Nej tak til Holbæks spildevand i Sejerøbugten

Kommentarer

#2

Jeg ikke mener det giver mening at bruge sejerø bugten som som massiv spildevandsaftager...

Hanne Mølsmark (Havnsø, 2019-11-20)

#3

Jeg har gennem de sidste 50 år badet og fisket i Sejerøbugtens blå bølger. Det vil jeg gerne fortsætte med. Jeg synes os at vores efterkommere skal have denne mulighed...... Derfor nej tak til spildevand fra 80.000 mennesker i Nekselø Bugt !

Anders Jensen (Havnsø, 2019-11-20)

#5

Vi har fritidshus i Havnsø. Udledning vil ødelægge Sejerøbugtens vand kvalitet, og som følge give luft gener (fedtemøj)

Sonja Nilsson (2665, 2019-11-20)

#7

Jeg skriver under fordi jeg er borger i Havnsø.

Lillian Jørgensen (Havnsø, 2019-11-20)

#8

Det kan da ikke være rigtigt at man hæler sådan noget i vandet !

Jeanette Arvedsen (Føllenslev , 2019-11-20)

#10

Fordi vi har mange turister i Odsherred, som har nogle fantastiske strande turisterne tar til og en kæmpe sommerhus område som vi lever af. Så en kæmpe nej tak, håber aldrig det komme til at ske. De kan selv, beholde deres lort, og smide det ved avdebo 😡

Jacob Frimann (Fårevejle, 2019-11-20)

#11

Jeg ønsker ikke deres vand ud til vores

Lars Jensen (Havnsø, 2019-11-20)

#12

Det er noget lort hvor jeg bor. Jeg bor ikke i Holbæk men i Geo Park

Poul Pedersen (Fårevejle Kirkeby, 2019-11-20)

#13

Jeg er alvorligt bekymret for mit erhverv som erhvervsfisker. Ved Nekselø Bugten er der ingen blåmuslinger som i Isefjorden der kan opsamle kvælstoffer !

Mogens Pedersen (Eskebjerg, 2019-11-20)

#16

Jeg er i mod det nye rensningsanlæg.
Sejerøbugten er en af Danmarks bedste badestrande og der skal ikke lede vand fra anlægget derud.
Det fungerer ganske fint som det er nu og så spar 350 mill og brug dem på børn og ældre

Trine Witthøft (Svinninge , 2019-11-20)

#24

Da det er spildevand vil det altid være forurenet lige meget hvor meget man prøver at rense det, og det skal ikke ledes ud i sejerø bugten og forurene endnu mere. Medmindre at de kan bevise at vand prøverne er under grænseværdierne hvor det ikke er skadeligt for miljøet og levende organismer.

Jesper Hansen (Snertinge, 2019-11-20)

#26

Jeg ønsker at kunne besøge (og en dag flytte tilbage) til det skønne område jeg er vokset op i med de samme fine strande og natur som jeg husker fra min barndom. Desuden er det et område som rigtig mange holder ferie i - både camping og sommerhus - primært pga de gode strande, og det vil skade området hvis strandene forringes (spildevand vil altid have rester af urenheder uanset rensning). Der planlægges at etablere kunstige vådområder for at forsøge at undgå for stor belastning af bugten, men hvad vil der ske med grundvandet? Der må findes et bedre sted at lede spildevandet hen end helt til lille Fårevejle (det vil også være noget billigere ikke at skulle grave alle de rørledninger ned)...

Sabrina Nielsen (Valby , 2019-11-20)

#29

Hvorfor skal vi i Fårevejle belemres med er endnu større rensningsanlæg? Kan man garantere det ikke vil lugte? Kan man garantere det ikke vil gå ud over naturen i Nekselø bugten? Hvorfor skal vi redde livet i Isefjorden ved at det går ud over Nekselø bugten?

Kim Thorsted (Fårevejle, 2019-11-20)

#34

Sejerbugten har det dårligt i forvejen. Har over de sidste 30 år set markant forværing på kysten med slimede algeforekomster og reduceret bundfauna og fiskeliv. Har endvidere sommerhus ved bugten og kan slet ikke se vi skal have spildevand hældt ud i badevand og Odsherreds vigtigste rekreative område. Det er eksport af et problem Holbæk Kommune bør løse.

Mads Ohrt (Holbæk, 2019-11-20)

#35

Vi ønsker at bevare vores gode fiskevand, sejerøbugten er et temmeligt stillestående vand

Jens Weinreich (Svebølle, 2019-11-20)

#36

Der MÅ findes en bedre løsning .. en at smadre Sejerøbugten og den kæmpe fiske turisme der er i Odsherred.

