Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#2001

Politikerne bliver NØDT til at prioritere - bevidst og tydeligt - ellers er det lige meget hvor mange penge der går til sundhedsvæsenet. Der ER ikke råd til alt det vi som samfund gerne vil.

Mona Midtgaard (Aalborg, 2019-02-20)

#2026

Fordi jeg arbejder på et sygehus og kender til virkeligheden

Maria Ullersted (Gjern , 2019-02-20)

#2031

Jeg skriver under fordi jeg er fuldstændigt enig. Prøver også ved at sætte spot på problematikken i radikale venstre, hvor jeg er indvalgt for region hovedstaden at sætte fokus på problemet til vores næste landsmøde, men super god ide med denne indsamling også

Annette Randløv (ballerup, 2019-02-20)

#2034

Jeg ønsker et sundt sundhedssystem

Mette Holm (Vanløse, 2019-02-20)

#2035

Vores sundhedsvæsen er i knæ efter års nedskæringer.

Dorte Dalsgaard (Højbjerg, 2019-02-20)

#2043

Jeg har trofast og loyalt tjent sundhedsvæsenet og mine patienter i 18 år som læge, og jeg har knoklet hårdt for det, for når det går godt, er det som regel på trods af systemet og ikke på grund af det. Jeg er dog ved at se mig om efter andre steder og måder at udøve mine evner og værdier på, da jeg ikke længere kan stå inde for og er dybt bekymret for konsekvenserne af sundhedsvæsenets organisering og drift på patienternes liv og helbred samt hele vores samfunds udformning.

Louise Lundstrøm (Helsinge , 2019-02-20)

#2052

For at sikre min fremtid som sygeplejrske, jeg vil gerne kunne være i faget i mange år uden at gå ned med stress

Malene Hertz (Slagelse, 2019-02-20)

#2055

Politikerne må tvinges til at forstå hvilken virkelighed vi arbejder i.

Majbrit Kristiansen (Næstved, 2019-02-20)

#2063

Sundhedsvæsenet er i knæ. Der går ikke en dag hvor jeg ikke skammer mig over de kompromiser man bliver nødt til at gøre, kompromiser som gør at patienter bliver udskrevet for tidligt, for at gøre plads til andre, hvilket blot medfører at mange skal genindlægges efter blot få dage

Louise Kuhlmann Frandsen (Randers, 2019-02-20)

#2065

Jeg skriver under fordi nu er det på tide at psykiatrien bliver taget alvorligt og at det efterslæb psykiatrien har i forhold til somatikken skal tilgodeses betydeligt i de kommende år, der skal oprettes flere sengepladser, fordi nedlæggelse af sengepladser har taget overhånd, da flere har behov for indlæggelse og behandling for at nedbringe antallet af tvang er der også behov for betydeligt flere plejepersonaler

Karsten Jensen (Vo, 2019-02-20)

#2067

Jeg ser hvordan psykiatrien ikke kan behandle alle der har behov.

Camilla Andersen (8860 ulstrup, 2019-02-20)

#2068

Jeg skriver under, fordi jeg igennem mit arbejde som sygeplejerske igennem 30 år, er vidne til hvordan det danske sundhedsvæsen er blevet så udpint med besparelser og effektivisering, at kvaltitet af behandlingen til patieneterne er kritisable, næsten uforsvarlig..... noget jeg IKKE er stolt af!
Politikkerne er simpelten for uoplyste og uvidende om hvad der forgår ude i den virkelige verden.
De bliver NØDT til at prioritere hvad pengene skal bruges til, da der hele tiden kommer nye dyre behandlinger samtidig med at der kommer flere og flere patienter!!!

Unnur á Dunga (Ringsted, 2019-02-20)

#2075

Jeg skriver under fordi jeg i mit daglige arbejde ser en psykiatri som underprioriteres og i mange år ikke er tilført tilskrækkelige økonomiske ressourcer så der kan tilbydes en værdig behandling.

Rasmus Holm (Aarhus C, 2019-02-20)

#2080

Min hverdag på en børneafdeling er presset af pladsmangel til de syge børn og for få hænder til at tage sig af dem. Det er ikke tilfredsstillende eller ansvarligt for hverken patient eller personale!

Line Toftlund (København, 2019-02-20)

#2089

Hvis ikke vi sørger for ordentlige vilkår for de ansatte invores sundhedsvæsen, tager vi heller ikke ordentligt vare på de patienter, som vi alle er der for!

