NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Kommentarer

#604

Jeg vil gerne passe på vores by og børn. Er flyttet til pga barn med særlige behov som har brug for ro

Daisy Vallentin (Ganløse, 2019-05-23)

#615

En grusgrav mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse vil få store, negative konsekvenser for nærområderne..
Det vil medføre store mængder af tung trafik på de smalle landeveje til fare og gene for primært “de bløde” trafikanter, men også generelt for alle trafikanter.
Derudover konsekvenserne for vores miljø i form af store mængder af støv og støj, primært fra graveområdet, men også fra de læssede lastbiler..

Bente Kjær (Ganløse, 2019-05-23)

#616

Jeg skriver under fordi jeg frygter det trafikale helvede der vil komme med måske 200 daglige tunge lastbiler gennem vores små landsbyer.

Bente Brun (Slagslunde, 2019-05-23)

#625

Jeg har undersøgt resultater fra samtlige boringer i området. Der er ikke noget der tyder på at der ligger noget som helst interessant i det nye foreslåede interesseområde øst for Damvadvej. Boringerne op langs Damvadvej viser heller ikke noget som helst der tyder på at der er noget at komme efter. Med de åbne vidder der er lige nord for Søsum vil det godt nok ødelægge naturen på det groveste, og sandet ville kunne flyve ekstremt langt væk.

Steen Lundsteen (Kgs. Lyngby, 2019-05-23)

#630

Jeg skriver under fordi jeg frygter for min families helbred hvis der oprettes grusgrav 800 meter fra Ganløse.

Troels Dilling (Ganløse, 2019-05-23)

#631

Det ødelægger naturen og er sundhedsskadeligt for borgerne i Ganløse.

Janna Gerstrøm (Knardrup, 2019-05-23)

#636

Området er mit foretrukne, når jeg er ude på min racercykel. Vil hverken bryde mig om støvet eller den farlige tunge trafik.

Inge Lis Lund (København, 2019-05-23)

#641

Jeg er meget bekymret for grundvandet, dyrelivet, det sundhedsskadelige støv der vil påvirke de nærliggende små byer med daginstitutioner-skoler - udendørs idræts faciliteter

John Hansen (Slagslunde Stenløse, 2019-05-23)

#646

Jeg er imod trafik støj og forurening

Benny Rasmussen (Slagslunde, 2019-05-23)

#647

Jeg har boet i Buresø og elsker det område. Det er Nordsjællands smørhul, som intet kan erstatte. Søsum, Ganløse, Søsum er perler af landsbyer med en bevaret identitet og et levende miljø. Det ville være utilgiveligt at ødelægge det. Jeg er vokset op i Lynge, og jeg ved, hvad grusgravning kan ødelægge.

Hanne Mårtensson (Frederiksværk, 2019-05-23)

#648

Det natur skønne område skal bevares
Grusgraven og transporterne derfra vil ødelægge miljøet i Søsum, Ganløse og Slagslunde
Det kan vi ikke leve med

Mette Frisenvang (Slagslunde, 2019-05-23)

#649

Jeg frygter ødelæggelse af Ganløses bevaringsværdige grønne natur og yderligere tung trafik på vores små veje vil være ødelæggende for miljøet.

Jytte Jensen (Ganløse, 2019-05-23)

#658

Vores veje er ikke egnet til den tunge trafik

elly friis (Stenløse, 2019-05-23)

#664

Det at leve i støv gennem mange år kan blive et helvede.Støvpartikler i størrelsen 3-5 mikrometer ophobes og bliver i lungerne resten af livet.Dette er et stort problem med kun 800 meter fra det nærmeste graveområde til vores 2 pigers skole-Ganløse skole og vi bor 200m fra skolen

Morten Hallberg Glerup (Ganløse, 2019-05-23)

#674

For tæt på velfungerende små landsbyer!!

Finn Larsen (Slagslunde, 2019-05-23)

#680

Jeg cykler her dag langs den i forevejen trafikerede Knardrup vej på en strækning uden cykelsti ml Knardrup og Måløv - simpelthen for sårbart for os cyklister med kørsel af store køretøjer her.

