Nej til Ring 5 motorvej

Kommentarer

#602

Jeg synes ikke at Ring5 giver nogen mening for nogen, slet ikke os og naturen i korridoren.

Christina Basse-Christensen (Tune, 2019-05-12)

#604

Jeg ikke ønsker der skal ødelæggelse mere natur på unødvendige veje. Få den offentlige trafik til at virke. Det ville være meget bedre for miljøet

Anne kathrine la Cour (4632 bjæverskov, 2019-05-12)

#611

Jeg er i mod ring 5

René Hansen (Havdrup, 2019-05-12)

#619

Mine trafikale behov er dækket. Jeg ønsker ikke mit nærområde skamferet med en ring 5.

Jane Stender (Stenløse, 2019-05-12)

#620

Ring 5 skal ligge her hvor mit hus er og nu og frem til afgørelse er jeg stavnsbundet og sidder i et usælgeligt hus.

Lone Stryhn (Køge, 2019-05-12)

#622

Har boet i transportkorridoren siden den blev fastlagt, og oplevet de store negative konsekvenser det giver

Marianne Jørgensen (3540, 2019-05-12)

#631

Jeg støtter op om klimaet og om retten til at fravælge støj, der dræber mange mennesker årligt. Jeg ønsker, at man forbedrer den offentlige trafik for at undgå mere asfalt på tværs af landet og til skade for mennesker og vilde dyr.

Lene Kayser (Ishøj, 2019-05-12)

#634

- Jeg tror ikke ring 5 vil ændre på trængselsproblemerne.
- vi skal passe på miljøet og ikke ødelægge mere natur.
- Støjgener dræber og ødelægger MANGE menneskers liv.
- der er mange tiltag, som kollektiv trafik mm. Der kunne forbedre trængselsproblemerne. Jeg ville elske at kunne tage toge/bus på job, i stedet for bilen. Jeg har 27 km på job og det tager mig 1 time og 40 min med offentlig transport. ( min racercykel tager 1 time og 15 min ). Med to små børn er offentlig transport IKKE en mulighed desværre.

Pernille Husa (Tune, 2019-05-12)

#636

Min familie og jeg bor i én af de landsbyer, som ville blive kraftigt berørt - vi er ikke flyttet på landet og tæt på naturen for at bo lige op ad en motorvej!

Malou Malmdorf (Havdrup, 2019-05-12)

#637

Kan ikke se hvorfor naturen skal ødelægges af endnu en motorvej

Ib Hansen (Værløse, 2019-05-12)

#639

Jeg ønsker ikke en motorvej der udelukkende gavner gennemkørsel fra Tyskland til Sverige af tunge køretøjer, og desuden heller ikke tab af alle de smukke naturområder den skal gå igennem.

Anja Vornøe (Køge, 2019-05-12)

#640

Ring 5 vil ødelægge alt på sin vej - natur, små landsbyer og familier. Køgebugt motorvejen skulle aflastes ved at Ringstedbanen blev lavet. Vi ved endnu ikke hvor meget den aflaster den nuværende motorvej og alligevel sættes alt det her igang. Så længe den offentlige transport er så ringe og så dyr, vil den alm private kørsel stige. Ring 5 er et No go.

Mette Ditlevsen (Tune, 2019-05-12)

#642

Jeg skriver under, fordi jeg bor i Greve Landsby og hvis Ring 5 bliver en realitet, så er vi ‘pakket ind’ i en motorvej og en ny jernbane på den ene side af landsbyen og en Ring 5 på den anden og det er helt utilstedeligt og dybt uretfærdigt

Anne Mortensen (Greve, 2019-05-12)

#649

Jeg underskriver dette fordi jeg klart er imod en Ring5 syd.

Frederik Kirketerp-Møller (Karlslunde, 2019-05-12)

#656

Jeg er træt af at have denne servitut på min ejendom og være stavnsbåndet på grund af politisk ubeslutsomhed.

Hanne Grabow (Kokkedal, 2019-05-12)

#657

Jeg ikke ønsker den skønne natur omkring min landsby ødelagt, værdien på mit hus devalueret og roen i min skønne oase ødelagt!

Rikke Petersen (Lille Skensved, 2019-05-12)

#670

Jeg underskriver da det ikke er nødvendigt med flere motorveje som ødelægger vores nærområde istedet for skal der kigges på knudepunkterne afkørslerne hvor trafikken stuver op og/eller alternative løsninger som at ændre/udvide antal kørespor i myldretiden den ene vej om morgen og den anden vej om eftermiddagen.

Jacob Birch Wolff (Tune, 2019-05-12)

#674

Jeg ser ingen behov for en motorvej i min baghave ..

Vicky Eliasen (Karlslunde, 2019-05-12)

#675

Det ville være bedre for miljøet og klimaet, at gøre den kollektive trafik mere attraktiv. At undersøgelser har vist, at trængselsprobematikken i Storkøbenhavn kun i meget rige grad forbedres ved etablering af Ring 5. At Ring 5 vil være meget ødelæggende for natur og nærmiljø i Nordsjælland og sandsynligvis ligeså i den sydlige del.

