Nej til Ring 5 motorvej

Kommentarer

#1601

Vi skal ikke have flere motorveje omkring Tune.

Andre Klindt (Tune, 2019-05-30)

#1607

Fordi jeg bor i Tune lige hvor de vil bygge ring 5 og det er jeg ikke interesseret i. Se på de priserne på de offenlige transportmidler i stedet for og sæt anvendelsen af bilen ned på vejene.

Jeanette Halager (Tune, 2019-05-30)

#1608

Der er ikke brug for den vej. Det er Køgebugtmotorvejen der skal styrkes og den offentlige trafik der skal gøres billigere.

Lotte Hansen (Solrød, 2019-05-30)

#1609

Ikke mere luftforurening

Frederik Troulsen (Solrød Strand , 2019-05-30)

#1611

Jeg skriver under fordi at motorvejen kommer til at berøre mig og min familie meget støj og miljø mæssigt, samt fordi det vi have en stor negativ påvirkning på vores by på alle parametre.
Jeg skriver under fordi, at en ny motorvej ikke vil løse den trafikale trængsel, men bare flytte trængslen til andre knudepunkter. Indfaldsvejene har ikke mere kapacitet, og derfor hjælper det ikke at bygge flere og større veje hen til disse. Og slet ikke når det påvirker så mange mennesker der lever langs planlagte motorvejstrace'.

Kristian Winther (Tune , 2019-05-30)

#1612

Jeg skriver under fordi at jeg ikke vil have den dejlige natur ødelagt i min hjem egn. Men også fordi at jeg kan ikke se et behov for at bruge yderligere penge på endnu et projekt

Malene Dandanel (Swadlincote, 2019-05-30)

#1614

Fordi Ring 5 ikke løser trængselsproblemet, men bare skaber mere forurening

Birgit Alsing (2680 Solrød, 2019-05-30)

#1621

Fordi jeg synes det er unødvendigt, og at politikkernes grundlag for at fuldende projektet ikke er overbevisende og troværdigt. Ydermere ønsker jeg ikke at motorvejen skal nedrive historiske arv i Tune. Set med fremtidige øjne vil det gå udover vores børn som vokser op i et mere stresset miljø i form af støj og forurening. Det er også nævneværdigt ifht det i forvejen skrøbelige dyre - og naturliv, som vi i den grad ikke bør, men skal bevare.

Cecilie Andersen (Tune, 2019-05-30)

#1622

Fordi vi allerede har en motorvej, som KUN er fyldt op i myldretiden. Det ville hjælpe voldsomt på problemet hvis den offentlige trafik var billigere og kørte til tiden.

Vicki Svendsen (Havdrup, 2019-05-30)

#1625

Jeg er imod Ring 5

Lotte Olsen (Karlstrup, 2019-05-30)

#1626

Nej til ring 5. DK må komme ind i kampen. Tænk klima og moderne løsninger. Mere motorvej er ikke en god løsning på problemet med det stigende antal biler.

Kenneth WINTHER (Ejby, 2019-05-30)

#1628

Flere motorveje er total mangel på visioner for trafik og infrastruktur.

Henrik Vestergaard (Greve, 2019-05-30)

#1630

Jeg ønsker ikke at bo midt i trafikstøjen.

Mona Karger (Solrød Strand , 2019-05-30)

#1631

Nej til Ting 5

Søren Hansen (Jersie, 2019-05-30)

#1634

Miljøhensyn..

Ulrik Palne (Tune, 2019-05-30)

#1636

Fordi der er nok motorvejen her i området.
Gør hellere noget ved priserne på tog og bus, så folk kommer ud af bilerne og ind i togene

Lisette Ahm (Havdrup, 2019-05-30)

#1637

Jeg synes vi skal finde andre løsninger end motorveje der ødelægger vores natur.

Mia Syberg (Tune, 2019-05-30)

#1638

Vi skal passe på den skønne og i forvejen trængte natur i området.
Begrænse støjgener og tage hensyn til mennesker i lokalområdet.

Heidi Rosendahl Andersen (4623 , 2019-05-30)

#1639

Vi må passe på vores små lokalsamfund, vores miljø og klima.

Heidi Stein (Tune, 2019-05-30)

#1641

Jeg bevidst har valgt at bo væk fra mortorvejen og derfor ikke ønsker een i baghaven

Malene Hansen (Tune, 2019-05-30)

#1643

Mit hus står til og skulle flås ned for at bygge den nye motorvej , også er det synd og ødelægge de dejlige natur omgivelser, der bliver desværre færre og færre steder af forskellige grunde.

Stephanie Tøjberg (Tune, 2019-05-30)

#1657

Jeg har rigeligt med støj i Tune i forvejen og ønsker ikke mere.

Helle Winkelmann (4030 Tune, 2019-05-31)

#1659

Jeg ønsker ikke ring 5.
Få hellere billigere og bedre offentlig transport!!