Mette Green (Slagslunde, 2019-05-23)

#686

Støj, støv og 200 lastbiler i nærområdet. Det vil ødelægge naturen, som er unik og formet af istiden. Sørgeligt

Lars Kofoed Andersen (stenløse, 2019-05-23)

#687

Tænk på al den trafik, som kommer i området. Det naturskønne område, som er dannet af istiden, bliver ødelagt.

Anette andersen (Stenløse, 2019-05-23)

#689

Det ødelægger min daglige
Morgen pendler tur

Michael Mørch (Farum, 2019-05-23)

#696

Jeg bor i området og vil ikke have den tunge trafik gennem byen samt det støv og støj det medfører. Søsum er i forvejen ramt af tung trafik der forringer husenes tilstande og dårlige miljø for vores børn der skal færdes her.

Maja Hass (3670 Veksø, Søsum, 2019-05-23)

#698

Jeg er utryg ved forøget trafik gennem landsbyerne, herunder skoletrafik i Ganløse og store lastbiler gennem fx. Slagslunde mod Slangerup. Er gennemfartsveje fra grusgravsområde til hovedveje planlagt og er trafik belastningen realistisk vurderet i forhold til lokalområdet? Er der taget hensyn til påvirkning af dyreliv i naturen i lokal områderne?

Anne Rindal (Stenløse, 2019-05-23)

#700

Jeg skriver under, på grund af forurening og støj fra tung trafik og fint støv.

Donatas Tvarijonas (Ganløse, 2019-05-23)

#701

Jeg underskriver under på grund af støj og tung trafik og den smukke natur, der vi skal beskytte.

Ingrida Lapenaite (Ganløse, 2019-05-23)

#707

Jeg underskriver fordi jeg siger NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM-SLAGSLUNDE-og-GANLØSE.

Mahfudh Mohammed Mahfudh (København, 2019-05-23)

#708

Jeg skriver under under fordi vi har gode venner i området, som vi nyder at besøge og vi synes det især er et problem med farlig trafik, hvor der færdes familier med dyr og børn.

Helle Møller Jensen (København V , 2019-05-23)

#709

vand er vigtiger end Sand

kurt Strøm (Glostrup, 2019-05-23)

#710

Vi er netop flyttet til Slagslunde for at kunne nyde roen og den flotte natur - det vil vi gerne bevare

Louise Olsen (Slagslunde, 2019-05-23)

#712

Jeg er meget bekymret for den øget mængde tung trafik og sundhedsrisikoen ved støv partikler i luften.

Lisbeth Preuthun (Ganløse, 2019-05-23)

#717

Jeg er bekymret for især skolebørnenes sundhed.

Bi Pein (Veksø, 2019-05-23)

#721

Jeg skriver under fordi det har alt for store konsekvenser for natur, trafik, miljø og helbred. Vi er små bysamfund hvor netop ovennævnte faktorer er væsentlige kvaliteter som gør bysamfundene unikke og som er grunden til at vi bor her. Det er også det, der danner grundlag for huspriserne som uden tvivl vil falde betydeligt når omgivelserne skifter fra smuk, naturskøn og afstressende kulisse til uskøn, støvet, trafikalt kaotisk og stressende industri.

Ruth Hansen (Slagslunde, 2019-05-23)

#722

Jeg skriver under fordi området bruges af ikke bare lokale, men af de fleste af Storkøbenhavns motions cyklister.
Tanken om at skulle dele de smalle landeveje m store mængder tung og støvende trafik er ulykker med fatal udgang der venter på at ske.
At der samtidig kan komme påvirkninger af drikkevand er endnu en årsag.

Michael Jensen (København Ø, 2019-05-24)

#730

Fordi jeg bor i Ganløse og blir utryg ift risikofaktorer (støv)

Inge Dølpher (Stenløse, Ganløse , 2019-05-24)

#732

Det vil ødelægge et skønt naturområde

Marlene Harms Larsen (Helsingør , 2019-05-24)

#735

tunge lasbiler gennem Ganløse dagligt.
Vores boliger vil falde i værdi.
Støvet og usundt klima.

kim tabor (3660 Stenløse, 2019-05-24)

#736

Jeg er bekymret for råvandsindvindingen i området der vil være uhyre sårbart hvis gruslaget blottes.

Erik Hammerich (Ganløse, 2019-05-24)

#746

Landskab og grundvand skal ikke ødelægges.
Beboerne skal ikke udsættes unødigt for stenstøv og gene fra trafik.

