NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Kommentarer

#1001

Der er abosult en stor forringelse af naturen.

Torben Frandsen (København Ø, 2019-05-27)

#1004

Jeg er ked af, at der skal foretages så store indgreb i den natur, jeg er heldig at have nem adgang til, som er unik (tunneldale m.m.), og som jeg elsker.

Kirsten Olsen ( Ganløse, 2019-05-27)

#1007

Jeg skriver under fordi at jeg elsker hele området i og omkring Ganløse! Og jeg vil ikke se det blive ødelagt!

Alexander David Høgh (Billund, 2019-05-27)

#1011

Jeg skriver under, fordi en grusgrv vil ødelægger miljø med støv og stærkt øget trafik.

Per Raahauge Rasmussen (Ganløse, Stenløse, 2019-05-27)

#1024

Det er så smuk natur og placering af grusgrav er det rene vanvid

Christine Løgstrup (Slangerup, 2019-05-27)

#1025

Vi skal passe på vores jord og grundvand- og sikre en god fremtid for os selv og vores børn.

Rikke Dall-hansen (København , 2019-05-27)

#1029

Det vil skabe store miljø- og trafikale problemer i

Iben Thomsen (ganløse, 2019-05-27)

#1035

Det er da utroligt, som nogle prøver, at ændre på vores smukke landskab. Mens vi har boet her, har de prøvet med golfbane, kæmpe areal til mødding og nu dette. Vi har rigeligt med trafik og ikke mindst tung trafik. Og vores miljø, hvad med det ?
Nu må de snart stoppe og lade de små byer og samfund være.

Susie Bjerre (Søsum, 2019-05-27)

#1037

Det er også min by. En smuk by. Uden tung trafik og luftbåren grus.
Så nej tak til en grusgrav!

Mette Halmøe (Ganløse, 2019-05-27)

#1039

Ingen grusgrav til Ganløse

Nikolaj Elgaard (Farum, 2019-05-27)

#1040

Den enorme trafik der skal igennem vores små byer - det er de på ingen måder gearet til...

Sussie Helsby (Søsum, 2019-05-27)

#1042

Det vil ødelægge det bevaringsværdige landskab og fauna.

Liselotte Sandgren (Grenaa, 2019-05-27)

#1044

Jeg ønsker ikke den ekstra trafik, støv og støj i mit lokalområde.

Rikke Bjerg (Ganløse, 2019-05-27)

#1045

Jeg er i mod grusgraven grundet et fantastisk landsby liv for alvor vil blive ødelagt. Miljøet har allerede fået 'knubs' efter Frederikssunds motorvejen er kommet til, hvilket har givet stor trafik gennem Ganløse by i myldertiden. Med en grusgrav kommer der ikke mindre trafik. Det vil gå ud over sundheden med trafikos, dårligere grundvand, støvpartikler og meget andet skadelige årsager.
Allerede nu mærkes det på boligsalget. Som vil få et stort dyk.

Lisa Jespersen (Ganløse, 2019-05-27)

#1046

Intet - og slet ikke en grusgrav skal etableres og ødelægge de naturskønne og fredsbevarende omgivelser i kommunen og nedbryde/udrydde det vilde natur, plante og dyreliv.

Grusgrav skal holdes helt væk og
I lang afstand fra boligområder by- og landzone hvor borgerne bliver tæt nabo.

Pernille Vester (Slagslunde , 2019-05-27)

#1057

Jeg skriver under for ikke at få spoleret naturen tæt på mit hjem, og fordi jeg ikke ønsker tung trafik på vores små landeveje.

Lars Bringstrup (Slagslunde, 2019-05-27)

#1064

Jeg væmmes ved tanken om at mine børn skal opvokse tæt på.

Asger Eikelund-vejlin (Stenløse, 2019-05-28)

#1067

Vi skal bevare vores grønne områder og ikke have så tung trafik i området.

T. Thor Flor (Søborg, 2019-05-28)

#1068

Læg grusgrave væk fra bebyggelse som muligt!

Lars Hovgaard (Farum, 2019-05-28)

#1071

Jeg vil gerne passe på grundvandet og tunneldalene

Grete Hdegaard (Søsum, 2019-05-28)

#1072

Bevar den unikke natur

Niels Møller (Søsum, 2019-05-28)

#1075

Området er for sårbart til at til en så kraftig påvirkning af en grusgrav både trafikalt og i forhold til de vandboringer der er i området

Mogens Nielsen (Søsum, 2019-05-28)

#1079

grusgraven kommer for tæt på Ganløse + Søsum by.
og alt for meget tung trafik !

Majken Brøndmark (Stenløse, 2019-05-28)

#1081

Kommer tit i området

fleming grøfte (birkerød, 2019-05-28)

#1082

Vi skal ikke belaste vores grundvand mere, end det allerede er. Grusgraven kommer også til at ligge alt for tæt på ganløse skole, hvor silt fra grusgraven kan være skadelig for skolens yngste elever.