Christina Stasiak (Tune, 2019-05-31)

#1660

Virker ikke som en særlig gennem tænkt løsning der er bedre alternativer

Rasmus Flindt (Solrød, 2019-05-31)

#1662

Jeg er imod Ring 5 syd, jeg ønsker mere og bedre offentlig transport som alternativ.

annette poulsen (Hove, 2019-05-31)

#1670

Jeg er ikke interesseret i mere motorvej i baghaven med venlighilsen Kjeld Kidmose

Kjeld Kidmose (Tune, 2019-05-31)

#1673

Jeg ønsker ikke en motorvej gennem vores skønne by, dette vil give mange støj gener, forurening og ødelagt natur som er vigtig at bevare for vores dyreliv

Louise Elleby (Greve, 2019-05-31)

#1674

Jeg bor i selve korridoren, og derudover mener jeg ikke, at det er den mest optimale løsning på vores trængselsproblemer.

Richard Neumeister (Solrød Strand, 2019-05-31)

#1675

Jeg er klokkeklar imod en ny motorvej, som skal skære igennem landskabet på Sjælland.

Anna Patricia Neumeister (Solrød str., 2019-05-31)

#1678

Ring 5 løser ingen tragikproblemer... man flytter bare problemet til en ny flaskehals.

Hanna Bagger (Tune, 2019-05-31)

#1682

Jeg skriver under, fordi jeg er imod flere motorveje ved København. Mener ikke det fremtidssikrer trafik, miljø eller klima. Det er helt andre løsninger der er brug for!

Agnete Hoffmeyer (Ishøj, 2019-05-31)

#1684

Jeg skriver under, fordi jeg mener ikke, at dette er løsningen, men at man i stedet bør arbejde henimod
bedre og billigere offentlig transport.
Vi har på nuværende tidspunkt allerede 2 togbaner
og 2 motorvej omkring os.
Vi skal også fremover kunne nyde vor skønne natur
og ikke være fanget mellem flere baner.

Lene Schelde Pedersen (Lille Skensved, 2019-05-31)

#1688

Nej tak til Ring 5 motorvej!
Den giver ikke mening så tæt på Køge Bugt motorvejen.
Lad KøgeBugt motorvejen om til intelligent myldretidsspor. Der er idag 2x4 spor (hver vej). Indrag 1-2 spor om morgen ind 6-2 (nord-syd) og om aftenen 2-6 (mord-syd). Hvis midter autoværnet kan skænkes og skydes op (med hydraulik), så er intelligent styring af spor en realitet tænker jeg!

John Pedersen (Solrød Strand, 2019-05-31)

#1696

Jeg er imod ring 5 syd

Elisabeth Nielsen (Havdrup, 2019-06-01)

#1697

Vi har rigeligt motorveje i Danmark og bør satse meget mere på kollektiv transport.

Jørn Geipel (Brøndby , 2019-06-01)

#1710

Den offentlige transport må udbygges og fungere så flere pendlere kan tage transporten fra opsamlings stationer. Vi skal ikke øge biltrafikken og co2 udslippet.

Mianne lenea svensson (København , 2019-06-02)

#1713

Det er en åndsvag løsning

Minnie Warner (København Ø, 2019-06-02)

#1715

Bedre miljø og mindre støj

Annette Bagge Santtila (Solrød strand, 2019-06-02)

#1717

Jeg siger nej til motorring 5. Vi er ligge flyttet til tune netop for at slippe for motor støj og komme lidt væk fra storbyen! Og synes det er enormt trist at vi skal rydde mere natur! Lige ledes vil den nye motorvej ikke kunne afhjælpe de lange køer ind mod Kbh. Der vil stadig opstå køer ind mod byen!

Jeg er stor modstander af ring 5

Fie Johansson (Tune, 2019-06-03)

#1719

Der er bedre alternativer

Liselotte Krogh (2680, 2019-06-03)

#1720

Vil ikke have mere støj

Käthe Mikkelsen (Tune, 2019-06-03)

#1721

Jeg er modstander af flere motorveje uden at løse det kollektivt først. Og så slet ikke igennem mit eget nærområde, så man ikke længere kan høre naturen.

Tina Nielsen (Tune, 2019-06-04)

#1722

Det må være nok at have en motorvej og Ringsted/Kbh. jernbane igennem Solrød kommune! Og skal have endnu en motorvej lige i baghaven, gør det ulideligt at bo her!

Lisbeth Christensen (Havdrup, 2019-06-04)

#1724

Det er uanstændigt at ødelægge så mange menneskers liv og ejendomme. Det vil desuden ikke afhjælpe trafikproblemet.

Palle Steenholdt (Solrød, 2019-06-04)

#1732

Den kan sagtens undværes og den ødelægger skøn natur

Bettina Trab (Gentofte, 2019-06-05)

#1739

Naturen og de små bysamfund skal bevares på Sjælland!

