NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Kommentarer

#1

Det vil ødelægge naturen i området og vejnettet er ikke dimensioneret til tung trafik i dette omfang.

Mette Petersen (Veksø, 2019-05-17)

#2

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for øget trafik i byen og støvgener på Ganløse Skole, hvor min datter befinder sig mange timer om ugen både i skole tiden og til eks fodboldtræning på boldbanerne der ligger lige op til graveområdet

Helle Nielsen (Søsum, 2019-05-17)

#5

Jag vil ikke utsätte vores barn för att bo närbo med en grusgrav med det stöv og stöj det medför samt alle de börn som vil blive drabbade på Ganlöse skole då vinden för med sig partiklar som kan sätta sig i lungorna.

Sofia Buch (Ganløse, 2019-05-17)

#6

Jeg vil ikke acceptere at mine børn på skolen i Ganløse skal udsættes for støv de næste 10-20 år som ophobes i lungerne og øger risikoen for KOL og cancer

Thomas Buch (Ganløse, 2019-05-17)

#9

Området forsyner hele hovedstadsområdet med drikkevand. At åbne et sår direkte ned i grundvandet er åbenlyst forkert

Joakim Hug (Veksø Sjælland, 2019-05-18)

#12

SUNDHED – områdets børn
Region Hovedstaden bestræber sig på at efterleve målsætning om at alle danske regioner skal være selvforsynende. Det presser Region Hovedstaden til at udvinde råstoffer af dårlig kvalitet i tæt befolket områder. Jeg mener det strider mod alt logik med tanke på at Danmark har andre regioner der eksporterer god stabilgrus til udlandet, pga. de ikke kan afsætte råstofferne til andre danske regioner grundet krav om at være selvforsynende.
Region Hovedstaden er så nødt til at udvinde flyvesand i tæt befolket områder og blande det op med bl.a. knust beton, for at få et blandingsprodukt med egenskaber som naturlig stabilgrus.
Få hundrede meter øst fra planlagte graveområde, er skole med idrætsanlæg, friluftsbad m.m. hvor børn fra Ganløse og nærliggende byer vil opholde sig på samme tidspunkter som driften i graveområdet. Mikroskopisk flyvesand bliver ikke nedbrudt når det er kommet ind i lungerne og kan muligvis udvikle sygdomme årtier efter at være udsat for de geologiske sedimenter, efterhånden som de frigives fra deres aflejring.

VAND
Risiko for påvirkning af drikkevand. Graveområdet ligger nært et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Realiseres udgravning af det ca. 100 hektar store graveområde, der vil gå ned gennem grundvandsspejlet, kan pesticider som ligger i landbrugsjorden potentielt skylles ned i grundvandet af nedbør. Der findes flere boringer i området omkring det foreslåede graveområde som ikke kun leverer vand til nærområdet, men også store mængder vand til København.
Man kan da kun gisne om hvad der gik galt i Ledøje ?
2016 - Egedal kommune om Region Hovedstadens Råstofplan
"Egedal Kommune påpeger dog, at råstofudvindingsområdet nord for Ledøje går ind i et vandbeskyttelsesområde med risiko for forurening af grundvandet."

Mark Keller Kristensen (Veksø, 2019-05-18)

#15

Fordi jeg som borger i Søsum gerne vil bevare vores dejlige landsby og naturen omkring den!

Kirstine Nørgaard Axelsen (Søsum, 2019-05-18)

#17

Jeg underskriver fordi man ødelægger rigtig mange menneskers liv, vores natur, skader vores flora fauna, pålægger mennesker sygdomme fra støj og møg. Dyreliv man nyder i dag vil forsvinde total. Udgiften til konstant at skulle reparer veje, da disse ikke vil kunne holde til den mængde af lastbiler med så mange tons. Dette er blot et lille udpluk af skader og total ødelæggelse af små byer som folk har tilvalgt ved at flytte på landet. Total uforståeligt at man ønsker at smadre alt dette, med en grusgrav.