Birgit Skånvad (Allerød , 2019-05-12)

#681

Jeg skriver under fordi en ekstra motorvej gennem Ishøj, ikke vil aflaste de trafik udfordringer vi har med Køgebugtmotorvejen, men dels øge støjniveauet i vores kommune, ødelægge en masse landsbyer og i det hele taget efter min mening ha’ en negativ indvirkning på vores allerede hårdt belastet kommune.

Pia Skourup (Torslunde, 2019-05-12)

#683

Ring 5 løser ikke lokalområdets trængselsproblemer, men vil blot tiltrække gennemfartstrafik mellem Sverige og Tyskland og have negativ effekt på lokalområderne i form af røg, støj og møg.

Mogens Westergaard (Tune, 2019-05-12)

#685

Jeg synes pengene er bedre brugt på flere toge og skal der udvides på vejene ville det være smartere at udvide landevejen fra Ringsted til Roskilde.

Søren Tonsberg (Tune, 2019-05-12)

#688

Sjælland har ikke behov for endnu en motorvej, og ikke én der kommer til at løbe parallelt med en allerede eksisterende. Danmark har brug for fremadrettede, visionære og CO2 neutrale tiltag, til at løse vores stigende behov for transport. At ødelægge mere af vores skønne land, med mere asfalt og plads til flere biler, er en håbløs beslutning, taget på et håbløst grundlag. Nej til Ring 5, og et nej til gammeldags politik. Kom nu ind i fremtiden!

Kenni Odelheim (Hastrup, 2019-05-12)

#689

Er imod mere larm hvor jeg bor. Flyttede på landet for at få fred. Ikke flere motorveje som giver dårligere livskvalitet. Kig hellere på nedsættelser på den kollektive trafik.

Lene Andersen (Solrød Strand, 2019-05-12)

#690

Vejen er forældet inden den er færdig- det vil være mere visionært at investere i forsøg med gratis offentlige transportmidler og førerløse køretøjer. Jeg bor i Ishøj Landsby med to togbaner og 3 motorveje indenfor 3 km afstand, nu er det nok

Sune Gabelgaard (Ishøj , 2019-05-12)

#693

Jeg mener ikke lille Sjælland kan bære dette store projekt i forhold til hvor mange mennesker det vil genere. Brug pengene på sundhedsvæsenet, uddannelse og Politi.

Brian Engelbrechtsen (Havdrup, 2019-05-12)

#716

Vi er lige flyttet på landet for to år siden fordi vi ikke kan holde støj fra biler/ trafik ud. Vi bliver nød til at flytte igen hvis Ring 5 kommer , da vi bor i Sengeløse. ( hvis den støjer ) Men vi må vente til vores børn er flyttet hjemme fra.
Det brude være ved lov at alle nye større veje skal graves ned/ have støjvolde.

Thomas Thorndahl (Taastrup, 2019-05-13)

#717

Der er desperat brug for en ny linje inden for trafik området i Danmark. Politikerne har meget svært ved at indse, at man ikke kan bygge sig ud af trængsels problemer og at nye motorveje kun genererer mere trafik, miljøbelastninger, ødelægger natur og udtømmer vores sparsomme råstofreserver ved anlæg. Bil trafikmængden skal istedet nedbringes ved at kørselsafgifter.

Lasse Hansen (Ølstykke , 2019-05-13)

#725

Jeg er imod ring 5.

Preben Alsing (Solrød , 2019-05-13)

#728

Fordi Hvad skal vi med den ???
Den ødelægger for meget for, for mange

Henrik Ohm Hansen (Greve, 2019-05-13)

#731

Det er et helt og aldeles vanvittigt projekt, der slet ikke giver mening i energispare- og klimamålstider. Pengene og indsatsen må og skal bruges på bedre offentlig trafik.

Jørgen Fæster (Karlebo, 2019-05-13)

#732

Jeg skriver under fordi vort område er hårdt belastet i forvejen, og ringvej 5 etableres af hensyn til tung trafik fra Sverige/Norge

Lars Tønnes Pedersen (Solrød Strand, 2019-05-13)

#739

Bevare grønne områder, miljøet og landsbyen Jersie. Og bruge midlerne til at afhjælpe trængselsproblemer i trafikken mere fornuftigt - ved at skabe muligheder for København og de nære omegnskommuner kan adsorbere flere biler!

bjarne petersen (solrød strand, 2019-05-13)

#740

Er ikke interesseret i støj ødelagt natur og i disse grønne tider ikke belæge vores alle sammen pragtfulde område med Asfalt.

Preben. Jørgensen (Greve Landsby., 2019-05-13)

#744

Vi skal beskytte naturen.
Vi har veje nok.

Cristina Larsen (Græsted, 2019-05-13)

#746

Jeg skriver under fordi ring 5 er med til at øge trængslen i København i stedet for at gøre Hovedstaden større og begynde at flytte erhverv og boliger længere ud, så der ikke er behov for vejen.
Ring 5 syd + nord vil flytte svensk godstransport fra skib til lastbiler og gøre CO2 udledning 6 gange større.