Camilla Alsing Hyllested (Virum , 2019-05-28)

#1085

Jeg skriver under fordi jeg finder placeringen af en grusgrav SÅ tæt på et almindeligt by-miljø kritisabel. Nærmiljøet kan IKKE håndtere så væsentlige påvirkninger af støj og støv... En grusgrav hører hjemme "på landet", i rimelig afstand fra bebyggelse - ikke 800m fra en bymidte og 27km fra hovedstaden.

Morten Thomsen (Stenløse, 2019-05-28)

#1086

Vil beskytte vores gode vand

Marianne Ziegler (Slagslunde, 2019-05-28)

#1092

Det er et naturskønt område der ødelægges af en evt grusgrav. Boligejeren tages som gidsler, stavnsbindes og taber store værdier.

Mads Petersen (Herlev, 2019-05-28)

#1093

Jeg skriver under fordi, jeg er enig i den vedhæftede argumentation.

Marianne Dipo (Slagslunde, 2019-05-28)

#1096

Min søn, svigerdatter og ikke mindst mit barnebarn fortjener at kunne nyde deres hus og hinanden, uden at skulle være bange for ar deres omgivelser og deres helbred bliver ødelagt

Hanne Nielsen (Frederiksberg, 2019-05-28)

#1105

Jeg skriver under af flere grunde, men særligt pga konsekvenserne for naturen og usikkerheden for drikkevand forsyningen

Vibeke Schrøder (Ganløse, 2019-05-28)

#1106

Det bliver gevaldig gene for os der bor her i Søsum - både trafikalt, støvmæssigt og forringelse af vores natur!

Kasper Dirckinck-Holmfeld (Søsum, 2019-05-28)

#1108

Jeg er bosiddende i Slagslundes gamle bydel, og vores huse vil ikke kunne modstå den tunge trafik der følger med en grusgrav som nabo. Desuden er det trafikalt uansvarligt at føre tung trafik igennem små landsbyer, hvor der ikke er cykelsti og hvor skolebørnene skal krydse vejen farlige steder. Grusgraven kan placeres adskillige steder der tillader tung trafik at køre direkte ud på større veje.

Lasse Johansen (Slagslunde, 2019-05-28)

#1109

Landskabet omkring Slagslunde, Ganløse og Søsum er unikt og uspoleret., så at man overhoved overvejer en grusgrav her ligner en teknokratisk tanketorsk. Ganløse har tidligere levet med grusgraven ved Toppevad. Det var ikke nogen god og harmonisk sameksistens. Toppevadgrusgraven synes ikke i dag, men det er jo, fordi den efterfølgende blev fyldt med affald og tildækket. Grusgraven mellem Nymølle og Lynge er et andet lysende eksempel på, hvordan et landskab er blevet fuldstændigt ødelagt. En grusgrav ved Søsum vil ligeledes ødelægge landskabet for bestandigt.

Hvornår blev fingerplanens tanker om urørt natur mellem fingrene skrinlagt?

Flemming Kjær Jørgensen (Farum, 2019-05-28)

#1111

OMrådet har en stor rekreativ betydning for hele København og Nordsjælland. Motionister på cykel bruger området, cykelhold træner her og cykelløb afholdes ofte i området. Det er af kritisk nødvendighed, at vejene fortsat er rene og uden farlig tung trafik

Per Johansen (Klampenborg, 2019-05-28)

#1112

Jeg skriver under fordi vi ikke har behov for stor traffik, støv, hvad sker der med vores vand. Genbrugspladsen rækker.

Janne Rasmussen (Stenløse, 2019-05-28)

#1113

Jeg skriver under fordi at det støver voldsomt of giver en masse trafik med store lastbiler i vores område. det er små landeveje med meget blød trafik

Bent Lundin (Ganløse, 2019-05-28)

#1118

At jeg bor i området, og vil gerne bevare den smukke tunneldals landskab fremadrettet

Frank Hartmann Rasmussen (3670, 2019-05-28)

#1119

Pendler fra Slagslunde til Glostrup på cykel og ser det som en stor udfordring med de mange lastbiler på vejene.

Bo Toubro (Slagslunde, 2019-05-28)

#1132

Jeg bor i området og ikke ønsker alt den trafik omkring os og vores børn der færdes til og fra skole og ikke ønsker alt det støv og støj en grusgrav medfører.

Janniche Jensen (stemløse, 2019-05-29)

#1133

Jeg skriver under fordi, jeg vil bibeholde vores rene drikkevand.

Pernille Toubro (Slagslunde, 2019-05-29)

#1138

Endnu et naturskønt område, der skal ødelægges med udgravninger og tung trafik på vejene?. NEJ TAK!