Rudi Larsen (Søsum, 2019-05-18)

#22

Det vil ødelægge landbymiljøet i Søsum og betyde ødelæggelse af områdets unikke landskabsstruktur. Konsekvenserne for Hofors vandindvinding er ikke bekendt, men yderst væsentlig

Niels Østergaard Pedersen (3670 Veksø, 2019-05-18)

#31

Mig og mine to børn er støvallergikere, og vi bor tæt på. Derudover ødelægger det områdets smukke morænelandskab.

Anne Larsen (Slagslunde, stenløse, 2019-05-18)

#40

Jeg skriver under fordi det vil betyde yderligere ting trafik i et i forvejen meget belastet område.

Gitte Wolfsberg Haxholm (Søsum , 2019-05-18)

#41

Vejene rundt omkring og gennem den lille landsby kan slet ikke rumme den store trafik som et sådan projekt vil indebære

Gerda von Pein (Sødum, 2019-05-18)

#44

Det høre ikke hjemme, at lægge en grusgrav i baghaven af folks egendomme, smadre skoler, smadre vores natur - bl.a vores liv af ørne par, frøer,hjorte, salamander m.v
Det høre ikke hjemme, at lægge en grusgrav i mellem to byer som er så små - af vi vil blive påvirket i på den måde at vi bliver syge af støv og påvirket af støj. Alle de små byer har i mellem 50 og 90 lastbiler igennem i forvejen og at forhøje med 200 - har fatale konsekvenser, ikke kun for vores hjem, grundværdi, ejendomsværdi m.v - men også for vores værdi omkring vores hjem.
Det vil påvirke vores børn, vores ældre og os selv - vi ville aldrig kunne få flere tilflyttere, ingen nye børnefamilier og vores liv vil blive forringet!!

Grusgrav NEJ TAK !!!!!!!!!!!!!

Christine Larsen (Ganløse, 2019-05-18)

#48

Det vil ødelægge vores små samfund, Slagslunde, Veksø og Ganløse

Irene Nilsson (Stenløse, 2019-05-18)

#52

Det vil ødelægge vores smukke natur og skade dyreliv samt beboerne i de små landsbyer.

Zia_juhl@yahoo.dk Lütken (Stenløse, 2019-05-18)

#53

Det skaber et trafik helvedes gennem vores lille by. Og masser af støj og ikke mindst støv i husene og på skolen

Kenneth Nielsen (Ganløse , 2019-05-18)

#64

Dårligt sted

Flemming Hemmingsen (Ganløse , 2019-05-18)

#69

Jeg er nabo til den foreslåede grusgrav og bekymret for larm, grundvand og vores grundvand

Carsten Bang (Ganløse, 2019-05-18)

#73

Som Søsum borger er jeg imod en grusgrav i mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse. Vores natur er helt unik lige som vores landsbyer. Med en grusgrav i baghaven vil vores fine natur forsvinde, og tung trafik vil presse vores i forvejen meget trafikeret veje, og gøre det mere usikkert for cyklister at færdes i området.

Henning Axelsen (Søsum, 2019-05-18)

#87

Jeg ønsker ikke den tunge trafik på vores små veje og gennem de små byer. Og jeg ønsker ikke at naturen rundt om byerne bliver ødelagt.

Karsten Kirkegaard Pedersen (GANLØSE , 2019-05-18)

#91

Det vil ødelægge lokal området samt udgøre en sundheds risiko for specielt børn fra Ganløse skole

Vinni Vendelev Eriksen (Stenløse, 2019-05-18)

#94

Det vil få en stor betydning for vores naturskønne område, hvis vi fik en grusgrav.

Mia Laursen (Slagslunde, 2019-05-18)

#96

Dybt rystet over at man seriøst vil grave i så smukt et område og ødelægge så meget for noget grus. Nordsjælland er for tæt beboet og har for meget smuk natur til det overhovedet skulle være en mulighed.