Christian Thomsen (København N, 2019-06-09)

#1740

Projektet har været på tegnebrættet siden midten af 1960érne og har overlevet sig selv. Det er helt ude på overdrevet, at have en trafikkorridor tværs igennem Nordsjællands flotteste natur (Mølleåens Naturpark), hvor vi bla. afholder mange idræts- og sportskonkurrencer. GTC har afholdt omkring 100 konkurrencer hvoraf 15 er Danmarks Mesterskaber. Dette vil blive ødelagt totalt. Nordsjælland er for befolkning og deres fritids interesser - og ikke en dødssyg motorvej - til ære for en "gummihjulsminister", som står til at blive smidt for døren ved valget den 5/6. Genopliv i stedet for "Den midt sjællandske jernbanebane" - som vil kunne åbne mulighederne for effektiv, hurtig høj frekvens transport mellem de større byer på Sjælland på A6. Det er i A6-byerne, at der er et transport behov for en dobbeltsporet elektrisk regional jernbane. Hvorfor kikke man ikke ud over Andedammens grænser mod syd og øst, hvor muligheden for transport er langt mere effektiv i f.eks. Tyskland og Frankrig og Sverige (Skåne).

Steffen Lund-Hansen (Ganløse, 2019-06-09)

#1743

Fordi det er en dårlig idé som smadre vores bysamfund og natur...

Mikkel Winsløw (Havdrup , 2019-06-10)

#1747

Ødelæg ikke vores smukke natur

Anne-Marie Holm (Ganløse, 2019-06-13)

#1748

Jeg er imod etablering af ny motorvej

Ingolf Stenstrup Larsen (Solrød, 2019-06-14)

#1759

Det ødelægger vores smukke natur, og der må være andre alternativer til at anlægge endnu en støjende og forurenende motorvej (flytte virksomheder ud af Kbh. eller bedre og billigere offentlig transport?? Eller noget helt andet...)

Berit Høybye (Karlslunde, 2019-06-24)

#1761

Ikke mere asfalt der ødelægger natur og landsbyer

Ivan Stig Sørensen (Ll. Skensved, 2019-06-30)

#1762

Bevar naturen!

Louise Neail (Lyngby, 2019-06-30)

#1764

Vi lever i en tid hvor borgere og politikerne må tage ansvar for klimaet.
Sats på den offentlige trafik og drop en støj og klima forurenede motorvej!

Peter Andersen (Tune, 2019-07-10)

#1767

Vil flytte til Tune

Helene Bindner (Roskilde, 2019-07-17)

#1773

Jeg skriver under fordi; en motorvej som ring 5, er en svensk og tysk fordel, som vil ødelægge dansk natur og smadre mange familiers eksistens

Fru Lassen (Greve Landsby, 2019-07-23)

#1775

Jeg ikke ønsker en motorvej i min baghave.

Kristine Høj (Hedehusene , 2019-07-23)

#1779

Fordi det er helt hul i hovedet at bygge en ny motorvej.. den skal bare droppes helt og holdent..

Dennis Thaulov (Tune, 2019-07-23)

#1780

Fordi jeg ikke vil have ring 5 i min baghave.

Jens Højgaard (Solrød strand, 2019-07-23)

#1782

ring 5 går næsten igennem min gård hbor jeg har boet næsten 40 år

Hanne Strøm (køge, 2019-07-23)

#1783

Jeg skriver under, fordi min mand John Hansen og jeg ikke ønsker en Ring 5 motorvej. I stedet ønsker vi udbygning af alternative løsninger.

Jannie Hansen (Jersie, 2019-07-24)

#1784

Jeg mener at vi skal fjerne kørselsfradrag og istedet give gratis transport til arbejde!

Emil Vendelbo (Lille skensved, 2019-07-24)

#1785

Ring 5 er uansvarlig fordi vi skal nedprioritere privat bilkørsel, fordi Sjælland allerede er gennempløjet af veje, og fordi vi har brug for at forhindre mere trafikstøj og sidst men lige så høj grad beskytte de sidste små lommer af grønne områder. På Sjælland kan mandårligt finde et sted at bo som ikke er trafik plaget med støj og sygdom til følge. Man skal syd for Køge eller syd for Næstved.
Tendensen hvor mange familier idag har 3 biler er usund og unødvendig.
Vi skal prioriterer offentlig transport, belønne samkørsel og delebiler og cykling. Med elcykler er det ikke nogen sag at have langt til uddannelsesinstitution og job.

Kate Gjørup (Køge, 2019-07-24)

#1786

Det er absurd at anlægge den vej. Bruge pengene på tog og metrolinier.

Lars Cassias (Kastrup, 2019-07-24)

#1789

Der er ikke behov for yderligere motorveje på den del af Sjælland, SLET ikke med åbningen af den nye jernbane via Køge nord.

Casper Jensen (Solrød Strand , 2019-07-24)

#1797

Jeg er imod dette projekt, det ødelægger uden hensyn til naturen.

Andreas Nielsen (Lille Skensved, 2019-07-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...