Yvonne Thygesen (Ganløse , 2019-05-24)

#755

Jeg har svært ved at se hvordan vores lille lokalsamfund skal kunne håndtere alt den tunge trafik fra ca. 200 store lastbiler, yderliget er der generne fra støv og støj. Vi har i forvejen rigeligt grundet Frederikssund motorvejen ikke er kommet længere.

Anette Mikkelsen (Slagslunde, 2019-05-24)

#757

Vi skal bygge mindre for at mindske CO2 udledningen og så skal man ikke ødelægge det dejlige område!

Henrik Birch (Søborg, 2019-05-24)

#758

Dette smukke område vil blive ødelagt og jeg kommer der SÅ meget.

Lise-Lotte Lohmann (Frederiksberg, 2019-05-24)

#759

Vi vil ikke have mere tung trafik og støv i området

Dan Green (3660, 2019-05-24)

#760

Det er min søster og svoger nye grund og deres nybygget hus og drøm vil ødelægge deres liv med denne grusgrav

Karen Nielsen (Værløse , 2019-05-24)

#762

Rent drikkevand bliver en mangelvare i fremtiden. Se på Ledøje og alle de pesticider der bliver fundet i hele landet og som vandværker nu skal teste for. BNBO zoner bliver oprettet og endelig er politikerne kommet på banen og forstår problemet. Med dette forslag kan et af de bedst beskyttede drikkevandsområder i Nordsjælland påvirkes. Det er uansvarligt og ugennemtænkt, når resten af samfundet forsøger at redde fremtidens vand.

Henrik Strøbech (Slagslunde, 2019-05-24)

#763

Vi er siden motorvejen til Frederikssund åbnede, blevet overbelastet af trafik her i Ganløse. Hvis vi nu også skal til at have 100-200 lastbiler dagligt bliver det helt umuligt. Jeg er også meget bekymret for alt det støv som sandsynligvis vil følge med en ny grusgrav!

Leif Pedersen (Ganløse, 2019-05-24)

#766

Bevar naturen, fri os fra et støv- og trafikhelvede.

Flemming Krag Rasmussen (Veksø, 2019-05-24)

#772

Det uden diskussion en meget dårlig ide!

Jonas Hansen (Vordingborg, 2019-05-24)

#776

Vores by kan simpelhen ikke klare mere trafik, trafiksikkerheden i byen er i forvejen meget belastet og vi har bestemt ikke brug for mere tung trafik.

Jane Parelius (Ganløse, 2019-05-24)

#778

Mine børn skal ikke vokse op med en tung trafikeret vej ! For ikke at nævne hvor sundhedsskadelig støvet fra grusgraven er !

Ditte Pedersen (Søsum , 2019-05-24)

#779

Vores infrastruktur er ikke egnet til denne tunge trafik.

Jytte Jeppesen (Slagslunde, 2019-05-24)

#783

Nervøs for larm og støv, og meget tung trafik gennem Ganløse. Bange for hvad betydning det vil få for Ganløse skole

Eva Høg (Ganløse, 2019-05-24)

#787

Jeg er dybt bekymret over konsekvenserne med tung trafik og støv så tæt på skole og bebyggelser

Birgitta Watz (Ganløse, 2019-05-24)

#789

For store gener for Ganløse by

Maria Belli (Stenløse, 2019-05-24)

#790

Grusgraven vil ødelægge vores unikke natur i tunneldalen. Den vil aldrig kunne etableres igen,

Thomss Strøbæk (Ganløse, 2019-05-24)

#793

Støj og støv og møj, samt intensiv tung trafik så tæt på villabebyggelse og skole / skolevej er en rigtig dårlig idé. Ganløse er en lille landsby med ca. 4000 indbyggere incl opland, og 800 skoleelver der skal frem og tilbage dagen igennem.

John Poppe (Ganløse, 2019-05-24)

#799

Støv-Støj og naturen.

Kim Deichmann (Ganløse, 2019-05-24)

#800

Jeg skriver under fordi jeg er lodsejer i det udlagte graveområde, og fordi jeg ikke ønsker en grusgrav på min jord.

Per Maack Andersen (Smørum, 2019-05-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...