Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#803

De nuværende forhold gør sundhedspersonalet syge og udbrændte, hvilket på sigt vil gå ud over patienterne.

(Værløse, 2019-02-18)

#809

Jeg selv oplever et forringet sundhedsvæsen som både patient, men også som lægesekretær

(Broby, 2019-02-18)

#814

Jeg skriver under , jeg fuldt ud tilslutter mig synspunkterne. Der SKAL handles politisk nu, før det er for sent.

(Risskov, 2019-02-18)

#829

Det er min virkelighed - og deres ansvar

(Aarhus, 2019-02-18)

#833

Jeg skriver under, fordi det snart er svært at kunne se sig selv i øjnene, når man bliver tvunget til at behandle mennesker på en måde, man ikke selv synes er i orden

(lejre, 2019-02-18)

#841

Tid er kærlighed ikke penge.

(Holte, 2019-02-18)

#856

Jeg skriver under fordi jeg står på et synkende skib og ingen redning i sigte. Fordi som personale føles det som om vi er ved at tabe alt på gulvet. At stoltheden er væk og håbløsheden er overvældende.

(Hinnerup, 2019-02-18)

#858

Jeg frygter for det fremtidige sundhedsvæsen og jeg er selv er en af dem der har overvejet om jeg kan holde til det her stressniveau i mit fag indtil jeg skal på pension. Det tænker jeg ikke, så måske er jeg en af dem der en dag finder på noget andet.

(Årslev, 2019-02-18)

#862

Jeg vil gerne arbejde som læge i mange år i det offentlige, da jeg tror på, det er dér, jeg kan gøre en forskel for flest mennesker. Men med den kurs vi er på nu, kommer jeg ikke til at holde til det og for ikke at sætte min egen sundhed over styr kommer jeg potentielt til at søge ind i det private meget tidligt i min karriere. Øv for alle.

(Hinnerup, 2019-02-18)

#871

Patienterne hver eneste dag kommer i klemme ..

(Holbæk, 2019-02-18)

#872

Jeg selv arbejder på en Geriatrisk afdeling, hvor vi ofte står i fortvivlede situationer med demente eller delir patienter, som vi ikke har mulighed for at passe på grundet manglende ressourcer.

(Svendborg , 2019-02-18)

#876

Jeg og alle jeg kender i sundhedsvæsnet oplever at hverdagen er så umulig og presset at man ikke engang på en god dag kan leve op til sin faglighed. Jeg er ikke i tvivl om at det koster menneskeliv!

(Skibby, 2019-02-18)

#877

Vi kører på de sidste krampetrækninger. Vi har tredoblet arbejdsmængden men ikke fået tilført flere stillinger.

(Vejle, 2019-02-18)

#893

Jeg selv er blevet patienten

(Aalborg , 2019-02-18)

#896

Presset er for sindsygt, vores arbejdsvilkår er dybt urimelige, og patientsikkerheden er i fare

(Lille skensved, 2019-02-18)

#901

Er så træt af bl. A. Sundhedsplatformen
Jacob Rosenberg som sundhedsminister

(Rungsted, 2019-02-18)

#902

Min arbejdsglæde er helt i bund efter indførelsen af sundhedsplatformen. Jeg er degraderet til controller og læger/plejepersonale er sat til at skrive selv, hvilket gør at de ser langt færre patienter end før. Jeg kan så sidde og verificere nogle koder. Hvorfor ikke gøre det vi er bedst til som før. Sekretærer skriver, booker tider og holder styr på fremmøder og læger/plejepersonale taler med patienterne

(Roskilde, 2019-02-18)

#905

Jeg skriver under i håb om at få bedre arbejdsforhold og mere tid til patienterne. Ellers er jeg åben for andre arbejdspladser i fx udlandet (Norge) eller industrien

(Virum, 2019-02-18)

#912

Jeg skriver under fordi, jeg klart kan tilslutte mig skrivernes opfattelse og bekymringer for vores sundhedsvæsen

(Asnæs, 2019-02-18)

#943

Jeg brænder for at du som sygeplejerske skal kunne udføre dit arbejde fagligt forsvarligt, uden at brænde ud eller ende med en stress sygemelding. Vi skal have fat om roden, lige nu er der ikke tid nok til at tage vare på de studerende på forsvarlig vis, oplære vores nye kollegaer så det høje faglige niveau bevares, fordi de erfarne også rejser væk fra faget.

(Ringe, 2019-02-18)

#944

At vores sundhedssystem er maximalt presset.

(Skive, 2019-02-18)

#948

Jeg skriver under forbi der er brug for klar politisk udmelding omkring prioritering af ressourcer og hvad patienterne kan forvente af behandling.