Andeas Bentsen (Vig, 2019-11-20)

#37

Jeg ønsker at bevare det skønne havneområde og det omkring liggende hav.
Det er et naturområde som mange mennesker nyder året rundt. Vi har brug for liv i vandet, som vedligeholder det vitale havnemiljø. Derudover er jeg bekymret for lugtgener

Karina Marie Kristine Kjær (Kirke Såby, 2019-11-20)

#39

Fordi vi bor tæt på rensnings anlægget, og vi er ikke interesseret i, at få ødelagt vandet i Sejerøbugten, så der bliver badeforbud, og at fiskene får en bismag som dem de fanger i fjorden ..

Lene Petersen (4540 Fået , 2019-11-20)

#43

Ikke i orden de kan lede det ud i de store vådområdet. Så de sidst tungmetaller og andet affald bliver opfanget.

John Meier (Havnsø / tølløse, 2019-11-20)

#46

Vi skal ikke have en anden kommunes spildevand når de selv kan udlede i Holbæk fjord

Thomas Christensen (Fårevejle, 2019-11-20)

#47

Ledes ud i Nekselø Bugt og ødelægge et godt fiskevand NUL.

Allan Tannert (Fårevejle St., 2019-11-20)

#54

Hvorfor skal vi have andres spildevand ledt ud til de dejlige badestrande og et Natura2000 og EU-Habitatområde? Strandene og badevandet er Odsherreds vigtigste aktiv og turismen det største erhverv, og det må ikke sættes på spil.

Bente Ilsøe (Fårevejle, 2019-11-20)

#57

Vi skal holde vores vand rent!

Tove Hesse (Fårevejle, 2019-11-21)

#58

Sejerøbugten er et værdifuldt og unikt naturområde, af international interesse og bør derfor beskyttes. Selv vandudpumpning til tørlægning af Lammefjorden er for risikabelt at lede ud i Sejerøbugten. Derfor giver det ingen mening at lede spildevand fra et større opland ud i Sejerøbugten. Den ide må stoppes.

Stine Salling Olsen (Fårevejle, 2019-11-21)

#62

Der foreligger for usikre resultater på, hvad det vil gøre for vores badestrand

Karin Petersen (Havnsø, 2019-11-21)

#66

Ideen om et rensningsanlæg for Holbæks spildevand i Faarevejle, så strandene i Sejerøbugten, Danmarks største sommerhusområde bliver udsat for spildevand er en grotesk ide, med mindre man har et ønske om at vi sælger vores sommerhuse.

Kirsten Boutrup (København, 2019-11-21)

#67

Fordi jeg mener der burde være mulighed for at Holbæk selv kan håndtere sit affaldsvand. Jeg syntes vi skal passe på vores smukke bugt ved ikke at udlede unødvendig meget i den.

Dan Nielsen (Fårevejle, 2019-11-21)

#79

Jeg er ivrig bruger af bugten til badning og kajak roning og synes ikke det er lækkert med spildevand og er bekymret for om det også påvirker biodiversiteten i vandet og kvaliteten af vandet

Helle Lundqvist (Fårevejle , 2019-11-21)

#81

Det eneste rigtige er, at Holbæk Kommune selv tager sig af spildevandet. Man må vel kunne bruge fjorden.

Anne Vibeke Juel Hottenroth (4540 Fårevejle, 2019-11-21)

#83

Man kan ikke eksporterer sit spildevand til andre, der så risikerer at få forurenings problemer.

Elsebet Knudsen (Havnsø, 2019-11-21)

#85

Holbæk kan beholde deres eget skidt i deres eget vand, og fordi Kalundborg kommune vist ikke er inddraget i sagen. Socialdemokratisk pamperi sammen med Odsherred

Anette Schade (4591, 2019-11-21)

#87

Luk det ud i Jeres eget vand! Vi har problemer i forvejen med vandkvaliteten...

Margit Sørensen (Fårevejle, 2019-11-21)

#90

Vil gerne kunne bade og fange fisk i sejerøbugten uden spildevand

Annette Pedersen (4540. Fårevejle, 2019-11-21)

#91

Der ligger et fredet område, der ikke skal forurenes yderligere!

Maybritt Tychsen (Eskebjerg, 2019-11-21)

#92

Jeg bor ved vandet og er utryg hvad det vil betyde for vandkvaliteten. Vi nyder havet men kan det så blive ved???

