Et stort nej til placeringen af Nature Energy 800.000 tons biogasanlæg i Kværs, 6300 Gråsten, fordi:

Kommentarer

#202

Vi har nok lugt af gylle

(Gråsten, 2019-02-03)

#203

Vi behøvet ikke gøre “udkants Danmark” mere uattraktivt - ikke når vi kæmper for at blive et attraktivt sted at bo og uddanne sig!

(Aabenraa, 2019-02-03)

#206

Da det er tæt her på

(Lundtoft , 2019-02-03)

#207

Jeg skriver under fordi, et tiltag som dette kvæler de små samfund, som oftest er meget velfungerende.

(Aabenraa, 2019-02-03)

#218

Jeg er fra kværs selv, og vil gerne tilbage og bo der. Men dælme ikke hvis den "ildelugtendelortetønde"/bio anlæg kommer til at være der. Min familie bor der stadig. Et tit i kværs. Ved også hvor meget kværs kæmper for at være mere synlig. Men det bliver sku meget svært.
Hvis anlægget bliver godkendt, bliver kværs en spøgelses by.
Så stort NEJ

(Guderup, 2019-02-04)

#221

Dette skal ikke være i vores landsby Kværs

(Kværs , 2019-02-04)

#223

Vi skal ikke have gyllelugt i hele området, hele året rundt.
Der kommer alt for meget tung trafik forbi skolen på Avntoftvej .

(Kværs, 2019-02-04)

#227

Lugten

(Tørsbøl , 2019-02-04)

#228

Lugten og lastbilerne.

(Gråsten, 2019-02-04)

#230

Vil ikke have det her...

(Tørdbøl, 2019-02-04)

#231

Jeg bor ganske vist ikke i Kværs,men jeg synes ikke sådan et anlæg hører hjemme i sådan et nært samfund,tænk dog på den trafik,og måske lugtgener,bor i Gråsten,ta nu og hør på dem derude i Kværs org omegn

(Gråsten, 2019-02-04)

#234

Jeg ikke vil risikere de lugt gener man hører om flere steder i landet. desuden, har kommunen ikke lavet vejen som blev ødelagt da man byggede motorvej, trods løftet om at det ville blive lavet. Jeg forventer derfor heller ikke man vil forbedre veje til og fra Kværs selv om man påfører os en betragtelig ekstra trafik.

(Gråsten, 2019-02-05)

#236

fandme nej nu må det sku stoppe, de skide politiker, jeg koger

(tørsbøl, 2019-02-05)

#237

Placeringen bør være i et industriområde

(Gråsten, 2019-02-05)

#238

Lugtgener vil påvirke vores livskvalitet.

(Søgård, 2019-02-06)

#239

Støj lugt og trafik
Det holde jo ikke at ligger det tæt på beboelse

(Kværs, 2019-02-06)

#242

...jeg ikke er interesseret i al den trafik der måtte være i forbindelse med placeringen, samt lugtgenerne...

(Gråsten, 2019-02-07)

#244

Jeg syntes at det ikke til høre her i vores område. Området er beregnet til et sådan et stort biogasanlæg.

(Rinkenæs , 2019-02-07)

#252

Danmark bør fokusere på GRØN energi!!

(Röstånga, 2019-02-09)

#256

Fordi jeg ikke ønsker støj og lugt scener samt øget trafik igennem vores lille by skriver jeg under

(Felsted , 2019-02-10)

#259

Kværs er min barndomsby, er jævnligt på besøg i byen og har flere familiemedlemmer i byen, jeg frygter støj og lugtgener som vil påvirke det naturskønne område, samt gener fra de mange ekstra lastbiler.

(Nordborg, 2019-02-11)

#264

Trafikken og lugten

(Gråsten, 2019-02-12)

#265

Vi vil ikke have det pga lugt - trafik - også lægger det for tæt på by og naboer

(Kværs , 2019-02-12)

#266

Ikke ønsker eventuelle lugtgener.

(Aabenraa, 2019-02-12)

#267

Jeg bor på Gråsten og vil blive generet både af trafikken og lugten

(Aabenraa, 2019-02-12)

#268

Tung trafik og lugtgener til befolkningen, står ikke i forhold til
fordelen for en politisk ekstase om
grøn energi (rugekassen på
Christiansborg).

(Felsted, 6200 Aabenraa, 2019-02-12)

#269

Jeg er imod biogas det noget gylle

(Regstrup, 2019-02-12)

#271

Jeg skriver under fordi vi ikke vil have mere tung trafik på vejene i og omkring Snurom og Kværs, hvor vi og vores børn skal færdes til og fra børnehave, skole og fritidsinteresser.

(Snurom, 2019-02-14)

#273

Jeg ikke vil risikere at sidde hjemme i min have og have en ilde lugtende stank som "Nabo".
Desuden ligger min arbejdsplads LIGE ved siden af anlægget "avntoftvej 2"...og dertil har jeg samme holdning ang lugten men også al den tunge trafik der kommer til at være i området... jeg kan slet ikke se hvordan de har forstillet sig det hele ikke skulle gå ud over så fint et lille samfund som Kværs hvor der i forvejen bliver kæmpet med næb og klør og FRIVILLIG arbejde i forening og idrætsliv for at overleve den tidlige centralisering. Dette tiltag vil være det samme som at sparke en der ligger ned... kværs kæmper bravt for at bestå...lad dem ha succes istedetfor at trampe på dem.

(Gråstwn, 2019-02-15)

#277

Jeg skriver under fordi at selvom jeg bor i Haderslev, så ligger min mors slægtsgård i Tørsbøl, en gård som vi gerne vil besøge i mange år fremover og en dag overtage. Men
Hvis stedet bliver forurenes af dårlig lift og veje der er endnu værre end de er nu, så vil vi holde op med at komme der.

(Tørsbøl, 2019-02-17)

#279

Jeg skriver under i sympati med dem der bor i Kværs, da jeg ikke selv ville ønske og bo sådan et sted.

(Sønderborg, 2019-02-17)

#280

Jeg har før boet nabo til en fabrik, der lugtede. DAKA. Det var rædselsfuldt. Sidste sommer havde jeg her ude på landet, hvor jeg bor, lastbiler kørende hver 5 minut ind på nabomarken som “nabo”, fordi kommunen lavede midlertidig depot i forbindelse med adskillelse af overflade- og kloakvand. Trafikken var øredøvende og stressende, og jeg måtte gå med høreværn, hvis jeg ville gå i haven og arbejde. Der lå en støvsky over området, der gjorde, at jeg hostede hele tiden og min havemøbler og planterne i haven var konstant grå af støv. Dette kan man ikke byde mennesker permanent. Og tænk på de små veje, hvor vi har vires børn til at cykle!!!!!! Mvh Anne Passer

(6100 Haderslev, 2019-02-17)

#283

Jeg bor lige op af feldsted, og ønsker ikke at skulle tvinges til fraflytning, dette ender med at være eneste mulighed såfremt der bliver opsat et biogas anlæg, dette frembringer utroligt mange lugtgener, hold Danmark til sol og vindenergi, fremfor at benytte en form for brændstof

(Gl. Skovbøl, 2019-02-17)

#284

Når jeg læser jeres argumenter igennem, så er der ikke noget der kan modsige dem.
Det bliver til en kæmpe gene for vores medborgere. Dette er ikke fair.
Det er næsten ikke muligt at finde et sted at anbringe den slags anlæg uden at det går ud over nogen.

(Århus N, 2019-02-17)

#288

Generne for beboere i åmrådet langt overstiger hvad man som borger kan forvente at de kommunale myndigheder vil godkendte

(Sønderborg, 2019-02-17)

#292

Det er vigtigt og passe på jorden

(Horsens, 2019-02-17)

#293

De må finde et andet sted til anlægget hvor det ikke påvirker dyr og mennesker og lokalsamfundet.

(Gråsten , 2019-02-17)

#294

Først fik vi virkelig massiv støjgener af motorvejen og nu skal vi have endnu flere lastbiler med endnu mere støjgener end før, lastbiler forurener ekstremt og prikken over i'et fæl lugt fra anlægget. Det er meget frustrerende at det netop skal være her.

(Gråsten , 2019-02-17)

#296

Fordi jeg kender flere som bor tæt på, både unge og ældre og også een som har dagpleje og jeg synes dette anlæg skal placeres et mere velovervejet sted.

(Munke Bjergby , 2019-02-17)

#297

Det skal ligge alt for tæt på boligområder - der er alt for mange gener for beboere/borgere i et stort område omkring anlægget - borgeres helbred/ve og vel er vigtigere end at gennemføre et projekt, der tilsyneladende ikke har gennemtænkt konsekvenserne for beboerne i området - fint at ville være grøn og CO2 neutral, men man bør tænke konsekvenser "hele vejen rundt" - hvem er det helt præcist, der ønsker, at anlægget skal ligge lige nøjagtig der ? - hvem er det helt præcist det gavner ? - der må kunne findes en mere hensigtsmæssig placering.

(Augustenborg, 2019-02-17)

#301

Jeg skriver under, da biogasanlæg ikke er en løsning på problemerne med klimaforandringerne.

(Aabenraa, 2019-02-18)

#309

Kommer til og bo Ca 100 meter fra der hvor i har planlagt og ligge den og hvadså med al den tunge trafik

(Kværsløkke 12 , 2019-02-18)

#310

Sådan et anlæg skal ikke ligge tæt på et bebygget område, og skole,

(Broager, 2019-02-18)

#317

Der skal køre en lind strøm af lastbiler til og fra anlægget. Hvor er så miljøgevinsten???

(Egernsund, 2019-02-20)

#321

STORT NEJ TIL - Gyllelugt, trafikstøj, øget transport med store tankvogne.

(Kværs, 2019-02-21)

#322

Biogasanlægges bør ligge i et industriområde.

(Kværs, 2019-02-21)

#324

Jeg frygter den STORE mængde transporter og mener kun det er symbol politik !

(6300 Gråsten, 2019-02-21)

#329

Er ikke interesse i at mine børnebørn skal leve med den stank som sådan et anlæg vil give.

(Aabenraa, 2019-02-22)

#330

Jeg syntes de skal tænke på nærmiljøet . Placere det et sted hvor der ikke ligger tæt bebyggelse. Jeg ville nødig bo nabo til sådan et stort anlæg

(Sønderborg , 2019-02-25)

#332

fordi at mine forældre bor i Kværs omegn og jeg ønsker ikke at de leve med lugten, eller for den sag skyld at deres hus skal falde i pris.

(Sønderborg, 2019-02-26)

#335

Ingen lugt eller støjgener til folket. Tanken med bioanlæg og vindmøller osv er fin nok, men det skal ikke ikke gå ud over befolkningen. Se bare hvordan befolkningen er blevet snigløbet af de støjende F35 i Skydstrup. En skandale.
Så derfor underskrift fra mig.

(Adsbøl, 2019-03-02)

#337

Vores hus er sat til salg, men bliver fravalgt grundet biogasanlæg.. og sikke en skam for dette skønne nabolag med biogasanlæg

(Gråsten, 2019-03-18)

#343

Et kæmpe biogasanlæg vil ødelægge landskabet og landsbymiljøet

(Gråsten, 2019-03-31)

#346

Jeg bor i nabo kommunen Åbenrå (Lundtoft), men vil også blive generet. Bor tæt ved Søgård sø, er bange for det rige dyreliv specielt fugle vil blive ødelagt.

(Lundtoft Bygade 9, Lundtoft, 2019-04-01)

#354

Fordi at det burde ligge et andet sted, hvor det ikke er så tæt på bebyggelse og skole. Desuden så er det ikke særlig miljø venligt med sådan et anlæg, da der skal kører mellem 60 og 80 lastbiler hver dag. De burde lægge det et mere øde sted. Hvad med Kær Vestermark. Der er også en frakørsel fra motorvejen. Så et helt klart nej herfra.

(Sønderborg, 2019-04-10)

#356

Det ved de vidst godt hvorfor efterhånden

(Kværs , 2019-04-16)

#358

Jeg syntes lugte grænsen er så tæt på min bopæl at jeg ikke kan forestille mig at den vil blive overskredet.

(Broager, 2019-04-17)

#365

Jeg skriver under fordi at kommunen ikke tænker på dem der bor på landet, men kun dem sim bor i byen.

(Rinkenæs, 2019-05-05)

#371

Jeg synes ikke kommunen har handlet etisk I forhold til landsbyers udvikling. Placeringen er ikke korrekt og bør flyttes ud i et industri område. Jeg tænker Sønderborg

(Kværs, 2019-05-10)

#374

Jeg skriver under da jeg ikke se at de små byer rundt om sådan et anlæg kan rumme alt den trafik af lastbiler.
CO2 neutral med så mange lastbiler på vejene, der er noget helt galt.
Endvidere jeg er bange for hvilke lugtgener, sådan et anlæg vil havde.

(Gråsten, 2019-05-12)

#379

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for den markant øgede lastvogns trafik, der vil komme gennem Felsted på Gråstenvej

(Felsted, 2019-05-14)

#382

Pga trafikken som ikke sikres kører på motorvejen og for borgerne i Kværs ikke skal få ødelagt deres lille by.

(Aabenraa, 2019-05-14)

#386

Jeg bor ikke i det omtalte område, men udefra de problematikker og gener der beskrives i forbindelse med oprettelse af et biogas anlæg, finder jeg også at anlægget er fejlplaceret. Jeg vil gerne bakke op om at bevare de fredelige og naturskønne områder vi har i kommunen og ikke mindst de trygge landlige miljøer vi har hvor vores børn kan færdes sikkert og frit i deres fritid.
Hvem ved, det kunne jo være det var mit trygge nærmiljø der blev truet næste gang.

(Aabenraa , 2019-05-15)

#390

Tung trafik igennem vires by

(Felsted, 2019-05-16)

#395

Det ligger helt forket og alle kan se det.

(Gråsten, 2021-06-25)