Et stort nej til placeringen af Nature Energy 800.000 tons biogasanlæg i Kværs, 6300 Gråsten, fordi:

Kommentarer

#4

Hvis kommunen er så glade for at have sådan et værk, kan de jo bare lave det i Sønderborg by. Vi vil ikke være skraldespand for lugten fra det værk.
Vore huse vil blive usælgelige.

(Kværs, 2019-01-29)

#6

Gider ikke alle de lastbiler på buskmosevej og de lugt gener

(GRÅSTEN, 2019-01-29)

#9

Jeg påtænker at flytte til Gråsten eller omegn, når jeg engang skal på pension og ønsker ikke at være nabo til anlægget

(Kollund 6340 kruså , 2019-01-29)

#10

Ønsker ikke biogasanlæg så tæt på by

(Gråsten, 2019-01-29)

#11

Håbløs ide. Alle problemstillinger ovenfor burde give sig selv for vor kære politiker. Ligeledes er der gang i opførsel af et kæmpe anlæg i Kliplev, hvor vil i få al den gylle fra med så kort afstand mellem to anlæg vil lastbiler skulle opdrive gylle langt fra anlæggene, og dermed mange flere km kørsel, men sådan en lastbil forurener vel heller ikke særlig meget?

(Kværs, 2019-01-29)

#12

For at beskytte vores børn og os selv for lastbiler og stank i vores lille landsdel. Selv om man er udkants Danmark skal man ikke bruges til bioanlæg og havvindmøller som vi også skulle ha haft for nogle år siden. Undre mig også over da vi fik motorvej blev der ikke åbnet udkørsel mod Sønderbog pga af for meget trafik...Hvad så nu med den trafik vi vil få hvis vi får bioanlæg?

(Snurom, 2019-01-29)

#16

Vi vil ikke at der skal mere tung trafik til Kværs som der er i forvejen .
Ligeså lugt gener

(Kværs, 2019-01-29)

#18

Jeg bor i Tørsbøl og ikke ønsker at have de samme problem med trafik og lugtgener som man oplever ved Kalundborg, Korskro osv. Selv Esbjerg kommune har sagt nej til at placere et så tæt på beboede områder! Indenfor 2km har vi skole, børnehave, Kværs by, sportshaller og sportsplads.

(6300 Gråsten , 2019-01-29)

#26

Jeg er nærmeste nabo og ønsker ikke at have det liggende i baghaven.

(Kværs, 2019-01-29)

#27

Gylle indeholder salmonella bakterier
Lugt transporteres via erosoler (usynlige vanddråber) lugter det skyldes det erosolerne
Med 80% af den årlige vindretning (2018) blæsende fra øst, vil det blæse ind over Kværs
Gråsten Fjerkræ kan derfor få deres kyllinger smittet med salmonella som er forbudt i Danmark
Samtidig er det bekymrende at vi skal indånde en bakterie stinkende luft.

Det gavner heler ikke det planlagte “nye bæredygtige byggeri” som landsbyrådet arbejder med. Det bliver aldrig til 50 nye boliger hvis de nye boliger skal lægge 500 meter fra anlægget.

Anlægget er fejlplaceret og vil koste kommune kroner i konstant vedligeholdelse af kommunalt vejnet.

Flyt anlægget til mortorvejen med nye ramper.

(Kværs, 2019-01-29)

#34

Der er plads ved siden af Sønderborg

(Gråsten , 2019-01-29)

#39

Jeg er ingen skraldespand, min stemme skal høres

(Gråsten, 2019-01-29)

#42

Imod projektet hvor det skal ligge.

(Tørsbøl, 2019-01-29)

#50

Fordi jeg ikke ønsker at biogasanlægget skal være min nabo.

(Kværs , 2019-01-29)

#52

Tanken om grøn energi er velkommen, placeringen er bare rigtig, rigtig skidt.

(Kvlrs, 2019-01-29)

#55

Jeg er meget enig i de argumenter der står på listen. I øvrigt er der rig mulighed for at placere et biogasanlæg ved Kliplev eller bygge det planlagte større

(6300, 2019-01-29)

#57

Jeg er imod pga. meget øget trafik og lugtgener. Industrianlæg bør og skal placeres i industriområder og ikke i det åbne land.

(6300, 2019-01-29)

#58

Forkert placering af anlæg, ødelægger livet for rigtig mange mennesker.

(Kværs, 2019-01-29)

#59

Anlægget er overflødigt, da afstanden til Glansager og Kliplev er lille, der vil ikke være biomassen nok til 3 anlæg.

(Gråsten , 2019-01-29)

#61

Kværs skal ikke være skraldespand for politikerne, og jeg er virkelig bange for lugtgener

(Felsted, 2019-01-29)

#64

Jeg skriver under fordi, jeg er meget bekymret for vores nære miljø. Øget tung trafik. Det er ikke ansvarligt, at placere et så stort biogas anlæg her ved Kværs.

(Gråsten , 2019-01-29)

#68

Pga lugtgener og placering. Tåbeligt når der ikke er nogle biomasse producenter i nærheden som kan afgive gylle og derfor skal det hele transporteres længere på landevejen....

(6200 Aabenraa, 2019-01-29)

#70

Jeg ønsker IKKE et lugtgenerende miljø, tunge trafikanter mm. I vores lille samfund. Dette er ikke velovervejet.

(Kværs , 2019-01-29)

#71

Jeg skriver under fordi vi bor lige i det påtænkte område. Ønsker ikke flere lugtgener, end de i forvejen påført af landbruget. Vi har svineproduktion næsten hele vejen omkring vores ejendom og det er mere end rigeligt.
Derudover er vi større tilhængere af vind og solenergi.

(Grøngrøft, Aabenraa kommune, 2019-01-30)

#74

Vil ikke havde forpestet luften, og vi alle går og blive syge af det... skal min søn ikke vokse op med

(Gråsten, 2019-01-30)

#84

Jeg ønsker ikke lugtgener og transportgener i vores lille Kværs og da jeg er cyklist vil jeg ikke kunne færdes sikkert
på avntoftvej og tænker også på skolen hvorfor skal den lade livet for et biogasanlæg

(Kværs, 2019-01-30)

#87

Synes der er fuldstændigt idiotisk at begynde at placere det sådan et sted. Det bliver et kæmpe nej herfra.

(Rønshoved, 2019-01-30)

#88

Det ville være en katastrofe for et velfungerende landsbysamfund med sådan en gigantisk, stinkende fabrik.

(Egernsund , 2019-01-30)

#98

Jeg skriver under fordi, jeg er bekymret for lugt- og støjgener.

(Gråsten, 2019-01-30)

#99

Jeg er bange for alt den trafik der vil komme i forbindelse med sådan et anlæg, men ikke mindst de lugtgener der vil komme.

(Kværs, 2019-01-30)

#100

Jeg skriver under fordi, at alle argumenter giver mening og vi borgere skal spørges i sådanne situationer.
Kalundborg eksemplet underbygger situationen. Det er vores valg.

(Felsted, 2019-01-30)

#101

Fordi jeg selv bor 2 km fra Kværs. Jeg og min familie vil være påvirket af luftgener hver dag, derudover vil der komme rigtig mange lastbiler osv tæt på skole, børnehave/vuggestue, idrætsfaciliteter og fællesområder, samt tæt på beboerne i Kværs. Jeg vil ikke have at mine børn skal gå i skole/børnehaven så tæt på et anlæg og så meget trafik. Synes dem der har valgt placeringet har glemt hovedet i processen. Så et stort rungende nej tak fra mig og resten af familien

(6300, 2019-01-30)

#111

Jeg bor i nabolaget til påtænkte placering. Jeg flyttede herud fordi der var højt til loftet, jeg ønsker ikke at bo i luftforurening, som man kan opleve ved Korskroen!
Infrastrukturen herude er alt for følsom når det kommer til sådan et anlæg.
Gør dog Glansager anlægget større, hvis det virkeligt er så genialt, hvilket jeg tvivler på!

(Gråsten, 2019-01-30)

#113

Fordi jeg er imod at anlægget skal bygges så tæt på beboelse.

(Kværs, 2019-01-31)

#114

Jeg bor meget tæt på stedet hvor biogasanlægget kommer til at ligge og bliver berørt af alle de gener det kommer til at medføre. Bl.a. al den tunge mertrafik det vil betyde på en i forvejen meget trafikbelastet vej af tunge køretøjer.
Det er ganske unødvendigt at der kommer et biogasanlæg i Kværs, da der også skal ligge et i Kliplev og Glansager, som i forvejen begge kan dække området ved Kværs.

(Gråsten, 2019-01-31)

#115

Jeg bor inden for de 7 km radius

(Tumbøl, 2019-01-31)

#117

Bliver berørt af det

(Sønder Hostrup, 2019-01-31)

#118

Jeg bor på Gråstenvej og vil dagligt berørt af traffikken og lugten.

(Felsted, 2019-01-31)

#121

Jeg skriver under fordi, der må være bedre beliggenheder til et biogasanlæg. Kværs er en lille men aktiv by med mange børnefamilier. Den anslåede tunge trafik vil være til stor gene og fare for byens og områdets borgere. Dertil kommer lugtgenerne.

(Gråsten, 2019-01-31)

#125

Fordi mine forældre bor tæt på Kværs

(Åbenrå, 2019-01-31)

#133

Gener m.m. er ikke nok belyst til et sådant anlæg.

(Gråsten, 2019-01-31)

#140

Som teksten skriver er der flere grunde til den slags anlæg ikke høre hjemme i kværs eller omegn.

(Gråsten, 2019-01-31)

#141

Jeg syntes ikke et anlæg skal stå lige op af mine børns skole og børnehave.

(Tørsbøl, 2019-01-31)

#142

Jeg ser transporten som et stort problem. At der skal køres tung transport i pendulfart ad Avntoftvej med Kværs by på den ene side og skole og fritidsaktiviteter på den anden samt de krydsende trafikanter der ellers måtte være. Der er i forvejen en travl trafik i dette knudepunkt.

(Tørsbøl , 2019-01-31)

#150

Jeg er vokset op i Kværs og mine forældre stadig bor der i mit barndomshjem.
Min familie og jeg ville aldrig flytte tilbage dertil hvis dette biogas anlæg bliver en realitet. Hvem har lyst til at dele landsby med det, vi har bestemt ikke

(6392 Bolderslev , 2019-01-31)

#154

Vi skal ikke have et lugt generende biogasanlæg omkring Kværs eller andre landsbyer.

(Holbøl , 2019-01-31)

#158

Jeg skal ikke spille fodbold i lugten af råd

(Holbøl, 2019-01-31)

#161

Jeg arbejde i nærheden..;-)

(Augustenborg, 2019-02-01)

#163

Jeg mener ikke at Sønderborg kommune bare kan tillade at der bygges et biogasanlæg i en lille landsby.
Hvorfor ikke placere den ved gågaden i Sønderborg ?
Så kan de selv se og lugte til anlægget.

(Rødekro, 2019-02-01)

#164

Jeg skriver under fordi Kværs er en lille landsby, der ikke bør ødelægges af tunge køretøjer, eller utålelig lugt gener som endnu ikke er afklaret

(Kværs, 6300 Gråsten , 2019-02-01)

#167

Jeg ønsker ikke øget trafik og lugt i vores by

(Kværs , 2019-02-01)

#170

Jeg har familie boende i kværs og kommer en del i området og jeg vil gerne have frisk luft når jeg er der

(3600 Frederikssund , 2019-02-01)

#172

Denne politiske beslutning er som så mange andre, ikke ordentlig gennemtænkt. Til politikerne må vi sige at hvis de ikke selv vil være nabo til sådan et anlæg, så forlang ikke at andre skal.

(Rødekro , 2019-02-01)

#175

Byen skal bevares som den er så må de finde et andet sted at anbringe sådanne noget evt i industrien hvor man kun arbejder

(Bolderslev, 2019-02-01)

#176

Fordi dette ikke høre til her, prøv i Sønderborg by

(6430, 2019-02-01)

#182

Jeg skriver under fordi, jeg ikke ønsker risikoen, for lugtgener fra en sådan installation.
Ligeledes ønsker jeg ikke de gener der uden tvivl vil komme i forbindelse med den øgede tunge trafik .
Der kører allerede nu, en del gylletransporter i området, som medfører støj og lugtgener, ligesom der i mange tilfælde slæbes jord/mudder ud på vejene, når de afhenter gyllen, på de omkring liggende gårde.

(Kværs, 2019-02-02)

#187

Grundet lugtgenerne!

(Aabenraa , 2019-02-02)