Mod Audebogårds udvidelse af svineproduktionen, Løserupvej 55, Tuse Næs

Kommentarer

#406

Der er rigeligt med svinefabrikker i Danmark og dem, der er skal ihvertfald ikke udvides...

Anita Hansen (Kerteminde, 2019-07-28)

#409

Dyr skal behandles værdigt. Det betyder de som et minimum skal leve i et miljø der opfylder deres naturlige behov for adfærd og valg.

Kirsten Tolstrup (8320 mårslet, 2019-07-28)

#410

Svinebesætninger skal holdes under en vis størrelse for ikke at ødelægge Danmarks natur.

Kim Toft Calov (Nyborg, 2019-07-28)

#415

Danmark bruger alt for stor en andel af arealerne til foderproduktion til dyr. Det giver artfattig natur.
Vi skal spise meget mindre kød, så kødproduktionen skal skære ned, ikke udvides.
At opbevare dyr under industrielle forhold er uanstændigt.

Pernille Kepler (Holbæk, 2019-07-28)

#425

Dyrevelfærd skal styres efter dyrenes behov og ikke efter indtjening. Landbrug skal omlægges til økologi. Industrilandbrug belaster miljøet uacceptabelt.

Hanne Granum-Jensen (Hillerød, 2019-07-28)

#426

1. Dansk svineproduktion repræsenterer alt andet end dyrevælfærd
2. Samme er årsag til ødelæggelse ikke blot af omliggende jorder med dyre/fugleliv, grund- og overfladevand (gyllespredning)
3. p.g.a. udledning af kvælstof ødelæggelse af omgivende fjorde og hav-områder.
4. p.g.a. driftsformen: alt for mange individer pr overfladeenhed opståen af sygdomme og dermed i forb. med behandling: resistente bakterier
5. De nævnte konsekvenser i oplægget.
Helt ulogisk forekommer udledningen fra 30 mill. grise direkte på jorden, når man betælnker, at i 50erne forbød man udledningen af menneskelig urin og afføring
Sidenhen milliardbeløb for at rense vort spildevand i de følgende mange årtier.
Svinenes (30 mill. pr. år) pis og lort svarer ret nøje til menneskets (ca 5mill. i DK), bortset frta, at svinenes indeholder betydeligt flere for helbredet skadelige stoffer.

per bennicke (Sdr. Stenderup, 2019-07-28)

#428

Jeg skriver under fordi jeg er imod at man inddrager naturrige områder til miljønedbrydende erhverv. Jeg skriver under fordi denne udvidelse vil have kæmpemæssig social indflydelse på folk der er bosiddende i området -for ikke at tale om alle de sommerhusejere der hver sommer nyder områdets natur og frihed. Jeg mener derfor at udvidelsen af svineproduktionen bør stoppes

Henrik Steenfeldt Hansen (Løserup Strand, 2019-07-28)

#429

Jeg har sommerhus i løserup og der lugter rigeligt i forvejen
Samt masser af algevækst på tage og terrasser

Kristian Reith (Jyllinge, 2019-07-28)

#431

Har netop købt sommerhus i området, er meget bekymret for naturen og dyrelivet samt evt. Direkte konsekvenser for vores ejendom.

Lene Uwagwuna (Valby, 2019-07-28)

#432

Min familie har for nyligt købt sommerhus i området.

Josephine Uwagwuna (Valby, 2019-07-28)

#433

Jeg/vi ønsker ikke flere eller større svinefarme i Danmark!
Vi vil have natur, vi vil have rent vand og vi vil have dyrevelfærd! Vi vil have bæredygtighed til vores næste generation.

Charlotte Lytzen (Knebel, 2019-07-28)

#434

Vi må stoppe denne uhæmmede svineproduktion, som hverken respekteret dyr eller miljø eller andre mennesker.

Ulla Jensen (Helsingør, 2019-07-28)

#435

for at være med til at bevare Tusenæs særpræg og herlighedsværdi.

Karen Marie Nørgaard (Brønshøj, 2019-07-28)

#440

Det er den forkerte vej at gå. Vi skal ikke have større besætninger og kødproduktion. Vi skal lade naturen være en del af kulturen, producere meget mindre kød, respektere andre levende væsner og bevæge os væk fra specialisering, hen mod en langt mere divers og naturnær kultur.

