Drop ferielukning af daginstitutioner i København – nej til 30 mio. kr. besparelse på daginstitutionsområdet  

Kommentarer

#1

Daginstitutionerne i Københavns Kommune er i forvejen pressede, de kan ikke holde til flere nedskæringer. Pædagogerne gør alt, hvad de kan, men de er pressede, og vores børn er pressede. Besparelserne bør rulles tilbage nu - for vores børns og deres tryghed.

Marie Otto (Vanløse, )

#6

Fordi det ikke er rimeligt, at børn skal passes andre steder end der hvor de er tryg

Brit Agerlund (København, )

#11

DET ER PÅ TIDE AT VI INVESTERER I VORES BØRN. DAGINSTITUTIONERNE KAN IKKE KLARE FLERE NEDSKÆRINGER.
SKÆR NED PÅ MILITÆRET I STEDET FOR.

Aydee Carvajal Alcocer (Vanløse, )

#13

Jeg er meget imod denne type besparelse. Det er utrygt for børnene at skulle i en fremmed institution, det stresser forældre at skulle have ferie nogle bestemte uger, for ikke at risikere at aflevere ens barn et fremmed sted og det er super uhensigtsmæssigt for de søde hårdtarbejdende pædagoger og medhjælpere, som måske også selv har børn i Københavns kommunes dagtilbud. Virker ikke gennemtænkt- det må kunne gøres bedre!

Christin Louise Lund (Brønshøj , )

#21

Det er ganske enkelt for usle kår, man byder vores børn.

Natasja Skovgaard Thisted (Brønshøj , )

#22

Jeg støtter 100% da det hverken er fair overfor børn eller forældre

Maja Broberg (Brabrand, )

#26

Det er vigtigt

Inna Helbæk Auroréalis (Kbh ø, )

#33

For at beskytte de sårbare børn

Maria Winding (København n, )

#45

Jeg skriver under fordi min søn Eddie får sin hverdag i vuggestuen påvirket negativt af denne beslutning. Han skal møde op på en ukendt adresse til nye børn og voksne. Det er utryghedsskabende for børn og forældre.

Charlotte Kiesow (Valby , )

#46

Høj kvalitets dagtilbud forebygger ulighed

Anna Paulsen (København sv, )

#47

Jeg syntes det er vigtigt at vi værner om de mindste borgere i kommunen, som ikke selv har en stemme der bliver hørt i det politiske billede. Lyt til fagfolk på området, og tag ved lærer af tidligere erfaringer.

Chalotte Christiansen (Valby, )

#81

Fordi jeg på ingen måder ønsker ringere vilkår for min eller andre børn, end de i forvejen er underlagt.

Daniella Petersen (København V, )

#83

Jeg skriver under fordi besparelser på vores børn er at tage vores børn som gisler! De er vores fremtid og dem er vi nød til at investere i. Der er allerede sparet ALT for meget på børneområdet.

Marie Endersen (København Ø, )

#84

Det er det helt forkerte sted at spare..
jeg vil ikke tvinges til at holde ferie i de uger med mit barn

Carolina Thomsen (København , )

#85

Det er langt fra tilfredsstillende at man i Københavns kommune ikke kun har vedtaget besparelser på 30 millioner MEN 42 millioner, når vi altså har tilbageført de 17,5 million til vuggestuerne. En kæmpe forringelse for børn og voksne. Og vi som forældre står tilbage med en kæmpe bekymring og utryghed ved de københavnske dagsinstitutioner - hvem har lyst til at aflevere sine børn i institutioner hvor personalet ikke modtager anerkendelse for deres store stykke arbejde fra hverken politikere i kommunen eller Christiansborg!!! Et personale som konstant mangler hænder, hænder som skal passe på vores børn hverdag - vores børns skal kunne navigere i at skulle kæmpe om opmærksomhed fordi der ikke er voksne nok, børnene kan ikke få den nærvær, omsorg som de har brug for. Københavns kommune ser altså bort fra ALT teoretisk viden der er på børneområdet - børn udvikler sig i nære, trygge og relationelle omgivelser - IKKE i ferielukning, besparelser, besparelser, besparelser og manglende voksne som kan udvikle dem, støtte dem, kramme dem, bruge al den gode viden de har om vores børn, være deres stillads når hverdagen bliver svær, de savner mor og far... alt dette er man som politikere fuldstændig ligeglad med og NU ER DET NOK!!!!

Camilla Keil (2100 København Ø, )

#94

Vi skal have ret til selv at vælge vores ferie uden at det skal trækkes ned over hovederne på familierne! De små børn, bør og skal gå i de samme trygge rammer som de plejer!

