Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#404

Arbejder i et ambulatorie samt sengeafdeling. I ambulatoriet er for mange patienter og opgaver i forhold til antal ansatte. Alt for megen tid bruges på at beklage overfor patienter pga. manglende opfølgning/svar, lange ventetider mm? Vi er konstant på bagkant. Og det psykiske arbejdsmiljø er under max pres på alle faggrupper. I sengeafd. handler det "på gulvet" om de helt basale behov, og ikke altid når man det heller. Den grundige og omsorgsfulde patientpleje kræver tid og ressourcer, men vil i den anden ende også give kortere indlæggelser, mindre dødelighed, større patient -og personale-tilfredshed, hvilket er ganske målbart. Mon ikke det kunne betale sig i længden at invisterer lidt i vores alles sundhed?!

(Lystrup, 2019-02-18)

#406

Jeg har respekt for faglighed - ikke politik

(København, 2019-02-18)

#428

For at kunne give 100 % på sit arbejde, skal man føle man blir hørt.
Topdown-beslutninger reduceres, - personale skal have ytringsfrihed, kunne italesætte sin utilfredshed og frustration.
Alt for mange beslutninger tages uden nogen kan se det giver mening.
Alt er fortravlet, og underlagt systemer - mere for anerkendelse af systemet end for patienten.
Jeg var en gang en engageret og glad anæstesisygeplejerske. Desværre er en stor del af arbejdsglæden afløst af magtedløshed og regression.

(København, 2019-02-18)

#431

Jeg dagligt mærket presset for at afslutte patienter for at kunne løfte den øvrige arbejdsbyrde, og fordi jeg arbejder i et system der er så overbebyrdet at sygemeldingerne står i kø.
Fordi der er behov for en politisk prioritering så det ikke bruges millioner på prestigefyldte behandlinger når mere generelle lidelser og pleje nedprioriteres.

(Vejle, 2019-02-18)

#432

Min hustru er anæstesi sygeplejerske og derfor kender jeg til de vilkår de arbejder under.

(Lyngby , 2019-02-18)

#433

Jeg deler bekymringen og frygten for at sundhedsvæsenet snart kollapser!

(Mårslet , 2019-02-18)

#434

Der må gøres noget nu!

(Fredensborg, 2019-02-18)

#444

sundhedssystemet vil kollapse, hvis den aktuelle kurs fortsættes

(Viborg, 2019-02-18)

#449

Dårlige arbejdsforhold

(Gram, 2019-02-18)

#452

Jeg skriver under, fordi jeg som børne og ungdomspsykiater ved at vi kan helbrede mange af de børn, der i dag bliver kronisk syge. Det kræver bare at Regioner og kommuner bruger resurserne og har den politiske vilje til at lave de investeringer, som vil give et enormt godt afkast (men selvfølgelig først om nogle år).

(Rungsted Kyst, 2019-02-18)

#463

Jeg skriver under fordi, jeg frygter konsekvenserne for vores land, når sundhedsvæsenet forringes yderligere og om meget kort tid ikke længere består. Vi farer alle rundt og laver brandslukning. På stribe brænder vi ud. Det er ubrugeligt.

(København K, 2019-02-18)

#464

Situationen nærmer sig kollaps og ren desperation efter årevis med gradvis større udtæring på flere planer. Det er IKKE holdbart!

(København S, 2019-02-18)

#478

Vi skal have de økonomiske omkostninger vedrørende It-løsningerne separeret fra Sundhedsvæsenets økonomi! Det vil give et klart signal om, hvor meget der egentlig bruges på sundhedsfagligt personale. - Vi kan ikke gave skiftende personer siddende i regeringen til at sit “sætte aftryk” medførende ressourceforbrug og uro, der tager focus fra kerneydelserne. Beslutningerne skal tilbage til relevant fagpersonale/økonomer.

(Horsens, 2019-02-18)

#482

Jeg skriver under fordi jeg som overlæge må konstatere at der ikke er balance mellem politiske krav og garantier overfor det eksisterende sundhedsvæsens kapacitet. Derved sikres ikke nødvendige sundhedsydelser til de mest trængende.

(Odense C, 2019-02-18)

#488

Både sundhedspersonale og patienter skal have anstændige vilkår.

(Odense, 2019-02-18)

#491

Jeg skriver under fordi jeg er meget enige. Man er fra politisk side ved at underminerer den offentlige sektor fuldstændig. Igen politikere vil tage ansvaret, men forsætter samtidig ufortrødent med at fører skuden i skænk.

Der er behov for at der tages ansvar.