Ulla Brink Hansen (Skælskør, 2019-07-28)

#444

Fordi vi skal have stoppet tabet af biodiverisitet

Jacob Sørensen (Charlottenlund, 2019-07-29)

#450

Jeg skriver under fordi, at vi er nødt til at nedlægge den animalske produktion. Et første naturligt skridt i den retning, er at begrænse udvidelser.

Steen Leithoff (Frederikssund, 2019-07-29)

#451

Vi skal en anden vej, NU!!

Rosa Borg (Årslev, 2019-07-29)

#457

Svineproduktionen skal begrænses/omlægges
af hensyn til folkesundheden og miljøet

ole bach (nibe, 2019-07-29)

#459

Jeg skriver under fordi både natur og mennesker lider under påvirkningerne af den enorme (grise-)kødproduktion.

Frede Scheye (Næstved, 2019-07-29)

#461

Den grønne opstilling og min glæde ved naturens brogede liv.

Ib Hansen (5700 Svendborg, 2019-07-30)

#462

Jeg skriver under fordi vi har købt sommerhus i området

Benjamin Uwagwuna (Valby, 2019-07-30)

#463

Vi skal simpelthen passe bedre på vores miljø!

Maj Ásdís (Frederiksberg C , 2019-07-30)

#466

Jeg er imod store svinefabrikker, men for mindre svine/ko besætninger.

Mogens Jørgensen (Holbæk, 2019-07-30)

#467

Jeg skriver under, fordi jeg i over 40 år ejede et nedlagt landbrug i Nordjylland, så jeg kender de ulemper, det medfører at have en svinebesætning som nabo.

inga holst lind (1124 København k, 2019-07-30)

#472

Ja, vi bor på landet og der skal også være grise; men ikke en grisefabrik.
Min begrundelse:
Tuse Næs' natur er et af de fineste botaniske område i Danmark Natura 2000-område og øget luftbåren kvælstof fra en grisefabrik vil påvirke vores dejlige/fine natur.
Ligeledes bliver der endnu mere kørsel af de tonstunge transporter på vore veje med bl.a. foder, gylle, flytning af grise, afhentning af grise og forurening af CO2 fra de store lastbiler.
Tidligere har jeg taget direkte kontakt til gårdejer Preben Hansen på Avdebogård,
da der ofte er en meget kraftig lugt af gylle her i vores sommerhusområde Løserup Strand fra Rølmergården, hvor Preben Hansen har en grise produktion (lejemål).
Preben Hansen indrømmede, at der er store udfordringer p.g.a. lugtgener på Rølmergården?Jeg mener personligt, at Preben Hansen tager os som gidseler her i området, da han på nuværende tidspunkt ikke ændre på de lugtgenerer vi har nu.
Hvad sker der så med lugtgener ved en grise fabrik på 47.000 årligt?
Mvh Anna Schmidt

Anna Schmidt (4300 Holbæk, 2019-07-30)

#478

Jeg ønsker et lugt frit område.

Carsten Hunaeus (Skibby, 2019-08-01)

#479

Blandt andet på grund af hektisk tung
lastbilkørsel igennem Løserup, Udby og Markeslev. Desuden lugtgener, alt efter hvordan vinden blæser.

jørgen wenndorf jørgensen (holbæk, 2019-08-01)

#480

er enig omkring lugtgener allerede nu når vinden er i vores retning er det ikke til at være udenfor.

Ole Martinussen (Kisserup, 2019-08-01)

#481

Fordi det er noget svineri ud over alle grænser,Både klima og dyre mishandling, samt lugt.

Erik Sreffensen (Kisserupstrand, 2019-08-01)

#482

Jeg skriver under fordi det er fuldstændig vanvittigt at have en svinefarm på dette naturområde og med en udvidelse have fatale konsekvenser på mange områder.

Suss Wibholdt (Holbæk, 2019-08-01)

#487

Jeg er imod masseproduktion af svin i Danmark.

