Stop udflytning af Ørestads børn!

Kommentarer

#1

Jeg skriver under, fordi mit barn allerede har valgt skole - allerede har fået venner - allerede har lært skolevejen - og godt kan bruge en ekstra times transport om dagen bedre på lektier og leg! Dbh Katrine Cornelius Mørkeberg

Katrine Cornelius Mørkeberg (København S, 2019-11-19)

#2

At flytte børn 4km væk fra deres lokalområde er fuldstændig uacceptabelt. Og så skal de oven i købet være i midlertidige ‘pavilloner’ uden udearealer og uden idrætsfaciliteter!

Ørestad Skoles bestyrelse har foreslået diverse alternative løsninger i lokalområdet, men disse har Københavns Kommune valgt IKKE at lytte til.... for det er jo billigere at bruge de allerede eksisterende pavilloner ved Amager Fælled Skole... 4km væk!!

Jeg skriver under fordi Københavns Kommune bør vægte vores børns tarv og trivsel højere end deres pengepung!

Karen Murray (København S, 2019-11-19)

#5

Fordi At jeg har et barn på ørestad skole

Marie-Luise Patricksen (København s , 2019-11-19)

#8

børnene i ørestad skole skal have et stabilt sted i skolen. når der er en stigning i antallet af lejligheder, der bygger i området, er der også behov for at have et antal skoler og institutioner i det samme område, der kan rumme mindst 30% af det samlede antal lejligheder. eksempel er der 3000 nye lejligheder i ørestad, derfor skal der være en skole, der kan rumme 300 studerende i området. der er behov for en koordinering med byg og Miljø og undervisningsministeriet for at sikre, at det når forholdet.

Marielle Valdez (Ørestad, 2019-11-19)

#9

At det ikke er rimeligt at flytte børn rundt på den måde - langt fra den skole de har plads på nu og er trygge ved.

Jakob Rasmussen (Kæbenhavn S, 2019-11-19)

#16

Nu skal det stoppes en gang for alle... Det kan ikke være rigtigt, man skal flytte børn rundt på denne måde!!!

Bo Mortensen (København, 2019-11-19)

#17

Løsningen er fuldstændig latterlig , politikerne tænker ikke på børnene overhovedet men kun på penge.
Det er en skændsel !!

Bettina Poulsen (Kastrup, 2019-11-19)

#20

Den beslutning er ikke i børnenes tarv

Malene Thomsen (Kastrup, 2019-11-19)

#22

Jeg synes ikke at vi skal flytte vores børn endnu engang så hellere få lavet nogle pavilloner ved Ørestad skole og sløjf kradtet

Michael Lindberg (København , 2019-11-19)

#23

Det simpelthen ikke kan være rigtigt at vores børn skal sendes rundt som "kreaturer" fordi kommunen ikke kan forudse og planlægge behov for skolepladser ifm byudviklingen i Ørestad

Michael Nexø Leth (Kastrup, 2019-11-19)

#28

Vores tvillinge-piger startede på Ørestad Skole og nåede at gå der 3 år før de så skulle starte på Kalvebod Fælled skole.
Da de går i hver sin klasse, var vi da lidt glade for at det var begge klasser, som skulle rykkes, men de skal ihvertfald ikke til Amager Fælled skole, kun tilbage til Ørestad Skole, hvis noget.
Vi har allerede snakket om at flytte, hvis det skulle blive Amager Fælled skole, så jeg/vi håber at der bliver fundet på en ordentlig løsning, så det ikke bliver nomade-børn.

Kenneth Jensen (København S , 2019-11-19)

#37

Der er mange som allerede en gang er blevet ramt af flytning på 3 og hvis man er så uheldig at det andet barn bliver flyttet i 3 år så medfører det til samlet 6 års logistik problemer for den enkelte familie. Søskende garanti betyder heller ikke noget når børnene alligevel ender på et andet lokation. Der er ingen legeplads ved det nye lokation og det er alt for langt fra børnenes skole.

Vesna Jovanovic (København , 2019-11-19)

#43

Fordi der må kunne gøres noget andet. En anden løsning, som er holdbar på sigt og som skader mindre.
Fuldstændig uhørt!

Sannie Høier (København S , 2019-11-19)

#51

Jeg skriver under fordi børn ikke skal kastes rundt i et system, der tilgodeser penge fremfor mennesker. Mine børn startede deres institutions-liv i midlertidige barakker på Vestamager og pt "låner" de lokaler på Kalvebod Fælled Skole. Nu er der chance for at de kastes videre til pavilloner ved Amager Fælled Skole. NEJ TAK!

