Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#1601

Det går ikke længere.
Vi kan ikke opretholde den faglige kvalitet og faglige stolthed vi ønsker, når der bare regner ned med fortsatte besparelser

(Grindsted, 2019-02-19)

#1605

Jeg ser hver dag folk gå ned med stress. Dygtige, kompetente, erfarne og investerede kolleger, som brænder for at passe på deres patienter. Dette på tværs af specialer. Sådan har det været lige siden jeg startede som læge i 2016.

(Aarhus, 2019-02-19)

#1606

Sundhedsvæsenet er sygt.

(Virum, 2019-02-19)

#1608

Jeg oplever at vi kan mere og mere og der ikke bliver prioriteret. Efter 25 år som sygeplejerske har jeg oplevet utallige besparelser.
Vi får mindre og mindre tid til hver enkelt patient.

(Veksø Sjælland , 2019-02-19)

#1619

Jeg selv har opsagt min stilling i sundhedsvæsnet da vilkårene er urimelige og jeg måtte tænke på mit eget velbefindende.

(Aalborg, 2019-02-19)

#1620

Jeg skriver under fordi, jeg ønsker at arbejde i et sundhedsvæsen med overskud til alle patienter og med gode og sunde arbejdsforhold for det sundhedsfaglige personale.

(Odense, 2019-02-19)

#1621

Der må snarest ændres/forbedres i sundhedspersonalets og dermed patienters forhold.

(faxe ldpl., 2019-02-19)

#1623

Fordi jeg dagligt ser stadig flere sundhedsprofessionelle, som ryster på hovedet af forundring over hvor absurd presset hverdagen er blevet. Der takkes igen og igen for ekstraindsatser, men dette er hverdagen og der gives ikke pusterum.

(Ringe, 2019-02-19)

#1626

I håbet om at de øverst ansvarlige ( politikerne ) lytter.....

(Frederiksværk , 2019-02-19)

#1627

.

(Skjern, 2019-02-19)

#1635

Vi trænger til at blive hørt og taget alvorligt. Dem, der træffer de vigtige beslutninger, er alt for langt væk fra hvor tingene udspiller sig og de gør intet for at forstå, hvordan det reelt er og hvor meget vi knokler for at overholde samtlige servicemål og diverse garantier. Alle i sundhedsvæsenet er under et massivt arbejdspres; Husassistenter, portører, sygeplejersker, SSA'ere, bioanalytikere, læger og os lægesekretærer.
Spørg os - vi har alle vores kerneopgaver og vi ved, hvordan de løses bedst for patienterne (og samfundet).

(Hjørring , 2019-02-19)

#1637

Vi er længe blevet presset for hårdt.

(København, 2019-02-19)

#1641

Jeg erklærer mig fuldstændig enig o ovenstående

(Roskilde, 2019-02-19)

#1652

Jeg skriver under fordi jeg i almen praksis også oplever , at tid til patienterne er en luksus der ikke er plads til, tid til ordentlighed omkring patienten, tid til den gode samtale. Jeg er iøvrigt holdt i almen praxis og laver andet lægeligt arbejde nu i afmagt over systemet.

(Gram, 2019-02-19)

#1659

Jeg bekymrer mig om min og mine børns fremtidige muligheder og vilkår mht sundhedsvæsenet.

(Silkeborg, 2019-02-19)

#1668

Da vi ikke kan byde nogen i Sundhedssystemet, den behandling de får, eller mangel derpå.
Det gælder Psykiatrien - Sygehus og ældreplejen.

(Nyborg, 2019-02-19)

#1670

Selvfølgelig støtter jeg dette initiativ

(København, 2019-02-19)

#1671

Jeg skriver under fordi, laboratorierne er lige så pressede som resten af sundhedsvæsnet. Fyringer på grund af besparelser presser bioanalytikerne og det rummelige arbejdsmarked.

(Ålsgårde, 2019-02-19)

#1676

Fordi det ikke er rart at arbejde længere

(Albertslund , 2019-02-19)

#1683

Vi kan ikke blive ved med at løbe så stærkt , vores job er ikke længere værdigt , vi kan ikke udføre kerneopgaverne på en tilfredstillende måde længere . Vi har kanske enkelt ikke tiden til beboerne længere , omsorg er en by i Rusland . De fortjener bedre så sæt igang inde på borgen inden det er forsent . Alt for mange vælger at søge andre veje fordi vi ikke længere kan stå inde for den måde tingene er på .

(Ballerup, 2019-02-19)

#1686

Hvis arbejdsmiljøet ikke bedres for læger, bliver det til et karriereskift for mig. Man har heldigvis mange muligheder som læger. Allerhelst vil jeg dog gerne arbejde som læge i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark. Jeg elsker mine patienter og grundlæggende set mit job. Jeg håber det bliver muligt i fremtiden at arbejde under nogle mere humane arbejdsvilkår, der kan hjælpe til at sikre sikker patientbehandling og undgå psykisk nedslidning af de ansatte.

(København , 2019-02-19)

#1687

Fordi jeg trods stort fagligt engagement og stor glæde ved det egentlige lægearbejde næsten ikke orker at arbejde i det offentlige sygehusvæsen længere. Det smuldrer simpelthen væk under os - og det går stærkt; faglig kvalitet er en by i Rusland, kun noget, man bruger som en floskel. Ledere på alle niveauer taler næsten kun om besparelser og ser på alt med produktivitet for øje, ikke på, hvordan det gavner patienterne og da slet ikke på, hvordan det påvirker vores arbejdsmiljø. Vores ressourcer anvendes forkert, på kontrol og registrering og på elendig IT, som ikke er tilpasset det, vi skal bruge.
Og når der - uundgåeligt - sker fejl, bliver enkeltpersoner anklaget for dét, der i mange tilfælde skyldes et ekstremt presset og udsultet system, som ingen på ledelses- eller politisk niveau har hår på brystet til at tage ansvar for.
Derfor.