Bent Andersen (Hvalsø, 2019-08-02)

#488

Jeg har sommerhus på Tuse Næs og har kommet her i over 50 år. Jeg er meget bekymret over planerne om en svinefabrik af den omtalte størrelse. Jeg har sommerhus tæt ved en af de andre svinegårde og det er slemt nok med lugtgener, mv. Jeg ønsker derfor på ingen måde, at luften skal yderligere “forpestes”.

Susanne Lorentzen (København, 2019-08-02)

#490

Jeg skriver under, fordi jeg er imod at svineproduktionen i Danmark bliver udvidet. Jeg mener, at vi skal skære ned på dyreproduktionen og generelt spise mindre kød.

Naja Jensen (Regstrup, 2019-08-02)

#493

Jeg vil værne om vores natur og jord og ikke sætte udvidelser der kun har gavn for få.

Annette Wejnold (Holbæk, 2019-08-03)

#496

Jeg ønsker ikke de ulemper det medfører., hverken for miljøet eller beboerne på Tuse Næs.

Jannie Pedersen (Udby, 2019-08-03)

#500

Bevar miljøet

Dorte Hansen (Kisserup Strand, 2019-08-04)

#505

Jeg ikke ønsker svinefarm i sommerhusområdet

Claus Møller (Holbæk, 2019-08-04)

#506

Jeg skriver under fordi jeg mener at den konventionelle måde at producere svin på er uetisk på mange planer. Dels er dyrevelfærden i bund, dels er medicinforbruget ude af proportioner og giver kød af dårligere kvalitet, og dels er det rovdrift på vores sparsomme arealer i DK, og sidst, men ikke mindst, mener jeg at kødforbruget bør sættes ned og ikke øges, for at mindste det menneskelige CO2-aftryk.

Charlotte Mannstaedt (Hellested, 2019-08-05)

#507

Jeg har sommerhus på tuse næs og vi skal passe på vores Enestående smukke område

Lone Steinmann (Holbæk, 2019-08-05)

#514

Jeg skriver under fordi jeg bliver nabo til biogas anlægget i vig🤭

Helle Danekilde (Vig, 2019-08-05)

#515

Det er dyremishandling og skade for miljø m.m. samt skade på regnskove som ikke kan optage co2.

Leif Salomon (4560 Vig, 2019-08-05)

#518

Der bliver i forvejen produceret alt, alt for mange svin i Danmark. Ren dyrplageri.

John Liebach (Aarhus, 2019-08-05)

#524

Svine produktionen er alt for stor i Danmark
Vi skal nog ned på 1/3 af produktionen eller hvor det bliver bæredygtig for naturen

Finn Lauge-Simonsen (Soderup, 2019-08-05)

#526

Jeg skriver under for at bremse den triste udvikling i dansk landbrug. Vi andre - dvs naturen skal også være her. Danmark bør ikke være svinefabrik for hele verden, med ødelæggelse af miljø og biodiversitet, samt dårlige forhold for såkaldte "produktionsdyr" og ubehagelig resistens som f.eks. MRSA. Mvh Mikael Junker

Mikael Junker (Toftlund, 2019-08-05)

#527

Det handler ikke om dyre velfærd men om en dyre fabrik, der næste er grise kød ikke særlig sundt.

Vivi Jensen (Højby, 2019-08-05)

#528

Har sommerhus i området og nyder den friske luft og smukke plante og dyreliv.

Lotte Thim (Charlottenlund, 2019-08-05)

#530

Jeg er modstander af biogasanlæg

Andreas Bentsen (Vig, 2019-08-05)

#533

Fordi en families grådighed, desværre går udover et helt lokalsamfund.

Uffe Walther (Holbæk, 2019-08-06)

#536

Der er barokt at producerer svin i det målestok og køre gyllen i lastbil til Vig. Enhver skatteyder bør skrige stop til vandvidet.

Henrik Lorentzen Nielsen (Nr. Asmindrup, 2019-08-06)

#537

Jeg ønsker at støtte modstanden mod udvidelse af svinebedrift.
Stanken er nærmest uudholdelig og der gøres pt. intet for at afhjælpe generne.
Områderne hele kompasset rundt er påvirket og sommerhusene/helårs boliger er nærmest usælgelige hvis de fremvises i forkerte vindretning.

