Skrot Budgetloven

Kommentarer

#402

Jeg er pædagog og mangler hænder!

Per Kofod bakhaj (Tårnby, 2019-03-30)

#411

Nok er nok

Jani Jørgensen (Albertslund , 2019-03-31)

#414

Træt af de smalleste skuldre skal bære de tungeste læs.

Ulla Ritter (Kgs. Lyngby, 2019-03-31)

#420

Budgetloven bør afskaffes

Af Sine Heltberg (S)
Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og folketingskandidat

For nylig vakte det opsigt, at svækkede ældre i Assens Kommune kun får bevilget rengøring hver femte uge. Og for få uger siden efter blev der i en tv-udsendelse på DR fortalt om den hårdt pressede hverdag på en række vuggestuer og børnehaver.

I begge tilfælde reagerede den ansvarlige minister – ældreminister Thyra Frank og børneminister Mai Mercado - ved at skyde aben videre til kommunerne: Det er deres ansvar at sørge for, at velfærden er i orden.

Hvilket enestående hykleri. Det er Folketinget, anført af de borgerlige partier, der har indført og står vagt om den budgetlov, som presser kommunerne til at skære ned.

Budgetloven betyder, at kommuner bliver ramt af en økonomisk straf – dummebøder – hvis de bruger flere penge, end det er aftalt med regeringen. Og disse aftaler er i forvejen meget stramme.

I praksis har loven betydet, at kommunerne, for at undgå disse bøder, er så forsigtige i deres budgetlægning og i deres pengeforbrug, at de år for år bruger endnu mindre, end der er aftalt.

Resultatet er, at kommunerne 2011-2017 har brugt 31,5 mia. kroner mindre end aftalt. Det svarer til, at omkring 9.000 offentligt ansatte er blevet fyret – om året.

Samtidig med dette er vi hvert år vidne til et absurd teater, hvor det fremstilles, som om nationens økonomiske undergang er nær, hvis kommunerne i deres budgetlægning bruger en bøjet 25-øre mere på velfærd, end man har aftalt.

Budgetloven blev indført i en tid, hvor hele Europa var ramt af finanskrisen. Vi blev også ramt her i Danmark – vores økonomi var i tilbagegang, arbejdsløsheden steg voldsomt, og vi fik meget store underskud på de offentlige finanser.

I dag er virkeligheden er helt anden. Vi er ude af krisen, vores økonomi er i pæn vækst, og vi har store overskud på de offentlige finanser. Så naturligvis er der råd til, at vi kan ansætte flere pædagoger til at passe vores børn og til, at vi kan give vores ældre noget mere hjemmehjælp.

Derfor burde Folketinget skrotte budgetloven og indføre en langt mere fleksibel styring af de kommunale udgifter. Man kunne fx forestille sig, at hvis kommunerne bruger færre penge end aftalt det ene år, kunne de få lov til at øge deres forbrug tilsvarende året efter. Systemet med dummebøder bør afskaffes. Og det kommunale udgiftsloft bør øges, så det tager højde for, at der i de kommende år kommer flere børn og flere ældre over 80 år.

Gør man det, vil vi se serviceniveauet i den borgernære velfærd begynde at stige – helt uden at Folketinget behøver indføre minimumsnormeringer eller øremærke penge til ældreområdet.

Sine Heltberg (Frederiksberg, 2019-03-31)

#421

Det er grotesk at betale så mange penge i skat og så vide at vi ikke magter at beskytte og passe værdigt på de mest sårbare borgere.

Maria Lund (København N., 2019-03-31)

#424

Velfærden skal bevares
Og alle skal betale skat

Leif Mikkelsen (Amagerbro, 2019-03-31)

#429

Velfærden er under pres, og det er ikke i orden.

Johnbirk Karlsen (Lyngby, 2019-04-01)

#436

Beskyt velfærden !

Annette Broge (Frederiksberg, 2019-04-01)

#438

For at sikre mine børn velfærd i fremtiden og for at sikre mit arbejde som Pædagog

Henrik Jonas Niellarsen (Valby, 2019-04-01)

#440

Nok er nok. ikke flere besparelser eller nedskæringer samt forringelser i den offentlige sektor

Susanne Thaysen (Amager, 2019-04-01)

#443

Nu er det nok med alle de nedskæringer, når kommunerne HAR penge på kistebunden.

Hanne Ite Blom (Kbh, 2019-04-01)

#455

Velfærd skal beskyttes.

Bonnie Henriksen (Brøndby , 2019-04-02)

#461

Den giver ingen mening for Danmark - alt går i forfald. I min hjem kommune bliver skolerne ikke renoveret, selvom de er faldefærdige.

Lotte Bruhn (Karlslunde, 2019-04-02)

#462

Budgetloven er en bremse for både kortsigtede og langsigtede sociale forbedringer.

Maja Føgh (København, 2019-04-03)

#478

Budgetloven er fuldstændig vanvittig!