Stine Hollegaard (Langeskov, 2019-02-20)

#2094

Fordi sundhedsvæsenet er ved at brænde sammen, ja det gør det allerede mange steder

Mette Askov (Frederiksværk , 2019-02-20)

#2113

Mit arbejde er efterhånden kun dokumentation og lige med nød og næppe holde liv i mine psykisk sårbare beboere. Der bliver strammet så meget at vi ikke mere må arbejde med livskvalitet, det hele menneske, for det er ikke det kommunerne betaler for. Er beboeren ikke visiteret til ADL må de gå til i skidt indtil kommune vil betale for at der arbejdes med dette

Sandi Hjorth (Hedensted, 2019-02-20)

#2118

Jeg kan se, at personalet på sygehusene løber stærkere og stærkere. Nogle indtager frokosten stående inde på teamkontoret, da de har patienter, der skal have deres kemokure næsten oveni hinanden, så de ikke kan forlade dem. Samtidig skal de registrere tidstro, men det er svært når der også skal være tid til patienterne. Lægerne er overbebyrdede, da de selv skal bestille diverse henvisninger og registrere i systemer, de knap har tid til, da næste patienterne kommer ind hurtigt efter hinanden og der også samtidig hver dag skal være tid til stuegang imellem de ambulante patienter. Vi (sekretærerne) kan ikke hjælpe meget mere, da vi fra hospitalsledelsen er beordret skåret ned, da vi var flere sekretærer end på andre afdelinger, men det var vi netop pga lægemanglen, så vi kunne hjælpe lægerne og sygeplejerskerne med diverse registreringer, som vi er gode til og de fik tid til patienterne. Nedskæringer kan vi ikke holde til mere uden at det går ud over kvaliteten for patienterne. Det er trist at se mange gode kolleger søger andre veje pga det.

Lilli Nielsen (Herning, 2019-02-20)

#2119

Jeg skriver under fordi jeg er et levende eksempel på hvor vigtigt vores offentlige system er. Med en alvorlig psykisk syg far. Fattigdom i barndommen. Tusindvis af nederlag står jeg til trods dels pga. Vores offentlige institutioner i dag som stolt specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske og hjælper familier som min egen. Jeg brænder for det og jeg giver aldrig op uanset hvilke vilkår man byder mig. Men vilkårene er så ringe i dag at fattige syge familier og ikke mindst børn tabes og går til grunde. Jeg ved hvilke faktorer der hjalp min familie. Jeg ved at det er individuelt hvad der gavner. Jeg kan se at det forsvinder og fagligheden tabes. Jeg har været omgivet af virkelig dygtige faglig stærke engagerede læger, sygeplejersker, lærere som alle har gjort hver deres til at min familie kunne være den bedste udgave til trods for svære odds. De har til mit og min families held ikke været underlagt at skulle please it systemer og måltal og har derved kunne koncentrere sig om deres faglige skøn. Det er hjerteskærende at se udviklingen ellers rettere afviklingen af velfærdssystemet samt konsekvenserne og vil gøre alt hvad der står i min magt for at stoppe personaleflugt og den voksende ulighed. Der skal så uendelig lidt til at gøre den kæmpe rigtige gode forskel. Vi bliver som samfund nød til at få sidste mand med om bord. Jeg er i hvertfald opdraget til ikke at efterlade den svageste tilbage alene. De stærkere skal nok klare sig med en mindre indsats. Vores offentlige system er til for at favne de svageste. Psykiske sygedomme behandles proportionalt ikke nær på højde med somatiske sygdomme. At prioritere psykiatrien er at prioritere os alle, da psykisk sygdom rammer alle rundt om den syge (personale, pårørende, vilkårlige medborgere) I dag favner systemet i højere grad de ressourcestærke for de giver billige flotte måltal og hurtige resultater man kan bryste sig af. Det er grundlæggende forkert i min optik. Vi skal have fagligheden tilbage og vi skal hjælpe mennesker på den lange bane. Ellers er vi på forkert kurs og sejler og sigter efter en forkert destination efter de forkerte mål. Jeg går ind for en bæredygtig Psykiatri og jeg tror på at det kan lykkes for jeg så den engang

Camilla Duus Smith (Faaborg, 2019-02-20)

#2121

Dagligdagen med overbelægning og mange læge ressourcer (mis)brugt på logistik for at finde plads til pt, manglende tid til kerneopgaven= patienten.
Det koster på kvaliteten af behandlingen, og er svært at acceptere at være en del af.

Sine Obling (Tommerup st, 2019-02-20)

#2131

Jeg skriver under da jeg gerne vil stå mål for det kvalitet jeg levere til patienter i det danske sundhedsvæsenet.

Natallia Lapitskaya (Aarhus , 2019-02-20)

#2146

Jeg opsagde min sidste fastansættelse i det danske sundhedsvæsen, fordi jeg ikke kan stå inde for behandlingen af patienterne. Patientsikkerheden blev sat på spil, for jeg havde ikke rammerne til at give en forsvarlig behandling. Nu arbejder jeg i udlandet, og selvom jeg faktisk er i et u-land, savner jeg ikke arbejdsforholdene derhjemme....

