Skrot Budgetloven

Kommentarer

#807

Der er de ældre der hår opbygget der samfund som alle nyder godt af i dag, men der er ikke værdig hvorledes de behandles med den ene nedskæring efter den anden. Politikerne kan ikke være dette bekendt, ej hvorledes børn eller unge behandles i dagens Danmark

Sanne Nissen (Holbæk, 2019-05-10)

#810

Jeg skriver under fordi, jeg slet ikke kan forestille mig, at den danske folkeskole kan presses yderligere med flere børn, færre lærere og generelt færre midler.

Anna Hedaa (København K, 2019-05-10)

#812

Det er blevet umuligt at drive ordentlig skole for de penge, der er til rådighed. Det rammer børnene, fordi det går ud over stillinger,materialer, ture,rengøring m.m.

Eva Stemann Larsen (København, 2019-05-10)

#818

For børnene!

Rasmus Rådberg (KØBENHAVN S, 2019-05-10)

#822

Jeg gerne vil have at kommunerne kan råde fuldt ud over deres egne budgetter og bruge de penge de har. Bl.a. på børn og ældre,

Maria Smidsholm (Kbh S, 2019-05-11)

#824

Jeg har heldigvis råd til at betale mere i skat, og vil gerne være med til at sikre en fremtid for velfærdssamfundet.

Zacharias Jensen (Frederiksværk, 2019-05-11)

#828

Jeg skriver under fordi jeg synes, at vi har nået smertegrænsen for besparelser. Vi skal investere i velfærd.

Marie-Louise Dalager Jørgensen (Hjortshøj, 2019-05-11)

#831

DER SKAL FLERE LÆRER I FOLKESKOLEN

Vibeke von Hadeln Løve (København, 2019-05-12)

#834

Nedskæringerne er altødelæggende for vores velfærdssamfund.

Camilla Porsborg (Kokkedal , 2019-05-12)

#837

Vi er rige nok i dette land til at betale, hvad det koster for at investere i mennesker. Jeg vil gerne være stolt af at bo i et land der holder hånden under de svageste og fortsat skaber attraktive rammer og vilkår for alle. Jeg vil have rigdom på skolerne og masser af nærvær, stimulation og kram og kærlighed i institutionerne de gælder både for de helt små og de gamle og de syge.

Marie Danø (Beder, 2019-05-12)

#843

Budgetloven lægger hindringer i vejen for en bedre udnyttelse af de skattekroner, vi alle bidrager med, og hæmmer udvikling og investeringer, der på sigt kan minimere udgifter, til gavn for borgere og samfund.

Charlotte Ipsen (Kolind, 2019-05-13)

#845

Nok er nok

Lars Seitzberg (Frederiksberg , 2019-05-13)

#852

Jeg selv har oplevet hvor presset dagligdagen er i min søns vuggestue - hvor de er presset på både hænder, og der er for mange børn på for lidt plads. Vigtigtst af alt skriver jeg under, fordi jeg kan se hvordan det påvirker børnene i en negativ retning, (og er nervøs for hvordan det påvirker de fremtidige generationer fremover - når forskning slår alarm), og det er nogle alt for hårde arbejdsvilkår for de ansatte. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan gøre det bedre i et velfærdssamfund som Danmark.

Camilla Adler Jensen (2200, 2019-05-13)

#853

jeg skriver under fordi, det er hul i hovedet, at kommunerne ikke selv kan bestemme over deres egne penge!!

mette freiesleben (Copenhagen, 2019-05-13)

#854

Det giver ingen mening at spare på vores fælles velfærd. Det er alt det vi er fælles om der skaber et samfund.

Morten Petersen (Farum, 2019-05-13)

#862

Jeg er pædagog og kender alt for godt konsekvenserne af for få hænder til at varetage omsorgen for små børn. Konsekvenserne er deværre ofte mangelfuld omsorg og nedslidte voksne.

Eva Larsen (2690 Karlslunde, 2019-05-13)

#866

Jeg er tilhænger af et samfund med lighed og tillid. Pengene skal gå til vores fælles velfærd.

Ulla Odgaard (Frederikssund, 2019-05-14)

#869

Økonomien i det offentlige ikke hænger sammen med stigende udgifter der er og bør være til velfærd.

Jacob Sønderby Pedersen (Ballerup, 2019-05-14)

#876

Jeg støtter velfærd frem for bureaukrati.

Pernille Hein Jakobsen (Aarhus V, 2019-05-14)

#881

Jeg skriver under på mod alle de besparelser der er på os med et handicap og på vi ikke må komme på ferie og kom på cafe og på Restaurant med vores personale er på Bosted
Jeg håber virkelig at kommunen tænke sig om og politikerne tænker sig om

Pierre Bang (Valby , 2019-05-14)

#899

Jeg skriver under fordi jeg er dybt bekymret for vores velfærdssystem og de forringelser jeg bl.a. oplever i mit barns daginstitution og i mit arbejde som pædagogisk hjemmevejleder inden for handicap området. Forringelser der ér sket og som sker lige nu og som kun bliver endnu værre de kommende år inden for hele den offentlige sektor, hvis den kurs der er lagt fortsætter. Derfor er det vigtigt at skrotte budgetloven, som medfører store menneskelige omkostninger og mislid til systemet. Og TILLID er vigtig for at bevare et rigt samfund både på et økonomisk og et menneskeligt plan. Tillid har været Danmarks vigtige råstof i rigtig mange år og her kan jeg varmt anbefale Tænkepauser - "Tillid" af Gert Tinggaard Svendsen...fantastisk lille perle af en bog, meget tankevækkende!

