skal have lov til at opleve dette sted.

Loan Tran (Faaborg , 2020-01-07)

#53

Jeg har 2 bonus børn som er der, de elsker det hele ved at komme derop, indelivet og udelivet, at der er så mange forskellige aktiviter rundt omkring.

Michelle Sørensen (Skanderborg, 2020-01-07)

#60

Jeg skriver under, fordi vi kender værdien af den nuværende placering af Mallinggård SFO. Vi har selv erfaring med SFO i skolens lokaler fra en skole på Frederiksberg, hvor min datter startede din skolegang.
Der er en verden til forskel på den trivsel og de muligheder for børneliv, der er i de 2 løsninger.
Vi kan ikke anbefale at flytte Mallinggård SFO fra de fantastiske omgivelser, som de har i dag.

Helle Dissing (Skanderborg , 2020-01-08)

#61

Jeg selv er født og opvokset i Skanderborg og har gået på NES og mallinggård SFO og forstår forældrenes frustrationer over politikernernes planer!

Anne Kristensen (Viborg, 2020-01-08)

#63

Begge mine sønner har haft en skøn og aktiv tid på Mallinggård efter skoletid.

Pia Bjerregaard Nielsen (Skanderborg , 2020-01-08)

#65

Mallinggård skal forblive som den fantastiske SFO som den er i dag.

Ann Loft (Skanderborg, 2020-01-08)

#66

Malingaard Sfo skal blive det hvor den er. Det er en helt unik sted med mange muligheder for alle børn!

Anna Christensen (Skanderborg, 2020-01-08)

#70

Det giver god mening, at flytte et specialtilbud, til det område hvor koncentrationen af børn er størst. Men lokalerne på mallinggård, er slet ikke egnet til undervisning af børn med særlige behov.

Byg den nye columbusskole, på et stykke af boldbanerne ved NES. Så bliver det kun et byggeprojekt, frem for to omfattende renoveringer.
Så ledes opnåes der også, en fysik adskillelse af NES og COL, ligesom det er nu mellem skovbyskolen og COL.

Det kunne blive rigtig godt, hvis det bliver gjort med omtanke.

Mvh. en far til et barn på NES, et på columbusskolen og to på mallinggård sfo.

Simon Jensen (Skanderborg, 2020-01-08)

#73

Mallinggårds rammer er uerstattelige og børnene får ikke samme frirum på skolen.

Anne Bjerre (Skanderborg , 2020-01-08)

#76

Jeg har 2 børn der går på SFO’en.
I vores familie går vi op i at kunne nyde udelivet og naturen. Det var derfor vi valgte denne SFO, da vi flyttede her til.

Rammerne der bliver tilbud for vores børn på NES, kommer ikke til at stemmeoverens med vores forventninger og ønsker.

Derfor skal det hellere ikke være en hemmelighed at vi overvejer at mine 2 børn ikke bliver en del af SFO’en eller klubben, hvis det flytter til NES.

Julie Petersen (Skanderborg, 2020-01-08)

#79

Det er ikke til gavn for børnene eller økonomisk sundt at flytte både SFO og Columbus skolen.

Manuela Kok (Skanderborg, 2020-01-08)

#81

Jeg har selv gået på Mallinggaard SFO, og jeg ønsker, at andre børn skal have de samme gode muligheder for leg og udfoldelse efter skole, som jeg havde

Anna Baagøe Frandsen (Frederiksberg , 2020-01-08)

#83

Vores børn i fremtiden skal gå på NES og bruge SFO'en, og jeg håber de også får mulighed for at få de gode og unikke udendørs rammer, som er tilgængelige med den nuværende placering.

Kirsten Malte Iversen (Skanderborg, 2020-01-08)

#84

Jeg skriver under fordi, det vil være ganske forfærdeligt for børn at skulle tilbringe 7 timer på NES. Tanken om at flytte Columbus skolen til Mallinggaard virker ikke helt gennemtænkt. Skanderborg kommune ptofilerer sig blandt andet som en børnevenlig kommune. Vis det! Det er long overdue!

Lone Christoffersen (Horsens , 2020-01-08)

#94

Mit barnebarn går på Mallinggaard SFO og han elsker dette sted, er så glad for alle aktiviteterne både ude og inde, så dette herlige sted skal nødigt forsvinde.

Else Nielsen (Malling, 2020-01-08)

#105

Fuldt enig i den væsentlige forringelse af miljøet og mulighederne for aktivitet og kreativitet.

Rasmus Nygaard (Skanderborg, 2020-01-08)

#109

Det er en dårlig idé på børnenes vegne,det er dem som må betale prisen for en dårlig idé.

Knud Erik Vodstrup (Stilling, 2020-01-08)

#111

jeg går altid med børnene

Gunvor Uth (skanderborg, 2020-01-08)

#114

Grundet det gode børneliv!

Lone Toft (Skanderborg , 2020-01-08)

#120

Mine børnebørn trives vældig fint på mallinggård, hvor omgivelserne i den grad inspirerer til aktiv udeleg

Inger Schrøder (Klarup, 2020-01-08)

#121

Jeg synes Skanderborgs undervisnings- og børneudvalg får verdens dårligste og allermindst visionære idéer, som går ud over børnene

Gro Eriksen (Hammel, 2020-01-08)

#123

Jeg har selv som dreng været tilknyttet Mallinggård som SFO, og kan fuldt ud bakke op om bevaringen. Dette unikke sted står som et af de bedste minder fra min barndom

Peter Rønne (Skanderborg, 2020-01-08)

#125

Jeg er enig i at flytning af Sfo til nes skolens lokaler (nuværende form) er en dårlig disponering.
Ligeledes er Mallinggaard et unikt sted med både ude- og indearealer, der er tilstede der.
Erklærer mig helt enig i det skrevne.

Signe Helga Hedegaard (Skanderborg, 2020-01-08)

#128

Bevar SFOen på Mallinggård

Lone Nørgaard (Skanderborg, 2020-01-08)

#133

Mallinggård SFO er en dejlig ramme for børnene på NES. Pædagogerne er fantastiske til at skabe en lærerig ramme og understøtte deres fantasi-udvikling.

Rikke Sjelborg (Skanderborg, 2020-01-08)

#136

Jeg mener absolut ikke at skolen har de fysiske rammer der skal til for at give børnene en meningsfuld dag efter skole. Så ville jeg foretrække privat pasning!

Jean Gauthier (Skanderborg , 2020-01-08)

#143

Min store datter har gået i SFO’en og min lille datter skal også gå der.

Mis Flohr (Skanderborg, 2020-01-08)

#151

Jeg ønsker på ingen måde mine børn skal tilbringe hele deres skole/Sfo dag i de samme lokaler/omgivelser. Mine bærn elsker netop deres Sfo pga udenomsområdet ved mallinggård.

janne bjørn (Skanderborg, 2020-01-08)

#153

Fantastiske rammer for en SFO, som skal beholdes så børn har smukke omgivelser til at lege udenfor efter en dag i klasselokalet.

Ida Krarup (Skanderborg, 2020-01-08)

#160

Hvis Sfo tilbuddet på nes ikke længere er mallingård men derimod skolen så må vi desværre flytte vores datter til mere inspirerede omgivelser da det vil være meget synd at tilbringe en dag fra klokken 7.30 til 17 på skolen. Håber Sfo forbliver Sfo hvor den er :)

Maria Heidemamn (Skanderborg , 2020-01-09)

#161

Jeg har som barn selv haft uanede mængder af glæde ved at gå på mallinggård. Det samme har min datter. Mallinggård har unikke faciliteter til både at kunne rumme det stillesiddende fordybende barn og barnet med krudt i røven og behovet for bevægelse og eventyr. Noget man i høj grad mister ved at flytte SFO’en til Niels Ebbesen skolen

Thomas Pedersen (Skanderborg, 2020-01-09)

#164

Fordi det er vigtigt at bevare det kreative og aktive aspekt SFO på Mallinggaard kan tilbyde med naturen og lokalerne som omdrejningspunkt.
Ydermere må omkostningerne til denne voldsomme rokade og ombygning af 3 bygninger da alt andet lige være højere end at renovere en enkelt.

Jeanett M. Frederiksen (Skanderborg, 2020-01-09)

#168

Det gælder mine børnebørns fremtid !

Marianne Persson (Hjørring, 2020-01-09)

#169

Jeg støtter de svageste børn i vores samfund. Det er beskæmmende at byrådet i Skanderborg kan træffe så alvorlig en beslutning, på så løst et grundlag.

Annie Schacht (Låsby, 2020-01-09)

#171

Jeg skriver under fordi der ikke findes en oase for vores børn som den der findes på Mallinggaard.
Børnene får et frirum fra hverdagen og omgivelser NES ikke kan tilbyde

Pernille Olsen (Skanderborg, 2020-01-09)

#174

Jeg skriver under fordi Mallinggård SFO er den bedste for vores rammer. Fantastiske rammer om børnenes efterskoleliv

Anne Mathiesen (Skanderborg, 2020-01-09)

#178

Jeg selv har gået på denne SFO, og det var virkelig godt

Nina Andrup Pedersen (Skanderborg , 2020-01-10)

#185

Jeg vil også gerne sikre at børnene fortsat har gode udendørs rammer for deres aktiviteter efter skole. Jeg kunne dog være nysgerrig på at høre mere om, hvad kommunen selv har tænkt ift at sikre, at der fortsat er høj kvalitet i SFOens faciliteter?

Elsemarie Petersen (Skanderborg, 2020-01-10)

#189

Det er godt for børnene at komme væk fra skolen til et område der kan byde på så fantastisk udendørs område. Meget trist hvis de skal blive på skolen efter skoletid.

Mikala Voldby (Skanderborg, 2020-01-10)

#190

Det vil være rigtig synd for alle de sfo børn der går der. Vi vil i Elverhøj savne det gode samarbejde vi har med Mallinggård omkring den gode overgang for kommende skolebørn.

Tine Flohr Knudsen (Skanderborg, 2020-01-10)

#195

Jeg ønsker en god fritidsordning for mine børnebørn i Skanderborg

Lise Meyer (Hobro, 2020-01-10)

#197

Min søn er bruger af klub’n’ og

Maria Lindholm (Skanderborg , 2020-01-10)

#198

Der på mallinggård er et helt særligt miljø for børnene og børnene er glade for cykelturen som markerer en overgang fra skole til SFO. Vi har netop valgt realskolen fra og Niels ebbesens skolen til, blandt andet fordi at SFOen på realskolen var i de samme lokaler som skolen. Der kom bare nogle andre voksne.

Mette Larsen (Skanderborg, 2020-01-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...