Catharina Pedersen (Føllenslev, 2019-11-21)

#93

Kan man med god samvittighed “eksportere” sine miljøudfordringer ?

Peter Høeg (Havnsø, 2019-11-21)

#95

en meget dårlig løsning som kan forurene badestrandene hele kysten mod vest

Jørgen Nielsen (Fårevejle, 2019-11-21)

#102

Kan ikke lige forstå hvorfor Holbæk kommune ikke udleder deres lort i Isefjorden hvor de immervæk selv hører hjemme. Vi skal da ikke have deres spildevand i vores naturområder. Odsherred kommune har også Isefjorden som kyststrækning så kan de hælde deres spildevand ud der. Hvilken arrogance fra Holbæk kommunes side.

Niels Nicolajsen (Havnsø, 2019-11-21)

#105

Jeg synes de skal beholde deres spildevand for dem selv

Tove Krieger (Føllenslev, 2019-11-21)

#108

Fordi spildevandet fra Holbæk skal ud i Holbæk Fjord, da det er den korteste vej.

Jørgen Maltesen (Svinninge, 2019-11-22)

#109

Vi elsker vores strand og dyreliv, når vi nu ofre en masse penge på at trække turister til, vil det da have den modsatte effekt med et udløb af spildevandet fra Holbæk, vil har problemer nok med vandet i sommermånederne, turister og lokale skal de kunne bade uden risiko.

Tove Nielsen (Føllenslev, 2019-11-22)

#112

Det er rimeligt at Holbæk spildevand bliver i Holbæk

Michael Andersen (Snertinge, 2019-11-22)

#113

Der må kunne findes en anden og bedre løsning. Jeg ønsker ikke at svømme rundt i holbæks lort hverken her på Sejerø eller i Havnsø. Vi har et miljø og natur der bør passes på og ikke svines til. Vil Holbæk modtage vores lort... næppe - det er en ommer.

Lisbeth Iversen (Sejerø, 2019-11-22)

#115

Vi vil beholde vores rene strand

Conni Bruun Jensen (Havnsø, 2019-11-23)

#117

Holbæk bør udbygge sine egne rensningsanlæg for bedre vand i Isefjorden

Søren Jensen (fårevejle, 2019-11-23)

#118

Ønsker rent badevand til os og vores efterkommere

Jane Jensen (Fårevejle, 2019-11-23)

#119

jeg bor i havnsø og vil gerne rede vor bugt

finN thomassen (havnsø, 2019-11-23)

#122

Fordi vi ikke vil have svinet vores hav

Søren Leth (Havnsø, 2019-11-23)

#123

I denne tid er forurening ikke en mulighed, selv om vandet på nuværende tidspunkt ikke har teknologien til at være næring for alger, så skal den slet ikke ud i havet.
Et genanvendings anlæg, hvor gødningen bliver brugt til biobrændsel eller gødning til marker er eneste vej.
Til det mangler tilladelse og teknologi. Små gråtvandsanlæg eksisterer allerede.
Der skal ikke mere ud ih verden hav eller fjorde. Giv mig fiskene tilbage.

Karen Lisbeth Birch (4591, 2019-11-23)

#124

Jeg skriver under fordi Holbæk kan hælde deres eget spildevand i deres egen fjord, ikke hvor os fra Odsherred bader !

Ronnie Brooker (Kbh s, 2019-11-23)

#127

Jeg skriver under fordi jeg ikke stoler på at vandet er renset tilstrækkeligt til ikke at skade vores vandmiljø i Nekseløbugten og fordi jeg og tusindvis af mennesker bader i det vand.

ejnert sørensen (fårevejle, 2019-11-23)

#134

Det er vandvid at udlede spildevand. Det skal renses.

Jane Wejlemann (Havnsø, 2019-11-24)

#136

Jeg kan ikke se hvorfor Holbæk kommune Skal udlede deres spildevand hos os

Morten Petersen (4592 Føllenslev , 2019-11-24)

#137

Jeg bakker om omkring rent vand i sejerøbugten og nej tak til udledning af spildevand, som vil give en forringelse af bandevands kvaliteten og forurening af stranden.

Karina Dannebrog Hansen (Albertslund, 2019-11-24)

#138

Som sommerhusejer er jeg bekymret for belastningen af Nekseløbugten - også i forhold til de markante stigninger i nedbør og det tryk, der allerede er på vandløb, afledning og følgevirkninger af det.