Emily Rhodes (København S, 2019-11-19)

#52

Det kan ikke passe, at vores børn skal lide gang på gang grundet dårlige politiske løsninger, hvor der kun fokuseres på økonomi frem for de menneskelige aspekter. Formoder ikke der er mange (om nogen) politikere, som ville byde deres børn, hvad de stiller i udsigter for vores børn i Ørestad. Trist😥

Kristian Meldgaard (Brøndby Strand, 2019-11-19)

#56

Det er helt uacceptabelt at flytte elever fra Ørestad skole så langt væk fra deres nærområde og fuldstændig ignorere de konsekvenser det vil få for mange familiers hverdagsliv. Derudover virker det helt absurd at man vil “genhuse” elever i lokaler, hvor der ikke er adgang til idrætsfaciliteter, udeområder eller faglokaler (udover fysik). Hjælp i stedet Ørestad med varige skole-og institutionsløsninger, der giver nærhed, tryghed og stabilitet for beboerne. Vi har længe været gidsler i Københavns Kommunes utilstrækkelige og manglende indsats for at løse problemerne.

Line Urup (København S, 2019-11-19)

#60

Jeg ikke synes, det er i orden at flytte børn så langt væk for at spare penge.

Stine Edelvang (København S, 2019-11-19)

#62

det er grotesk at man fra politisk side kan forestille sig, at det er en acceptabel løsning at flytte børn væk fra deres skole og hverdag til den anden ende af Amager. Hvis der er kapacitetproblemer, så skyldes manglende rettidig handling fra politisk side og I må tage ansvar og løse problemet forsvarligt.

Ulrik Damsgaard (København, 2019-11-19)

#64

Fordi det er tåbeligt, at Kommunen bare flytter byens børn rundt fra år til år, som var de legoklodser. Nå nu Kommunen ikke har kunne se at der vil blive behov for flere skoler, så brug dog de småpenge på ar flytte pavilloner til kanalen lige ved skolen

Jan Ehlers (Ørestad , 2019-11-19)

#72

Jeg skriver under fordi det kommer til at påvirke os som familie at man mulighvis skal hente børn 2 forskellige steder.. Det vil der rigtig meget tid med og tid har vi ikke for neget af i forvejen med vores børn

Pernille Kristensen (København , 2019-11-19)

#74

Vores børn skal ikke endnu engang betale prisen for kommunens dårlige planlægning.
Der findes bedre løsninger end pavilloner ved Amager fælled skole. Det der mangler er politisk vilje og lydhørhed.

Louise Vergo (København, 2019-11-19)

#76

Jeg skriver under, da det er helt ude i hampen, hvad I har i gang i.

Michael Månsson (København, 2019-11-19)

#77

Jeg skriver under på dette, da vi netop i år er flyttet til Ørestad (Bellakvarter) pga. Ørestad Skole, som en af hovedfaktorerne, da vores ældste datter i 2021 skal starte o skole.

Det burde være Københavns Kommunes interesse at beboere, familier netop vælger de nye områder i Ørestad til for netop at blive en del af lokalområdet, og være med til at styrke lokalområdet - og det gøres ved at familiers børn får lov til at få på de lokale folkeskoler, som er
i gåafstand fra hjemmet. Og at børnene på sigt selv kan fragte sig til de lokale skoler, og ikke skal pendle 4 km væk igennem hård trafik.

Vores børn er fremtiden, så hvis København bygger nye områder, så må de også tage ansvar for det og udvide Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole samt
få gang i byggeriet af den nye skole på Hannemanns Alle hurtigst muligt eller gambler i med vores børns fremtid.

Og det er langt fra med til at styrke lokalområdet, hvis børnene spredes ud på Amager i pavilloner.

Så tag et ansvar kære lokalpolitikere for vores børn i de
nye bydele på Amager!

Simon Young Kook Nonboe (København S, 2019-11-19)

#81

Stop udflytning til Amager Fælled skole

Nadeem Sarwar (Kastrup, 2019-11-19)

#82

Min datter har flyttet nok. Det må være udskolingens tur.

Asta Petersen (København, 2019-11-19)

#88

Kbh kommune må finde en acceptabel løsning så børnene ikke skal transporteres væk fra lokalområdet, de kunne have planlagt nye skoler i takt med udbygningen af Ørestaden.