Anne-Marie Linde (Jyllinge, 2019-05-29)

#1139

Jeg skriver under af følgende grunde:

1: Grusgraven kommer til at ligge få hundrede meter fra Ganløse Distriktskole, og jeg frygter, at grusgraven vil få en negativ betydning for de mange hundrede børns helbred.

2: Ganløse er et fantastisk naturområde, og det vil mildest talt være meget trist for området at få en grusgrav som nabo.

3: Ganløses vejnet er ikke gearet til tung trafik fra lastbiler; der er meget få cykelstier, vejene er smalle og snoede, og der er allerede mere trafik end områdets vejnet kan bære.

Oliver Rasmussen (Ganløse, 2019-05-29)

#1143

Jeg skriver under fordi jeg er enig i vedhæftede skrivelse

Jens Peder Dipo (Slagslunde, 2019-05-29)

#1145

Jeg skriver under fordi jeg ud fra private og erhvervsmæssig hensyn jeg synes ikke at det er noget der vil komme til at gavne lokalområdet. Hertil vil det ødelægge den natur der er i områder samt at det ligger alt for tæt på skolen, og kan ikke forstille mig at det er sund for alle de mange børn at indånde de støvpartikler.
Hertil kommer at den virksomhed jeg arbejder ikke ikke ville kunne blive i Toppevad da vi producere medicinsk udstyr som ikke tåler støv og det vil flytte mere en 30 arbejdspladser.

David Marius Jensen (Ganløse, 2019-05-29)

#1151

Jeg ønsker at bibeholde det rene drikkevand i Slagslunde.

Victoria Toubro (Slagslunde , 2019-05-29)

#1157

Et naturskønt område, der skal gøres grimmere, ved at lave en grusgrav, og som også vil forurene med støvpartikler, der lægger sig overalt. Her er børnehaver, skoler m.m. Da der i regelen er meget blæst i vores område, vil støvpartikler hurtigt bliver spreds ud over et stort område.

Kitte Nielsen (Slagslunde, 2019-05-29)

#1165

Tung trafik, støv og støjgener. Flyttede til Ganløse for at få fredelig natur og frisk luft.
Boede tidligere tæt på Hillerødmotorvejen.

Leif Ipsen (3660 Stenløse, 2019-05-29)

#1169

Bevar den smukke natur

Jane Fabricius (Hellerup, 2019-05-29)

#1170

Trafik og støj niveauet i Ganløse er allerede urimeligt højt og nu skal tunge lastbiler med grus og sand kører igennem Ganløse og forurene med fint støv der er sundhedsfarlig i de næste 10 år. Det er helt urimeligt og må ikke ske.

Bjarne Sørensen (Stenløse, 2019-05-29)

#1171

Fordi jeg kan

Alexander Boesen (Stenløse, 2019-05-29)

#1175

Fordi kapitalismen ikke skal vinde over naturen og helbredet for generationer i Ganløse og omegn.

Hasse Lauridsen (Ganløse, 2019-05-29)

#1178

Jeg ønsker rent drikkevand og rene landsbyer i Danmark

Sisse Dall (København , 2019-05-30)

#1179

Bregnerød ikke skal ødelægges af en grusgrav

Frederik Krogh (2700, 2019-05-30)

#1183

Jeg bor i Ganløse, og mener ikke at vejnet mm. er egnet i området til at håndterer den tunge trafik i forbindelse med etablering af graveområdet

Julie Pedersen (Stenløse, 2019-05-30)

#1184

Fordi jeg frygter trafikken, støjen og støvet

Kate Groth (Ganløse, 2019-05-30)

#1187

Det vil smadre vores natur

Michael Steffensen (Ganløse , 2019-05-30)

#1188

Det lyder som en skrup skør ide med en grusgrav så tæt på de skønne byer! Både af hensyn til folkesundheden og vandmiljøet!

Vivi Helsted (Tisvilde, 2019-05-30)

#1192

Jeg bor i Ganløse på Lillestræde og har børn på Ganløse skole. Jeg ønsker ikke vores lille by skal ødelægges af en stor støjende og støvet grusgrav. Det er helt bims i bøtten at anlægge en grusgrav her.

Kristina Borgen (Ganløse, 2019-05-30)

#1195

Jeg ikke ønsker en grusgrav i mit nærområde. Jeg bor. Ganløse.

Helle Holst (Ganløse, 2019-05-30)

#1197

dårlig ide at ødelægge den smukke natur rundt om de små landsbyer

alice danborg (hørsholm, 2019-05-30)

#1200

Mine 2 voksne børn i København og 30.000 andre københavnere fortsat skal kunne drikke det dejlige vand fra Bjellekær Kildeplads, som Miljøministeriet, HOFOR og Egedal kommune betaler mange penge for at beskytte, alt imens Region Hovedstaden planlægger en grusgrav lige ved vandindvindingen. Grotesk!

Maj-Britt Foged (Veksø, 2019-05-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...