(3600, 2019-02-18)

#510

Det er nok med de evige besparelser og øget produktivitet på samme tid. Ansvarlighedsgrænsen er langt overskredet.

(Herning , 2019-02-18)

#511

Fordi der skal råbes højt, om de dårlige forholde for behandler og patienter.

(Skjern, 2019-02-18)

#514

Jeg er enig i de synspunkter der fremlægges

(København V, 2019-02-18)

#527

Vores arbejdsglæde bliver mindre og mindre - div. sparekrav til trods for at vi forsøger ar opfylde div. patient garantier - så bliver vi straffet for at have været for flittige. Erfarne og “garvede” sygeplejersker siger op i hobetal -og sidder nogle gange og græder i vagterne pga. presset.
Div. administrative opgaver der tager vores tid fra patienterne..
I dræber vores arbejdsglæde, engagement - ikke underligt så mange bliver syge...
Vågn dog op. I undergraver vores sundhedssystem...

(Horsens, 2019-02-18)

#540

Nu er bunden ikke kun nået, men slået helt ud af systemet

(Horsens, 2019-02-18)

#544

Jeg er oprigtigt bekymret for det danske sundhedsvæsens fremtid!

(Aalborg, 2019-02-18)

#545

Har været vidne til at alt for mange fejl på baggrund af presset personale.

(Odense, 2019-02-18)

#565

Fordi jeg får mindre tid per pt, fordi der allerede fra februar beskæres i antal operationer, fordi talgymnastikken er unødvendig og tidskrævende, fordi der skæres ned på sgpl og dermed den grundliggende pleje, fordi nok er nok

(Aalborg, 2019-02-18)

#566

Galskaben skal stoppe omgående. Hospitalerne sejler og personalet/patienterne er gidsler!

(Værløse, 2019-02-18)

#574

jeg skriver under på trods af at jeg allerede har forladt det galoperende vanvid der kaldes det danske sundhedsvæsen. mine stakkels yngre kolleger der skal være i systemet i endnu mange år har min dybeste medfølelse

(horsens, 2019-02-18)

#579

Fordi jeg, som SÅ mange af mine kollegaer, er frustreret over den virkelighed, vi i det offentlige kæmper med! Fordi vi ikke bliver taget alvorligt, fordi der tydeligt bliver flere og flere kolde hænder, mens vi andre får mere og mere travlt!

(Espergærde, 2019-02-18)

#586

Vi befinder os i en situation i sundhedsvæsenet, hvor vi der står, går, græder og bider i gulvene på sygehusgangene er kørt over så mange gange, at mange ikke orker at rejse sig mere (!). Vi har brækkede arme og ben, hævede blå øjne, smadrede organer, flænset hud og åbne sår - ja okay, det lyder måske lidt voldsomt, men hvorom alt er tror jeg at det tangerer til følelsen mange hospitalsansatte går hjem med gang på gang. Og det føles gang på gang som om at vi er det lille, krævende irriterende barn, som den voksne (politiker), blot tysser hen med et imaginært plaster for at få ro.

Se nu hvad det er der er ved at ske - det er ret voldsomt, og det kommer til at få vanvittige følger.

Tidligere kendte jeg ingen der måtte sygemelde sig med stress, nu kender jeg flere. Og det er stærke, dygtige, ambitiøse, samvittighedsfulde kolleger, hvis kroppe og hoveder der på ubehageligste vis har bedt om ro for at kunne klare helt basal selvoprettelse. Plejepersonale søger nye veje, læger i topstillinger siger fra og siger op. Sundhedsfaget (LOL) er blevet et selvdestruktivt fag at arbejde i, for ingen vil KUN levere det der fra politisk side er givet tid og penge til.

Kære politikere, I er i fuld gang med at smadre en stor del af kernen i vores samfund. Sundhedsvæsenet, kvaliteten, patienterne og de der spæner rundt for forgæves at forsøge at få enderne til at nå hinanden. Jeg undrer mig så meget over at I ikke ser, hvad så mange andre, der befinder sig midt i det, ser.

Hvorfor skruer I ned for de stemmer, som I om nogen burde lytte til?

(København, 2019-02-18)

#592

Det fremgår tydeligt af ugeskriftets artikel om min opsigelse.

(Brenderup, 2019-02-18)

#593

Jeg skriver under, fordi jeg kan se, mange af mine kolleger kæmper en urimelig kamp for patientsikkerheden, og selvom de ikke kan stå inde for kvaliteten af sygeplejen, fortsætter de for patienternes skyld.

(Dubai, 2019-02-18)