Preben Jensen (Fårevejle, 2019-11-24)

#141

Jeg ikke er interesseret i at svømme rundt i andre folks lort. Spildevand hører ikke til i havet.

Charlotte Lestern (Eskebjerg, 2019-11-25)

#144

Jeg er bekymret for vand tilstanden i Sejerø bugt, hvis den skal rumme så meget spildevand. For ikke at tale om de boblende områder, som V.Ytte omtaler. Uha. Er det undersøgt ordentligt?

Solveig Toftegaard Christensen (Faarevejle, 2019-11-25)

#148

Vi kommer meget i Havnsø. Køber tit friskfanget fisk fra båden.
Og ønsker dette fortsætter.
Kan ikke se hvad Havnsø har med Holbæks spildevand at gøre.

Erica ERIKSEN (Valby, 2019-11-25)

#154

Sejerøbugten skal være ren så man kan bade og fisk kan leve.
Kunne forestille mig, at spildevand i Sejerøbugten, vil betyde et fald i turismen, fordi strandene er et aktiv for egnen

Ingrid-Margrethe Thrane (Farum, 2019-11-26)

#156

Spildevand ikke skal ud i Sejerø-bugten og ødelægge vandet og fiskebestanden

Laila Andersen (4450 Jyderup , 2019-11-26)

#158

....Sejerøbugten har nogle af Danmarks bedste og børnevenligste badestrande, et unikt dyre-og planteliv og en befolkning og besøgende, der elsker at færdes i den skønne natur her.....og sådan skal det blive ved med at være! Vi har bestemt ikke brug for ekstra spildevand eller overløbsvand fra et evt. rensningsanlæg! Herudover harmonerer det da heller ikke med Geopark Odsherred!?!

Hanne Marie Jensen (Vig, 2019-11-26)

#161

Vi ønsker ikke spildevand fra Holbæk i vores badevand

Michael Lykkeberg (Havnsø, 2019-11-28)

#169

Jeg har sommerhus på Sejerø og ikke ønsker yderligere forurening af sejerøbugten.

Jeanne Lind (København N, 2019-12-01)

#172

Det er vigtigt at bevare det rene badevand i Sejerø og Nekselø Bugt

Anne Simonsen (København , 2019-12-01)

#173

Er sommerhusejer på Sejerø og ønsker ikke overløb af urenset spildevand i Sejerøbugten.

Søren Vestergaard (3660 Stenløse , 2019-12-01)

#174

Har sommerhus og badestrand tæt ved det evt. fremtidige udløb af spildevand.

Marianne Enetoft (Hørve, 2019-12-04)

#175

Sommerhus ved Stenværket

Flemming Johannesson (Hørve, 2019-12-04)

#176

Det er jeg stor modstander af

Jørgen Jan Larsen (Hørve, 2019-12-04)

#178

har sommerhus ud til Nekselø Bugten

Erik Rem Hendriksen (4534, 2019-12-05)

#182

Jeg bor i havnsø og er meget glad for vandt her så vil ikke have det ødelagt

Nicolai Kristensen (Havnsø, 2019-12-07)

#183

Jeg skriver under, fordi jeg har sommerhus Teglværksvej 16B Hørve og er bekymret for konsekvenserne for Natura 2000 området ,hvis spildevandsudledning bliver gennemført.

Annette Madsen (Frederikssund, 2019-12-07)

#184

Vil da ikke have vores badevand ødelagt , de må beholde det hos dem selv

June Johannesson (Nivå , 2019-12-07)

#185

Det er ødelægger stranden

Gitte Syhler (Hørve, 2019-12-07)

#187

Vi siger "NEJ TAK" til at der skal bygges et rensnings-anlæg til 350 mill. kr. ved Fårevejle , som skal modtage hele Holbæk kommunes spildevand, for efterfølgende at lede det ud i Nekselø Bugt !

Harck Lauridsen (4534 Hørve, 2019-12-07)

#188

Holder sommerferie ved Nekseløbugt

Kate Hansen (Hvalsø, 2019-12-07)

#193

Jeg er borger i Havnsø og fritidsfisker så nej tak til mere spildevand

Erik Lærkeholm Jensen (Føllenslev, 2019-12-25)

#195

Jeg bor i området, vi ved hvad vi har.
Vi ved ikke hvad vi får.
Tænker lugt og dårligt badevand.

Dennis Gorm (Fårevejle, 2019-12-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...