(Aalborg, 2019-02-19)

#1693

Jeg er nyuddannet og dybt bekymret over vilkårene og ikke mindst de mange ældre læger der giver udtryk for afmagt og stress.

(Skørping , 2019-02-19)

#1701

Forholdene er beskæmmende, patientsikkerheden er truet og på Akutafdelingen hvor syge uafklarede borger i en stadig stigende antal indlægges, reduceres det hele efterhånden til ren overlevelse

(Haslev, 2019-02-19)

#1703

Jeg synes fagligheden går tabt og mine dygtige sundhedsfaglige kollegaer løber stærkere og servicen forringes og kan i sidste ende koste førlighed og liv! Stop med at skære i plejen og behandler personalet

(Vemmelev, 2019-02-19)

#1707

Jeg kan ikke stå inden for at der spares mere i Sundhedssektoren, det gælder alt Ældreplejen - Sygehus - Psykiatri.
Det skal stoppes nu !!!!!!!

(Nyborg, 2019-02-19)

#1719

Sundhedsvæsnet kan ikke presses mere - og vi som sundhedspersonale har aldrig været mere pressede. Overvejer tidlig pension! Jeg er 57 år og er på toppen af min karriere....!

(Gentofte , 2019-02-19)

#1724

Vi selv er underlagt besparelser, og mærker dem tydeligt, i vores hverdag i klinikken. Det er demotiverende. Besparelserne er ved at ødelægge vores lille landsdækkende klinik, der betyder alt for VORES patienter.

(Hornbæk, 2019-02-19)

#1731

Som sygeplejefagligleder på Roskilde/Holbæk siden 1997 er jeg dybt bekymret.
For patienternes ydelser der ikke svarer til det der forventes på alle områder og især de svageste patienter får ikke det de skal
Og i de senere år for personalet der simpelthen ikke kan tåle det pres der lægges på dem
Vi bliver selv syge af vires arbejde.

(Roskilde, 2019-02-19)

#1733

Der er brug for at prioritere sundhedsydelserne og afbureaukratisere arbejdsbyrden. Sekretærerne skal igen overtage alle opgaver med breve, henvisninger osv. IT-løsningen skal forenkles.

(Virum, 2019-02-19)

#1740

Vi arbejder i et sygt og nedslidt system, hvor dem der sidder på pengene ikke vil tage ansvar for og del i den nødvendige prioritering af disse.

(Farum, 2019-02-19)

#1742

Det er vigtigt, at politikerne prioriterer de ressourcer, der er i sundhedsvæsenet

(Odense , 2019-02-19)

#1749

Sundhedsprofessionelle oplever stigende pres på dokumentation, bureaukrati, patientsikkerhed. Vi drages personligt til ansvar uden der er den nødvendige ledelsesmæssige og politiske opbakning. Dette har jeg oplevet personligt og er som gravid modvilligt blevet nød til at acceptere en middelmådig fratrædelsesaftale.

(København , 2019-02-19)

#1750

Har fået nok af, at vores behandling til syge mennesker bliver forringet grundet budgetter, effektivisering og politikere som tror de ved bedre. At udvise omsorg og have tid til den enkelte er ikke noget, som kan sættes i en Formel eller i et Excel ark - det er noget som kræver empati, medmenneskelighed og hænder . Det er desværre det som spares væk og det ender i død, fejlbehandlinger og genindlæggelser. Håber politikerne snart åbner øjnene, så vi kan være vores arbejde bekendt.

(Glostrup , 2019-02-19)

#1755

Jeg skriver under fordi, at jeg i mine praktikker har oplevet det store pres der er på sundhedsfaglige, pga nedskæringer i sundhedsvæsenet.

(Kolding, 2019-02-19)

#1766

Jeg skriver under fordi jeg er fuldstændig enig i ovenstående beskrivelse af vores nuværende sundhedsvæsen og det pres det er under.

(Fredericia, 2019-02-19)

#1782

Vores sundhedsvæsen er i alt for mange år blevet underfinancieret og presset for hårdt med årlige besparelser og tilførelse af alt for få ressourcer der slet ikke står mål med den kvalitet som forventes. Der skal noget helt andet end en reform baseret på skrivebordsbeslutninger til hvis vores sundhedsvæsen skal reddes.

(Køge, 2019-02-19)

#1785

Jeg mener at vi er på vej ud på et side spor. Hvor vi ikke længere varetager patienternes tarv, men i stedet skal tænke i kroner og øre. Som studerende og om et halvt år sygeplejerske bekymrer det mig, det der venter mig på arbejdsmarkedet. Man mærker presset allerede før man er startet. Grunden til jeg i sin tid søgte ind på studiet, var pga den forskel for patienten og den basale sygepleje jeg drømte om at udfører. Bliver mere og mere effektiviseret og politisk, at patienterne bliver betragtet som ting, der bare skal køre videre på et samlebånd. Der gør mig meget bekymret for min egen og patienternes fremtid.

(Hvidovre, 2019-02-19)