Erik Andersen (Kisserup strand, 2019-08-06)

#542

Jeg skriver under fordi landmanden vil udvide svineproduktionen på grund af Biogasanlægget i Vig

Birthe Overgaard (Vig, 2019-08-06)

#550

Jeg er imod den konstante udvidelse af svineproduktionen i Danmark uden omtanke for omgivelserne og de negative konsekvenser for natur, miljø, klima, dyr og mennesker det har som følge heraf.

Benedikte Borg Pedersen (København, 2019-08-08)

#554

Jeg hader at man behandler dyr på denne måde

Søren Houlind (Holbæk, 2019-08-09)

#555

P.g.a. miljøsvineri, tung trafik osv.

Andras Samuelsen (2770 Kastrup, 2019-08-09)

#556

Dansk landbrug skal udvikle sig i en klimabevidst retning, hvilket betyder, at tilladelse til nye produktionsanlæg kun skal gives i det omfang, det markant vil bidrage til mindre klimabelastning og påvirkning af nærmiljøet.

Søren Grene (Tisvildeleje, 2019-08-09)

#557

Området er for lille til så stor en svine produktion og det vil gå ud over alle på Tuse næs området

Steen Rasmussen (Helsinge, 2019-08-09)

#558

Ikke ønsker lugt og trailertraffik ved mit sommerhus

Johann Samuelsen (undir Brúnni 15 Klaksvík / Granvej 7 Holbæk , 2019-08-09)

#561

Fordi jeg er imod lugt og støj fra svineproduktion på Tuse Næs og den indflydelse det har på den helt unikke natur der findes her. Så nej tak til flere svin på Tuse Næs

Helle Rasmussen (Helsinge, 2019-08-10)

#568

Jeg skriver under fordi jeg støtter Miljøforeningen i deres
synspunkter mod udvidet svineproduktionen på Tuse Næs.

Jesper Petersen (Roskilde, 2019-08-11)

#569

Stop ikke-bæredygtig overproduktion og konventionelt landbrug, - og stop specielt de former for landbrug, der involverer dyr.

Line Lauridsen (København, 2019-08-12)

#570

Jeg ville forbyde svinefabrikker, hvis jeg havde magten til det. Og kræve frilandsgrise i stedet for svinefabrikker.

Kirsten Fievé Andersen (Brørup, 2019-08-12)

#575

Vi har sommerhus på Løserup strand og er i forvejen rigeligt belastet af lugtgener.

Jens Mølgaard (Ringsted, 2019-08-13)

#579

Fordi vi allerede har for mange svinefabrikker i Danmark.

John Hansen (Ebeltoft, 2019-08-14)

#583

Jeg som sommerhusejer ved Kisserup strand allerede nu har en daglig lugtgene på bestemte tidspunkter af dagen, og yderlig produktion vil ikke mindske dette.

Jeanne Roesen (Lyngby, 2019-08-14)

#584

Fordi jeg ønsker at bibeholde den indtil nu bevarede omkringliggende natur, undgå forværring af lugt i sommerhus/bolig område.

Gitte Bech Kristensen (Slagelse, 2019-08-15)

#585

Jeg ønsker at bidraget til at sikre et godt miljø med større biodiversitet. Sundt miljø for både mennesker og natur. Også et bedre miljø for slagtesvin....

Søren Mønsted Hilm (Holbæk, 2019-08-15)

#590

Jeg ønsker den frie natur.
Uden lugt gener og transport
Af grise, med tunge køretøjer
Som ødelægger vejene.

Ib Vanglund (Holbæk, 2019-08-18)

#592

Luk lortet

Lars Jensen (4300, 2019-08-18)

#593

ønsker ikke svinefabrik i min baghave

henrik sørensen (holbæk, 2019-08-18)

#595

Jeg ønsker ikke yderligere naturødelæggelse forårsaget af en produktion der er ødelæggende for miljø, dyrevelfærd, klima og menneskeligt helbred.

Jonas Sandby Lissau (Sønderborg, 2019-08-19)

#600

Jeg er imod svinefabrikker!! Det er uanstændigt og kriminalt.

Kim Kristensen (Hellerup, 2019-08-20)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...