Lars Aasted (Kastrup, 2019-11-19)

#89

Jeg skriver under fordi: Det er simpelt, jeg vil det bedste for vores børn.

Djoanna Octaviosen (København S, 2019-11-19)

#94

Mine to piger går på Ørestad skole og de følges ad til og fra skole hver dag. De skal ikke skilles ad !

Lars Toftegaard (København, 2019-11-19)

#96

En helt uholdbar situation som må kunne løses tættere på skolen.

Mads Emil Nordstrøm (København S, 2019-11-19)

#97

Fordi man bør gå i skole i det område man bor i 👍🏻😃

Annette Mølgård (Viborg, 2019-11-19)

#100

Fordi det her skal stoppes og ikke bør sker for nogen børn !! Det er en svinestreg fra kommunens side, der bare tænker i tal og ikke i individer. Det er ikke derfor de er valgt!!:-(

Birte Dalsgård (København, 2019-11-19)

#105

Man kan simpelthen ikke byde børn så kummerlige forhold

Benjamin Berke-Olse (København D, 2019-11-19)

#106

Har en søn på Ørestad skole, som vi under ingen omstændigheder ønsker, skal rykkes ud i nogen form for pavilloner, langt væk fra hans nærmiljø, både hvad angår venner, sport, hjem og generelle tryghed.

Jannie Gubi (2300, 2019-11-19)

#109

Jeg ikke kan magte det der sker med den skole. Konstant uro omkring pladsmangel og lign. Nu skal der ske noget for at skabe tryghed for vores børn. Intet barn skal igennem det kommunen har gang i her.

Miroslav Ostojic (København, 2019-11-19)

#111

Det er hverken rimeligt, af de yngste eller udskolingen (6.-9.) flyttes til de pavilloner. Alt de børn ønsker er at være i deres lokalområde og ikke hvert år skal ud i tvivl om, hvor de nu skal være efter sommerferien. Dette har snart stået på i mange år. Flyt i det mindste de pavilloner til Ørestad Skole, så de alle kan være i nærheden af deres skole og deres familier.

Mette Nielsen (København S, 2019-11-19)

#115

Børnene skal ikke ikke bøde for kommunens ringe planlægning. Det har alt for længe kendt at problemet ville opstå grundet den store tilflytning. Løsningen på Amager Fælled skole vil skubbe os og andre på privatskole.

Kasper Gubi Petersen (2770 Tårnby, 2019-11-19)

#118

Det er så urimelig at den gruppe børn der har været udsat for så mange skift og været prøveklud til vuggestuer, børnehaver, flytning til Kalvebod fælled skole, aldersintegrerede klasser.. IGEN IGEN IGEN skal udsættes for skift og flytning, lærere der stopper og endnu mere utryghed! Nu må det STOPPE!!! 😡

Elise Haavik (København, 2019-11-19)

#132

Dette er en kombination af en sparerøvelse og dårlig planlægning. Det er ikke børnenes trivsel og lærring der her i er i fokus men penge. Selvfølgelig skal der findes en lokal løsning også selv om den ikke er billigst.

Martin lærkesen (københavn s, 2019-11-19)

#134

Mit barn hører hjemme på sin folkeskole og skal ikke rykkes op med rode og flyttes 4 km væk!

Tine Karlsen (København S, 2019-11-19)

#137

Lige børnene først.

Rachel KZ (København S, 2019-11-19)

#138

I can not believe this stupid decision for saving money. That school is too far from Ørestad. Our kids will be unhappy.

Hyo jung Choi (2300, 2019-11-19)

#144

Min kærestes knægt går på skolen

Lasse Hansen (Kastrup, 2019-11-19)

#150

Jeg er medunderskriver fordi jeg er forældre til børn som går på Ørestad skole, som er påvirket af disse beslutninger. Det er områdets børn som skal lide under forkerte politiske beslutninger og prioriteringer ,som nu har været vores dagligdag i en årrække

Sheila Tang (København S, 2019-11-19)

#152

børn har krav på at gå i skole, ikke at sidde i en pavillon i tre år. Det er totalt uacceptabelt. Det er kommunen der har sovet i timen og ikke planlagt ift byens udvikling, læs: rettidig omhu. Det skal ikke gå ud over børnene

Kristian Skov (Kbh s, 2019-11-20)

#162

Skriver under da jeg har et barn på skolen som risikere at være hende der skal flyttes.