(Holstebro , 2019-02-18)

#949

Jeg mærker det i mit arbejde , hvor der ofte er overbelægning, men der tilføres ikke ressourcer i samme omfang. Så vi løber livet af os for at nå det hele og ofte når vi det ikke, så patienterne får ikke nødvendig og optimal pleje..

(Glumsø, 2019-02-18)

#952

Jeg er dybt bekymret for nærtstående udbrændthed hos personalet i det danske sundhedsvæsen, fordi de hver dag tager ansvar for konsekvenser
af politiske beslutning fordi personalet ønsker deres patienters bedste. Jeg er bekymret for patientsikkerheden og for hvordan det påvirker personalet at de hele tiden skal spille tid på at dokumentere og løbe hurtigere og hurtigere for at folk ikke kommer i livsfare. I psykiatrien skal personalet leve med at deres patienter risikerer at begå selvmord fordi man hverken i kommunalt regi eller i psykiatrien har tilstrækkelige ressourcer til at yde den nødvendige støtte til at behandling eller forebyggelse. Når patienter der kunne være blevet hjulpet dør ved selvmord er det ulykkeligt for alle implicerede parter. På trods af det går sundhedspersonale trofast på arbejde hver dag og hænger på konsekvenserne af politiske beslutninger. Politikerne synes at slippe helt ansvarsfri fra deres manglende prioriteringer. Deres liv og ervhvervsevne bliver ikke påvirket af deres måde at styre sundhedsvæsenet på. Personalet derimod har alle mulige gode grunde til at forsøge at give så god behandling som muligt. Man dropper frokost, toiletesøg, at få talt et svært forløb igennem med en kollega. Personalet finder sig i at skulle tage urimelige chancer, have ansvar for for mange patienter på een gang. Og dem der gør opmærksom på problemet bliver ikke lyttet til. Stol på c aglige vurderinger, hold op med at måle på alting, det kunne frigive ressourcer og giv os it værktøj der skaber overblik, kan læres på en dag og understøtter arbejdet i stedet for at tage kostbar tid fra samtale og undersøgelse af patienterne.

(Ølstykke, 2019-02-18)

#953

Nok har længe været nok. Både primær- og sekundærsektoren lider og bløder - til stor skade for såvel patienter som ansatte.

(Lejre, 2019-02-18)

#956

Jeg er selv blevet nødt til at stoppe som sygeplejerske og tager nu en kandidatuddannelse for at komme væk fra det job jeg engang holdt så meget af.

(Odense, 2019-02-18)

#960

Jeg deler de anførte synspunkter. Jeg protesterer IKKE mod min arbejdsplads, hvor mange yder en kæmpe indsats i et fortvivlet forsøg for at gennemføre behandling med forsvarlig kvalitet trods utilstrækkelige midler. Jeg protesterer mod et politisk-administrativt styresystem, der ikke påtager sig ansvaret og prioritere ressourcer, men udsteder tomme løfter og påbud, og uddelegerer ansvaret nedad. Vores forhold tvinger os til uacceptabel ventetid, uhensigtsmæssige prioriteringer og defensive attituder. Vi ønsker os tid til at lytte til og tale med vores patienter, og et fagligt råderum til at træffe vores beslutninger indenfor rimelige rammer.

(Vejle, 2019-02-18)

#961

Ved ikke hvor jeg skal starte. Det er så mange grunde. Denne erklæring siger noget af det.

(Kolding, 2019-02-18)

#964

Jeg har oplevet den nedslidning nedgang i vores sundjrfddytem gennem mange son patient. Fordkellige sygehuse. Girskellige agdelinger.
Dette stive kassetækning er en af de ting som må stopprs plud meget andet

(Allingåbro, 2019-02-18)

#974

Træt af chikane og mobning af offentlige ansatte
Patienter der uddadreagere
På offentlige ansatte
Fordi politikere har givet den falske forventninger i forhold til de ressourcer politikere lover

(København, 2019-02-18)

#980

D.hallam@dadlnet.dk

(Tåstrup , 2019-02-18)

#986

jeg føler mig forpligtet som læge.

(Kokkedal, 2019-02-18)

#989

Vi er bare for få til for mange opgaver!

(Fuglebjerg , 2019-02-18)

#991

Fordi der er alt for få varme hænder i den sundhedsfaglige sektor.

(Sønderborg , 2019-02-18)

#993

Fagfolk bestemmer alt for lidt i sundhedsvæsenet og arbejdsmiljøet lider under pseudoarbejde bla ifm SP

(Hellerup, 2019-02-18)

#998

Jeg er helt enig i budskabet. Tror vi ser en langsom afvikling af det offentlige sundhedsvæsen - måske helt bevidst fra liberale kræfter

(København , 2019-02-18)