Flemming Høners (Slagslunde 3660 Stenløse , 2019-05-18)

#97

En grusgrav er noget af det mest ødelæggende for miljøet

Helle Andersen (Slangerup , 2019-05-18)

#102

Der bor tusinder i de områder, som alle bor der pga. den fantastiske natur og muligheden for hestehold
Samtidig er det hjem for store flokke af kronvildt. Grusgraveri vil ikke blot fjerne deres hjem, men samtidig jage dem ud på vejnettet, til fare for trafikanter.
Desuden er vejnettet slet ikke klar til tonstunge lastbiler; her er knap plads til at passere en modkørende i forvejen, og i myldretid står trafikken ofte stille. Hvis der samtidig tilføjes megen tung trafik, bliver især Søsum umulig at bo i ell. komme igennem

Kim Preusse (Veksø Sjælland, 2019-05-18)

#109

Jeg skriver under fordi det vil give larm, støv og tung trafik gennem vores smukke by og usikkerhed for vores mindste trafikanter.

Tea Engelbrecht (Søsum, 2019-05-18)

#111

Det frabedes. Tak

Michael Thyge Kromand (Ganløse, 2019-05-18)

#112

Vejene i området og landsbyerne som materialet skal fragtes igennem vil ikke kunne tåle det.

Peter Mortensen (Ganløse, 2019-05-18)

#121

Jeg ønsker ikke en forøgelse af tung trafik gennem Slagslunde. Jeg har have ud til vejen.
Derudover er jeg bekymret for støvgener.

Lone Christensen (Slagslunde, 2019-05-18)

#122

Det er skræmmende for os der bor i lokalområdet

Jørn ulsing (stenløse, 2019-05-18)

#132

Det er hul i hovedet for miljøet at udgrave her.

Jacob Borella (Søsum, 2019-05-19)

#138

Det vil ødelægge de små landsbyer og de omkringliggende ejendomme vil være usælgelige.
Naturen vil tage uoprettelig skade, fugle og insekter vil dø eller flygte i hobetal.

Robert Locht (Søsum, 2019-05-19)

#139

Jeg bliver berørt af den tunge trafik på søsumvej

Allan Tofteng (Stenløse, 2019-05-19)

#148

Bevar dette skønne naturområde.

Ole Hedegaard Jensen (Farum, 2019-05-19)

#149

Det vil ødelægge alt det der gjorde at man flyttede til disse skønne omgivelser!

Ronni Raun (Slagslunde , 2019-05-19)

#150

Grundvandet bliver berørt
Sundheds skadelige partikler ud over landsbyer i nærheden

Annette Nyborg (Stenløse, Slagslunde , 2019-05-19)

#151

Jeg skriver under fordi det er et skønt område til ture og hygge er opvokset i Slagslunde og har nydt området rigtig meget

Dorthe Jensen (Ølstykke, 2019-05-19)

#154

Det vil påvirke miljøet negativt både for mennesker og dyr.

Cammilla Andersen (Stenløse, 2019-05-19)

#175

Jeg skriver under, da graveområdet er alt for tæt på beboelse, skole, samt fritidsanlæg. Lad os beholde den friske, rene luft herude.

Christian Stegger-Lillelund (Stenløse, 2019-05-19)

#180

Det ødelægger vores landmiljø

Dorthe Vogdrup (Slagslunde, 2019-05-19)

#183

Fordi der ikke skal være mere tung trafik i vores område

Louise Speiermann (Slagslunde , 2019-05-19)

#197

Jeg skriver under for at bevare den smukke og særlige natur vi har i området.
Vi skal simpelthen tænke over hvordan vi efterlader naturen, og hvis den har klaret sig i 10000 år uden menneskelig påvirkning, så er 2019 sgu ikke året hvor vi kaster det væk - bare for råstofudvinding.
Især ikke når det har miljømæssige konsekvenser. Måske kunne det spises af med, at det er et lille samfund, som påvirkes i større grad af grusgraven, men hvis københavnske borgere (og politikere) pludselig ikke kan drikke rent vand fra hanen, så får piben en anden lyd.

Lad naturen være! Find evt. et andet sted hvor det ikke påvirker små samfund og ødelægger en specielt naturområde!

Lea Hansen (Søsum, 2019-05-19)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...