Anne Bastholm Blicher (Risskov, 2019-02-20)

#2153

Dokumentations og kontrolkravene har taget overhånd. De stjæler tid fra vores kerneydelser og ødelægger arbejdsglæden.

Astrid van der Meijden (7080 Børkop, 2019-02-20)

#2154

Jeg arbejder i psykiatrien og ser hver dag mangel på ressourcer

Lili Bermann (Ry, 2019-02-20)

#2158

Beundring for et godt initiativ.

Lisbeth Jensen (Espergærde , 2019-02-20)

#2159

Fordi jeg som både fagperson og pårørende er dybt bekymret for det sundhedsvæsen vi vil have i fremtiden. Desuden bliver det meget svært at rekruttere tilstrækkeligt med personale, med arbejdsvilkår, som forværres år og efter år.

Michala Eckhardt (Aarhus, 2019-02-20)

#2169

Alle fortjener det bedste!

Bettina Hvingel (Skødstrup, 2019-02-20)

#2172

Jeg oplever flere og flere ‘skal-opgaver’, der ikke giver mening, og som tager tid fra patienterne. Endvidere skal vi én mand jo nærmest udføre to mands arbejde.

Henriette Juel (Horsens, 2019-02-20)

#2173

Jeg skriver under fordi jeg har folk nær som er uden for muligheden for at sige fra over for hvad end man kan forestille sig. Vi taler om 50 år med forfejlet psykiatri. Jeg håber at der en dag er nogen der gør forskellen. Jeg elsker min familie

Anders Jørgensen (Århus, 2019-02-20)

#2179

Fordi kursen må ændres - man må beslutte hvilket sundhedsvæsen man vil betale for , og melde det ud. Det andet, hvor det skæres fra , Skive pr Skive, er totalt urimeligt

Janna helles Patrzalek (Kolding, 2019-02-21)

#2180

Besparelserne giver stor risiko for fejl, der kan have stor konsekvens for patienterne.
Ligeledes giver den stadigt øgede hastighed stigning i medarbejdernes stigende sygdom, medførende sygemeldinger, der kan være en stor belastning for medarbejderen og øget stress for kollegerne. Samtidigt med den øgede arbejdsmængde er det en stor økonomisk belastning.

Den påtænkte ændring i styrelsen af sundhedsvæsenet med nedlæggelse af regionerne og oprettelse af akutfunktioner i forbindelse med sygehusenes skadestuer giver ikke øget nærhed. Vores afstand til nærmeste sygehus er godt 40 km, så vores tilgængelighed til hjælp er fortsat med lang afstand, jeg håber ikke at jeg eller min mand bliver akut syg og har brug for hurtig hjælp. At flytte regionens styring til Folketinget er ikke betryggende, jeg tror desværre det vil give øget centralisering og nedlæggelse af de små samfund, mindre hjælp herude giver en større helbredsmæssig ulempe og øget flugt fra lokalområdet.

Lene Møller Jensen (Fjerritslev, 2019-02-21)

#2182

Der må handles før det kommer til at koste mange menneskeliv. Det er de sundhedeprofdsionelle som står tilbage magetdsløse når utilsigtede hendelser sker fordi systemet de arbejder under ikke hænger sammen. En kæmpe belastning for den enkelte faggruppe som i sidste ende gør at folk siger deres stillinger op. Kender flere båd sygeplejersker og læger store som små som vælger at forlade faget grundet urimelige arbejdsforhold. Det er så trist.

Lise Julie Madura Larsen (Søborg, 2019-02-21)

#2188

Jeg skriver under fordi jeg er svært bekymret - ift patienterne, og mine kolleger på tværs af faggrupper

Michelle Schmiegelow (Frederiksberg, 2019-02-21)

#2192

Jeg har forladt mit fag, - psykiatrien.

Jeg kan ikke stå inde for hvad patienterne/borgerne bliver tilbudt, hverken i sundhedsvæsnet eller "støtte" i kommunerne. Dårlig og for sen behandling, der hverken tager udgangspunkt i den enkeltes faktisk behov eller bedste kendte faglighed.

Som pårørende har vi været nødt til at gå helt privat for at få relevant, kvalificeret hjælp (læge og psykolog). Vi har 3 gange haft forløb (1 indlæggelse og 2 ambulante forløb) i regionspsykiatrien, og det har været under alt kritik hvad vi har oplevet, bla bliver man afsluttet, trods henvisning til angstbehandling, hvis angsten er så stor at man ikke kan møde op. Det svarer jo til at hvis man efter alvorligt benbrud kun får genoptræning, hvis man kan cykle derhen.

Det er efterhånden dødens farligt at arbejde i psykiatrien, - de sidste 5 år er en fagperson blevet slået ihjel hvert år.

Bennedikte Pedersen (Snedsted, 2019-02-21)

#2194

Ingen ville acceptere, hvis kræftbehandling var afhængig af satspuljen

Birgitte Kræmer (Jelling, 2019-02-21)