Katja Søderholm (København s, 2019-11-20)

#167

Nu er det nok- det er børnene der bliver kastet rundt. Lad dem nu få en rolig og stabil hverdag. Lad dem få et tilhørsforhold til deres skole som alle andre!

Ditte Lykke Hansen (København, 2019-11-20)

#169

Min datter har allerede været udflyttet i 1 år og er endelig tilbage på Ørestad Skole. De skal ikke flyttes igen.

Leiv Fink (Kbh S, 2019-11-20)

#170

Jeg har to børnebørn, som vil blive berørt ved udflytningen. For mit største barnebarn på 11 år vil det betyde skoleskift igen for 3.gang. Ikke acceptabelt.
Derforuden umuligt for de i forvejen tidspressede forældre, at hente og bringe skolebørnene den længere skolevej.

Inge Lykke Jensen (Hjørring, 2019-11-20)

#171

Fordi at faciliteter ikke ville være i orden, ingen idræts hal, ingen skolegård? . Der er mange børn som i forvejen har været flyttet fra ørestad skole til kalvebod fælled grundet plads mangel, og der skal nu tages en beslutning om at flytte dem igen?? Er det et stabilt miljø for børn/lærere der bør føle sig trygge på deres skoler/arbejdspladser? NEJ.
Så må kommune satme få fingeren ud og få bygget den nye skole i en F****** FART så vi kan have plads til de mange børn der i dejlige Ørestad.

Sandra Meyer Akbar (København S, 2019-11-20)

#173

Vi bor i ØRESTAD

Lene Ringsmose (København, 2019-11-20)

#174

Jeg synes ikke det er rimeligt at flytte børnene

Helle Tixen (Svaneke, 2019-11-20)

#180

Det betyder meget for os og vores drenge at skolen ligger tæt på vores hjem og de/vi dermed kan gå til/fra skolen. Den mulighed brydes med en flyning så langt væk som planlagt. Logistisk set passer det os bare utroligt dårligt, at skulle ind mod Amager hvor morgentrafikken er tung og langsom. Der havde en placering længere ude i Ørestad været at foretrække.
Når det kommer til boted drenge og skolen, så har det taget tid for dem at blive trygge og føle sig tilpasse der. At skulle flytte til nye omgivelser vil med siklerhed sættes os tilbage igen idet det vil opleves som et skifte der skal håndteres på nye måder . Når nu der har været stillet andre løsningsforslag blandt andet fra forældrebestyrelsen på Ørestad skole, og det synes muligt at placere de midlertidige lokaler i Ørestad fremfor en del længere væk, hvorfor gribes den mulighed så ikke? Det synes rimeligt at denne mulighed genovervejes!

Dittte Stilling Borchorst (København S, 2019-11-20)

#182

Fordi jeg pt har 2 børn på Ørestad skole, til maj starter 3.barn. Og efter 11 år med børnene spredt på 2-3 institutioner pga den håbløse situation i Ørestad, så så vi virkelig frem til at have alle 3 børn samme sted - både for vores, men bestemt også for vores børn og deres kammeraters skyld!

Stephanie Rong (København S, 2019-11-20)

#186

Min datter på 9 år har i regi af Københavns Kommune utilstrækkelig planlægning været i
- Privat Vuggestue
- Vuggestue
- Børnehave
- Ørestad Skole
- Nu Kalvebod Skole

Hendes ophold på Kalvebod Skole er pga. pladsmangel på Ørestad Skole.

Uden at min datter som sådan har særlige behov har hun dog brug for mere tryghed og stabilitet end flere andre børn.

Med endnu en risiko for at hun potentielt er i farezonen for at komme på sin tredje skole på bare fire år smerter det mit hjerte og finder det helt urimeligt.

Dette særligt fordi hele hendes opvækst har været præget af det ene skift efter det andet på grund af urimelig dårlig planlægning i Københavns Kommune.

Johnny

Johnny Bonde (København S, 2019-11-20)

#191

Min søn går på Ørestad skole og det simpelthen ik er ok at byde børnene at hive dem ud af de trygge rammer og risikere deres udvikling! Min datter går i kongerigets vuggestue/børnehave og der har vi lige været igennem flytninger og udsigt til pavilloner! Nu må det stoppe !

Elisabeth Ellingsgaard (København sb, 2019-11-20)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...