Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#4803

Jeg skriver under fordi det ender galt lige om lidt.

(Espergærde, 2019-03-07)

#4804

"Vi støtter vores offentlige kolleger“

(København, 2019-03-07)

#4809

Jeg skriver under fordi alle i sundhedssystemet arbejder under så stort tidspres, at det går ud over læge/patient kontakten og giver risiko for fejl. Det mindsker arbejdsglæden og giver udbrændte læger.

(København, 2019-03-07)

#4810

PATIENTSIKKERHEDEN og mit eget (og mine kollegaers) helbred er i fare i dette sundhedsvæsen

(Støvring, 2019-03-07)

#4813

Jeg er fuldstændig enig i punkterne. Jeg er praktiserende læge og forsøger dagligt at undgå unødige dyre undersøgelser, som ptt ønsker. Udmelding omkring prioritering ville være så nyttigt!!

(Svendborg, 2019-03-07)

#4814

Jeg underskriver i håb om at det kan være med til at skabe et sundhedsvæsen vi kan være stolte af. Jeg overvejer kraftigt at skifte fag, da jeg har svært ved at bruge min faglighed pga. Besparelser. Der er ikke tid til at være faglig, der er ikke tid til omsorg og det er dybt bekymrende.

(Hobro, 2019-03-07)

#4820

Vores faggruppe er i knæ pga arbejdsores og mangel på personaleressourcer, arbejdstidsregler bliver ikke oveeholdt mv

(Skals , 2019-03-07)

#4830

Fordi det store arbejde er værd at støtte! Alle de livsstilssygdomme som fører til stress, depression og angste børn, bliver der desværre ikke færre af!! Så der skal støttes op om det gode arbejde og ikke mindst plads til sårbarhed ❤️

(Randers , 2019-03-07)

#4840

Sosuernes arbejde er enormt vigtigt. Hvis de knækker halsen, går det udover os Alle

(København , 2019-03-07)

#4845

Jeg har mistet troen på det offentlige sundhedsvæsen i Danmark og har taget konsekvensen og solgt min praksis pr 1. april 19 i en alder af 44 år!! Jeg kommer til at savne mine dejlige patienter:-( :-(

(Brønshøj, 2019-03-07)

#4861

Det er nok, når sygehus personalet siger det er nok. Politikkerne skal lytte da realiteten lige nu er forringelse af vores ellers gode sygehusvæsen, stresset personale og utrygge patienter. Tag nu ansvar Christiansborg!

(3500, 2019-03-08)

#4866

Jeg skriver under fordi, jeg har oplevet et svigt af det danske sundhedsvæsen, ikke blot personligt, men også fagligt.

(Boston , 2019-03-08)

#4867

Vi kan ikke leve op til krav og ønsker under de nuværende forhold. Det koster liv og sundhed.

(Aarhus, 2019-03-08)

#4868

Fordi det er politikerne og ikke lægerne, der skal prioritere mht økonomiske ressourcer i sundhedssystemet.

(Hinnerup, 2019-03-08)

#4874

At andre eksperter end økonomer, bliver hørt. Hvorfor er sundhedsøkonomer bedre i stand til at vurdere sundhedsvæsnets tilstand? Der er behov for mere lydhørhed overfor mennesker, der er i direkte interaktion med systemet.

(Espergærde, 2019-03-08)

#4882

Sundhedsvæsenet er under enorm pres, både organisatorisk, personale-mæssigt og økonomisk. Der mangler i den grad politisk ansvar, visioner og penge.

(2920, 2019-03-08)

#4887

Forventninger og økonomisk resourser samt manglende personalet er enormt pressende... ingen klar plan om forandringer... kun mystiske ideer med sundhedsreform...

(Tylstrup, 2019-03-08)

#4897

Jeg ser et sundhedssystem der lider i ekstrem grad på trods af stor flexibilitet og kreativitet blandt de ansatte. På et tidspkt falder det helt fra hinanden. Gør nu det rigtige, inden det er for sent

(Hadsten, 2019-03-09)

#4898

Der er ubalance mellem krav, ressourcer og de konstante besparelser er devaluerende, respektløse og farlige for patienter og ansatte.

(Ringe, 2019-03-09)

#4901

Jeg syntes budskabet er vigtigt og nødvendigt at få udbredt hvis sundhedsvæsenet skal kunne klare de fremtidige udfordringer med en større gruppe ældre

(Ringkøbing, 2019-03-09)

#4911

Fanatiske politikere og magtsyge djøf'er ødelægger sundhedsvæsenet. Man har valgt at strangulere familielægen med bureaukrati trods allerede massiv lægemangel. Idiotisk akkreditering og kodning, forskruede dokumentationskrav er en trussel mod lægefaget som sådan. Sygehusene drives som industrivirksomheder af djøffere uden indsigt mens lægelige behandlingsprincipper tilsidesættes. Lægearbejde overgives til sygeplejersker til stor skade for yngre lægers videreuddannelse. Store ressourcer bruges til at overbehandle og overundersøge raske- mens de rigtigt syge svigtes.

(Holbæk, 2019-03-09)

#4914

Jeg skriver under fordi jeg ser at vores sundhedsvæsen er ved at køre helt skævt!!! Og det er en grænse for meget læger kan klare og overarbejde for hele tiden at at gøre en minimunsforpligtelse

(Holte, 2019-03-09)

#4933

Jeg skriver under, fordi jeg er oprigtigt bekymret for udviklingen i det danske sundhedsvæsen, både hvad angår de ansattes uanstændige arbejdsvilkår og derfor også i høj grad patienternes sikkerhed.

(Køge, 2019-03-10)

#4935

SP har haft en katastrofal indflydelse på produktiviteten i mit ambulatorium. Arbejdsglæden er blevet erstattet af frustration og meningsløshed.

(Holbæk, 2019-03-10)

#4936

Jeg oplever et betydende neglegt fra politikernes og embedsapparates side. Det er fint nok med " den der betaler musikken bestemmer også hvad der skal spilles " holdning er god nok hvis de så bare vil vedkende sig. når det lyder af h-til. Tilsyneladende er de tonedøve !

(viby sj, 2019-03-10)

#4943

Jeg har ikke længere lyst til arbejdsdage , hvor jeg ikke har tid til at lave mine opgaver tilfredsstillende. Jeg overveje at søge ud på det private arbejdsmarked - enten i samme branche eller i en helt anden branche. Jeg holder ikke til dette pres og daglig følelse af utilstrækkelighed.

(Aarup, 2019-03-10)

#4944

Jeg skriver under, fordi jeg mener det er vigtigt, at der bliver gjort noget så fagpersonale får ordentligt arbejdsvilkår til at gøre det bedst mulige for patienter og pårørende.
Det er katastrofalt at der konstant er udskiftning af personale på afdelinger, og at dyrebar viden forsvinder.

(Valby, 2019-03-10)

#4947

Regioner og stat og tilsyn fremelsker en defensiv, algoritme-styret lægetype, der ligger meget langt fra "den gode læge", der giver menneskelighed og lytteevne lige så stor værdi som naturvidenskabelige kompetencer.

(Knebel, 2019-03-10)

#4948

Efter over 30 år som sygeplejerske kan jeg dårligt kende mit fag mere. Sygeplejen og alle kerneydelserne er på et meget lavere niveau idag, til gengæld er mistilliden og dokumentationskravene steget til uanede højder. Jeg er glad for at være i slutningen af mit arbejdsliv, som vilkårerne er for patienter og personale, ville jeg aldrig vælge at blive sygeplejerske igen.

(Fredericia, 2019-03-10)

#4956

Jeg arbejder i et sundhedsvæsen, som er voldsomt underprioriteret af de ansvarlige politikkere, både lands-, regions- og kommunalpolitikkere, og som om ganske få år ender med skandaler som i Skat. Problemet er blot at det ikke er penge det drejer sig om denne gang. Det er menneskers liv og helbred der er på spil.

(Vejle, 2019-03-11)

#4963

der ikke er behandlingskapacitet, til at vi kan forsøge at redde ben med begyndende koldbrand

(gentofte, 2019-03-11)

#4964

Jeg som ansat i sundhedsvæsnet gerne vil yde den bedste behandling og pleje til patienterne og det er kun muligt, hvis man har de fornødne ressourcer.

(Silkeborg, 2019-03-11)

#4969

Vi er pressede, patienterne bliver ikke passet ordentligt, de lugter, bliver vasket med engangsservietter - ad! Jeg er ny arbejdsmiljørepræsentant, og jeg vil have bedre forhold for mine kollegaer, mig og resten af sundhedsvæsenet.

(København V, 2019-03-11)

#4970

Der er skåret for langt og ind i benet i hospitalsvæsenet.

(Dragør, 2019-03-11)

#4981

Hver gang patienter får ny dyr medicin for 35.000 kr om måneden er man nødt til at fyre en sygeplejerske.

(Silkeborg, 2019-03-11)

#4988

Det er ved at være oppe over. Et stadig tykkere lag af politisk-administrative mennesker rider på ryggen af de fagpersoner som faktisk skal varetage behandlingen og kontakten med borgerne. Man kan nu skabe sig en livslang karriere til flotte lønninger, bare på at mene noget og skabe politik og administration af os der faktisk er uddannet til og ønsker at tage hånd om patienter/borgere. Så forsvinder arbejdsglæden og visionen. Det kan ikke fortsætte sådan, uden det hele bryder sammen. Det er det godt i gang med. Jeg er desillisioneret og begyndende kynisk, og tænker dagligt på at forlade sundhedssektoren. Det havde jeg ikke troet da jeg begyndte på medicinstudiet.

(Århus C, 2019-03-11)

#4995

For at passe på patienterne ,mine kollegaer, mit fag, og sunhedsvæsnets fremtid.

(Århus, 2019-03-12)

#5000

Jeg mener at vi er på randen af sammenbrud. Jeg orkede til sidst ikke selv det offentlige og skiftede til medicinal indudstrien. Jeg var bundpresset på job og på hjemmefronten. Tingene hang ikke sammen og lønnen er ikke prangende. Ikke mange grunde til at ofte sig selv på det bål...

(Holte, 2019-03-12)