Line Skærlund (København NV, 2019-05-15)

#900

Et samfund måles på hvordan det behandler sine svageste borgere. Vi kan ikke være bekendt at skære mere ned.

Stine Linnemann (København NV, 2019-05-15)

#905

Umenneskelig lovgiving hører ikke med i det Danmark, vi skal (gen)opbygge.

Jette Bonnevie (Gilleleje, 2019-05-16)

#910

oplever vi i hjemmeplejen bliver presset tidsmæssigt hele tiden.

Gitte Nielsen (Holstebro, 2019-05-18)

#914

Der mangler ressourcer i folkeskolen

Lisa Cassina (København, 2019-05-21)

#916

Jeg skriver under, fordi jeg er brkymret over afviklingen af velfærden.

Hans Brock (Tilst, 2019-05-23)

#917

Jeg skriver under fordi jeg på første hånd oplever hvad der sker med vores velfærd. Jeg arbejder som sosu-assistent i hjemmeplejen.

Tine Gerzymisch (Kbh v , 2019-05-27)

#922

Budgetloven er det direkte resultat af, at Thorning-regeringen tilsluttede os EU's Finanspagt, på trods af, at vi har forbehold mod Euroen.
På den måde er vores finanspolitik underlagt Kommissionen og Rådet via Det europæiske Semester. Vores Finanslov skal forhåndsgodskendes af dem, selv før den bliver forelagt Folketinget!
De kommer med forslag til, hvordan vi skal holde de offentlige udgifter på under 3 procent af bruttonationalproduktet, og vi er forpligtet på at tage de forslag til efterretning. De kommer også med supplerende forslag til, hvordan vi kan spare yderligere.
Ødelæggelsen af velfærden de senere år, halveringen af dagpengene reduktionen i sygedagpengene, ødelæggelsen af fleksjobordningen, den endelige kniv til efterlønsordningen, ødelæggelsen af muligheden for førtidspensionen er altsammen forslag, der oprindeligt er kommet gennem Det europæiske Semester og altså fra Rådet og Kommissionen.

EU er en dybt udemokratisk institution, hvor beslutningsprocesserne er uigennemskuelige. Der hvor borgerne i europas lande har nogen mulighed for at påvirke EU en lille bitte smule, det er når vi stemmer til Europaparlamentet. Problemet er bare, at Parlamentet ikke har nogen videre magt. Og derudover har Danmark p. t. 13 ud af 751 medlemmer (14) efter Brexits gennemførelse.

Borgerne har ingen reel indflydelse. Men det er meget meget vellønnet, at være politiker i EU.
Vi har en skyggepræsident, der får mere i løn end amerikanske præsident. Og det er en person, der vel at mærke bliver udnævnt.
Alle, der har nogen reel magt i system, bliver udnævnt. Og dermed står ingen med reel magt til ansvar overfor vælgerne. Vi kan ikke stemme politikere ind eller ud af Rådet eller Kommissionen.

Vi har stadig mulighed for at træde ud af Finanspagten! Og på den måde tage magten tilbage over vores økonomiske politik. Men det haster. Det er meningen i nær fremtid, at Finanspagten skal skrives ind i traktaten, og så bliver vi fanget i EU's overkontrol med, hvad vi skal bruge vores egne penge på. Og da de fører en stærkt borgerlig politik, så går det ud over velfærden.
Finanspagten er udelukkende skabt for at styrke Euroen. Og gøre europa mere konkurrencedygtig og rigere. Men al den rigdom kommer ikke borgerne til gode!!!

Borgerne er bare arbejdskraft, der skal kunne fås så billigt som muligt. Og der skal ikke være mangel på den ressource heller. Deraf snakken om at øge arbejdsudbuddet. Det betyder ikke flere jobs, arbejdsudbuddet betyder mere tilgængelig arbejdskraft. Erhvervslivet styrer EU med deres hær af lobbyister.
Men vi har en reel mulighed for at forlade Finanspagten, sålænge den kun er en frivillig mellemstatslig aftale. Havde det fra starten skulle været indført i traktaten, så skulle vi have stemt om pagten, fordi vi afgiver suverænitet i forhold til selv at styre vores finanspolitik. Og fordi vi har forbehold mod Euroen.
Men vi risikerer, at pagten bliver lusket ind i traktaten, hvis den danske befolkning tror, at Budgetloven er en dansk opfindelse, som vi til enhver tid ville kunne skrotte, såfremt, der var politisk vilje til det. Vi skal ud af Finanspagten og hive magten hjem til DK, og først der kan vi skrotte Budgetloven.

Dorthe Jensen (Kbh, 2019-06-09)

#929

Danmark skal genvinde sin finanspolitiske selvstændighed og frigøre sig fra det tyske inflationshysteri.

Ivan Breinholt Leth (Odense, 2019-07-05)

#934

Væk med den Corydonske linie

Jan Løffval (Smørum, 2019-12-07)

#935

Budgetloven hindrer de danske kommuner i at levere den helt nødvendige service til borgerne

Niels Rolskov (Herfølge, 2019-12-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook