Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#204

Jeg er enig

(Ballerup , 2019-02-17)

#228

Vi bliver nødt til at insistere på at holde fagligheden højt, og få politikerne til at gå folkets vej i fht tarv, i stedet for den populistiske vej!

(højbjerg, 2019-02-17)

#240

Jeg oplever timme blikke hos mine kollegaer, tiltagende afmagthed over Pseudoarbejde, at plejepersonalet beskæres igen og igen, arbejdspresset stiger, lav mere, brug mindre...

(Stenløse, 2019-02-17)

#242

Da jeg for 2 år siden var i hospitalsarbejde, var der allerede kedelige tegn på nedskæringer. Og SP bidrog kraftigt til at det føltes i dagligdagen. Har nu skiftet erhverv.

(Klampenborg, 2019-02-17)

#243

Jeg skriver under fordi det også er tydeligt i min hverdag som fagprofessionel

(Kgs. Lyngby, 2019-02-17)

#246

Tre yngre speciallæger har forladt min nuværende afdeling, og jeg bliver heller ikke.

(Kolding, 2019-02-17)

#248

De fem regioner har været et forsøg på at drive sundhedsvæsenet med ledere primært uddannet på Statskundskab, hvis primære motivation har været at sikre deres jobs. Det har været en katastrofe. Faglighed i ledelserne og flerårige økonomiaftaler må være et minimum fra nu.

(Viborg, 2019-02-17)

#249

Jeg er enig, mærker selv presset og utilstrækkeligheden i mine pt.forløb

(Præstø, 2019-02-17)

#250

Vi må gøre noget! Det koster allerede menneskeliv at politikerne ikke tør prioritere, af frygt for at miste stemmer. Sundhedsvæsenet er allerede skævt, fordi de ansvarlige ikke vil prioritere

(Halling, Hornslet, 2019-02-17)

#252

Hvis Ikke politikerne prioriterer i sundhedsvæsenet, forlader os læger det off til fordel for udlandet og små private foretagener - een efter min.

(København , 2019-02-17)

#253

Jeg skriver under fordi, man er tvunget til i psykiatrien, at psykiater er presset til at arbejde på akkord med medicin til patienten, fordi er 10 mennesker, som venter på at få din seng, der er psykisk syge derude, som ikke har det for godt. Som patient kan kroppen ikke følge med i det tempo, man er hellere ikke færdig behandlet nok, når man bliver udskrevet, fra Psykiatrisk Afdeling. Når man ikke er færdig behandlet nok, kommer for mange psykiske syge tilbage til psykiatrien igen og igen. Medicin er = værdig tid til at kroppen, kan nå at følge med, andet er uværdigt som patient.

(Viborg, 2019-02-17)

#256

Ikke mere politikersnak om et sundhedsvæsen i verdensklasse, når sundhedsfagligt personale er så presset og patientsikkerheden er i fare!
Politikerne bør tage det dybt alvorligt, når fagpersoner smider kitlen og arbejdet i det offentlige sundhedsvæsen i desperation!

Penge til sundhedsvæsenet vækster aktuelt kun lige sv.t. det stigende antal ældre og deraf flere behandlinger. Der er f.eks. ikke afsat penge til nye og flere behandlingsformer og dyr medicin eller rettet op på tidligere års økonomiske efterslæb som specielt psykiatrien er ramt af og derfor ender det med at sygehuse og regioner skal rationalisere eller sagt på en anden måde lave besparelser. Og det rammer medarbejderne både i regioner og kommuner, der skal løbe endnu stærkere og håndtere endnu dårligere patienter. Dette er et spørgsmål om nationalpolitisk prioritering. Lige nu lover man det hele for det halve! Politikerne er for alvor på den, hvis sundhedspersonalet siger fra! Sæt barren rigtig og tal i det mindste troværdigt om hvad sundhedsvæsenet kan og ikke kan tilbyde borgerne!

/Mikkel Rasmussen, formand for Psykiatri-Listen og speciallæge i psykiatri

(Risskov, 2019-02-17)

#258

Jeg kan ikke arbejde under de vilkår, når jeg kommer hjem fra USA igen.
Går herover og overvejer at tage en ny uddannelse inden jeg kommer retur til DK pga. det offentlige sundheds system er virkelig forværret bare de to år jeg har været væk.

(Keller, 2019-02-18)

#266

NPM-tankegangen og den overdrevne effektivitetstankegang smadrede Posten. Selvsamme faktorer har gennem årevis - ja, i løbet af årtier - også smadret vort politi og også de selvsamme faktorer har været på spil i undermineringen af sundhedsvæsnet. Og før alt dette skete det i særdeleshed i den kommunale ældrepleje, der ligeledes blevet smadret af NPM-tankegangen og den overdrevne effektivitetstankegang.
Vil lige sige: Hård NPM-ledelsesstil kombineret med hård HRM-ledelsesstil er en virkelig dårlig cocktail.


De fælles lighedspunkter for posten, ældreplejen, politiet og sundhedsvæsnet er at der er blevet drevet rovdrift på disse samfundsvigtige funktioner - funktioner hvor medarbejderne ofte er kategoriseret som værende nøglepersoner af kategori 3 for opretholdelsen af den vigtige samfundsmæssige infrastruktur & samfundsvigtige funktioner - ja, jeg fandt da ud af som postarbejder at jeg tilhørte kategori 3 af nøglepersoner (samme kategori såsom politibetjente/politiassistenter, fængselsbetjente, sygeplejersker osv.) i og med vi postarbejdere på teammøder fik informationer om dels tilbud om svineinfluenza og vi ligeledes ville få tilsendt et brev om tilbud om vaccine imod svineinfluenza og vi alle blev opfordret til at takke ja, så posten kunne opretholde sin produktion i tilfælde af at landet ville blive ramt af nødsituation i form af en epidemi af svineinfluenza, der kunne ende med at lamme landet, for de der nu godt og vel snart 10 år siden.

Jeg kan forstå, har læst og bemærket at der i årevis er der læsset over med større mængder af arbejdsopgaver i forhold til et minimeret antal af personale.
Sådan gik det også i ældreplejen i kommunerne.
Sådan gik det også i posten (jeg oplevede det jo selv som postarbejder). Sådan kom det siden også til at gå hos politiet. Og nu ser vi borgere, SKATTEBORGERNE, så sidste skud på stammen, der siger klart og tydeligt fra: ansatte i lægehuse, på sygehusene, på hospitalerne, sygeplejerskerne, lægerne m.fl. Overordnet set er der mange fælleslighedspunkter - der er et mønster der tegner sig, godt nok er faggrupperne forskellige, men det er stort set det samme der gentager sig.
Samfundsvigtige funktioner spares i stykker, og personale bliver overbebyrdet & underbemandet - én efter én knækker medarbejdere sammen med stress, angst, depression o.lign. og længerevarende sygemeldinger som konsekvens af belastningen der er. Nogen vender tilbage til jobbet, andre ikke. Sådan gik & går det også i ældreplejen, sådan gik & går det også i posten, sådan gik & går det hos politiet og sådan gik & går det nu også i sundhedsvæsnet!
Og hvad gør politikerne: ja i næsteværste fald sidder de på hænderne, og i værste fald så fortsætter de deres ublu besparelse-helvede og deres evindelige REFORM-CIRKUS som bare gør ondt meget værre!

Det er uholdbart det der foregår.
Spørgsmålet er: Hvornår får befolkningen nok?
Og kan politikerne finde ud af at indse at deres FEJLSLAGNE kurs skal rettes op - eller skal hele samfundet bare få lov til at sejle ud over kanten og falde ned til afgrundens ragnarok, for så kan politikerne da ligeså godt inden da plante ét kæmpemæssigt salgsskilt midt i Kongeriget Danmark hvorpå der står teksten: DK her er alt til salg - OPHØRSUDSALG!

Mvh.
Tidligere postarbejder, sikkerhedsrepræsentant & MTR (medtillidsrepræsentant) med forhandlingsret i det nu hedengangen KHC (Københavns Postcenter)
PostDanmark/PostNord

(4400 Kalundborg, 2019-02-18)

#296

Jeg er enig med mine kolleger

(Hørsholm, 2019-02-18)

#299

Nu er det nok...

(Auning, 2019-02-18)

#300

Jeg skriver under fordi jeg frygter vores offentlige sygehus væsen vil gå rabundus og blive afløst af et dyrere og dårligere privat system a la USA.
Jeg er stolt over at alle kan få behandling, men garantier og behandlingsgrænser må laves om til virkeligheden.

(Gentofte, 2019-02-18)

#309

Jeg er en af dem på gulvet der ser hvordan det allerede nu går ud over patientsikkerheden

(Vejle, 2019-02-18)

#317

Sundhedsvæsenet er en dødssejler på politisk løftekurs væk fra virkeligheden.
Sundhedsvæsenet skal styres af læger, ikke politikere.

(Odense, 2019-02-18)

#322

Fordi vores sundhedsvæsen og velfærdssamfund undergraves af hovedløse nedskæringer og manglende holdbare planer!

(København , 2019-02-18)

#329

I har så fuldstændig ret!

(Karrebæksminde, 2019-02-18)

#331

Nok må være nok. Der skal penge til sundhedsvæsenet og ikke besparelser

(København S , 2019-02-18)

#338

Som sygeplejerske er det beskæmmende at se hvor travlt der er på sygehusene.
Efter flere år som kræftpatient.ses stress og jag tydeligt hos personalet.

(Roskilde, 2019-02-18)

#345

Jeg har været ansat i systemet! Men jeg er også patient på Riget gn. Mange år og kan tydeligt mærke hvordan det hele smuldrer!
Specielt efter Sundhedsplatformen er kommet. Enten kan man ikke se lægen der sidder med hovedet i computeren... eller osse forsvinder aftaler og henvisninger fordi der ikke blir sat de rigtige krydser på skærmen

(Holmegaard, 2019-02-18)

#363

Er svært bekymret for fremtiden

(Taastrup, 2019-02-18)

#369

Jeg er 100% enig og føler mig magtesløs.

(Albertslund, 2019-02-18)

#373

Der er brug for handling og priotering.

(Odense , 2019-02-18)

#383

Jeg blev indlagt med erhvervet hjerneskade for 2 år siden og mærkede indefra hvor presset systemet er. Samtidig skal jeg om 1,5 år ud og arbejde i et system, hvor mennesket/patienten ikke er i centrum og det er hele grunden til at jeg læser fysioterapi.

(Aalborg, 2019-02-18)

#398

Jeg skriver under fordi jeg synes det er ufatteligt som politikkerne lader til at fornægte dette problem

(Hvidovre, 2019-02-18)