Mike Jerry Mikkelsen (2100, )

#98

Jeg mener det er forkert

Camilla Jensen (Brøndby, )

#100

Jeg skriver under, fordi jeg synes det bør være op til den enkelte famile at afgøre hvornår man afholder sin ferie.
Netop i disse år, har man mulighed for at afholde ferie udenfor denne periode.
Mange arbejdspladser har tvugne ferieperioder, hvad skal man gøre hvis de ligger uden for institutionens lukkeperiode!
Jeg ønsker ikke mit barn i alternativ pasning, i en fremmed institution hos voksne hun ikke kender.
Det er simpelthen under al kritik!

Vicky Heinesen (København, )

#105

Det er under al kritik at vi tænker penge før børnene... Brug kræfterne på at indhente vores skatter fra store firmaer, på at stoppe hvidvaskning eller bare generel sund fornuft

Kristina Vehn (København, )

#113

Det gavner hverken børn, forældre, pædagogisk personale eller deres familier at man igen prøver at lukke ned i sommerferien!
Jeg arbejder i en børnehave, hvor børn med særlige udfordringer nu enten sammen med deres familier skal tvinges til at holde ferie på det tidspunkt, hvor alt er overcrowded eller skal stuves sammen med et kæmpeantal børn i en anden institution end deres egen.
Begge dele kommer til at være et stort problem for deres udvikling!!

Gitte Sheridan (Kbh s , )

#118

Fordi alle børn har brug for tryghed...
Men samtidig har min datter epilepsi, og det er vigtigt at personalet omkring hende er klar til at der kan opstå anfald... Derudover har hun også brug for en stabil hverdag med en stabil søvn, da det ellers kan skubbe gang i sygdommen...

Sabrina Jakobsen (København N, )

#138

Jeg ikke bryder mig om den usikkerhed vi med ferielukningen presser ind i små børns liv.

Ronni Jakobsen (København, )

#140

Jeg arbejder i daginstitution i Københavnsområdet (Vanløse).

Natalie Horn (2860, )

#146

Det er meget vigtigt

Line Røijen (København, )

#150

Håber der kommer en masse underskrifter. Det er tragisk at besparelser altid sker for dem som har mindst brug for at der skal spares - de mindste og de ældste. Tragisk! Vågn op Danmark

Tina Timm (Roskilde , )

#152

Børn er små mennesker- ikke papkasser, man kan flytte rundt som det nu passer en!
Stop nu med de besparelser og tag Danmarks fremtid alvorlig.

Stine Borchers (København , )

#156

Fordi der bliver sparet på de forkerte områder og det her rammer igen de forkerte

Helle Nielsen (Valby , )

#158

Det er ikke rimeligt at børnene skal udsættes for at komme et fremmed sted hen og blive passet.

Anja Mortensen (Stenløse, )

#159

Det er utrygt for vuggestuebørn at blive afleveret et fremmed sted til fremmede mennesker. Og så er det umuligt at få ferieplanlægningen til at gå op på arbejdspladsen, når alle skal holde ferie på samme tid. Det går ud over børnene! Og det går ud over de pædagoger, der hver dag allerede kæmper en stor kamp for at få enderne til at mødes og skabe trygge rammer. De bliver syge, de kan ikke få deres privatliv til at gå op og de bliver utilfredse - og det går igen ud over børnene!

Lisa Reinholt (København, )

#162

Det er på tiden i har børne i fokus og ikke pengene.
Social velfærd frem for økonomisk velfærd

Rikke Østergaard Jørgensen (København , )

#169

Jeg er unig med at der skal være flere besparelser på børne og undeområdet - tvunget ferielukning skaber utryghed for børn som er tvunget i alternativ pasning fordi deres forældre ikke kan tage de tvungende lukkeuger.

Sarah Wibrand (Tårnby , )

#172

Fordi det igen er børnene der bliver de store tabere i urimelige spareøvelser. Det er børn, ikke dukker man bare kan flytte rundt på.

Pernille Søndergaard (Smørum, )

#184

At tvungen ferie giver endnu mere kæmp og trængsel om de mest populære ferieuger.. og fordi ingen børn er tjent med nødpasning i uvante omgivelser og uden primære voksne..

Sarah Hollesen (København NV , )

#185

Jeg har selv børn i daginstitution som denne feriepasningsordning vil ramme

Sille Holm Green (Valby, )

#198

Det koster samfundet dyrt, hvis alle forældre med børnehavebørn føler sig presset at holde ferie i de lukkeuger, da dette er problematisk for de danske virksomheder.

Dino Ott (København, )

#199

Fordi nok er nok. I de 3 år mit barn har gået i institution er der kun blevet skåret ned og ned og ned. Nu er institutionen i knæ og der er sygemelding på sygemelding blandt personale og ledelse.

Pia Rønne (København, )Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...