NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Kommentarer

#1406

Vi skal ikke etablere flere grusgrave i et så lille land som danmark.
Vi skal finde måder at genanvende grus på i byggeri og vejprojekter.
Grusgrave ødelægger naturen i områder og efterlader for evig tid en skændsel i landskabet

Kate Gjørup (Køge, 2019-07-24)

#1410

For tæt på beboelse og vil ikke have al den tunge trafik og ikke ingen problemer med vandet.

Mona Lisa Tschicai Johansen (Ganløse, 2019-08-02)

#1419

Som snarlig tilflytter til Ganløse med små børn siger jeg nej tak til en grusgrav i nærheden, hvorfra støj, trafik og støv vil påvirke vores hverdag og helbred.

Christina Magelund (Valby, 2019-09-21)

#1423

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener et lille velfungerende bysamfund skal ødelægges af støv og tung trafik

Bi Otterstrøm (Ganløse, 2019-11-03)

#1426

Jeg skriver under fordi jeg ik synes vores børn skal påvirkes af alt det larm og støj der vil være med en grusgrav, og synes der er rigeligt med trafik i Ganløse, vil nødigt se mere.

Anja Andersen (Ganløse, 2019-11-03)

#1432

de grusgrave vil på alle måder ødelægge Ganløse og Søsum

Hanne Ishøy Stene (Stenløse, 2019-11-03)

#1439

Vejene i området er slet ikke egnet til mere tung trafik. Der vil være store gener i form af støj og støv.

Lili Krogsgaard (Stenløse, 2019-11-04)

#1443

Jeg vil bevare de skønne naturværdier i området

Jacob Kristoffersen (Ølstykke, 2019-11-04)

#1453

Jeg er personligt især nervøs for den øgede mængde at lastbiler på vejene i området. Jeg synes i forvejen der kører enormt mange store lastbiler igennem området!

Anders Skovrup (Stenløse, 2019-11-04)

#1457

At det ikke giver mening at åbne en ny grusgrav når der eksporteres grus til udlandet fra andre regioner.

Tobias Von Cappelen (Værløse, 2019-11-04)

#1460

Jeg skriver under, da dette ville påvirke, ikke mindst unge, men også dem der bor i Ganløse. Dette vil give skade i lungerne mm. på de unge i skolen. Det vil give et dårligt helbred og forøge risikoen for sygdomme.

Vitus Freiesleben (Ganløse, 2019-11-04)

#1468

Jeg skriver under fordi jeg bor i Ganløse og er bekymret for mine børns helbred hvis der etableres en grusgrav så tæt på os.

Rie Due (Ganløse, 2019-11-04)

#1473

Fordi der ikke skal graves grus i det smukke område....

Kim Valbjørn (Ølstykke , 2019-11-04)

#1476

Er gammel Ganløse borger, kender området ud og ind.
Mener det er tragisk for miljø og natur

Henrik Olsson (Farum, 2019-11-05)

#1480

Det er ødelæggende for den smukke natur.

Lil Suddergaard (Ganløse , 2019-11-05)

#1481

Det er dumt at Råstofloven kræver, at danske regioner individuelt skal være selvforsynende med sand og grus. Man bør betragte Danmarks råstoffer som en helhed. Nogle regioner eksporterer store mængder sand og grus til udlandet. De kunne lige så godt levere til andre danske regioner. Loven bør laves om!

Jane Novak (Værløse, 2019-11-05)

#1486

Befolket område

Line Abildskov (Stenløse, 2019-11-05)

#1490

Jeg skriver under fordi det vil være en katastrofe med en grusgrav lige op af vores mindre byer. Den daglige trafik af 2 til 300 lastbiler om dagen på vores små veje. Og NEJ fordi det grus ikke er til noget en dårlig kvalitet .

Ulrik John Nielsen (Ganløse , 2019-11-05)

#1492

Vi skal værne om den fantaske natur der er i området

Palle Nedergaard (Frederikssund, 2019-11-05)

#1493

Jeg er stærkt bekymret for påvirkning af omgivelserne.

