Mod Audebogårds udvidelse af svineproduktionen, Løserupvej 55, Tuse Næs

Kommentarer

#603

Fordi jeg er imod dyremishandling og miljøforurening!

Kristine Wind Krogshede (Odder, 2019-08-21)

#604

Denne ødelæggende, for alle parter, forretning må og skal stoppes. Dyrene lider. Landsbyerne i nærheden værdiløse. Naturen ødelægges

Gitte Fogh (Martofte, 2019-08-21)

#606

Vanviddet kender ingen grænser. Der skal IKKE gives flere tilladelser til svinefabrikker. Mishandling af de stakkels svin, stank, generende kørsel. Flyt disse fabrikker til Kina det er snart det eneste folkefærd der vil sætte tænderne i mishandlet kød.

Dorte Poulsen (Store Heddinge, 2019-08-22)

#609

det er helt igennem noget svineri

Erik Andersen (Holbæk, 2019-08-23)

#610

Synes man bør gøre en indsats for at beskytte de naturområder, hvor der er truede, sjældne og truede dyrearter.
Man bør også beskytte lokalmiljøet og ikke smadre et lokalområde med at plastre den til med svinefabrikker.

Peter Bruun (Kisserup Strand, 2019-08-24)

#612

Jeg ikke ønsker udvidelse af Audebogård. Special lugtgener.

Anne-Marie Skriver (Løserup strand, 2019-08-31)

#616

Vi skal ikke have større svineproduktion i DK

Pia Spiess (Brønshøj, 2019-09-04)

#619

Underskriver fordi vores vidunderlige sommerhus i Kisserup gerne skulle blive ved med at være vidunderligt.

Michael Wandel-Petersen (Bruxellles, 2019-09-15)

#621

Jeg er bekymret for den smukke natur og landskabet.

Charlotte Fischer (Kisserup , 2019-09-15)

#622

Jeg ønsker ikke, at den omkringliggende natur og mennesker, skal tage skade af dette. Jeg mener generelt, at vi skal mindske kødproduktionen, og sørge for en grønnere fremtid.

Bianca Fischer (Kisserup, 2019-09-15)

#623

Da jeg har sommerhus i Kisserup og frygter smitte-og lugtgener mv.

Tonny Fischer (Kisserup, 2019-09-15)

#629

Fordi jeg er overbevist om at kødproduktion skader vores planet.

Laura Eline Eliassen (Randers , 2019-10-06)

#638

Det er vigtigt at bevare det nærliggende naturområde der iøvrigt er fredet og for beskyttelse af lokalbefolkningens interesser.

Jørgen Wegner (Glostrup, 2019-10-18)

#642

Jeg ønsker ikke flere og større svinebedrifter i Danmark. Det går ud over naturen og ikke mindst dyrevelfærden. Vi skal nedbringe antallet af produktionsdyr i Danmark - ikke øge antallet.

Annette Vestergaard (Roskilde, 2019-10-30)

#643

1) For at statuere et eksempel og få afgjort den danske retstilstand omkring problematikken.
2) Fordi der er mange eksempler på, at Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er for erhvervsvenlige fremfor at passe på... ja, miljø og natur.
3) Beliggenheden nær Natura 2000 og faren for arterne.

Anna Dorthe Bertelsen (Nørresundby, 2019-11-01)

#645

Jeg skriver under fordi jeg er imod udnyttelse af dyr.

Hella Schulin (Risskov, 2019-11-19)

#646

Der skal ikke være flere svinefabrkker og slet ikke i nærheden af beskyttet natur

Gudrun Paulsen (Roskilde, 2019-11-24)

#648

Dansk svineavl er dyreplageri. Svinefabrikken ødelægger natur og livet for naboer, så få kan tjene kassen.

Lene Rosenberg (Faxe, 2019-12-13)

#649

Habitat.

Louise Lindegaard (København Ø, 2019-12-16)

#650

Jeg er imod svinefabrikker

Anne-Sofie Stouenborg (Gislinge, 2019-12-22)

#651

Jeg er som lystfisker meget bekymret for kvælstofudvaskningen til fjordsystemet og den øgede algevækst

Mads Chr. Christensen (Kisserup, 2019-12-26)

#652

en industrialisering af levende svin er en amoralsk og afstumpet vej til produktion af fødevarer.

Anne Bruun (4300 Holbæk, 2020-03-02)

#653

Jeg er meget glad for den dejlige natur på Tuse Næs, som jeg ofte bruger og derfor nødigt ser det blive forurenet af lugtgener ifm en udvidelse af Audebogård Svineproduktion.

Helle Jørgensen (Holbæk, 2020-03-06)

#654

Nabo til konventionel svineproduktion siden 2002...

Jane Søegaard Christensen (Stege , 2020-03-09)

#658

Jeg ikke vil være med til det svineri!

Pia Meisner (Valby, 2020-05-11)

#663

Det skal ikke gå ud over natur, dyr og mennesker. Det skal bare ikke finde sted. Tænk at det overhovedet kan komme så langt i dagens Danmark det er rystende

Diana Kristina Gylden Mortensen (Mørkøv, 2020-05-30)

#669

Vi har sommerhus i området og ønsker ikke at blive påvirket sf ammoniak. Og vi vil gerne bibeholde det naturskønne Tuse Næs

Helle og Jan Bonde (4300 , 2020-11-19)

#670

Nej tak til store industrier i landområderne.

Thomas Eliassen (Glumsø, 2020-12-04)

#673

Svinefabrikker er forkert.

Mette Hamann (4300 Holbæk, 2021-03-18)

#674

Der er for mange store farme nu må det stoppe

Finn Christiansen (Eskilstrup, 2021-03-27)

#675

Tuse Næs’s natur, miljø og mennesker skal beskyttes

Sussy Schutze (Balle, 2021-05-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...