Wili Jensen (Ishøj, 2019-05-13)

#747

Jeg synes der skal findes andre bæredygtige og visionære løsninger.
Jeg synes, det ødelægger naturen og de små landsbyer, som ring 5 vil gå lige forbi.

Katja Barkov Thomsen (Tune, 2019-05-13)

#752

Det løser ikke udfordringen med trafik at bygge mere asfalt. Tænk ud af boksen - fleksible vejbaner, bedre og hurtigere s-tog, letbane i større omfang osv...

Jannick Hansen (Tune, 2019-05-13)

#753

Det er vigtigt at tage hensyn til vores klima både lokalt og globalt. Det vil være ødelæggende for miljøet at bygge en ny motorvej. En motorvej som der ikke er behov for hvis der bliver gjort en indsats for at flytte pendlere over på offentlig transport. Al den gennemkørende trafik fra Euopa og nordlige Skandinaven må der findes en anden løsning på. Den skal ikke ødelægge vores miljø og natur.

Jette Porter (Ejby, 2019-05-13)

#756

vi har rigeligt med vejareal i DK! - og der findes andre veje end at ødelægge mere natur.

Jeanette Vindbjerg Nissen (Roskilde, 2019-05-13)

#758

Fuldstændig hovedløst at lade Sjælland blive en hovedfærdelsåre mellem vores nordiske venner og syd på bekostning af vores smukke natur og livskvalitet for tusindevis af borgere. Brug dog pengene og resourcerne på at fremme udviklingen af intelligent offentlig og grøn transport.

Michael Bekker (Stenløse, 2019-05-13)

#760

Jeg skriver under fordi, den nye motorvej kommer til at ligge i vores baghave, og vi har næsten lige købt huset

Denice Madsen (Herringløse, 2019-05-13)

#762

Bevar landsbymiljøerne og grønne områder, udbyg den kolektive trafik.

diana lykke petersen (Solrød Strand, 2019-05-13)

#767

Jeg bor i kooridoren og har min virksomhed i kooridoren (malkekvæg og 150 ha jord med afgrøder) Ejendommen og virksomheden har gået i arv tilbage fra min farfar. Den er mere end 100 år gammel og er løbende blevet restauretet og vedligetholdt. Det er hele vores livsværk og eksistensgrundlag der vil ryge i forbindelse med en eventuel ring 5 syd

Niels Lundager Hansen (Lille Skensved, 2019-05-13)

#768

Jeg synes pengene skal bruges til en bedre offentlig transport som er effektiv og til at betale

Jannie Svensson (Birkerød, 2019-05-13)

#769

Jeg skriver under fordi det giver støjgener tæt på min og MANGE andres boliger!

Tine Levinsen (Hedehusese, 2019-05-13)

#771

Jeg skriver under fordi endnu en motorvej er overhoved ikke et af de 49 forslag, som eksperterne allerede har forslået.

Diane Lintonbon (Hedehusene , 2019-05-13)

#772

Jeg har tidligere boet i Greve og var meget plaget af støj døgnet rundt fra Køge bugt motorvejen og ønsker ikke en gentagelse.

Susanne Aarestrup (Havdrup , 2019-05-13)

#773

Vi har en motorvej i Solrød Kommune, det må være nok.

Jytte Bang Hansen (Solrød Strand, 2019-05-13)

#784

Fordi vi skal gå fra hus og hjem, hvis ring 5 vedtages.

Er så trist og træt af, at der har været så meget uro med både trussel om skolelukning, flytning af arbejdsplads og nu også trussel om ekpropriering af vores lille husmandssted gennem de seneste mange år her i Køge området.

Tanya Sørensen (Lille Skensved, 2019-05-13)

#785

Fordi det er tåbeligt med den. Der lige blevet udvidet ved Køge samt en ny togbane der som køre samme vej som den de nu vil lave giver ingen mening. Samt den ville ødelagde mange små byer samt natur.

Nicolai Berg Valdbjørn (Solrød strand, 2019-05-13)

#786

Jeg bor i transportkoridoren, og vil i tilfælde af det bliver en realitet blive tvunget til at flytte fra mit hjem. Vi er ikke blevet oplyst om at kooridoren fandtes da vi købte huset for 20 år siden - på trods af at vi havde advokat på der skiftligt anmodede om servitutter, forurenet jord mm. på vores ejendom.

Heidi Lundager Hansen (Lille Skensved, 2019-05-13)

#789

Der er bedre og mere miljøvenlige muligheder.

Arne Bonnesen (Solrød Strand, 2019-05-13)

#790

Den vej ville gå igennem store naturområder, og det har vi i forvejen alt for lidt af. Desuden vil den øge biltrafikken - og den har vi alt for meget af!

Nina Holme Berg (Allerød, 2019-05-13)

#792

Jeg skriver under fordi, jeg selv er billist på Køgebugtmotorvejen motorvejen, og jeg ikke syntes at køproblemerne er store.

Hanne Wind Ramsgaard (Gadstrup, 2019-05-13)

#796

Jeg ikke ønsker Ring 5 1 km fra vores bopæl

Ole Damsgaard (Lille Skensved, 2019-05-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...