Søren Johansen (Slagslunde, 2019-11-05)

#1497

Fordi jeg er imod grusgraven. Jeg mener kort fortalt, at den vil være til umådelig stor gene for Ganløse og omegn.

Pernille Spenner (Ganløse, 2019-11-05)

#1502

Fordi det vil have gennemgribende betydning for Søsum uforholdsmæssigt til den tungetrafik i og omkring en skolevej, støvgener. Trafikalegener ved tung trafik gennem Søsum og det faktum at der er slidte rørføringer under bygaden vil tage skade samt rørføring af Søsum å under bygaden.

Gitte lammers (Søsum , 2019-11-06)

#1503

Råstof loven skal laves om. Det er meningsløst at region hovedstaden skal være selvforsynende med sand og grus, mens grusgrave i Sønderjylland eksporterer enorme mængder sand og grus til f.eks. England. Dansk sand og grus ti danske anlægsarbejder! Mindre transport - mindre CO2 udledning - bedre for klimaet!

Ingo Larsen (Værløse, 2019-11-06)

#1506

Jeg bor i området som vil blive påvirket af grusgravaktiviteten!

John Riis (Ganløse, 2019-11-06)

#1508

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker en grusgrav ved Ganløse

Birgitte Egebjerg (Ganløse, 2019-11-07)

#1513

Det kan skade grundvandet

Tonny Nielsen (Fjerritslev, 2019-11-11)

#1527

Mine børnebørns helbred står på spil når det gælder støv og tung trafik... og trafik er der i forvejen alt for meget af gennem Ganløse. Herudover er det uacceptabelt grundet risiko for at det vil påvirke drikkevandet

Lisbeth Iversen (Smørum, 2019-11-13)

#1529

Højrisiko for at pectisider fra landbruget vil ramme grundvand. Trafikale udfordringer. Geologisk set en oase i området der vil ødelægge alt historie.

Flemming Nielsen (Ganløse, 2019-11-14)

#1531

Jeg virkelig ikke ønsker at mine børn skal vokse op indstævnet fra grusgraven

Malene Nielsen (Ganløse , 2019-11-15)

#1535

Det foreslåede graveområde er beliggende i et spændende geologisk landskab, som vil blive markant ændret, såfremt der etableres grusgrav.
Samtidig er det beliggende nær mindre bysamfund, som ikke kan undgå at blive negativt påvirket pga. blandt andet tung trafik og støv.

Lise Kjelstrup (Ballerup, 2019-11-15)

#1538

Det er ganske enkelt uhensigtsmæssigt - og en alt for stor en belastning for de små samfund i området samt meget stor risiko for drikkevand - miljø mv.

jack Falstaff (Ølstykke, 2019-11-15)

#1551

Jeg skriver under fordi, jeg er stærkt bekymret for de miljømæssige konsekvenser.

Søren Johansen (Slagslunde, 2019-11-16)

#1554

Nej til grusgrav. Ja til grønne områder.

Irene Bergstrøm (Stenløse , 2019-11-16)

#1558

Jeg skriver under fordi, grusgrav her vil ødelæggelse et naturskønt område for mange brugere og beboere.

Pernille Sterling (Veksø Sjælland, 2019-11-16)

#1562

Grusgraven bliver placeret for tæt på Ganløse med boliger og skole og vil medføre yderligere tung trafik gennem byen og lokalområdet.

Connie Sørensen (Ganløse, 2019-11-16)

#1566

Jeg bor midt i det område de vil ødelægge

René Qvistgaard (Søsum, 2019-11-16)

#1568

Jeg bor i Ganløse og har børn i Ganløse skole.

Katie Chapman (Ganløse, 2019-11-17)

#1574

Ganløse kan ikke klare mere tung trafik

Birthe Skjoldhof (Ganløse, 2019-11-17)

#1589

fordi både natur og mennesker ødelægges, hvis der kommer en grusgrav så tæt på Ganløse by

else birch (Stenløse, 2019-11-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...