Sonja Nielsen (Brønshøj, 2019-04-03)

#479

Jeg vil bevare vores velfærdssamfund og herunder vil have sundheds- og omsorgspersonale nok til at varetage Danmarks borgeres behov - specielt i børnenes daginstitutioner!

Marianne Ipsen (Frederiksberg , 2019-04-04)

#484

Jeg ønsker mere og bedre velfærd i Københavns Kommune.

Ulla Elbo (København, 2019-04-04)

#486

Det kan/må ikke blive ved

Robert Tindholm (Vildbjerg , 2019-04-04)

#488

Budgetloven er en hindring i rimelig velfærd og er medvirkende til ringe forhold for vores børn i børneinstitutionerne.

Simon Rehfeld (København, 2019-04-04)

#490

Velfærdsstaten er noget af det vigtigste vi har i Danmark og budgetloven ødelægger den.

Kirsten Sandvad Hansen (København sv, 2019-04-04)

#494

NU ER DET NOK

Inge Pedersen (2400, 2019-04-04)

#501

Jeg arbejder som pædagog, men overvejer andet arbejde pga de dårlige vilkår,manglende glæde, ikke tid til mit faglige arbejde.

Majbrit Svensson (Frederiksberg, 2019-04-05)

#506

Jeg er solidarisk med sagen; og fordi konsekvenserne af budgetloven rammer mennesker, som netop har brug for hjælp og velfærdsydelser

Adam Norholt (København, 2019-04-05)

#507

Jeg er træt ind til benet af, at der konstant bliver sparet på det der giver trivsel, tryghed og sundhed for mennersker og specielt for dem der har allermest brug for det.

Anne - Gitte Greve (Kbh k, 2019-04-05)

#508

Jeg skriver under fordi mit hjerte gør ondt at se/høre og føle at der hele tiden bliver sparret på børn, ældre og andre medborgere, jeg syntes det nok nu: hilsen tine blom

Tine Blom (Kbh, 2019-04-05)

#516

Jeg underskriver fordi vi skal have velfærden tilbage, så alle kan fået lige og værdigt liv. De ældre, børn, syge, arbejdsløse, folk på overførselsindkomster, børn og voksne med handicap fysisk som psykisk

Katrine Simonsen (Hørsholm, 2019-04-06)

#529

Jeg skriver under fordi jeg synes at regeringen bestemmer for meget over kommunernes budgetter. Hvilket går ud over børn, unge, ældre, ja velfærden og vores samfund

Line Juul Faxø (Valby, 2019-04-07)

#531

Fordi det spænder ben for minimumsnormeringer som er enormt vigtigt for børn og pædagoger.

Melissa Andersen (4733 Tappernøje , 2019-04-07)

#548

Vi ikke passer godt nok på børnene - hverken i vuggestue, børnehave, skole eller fritidshjem - og det har vi ikke råd til på sigt!!

Stine Pedersen (Vanløse, 2019-04-07)

#551

jeg er p..... træt af mudderkast mellem kommunerne og folketinget

Marlene Simoni (Vadum, 2019-04-07)

#558

Vi fortjener det

Lisbeth sloth hansen (Suldrup, 2019-04-08)

#561

Vigtigt at velfærdsområderne prioriteres i fremtiden

Carsten Jørgensen (Horsens, 2019-04-08)

#564

Jeg skriver under fordi jeg ønsker velfærd for alle

Maja Pedersen (Eskebjerg, 2019-04-08)

#570

Der er ingen, der kender de langtrækkende konsekvenser af at blive behandlet som børn gør nu - kan de passe et arbejder? Kan de gennemføre en uddannelse? Får de diagnoser? Hvor dyrt er det for samfundet kontra at lave ordentlige normeringer?
Og hvis sundhedsplejersker skal indberette manglende øjenkontakt i hjemmet, må de også skulle anmrlde det i institutioner!!!

Tine Rasmussen (København, 2019-04-08)

#571

Danmark er et rigt land, hvor vi har råd til en ordentlig velfærd. Så skrot budgetloven og giv velfærden tilbage til folket.

Marianne Glintborg (Odense, 2019-04-08)

#573

GÅ VÆÆÆÆÆKK!!! Budgetloven er en hindring for velfærd og for det kommunale selvstyre.

Jonna Rønnest (Kongens Lyngby, 2019-04-08)

#574

Fordi velfærd kommer alle til gode.

Irene Jørgensen (København, 2019-04-08)

#576

Jeg vil have flere pægagoger og medhjælpere i daginstitutionerne.

Sara Bødker (København NV, 2019-04-08)

#578

Det er en alvorlig forringelse af velfærd for børn og fremtiden for os alle.

Finn Obel (København, 2019-04-08)

#583

Fordi det er ved at være på tide at kommunerne standser besparelserne og tager et ansvar

Malene Kær (Vodskov, 2019-04-08)

#587

Jeg skriver under fordi at nu er nok nok.. Ikke flere besparelser på special området.

Tina Christensen (Aalborg , 2019-04-08)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook