Støt Vejlby-Risskov Grundejerforenings protest mod planerne om højt byggeri i Risskov

Kommentarer

#1

Jeg er imod højden af det påtænkte byggeri..!

(Risskov, 2018-10-16)

#6

Som borger og beboer i Vejlby-Risskov erklærer jeg hermed, at jeg imod at øge byggehøjder og bebyggelsesprocenter, derfor ønsker jeg nu og fremadrettet, at fastholde den byplanvedtægt for området vedtaget i november 1966.

(Risskov, 2018-10-17)

#7

Som borger og beboer i Vejlby-Risskov erklærer jeg hermed, at jeg imod at øge byggehøjder og bebyggelsesprocenter. Rerfor ønsker jeg nu og fremadrettet, at fastholde den byplanvedtægt for området vedtaget i november 1966.

(Risskov, 2018-10-17)

#9

.Høje bygninger på 3-4-5 eller 6 etager passer ikke ind i området, Trafikale konsekvenser af projektet bliver til kæmpe trafikal belastning, støj og fald i vores boligværdi.

(8240 Risskov, 2018-10-17)

#10

Byen kan ikke trække mere :-( det bliver rent kaos og kommer til at se forfærdeligt ud - se bare ved veri og snart ved psyk / Aarhus ø må være skræk scenarie nok / var fan til at starte med men der er jo intet grønt område el lign

(Risskov, 2018-10-17)

#12

Vi ikke skal have hverken 3 eller 5 etagers byggeri. Der er i forvejen blvet bygget rigeligt nyt i Risskov

(Risskov, 2018-10-17)

#15

Træt af flere højhuse i Risskov

(Risskov, 2018-10-17)

#19

Nyt byggeri skal være lavt eller tæt lavt og i øvrigt respektere de krav, som omkringboende bliver mødt med i nye byggesager.

(Risskov, 2018-10-18)

#20

Jeg vil hermed gerne tilkendegive min modstand imod den foreslåede ændring af lokalplanen for området omkring den nuværende land brugsskole i Risskov - det vil være ødelæggende for lokalområdet, såfremt der bygges op i 3-5 etager - kvarterets nuværende karakter ødelægges og de trafikale forhold bliver uoverskuelige.

(Risskov, 2018-10-18)

#21

Jeg er utilfreds med de forhastede ændringer af mit lokalområde.jeg ønsker at området bevares som villakvarter og at der kommer styr på infrastrukturen. Gerne en ny lokalplan med tid til omtanke og reel borgerinvolvering

(Risskov, 2018-10-18)

#29

Som borger og beboer i Vejlby-Risskov erklærer jeg hermed, at jeg imod at øge byggehøjder og bebyggelsesprocenter. Derfor ønsker jeg nu og fremadrettet, at fastholde den byplanvedtægt for området vedtaget i november 1966.

(Risskov, 2018-10-18)

#30

Jeg er nabo til området som skal bygges.

(Risskov, 2018-10-18)

#36

Jeg skriver under fordi - Aarhus Kommune og selvfølgelig dermed vores politikere i Aarhus byråd - i den grad driver rovdrift på hele Vejlby Risskov området. Der bygges/skal bygges alt for højt - alt for massivt - alt for tæt - alt for mange boliger på meget lidt plads - alt for grimt i Vejlby Risskov. Det er ikke godt for mennesker at bo så tæt og så massivt. Husk 70erne da man nedrev baghuse netop for at give luft - plads - lys og grønne områder i de gamle tæt bebyggede områder i Aarhus. Tænk nu på menneskene. Det er alt alt for voldsomt - vi kan ikke bære denne voldsomme nybyggeri udvikling. Ved Vejlby Venter Vej ( overfor Vejlby Kirke ) på Bryggervej - på Vejlby Skoles grund - på IBM - grunden og på Tretommervej. Samt alle de andre områder som skrevet i vedhæftede skrivelse. Stop nu!!!

(8240 Risskov, 2018-10-19)

#37

Risskov bliver overbefolket

(Risskov, 2018-10-19)

#39

Vi er imod det påtænkte byggeri og ændrede lokalplaner !!...der fuldstændig vil ændre vores forudsætninger for købet af ejendommen ! Eneste fornuftige alternativ ville være rækkehuse, som kunne bevare området som parcelhuskvarter.

(8240 Risskov, 2018-10-19)

#41

Jeg synes ihøjt byggeri passer ind i området - rækkehuse i 2 etager elller boligejendomme i max 3 etager.

(Risskov, 2018-10-19)

#46

Jeg syntes ikke der skal bygges så højt

(Risskov, 2018-10-20)

#50

Imod planerne om højt byggeri på Landbrugsskolen,
ved Vestre Strandalle, Agerbæksvej og Grenåvej. Der er yderligere ingen trafikanalyse på trods af områdets mange nye boligområder.

(Risskov, 2018-10-20)

#52

Jeg ønsker at bevare et forstadsmiljø med parcelhuse og luft omkring mig fremfor endnu et tæt og højt byggeri, som allerede forekommer alt for mange steder i området.

(Risskov, 2018-10-20)

#53

Bekymret for trafiksikkerhed for cyklende skolebørn mm

(Risskov, 2018-10-20)

#54

Jeg er imod at der bygges højere huse end den eksisterende lokalplan giver mulighed for. Nemlig 2 etager.

(Risskov, 2018-10-20)

#55

Vi har brug for nogle seniorboliger i Risskov. Vi er mange med huse der efterhånden bliver for store, og vi vil stadig gerne blive og bo i Risskov.
Så tæt lav bebyggelse til os ældre er ønskelig.

(Risskov, 2018-10-20)

#56

Jeg er rystet over byggeplanerne her i Risskov og også Vejlby for den sags skyld. Mener at bygge højt og tæt ikke hører hjemmet et udpræget villakvarter. Det er simpelthen uacceptabelt. Desuden mangler vi i den grad seniorboliger, så vi ikke er så stavnbundne i vores villaer, men den slags boliger bliver aldrig tænkt i byggeplanerne.

(Risskov, 2018-10-20)

#57

fordi jeg er imod planerne om højt byggeri i Risskov

(Risskov, 2018-10-20)

#58

for mange "getto" byggeri og smageløse arkitektur

(risskov, 2018-10-20)

#63

En grådig kommune og grådige bygherrer ødelægger vores livsrum.

(Aarhus, 2018-10-20)

#65

Det vil skæmme området med et uharmonisk byggeri der ikke passer ind til områdets karakter af lavt byggeri

(8240 Risskov, 2018-10-21)

#67

Områderne skal udvikles i samspil med omgivelserne og infrastrukturen skal følge med.
-Trafikken bliver et kæmpe problem på Agerbæksvej - er det allerede. (en cykelsti på Asylvej hjælper næppe meget)
-Byfortætning kan foregå uden 3-5 etager bringes i spil
-"Vericenteret" skal blive på den vestlige side af Grenåvej
-Parkeringspladser/kælder skal være gratis og tilknyttet ejendommene
-OMRÅDET ER OG SKAL FORBLIVE ET VILLAKVARTER!

(Risskov, 2018-10-21)

#71

Jeg mener ikke de foreslåede ændringer i plangrundlaget for området Agerbæksvej mv. tager hensyn til hvad området kan bære ift. trafik og ikke tager hensyn til områdets nuværende bebyggelse og beboere.

(Risskov, 2018-10-21)

#74

Ønsker ikke højhusbyggeri i et villakvarter

(RISSKOV, 2018-10-21)

#75

Jeg er imod højhuse i et villaområde, og som ligeledes er i konflikt med den eksisterende lokalplan som borgere har købt - og bygget huse ud fra.

(Risskov , 2018-10-21)

#78

Jeg synes det er horribelt at ødelægge vores skønne rolige område med højhuse. Der er i forvejen bygget meget og højt. Men her i et stille villaområde kan vi ikke acceptere det.

(Risskov, 2018-10-21)

#84

Jeg er imod projektet

(Risskov, 2018-10-21)

#86

Der er i forvejen ALT for meget boligbyggeri i Risskov. Hvor skal børnene gå i skole/institution henne? Hvad med infrastuktur? Hvad med idræt/kultur? Hvorfor skal der bebygges på hver mindste lille plet i Risskov og hvorfor skal det gå til bolig altsammen?

(Risskov, 2018-10-21)

#87

Jeg bor i et villakvarter og ønsker ikke at bo blandt højhuse

(Risskov, 2018-10-21)

#88

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at vi påvirker udviklingen af de høje huse i områder som oprindeligt ikke har den topografi

(Aarhus, 2018-10-21)

#90

Massiv trafikal forøgning/forringelse med yderligere støj, møg og trafikfarlighed
Generel forøgning af uro og støj i området
Uskønt med højhuse

(Risskov, 2018-10-22)

#91

Esfandyar Askari

(Risskov, 2018-10-22)

#96

Støtter fuldstændig ovenstående protest, som vil belaste området - flere høje bygninger, usikkerhed ang. højde på byggeri, stort antal nye indbyggere, trafikken, skole og daginstitutions forhold etc med venlig hilsen Hustand på HØJTOFTEVEJ 12.

(Risskov, 2018-10-22)

#99

Jeg protesterer mod bygningshøjder over 2, max 3 etager og generende indblik ift. naboer til byggeriet.

(Risskov, 2018-10-22)

#100

Jeg tænker på mere sikker/mindre trafik for mine to børns kommende skolegang.

(Risskov, 2018-10-22)

#102

Risskov kan karakteriseres som værende en forstad til Århus, hvor bebyggelsen hovedsagelig består af villaer.
Disse karaktertræk vil blive fuldstændig ødelagt af nye lokalplaner med tætliggende etagebyggeri

(Risskov, 2018-10-22)

#109

Jeg protesterer mod byggeri over 2, maks 3 etager og genkende indblik ift. naboer

(risskov, 2018-10-23)

#110

Der er allerede bygget alt for meget og højt i området (bl.a. overfor Veri) det skæmmer området og hvor skal alle de kommende børn mon gå i skole?
Det samme er åbenbart ved at ske på Nordre strandvej - gys

(Risskov, 2018-10-24)

#113

Det planlagte byggeri vil fuldstændig ødelægge kvarterets karakter. Så vidt mig bekendt eksisterer en lokalplan som ikke tillader bebyggelse over 2 etager. Den kan man vel ikke bare ignorere uden at give kvarterets beboere indflydelse?

(8240, 2018-10-24)

#115

Som borger og beboer i Vejlby-Risskov erklærer jeg hermed, at jeg imod at øge byggehøjder og bebyggelsesprocenter, derfor ønsker jeg nu og fremadrettet, at fastholde den byplanvedtægt for området vedtaget i november 1966.

(Risskov, 2018-10-24)

#117

Jeg finder de foreslåede etagebyggerier totalt ødelæggende for miljøet i villakvarteret. Endvidere er det helt grotesk, at kommunen ikke har foretaget aktuelle trafikmålinger og fremskrivninger der inkluderer de fremlagte forslag til nye boliger i området (seneste trafikmåling for Asylvej er foretaget i 2012!!). Det hænger slet ikke sammen.

(Risskov, 2018-10-24)

#118

Etagebyggerier på 3 og 5 etager i dette boligkvarter, er jo ren chikane. Lokalplansforslaget bør selvfølgelig ændres på dette punkt, til de nuværende max 2 etager..

(Risskov, 2018-10-24)

#119

Jeg skriver under fordi:
- byggeriet er i mod områdets lokalplan med maksimalt 1,5 etager
- områdets rekreative værdi falder i takt med mere højt byggeri
- højt byggeri ikke stemmer overens med den øvrige arkitektur og bygninger i Risskov.
- der de trafikale forhold og ændringer i forbindelse med byggeri ikke er taget i betragtning
- da Risskov kunne bruge et rekreativt område fx grønne arealer og legepladser, for fortsat at gøre Risskov attraktivt
- da der i takt med flere boliger ikke er samme stigning i antal institutionspladser i området
Dette er blot nogle af de få grunde jeg har til at skrive under!

(8240, 2018-10-25)

#120

Vi bor overfor og det tager hele vores udsyn. Nu har vi fået højt byggeri i “baghaven” med bryggerbakken. Det må være nok.

(8240, 2018-10-25)

#124

Risskov skal bevare sit unikke miljø og fordi de voldsomme byggerier i området ikke kan gøre rede for håndtering af områdets infrastuktur mht trafik, skole, daginstotutioner mm

(Risskov, 2018-10-26)

#128

Jeg håber at man vil beholde området omkring den gamle husholdningsskole grønt og frit for etagebyggeri. Der bliver rigelig beboelse på Statshospitalets grund, husene på Asylvej og det nye byggeri overfor Veri Centret. Trafikken er i forvejen voldsom, og parkeringsforholdene kaotiske. Ofte er det ikke muligt for et brandslukningskøretøj at passere ad Tretommervej p.g.a. parkerede biler i begge sider af vejen.

(Risskov, 2018-10-26)

#129

Jeg synes ikke, at så højt et byggeri hører hjemme i Risskov.

(Risskov, 2018-10-27)

#131

Jeg bor selv i området, og mener Ikke at høj bebyggelse og yderligere trafik vil gavne området, da det er et villa kvarter og der er mange skolebørn der krydser vejene.

(Risskov , 2018-10-27)

#134

Nu må det være nok med kommunens godkendelse af det ene misfoster af bebyggelser efter det andet.

(8240 Risskov, 2018-10-27)

#135

Flere og flere høje huse skyder frem i Århus bybillede, og nu også Risskov. Jeg kan snart ikke kende Århus mere. De smukke, stemningsfulde villakvarterer drukner, mens høje huse overtager og ødelægger resten af området omkring sig, og dræber Risskov ånden. Derudover vil antallet af trafik stige markant, og der vil ikke længere være den samme ro i det dette område af Risskov, sådan som vi kender den indtil nu. Trafiksikkerheden vil dale, og området vil blive mere utrygt for børnene at lege og gå hjem fra skole i. Bevar Risskovs sjæl og ånd, og stop udviklingen af høje, kønsløse huse!

(8240 Risskov, 2018-10-28)

#136

Der er i forvejen utrolig meget nyt højt byggeri på vej eller i gang i Vejlby-Risskov.
Det ødelægger værdi og herlighedsværdi - ødelægger trivsel - og jeg ser ingen reel måde at løse alle de medfølgende problemer (fx trafik, skoler..)

(8240, 2018-10-28)

#137

Jeg skriver under fordi jeg for 4 år siden flyttede ind i nybyggede rækkehus i Skovparken som ligger i et område med lav tæt bebyggelse. Det vil være til stor gene for beboere i området hvis det tillades at bygge højt hvilket også vil indebære øget trafik på de i forvejen trafikbelastede veje.

(8240 Risskov, 2018-10-28)

#138

Jeg skriver under fordi jeg for 4 år siden flyttede ind i mit nybyggede hus i Skovparken, som ligger i et lavt bebygget område. En ændring af området med tilladelse til at bygge højt vil give mange gener for området og ikke mindst en yderligere stor belastning af de i forvejen meget belastede veje i området. Veje som ikke blot bruges lokalt men som også er fødeveje til alle beboere der bor tættere på vandet.

(8240 Risskov, 2018-10-28)

#140

Fordi kommunen tillader alt for meget byggeri i hele byen på samme tid, uden omtanke for de nuværende beboere i området, samt for hele byens karakter og kvalitet.

(8240, 2018-10-28)

#141

At rive en så flot og karakterfyldt bygning som den gamle landbrugsskole ned og putte flere firkantede etagebyggerier ind - er at tage endnu en del af sjælen af Risskov ud. Trafikken er endvidere kaotisk i området.

(Risskov, 2018-10-29)

#149

Jeg synes, det er for dårligt med al det højhus byggeri i Risskov. Det passer ikke til kvarteret.

(8240, 2018-10-30)

#151

Højhusbyggeri hører ikke hjemme i et villakvarter.

(Risskov, 2018-10-30)

#159

Flere høje huse vil ødelægge området. Trafik, sammenhæng, mangel i fremtidige skoler/daginstitutioner osv. Der bliver rigeligt med høje huse på den anden side af Grenåvej.

(Risskov, 2018-11-03)

#161

Jeg skriver under, fordi der i forvejen bygges mere end rigeligt i højden i denne del af Aarhus/Risskov.

(Aarhus, 2018-11-08)

#168

Vejlby Risskov er i forvejen tæt med beboelse

(Hundslund , 2019-03-29)

#170

Jeg bor i Risskov.

(Risskov, 2019-03-30)

#171

Er ikke tilhænger af højhuse i lavt bebyggede områder.

(Risskov, 2019-03-30)

#172

Jeg skriver under fordi, jeg ikke mener, at det vil gavne området med så højt byggeri. Der er ikke på nuværende tidspunkt så høj bebyggelse, og derfor vil det skæmme vores område. Derudover vil det give mulighed for indkig på privat grund i urimelig grad. Det vil også give skygge i de omkringliggende huses haver, og man vil kunne tænke, at der kunne komme generende genskin fra solen, hvis der var meget glas på facaderne. Dette vil helt sikkert medføre værdiforringelse for de huse, som ligge i nærheden af så højt byggeri. 2-3 etager bør være max og så bør der være påbud om grønnerealer i forbindelse med hver ejendom, samt P-kælder/P-pladser.

(8240 Risskov, 2019-04-01)

#179

Århus er ved st blive kvalt og ødelagt af fortætning og høje huse.

(Risskov, 2019-08-25)

#184

Jeg er så træt og trist over den udvikling, der er igang i min by.

(Risskov, 2019-12-21)

#185

Det er i strid mod den byplan, som alle os andre skal indrette sig efter! Hvorfor kan en privat bygherre få lov at bygge tårnhøjt på et område, der maksimalt tillader to etager?

(Risskov, 2020-08-11)

#186

Jeg underskriver i protest mod byggeriets højde.

(Risskov, 2020-08-12)

#188

Jeg skrive under, fordi jeg bor lige ved siden af, og fordi det vil ødelægge dynamikken i hele Risskov og nedsætte værdierne på husene. Ikke nok med det, men så vil det også gøre trafikken på alle vejene hel absurd

(Risskov , 2020-08-13)

#190

Det skæmmer vores bydel med så høj en bygning. Vores bydel står i forvejen med tomme lejligheder, så det virker som om at formålet er blot for bygherre at tjene penge fremfor nødvendigt for en god byudvikling. Vi borgere i nærområdet føler os ikke lyttet til. Bygherren har f.eks. skruppelløst fældet gamle træer imod loven, for at få deres planer om bebyggelse, der hvor træerne stod, igennem og vi beboere i området står magtesløse tilbage og føler os trampet på.

(Århus, 2020-08-27)

#192

Det pynter ikke med alle de høje huse vores by efterhånden har. Synes ikke vores by eller omgivelser fortjener sådan en bygning på det sted.

(Århus N, 2020-08-28)

#194

Bygge-feberen i Aarhus er generelt gået alt for vidt, uden hensyn til beboerne i de berørte områder.

(Risskov, 2020-09-05)

#196

Der bygges alt for meget, alt for højt og alt for tæt.

Miljøet ødelægges.

(Risskov, 2020-09-05)

#200

Jeg kan læse, at flere bygherrer begrunder deres planer med, at de mener, det er pænt. Der er sågar byrådsmedlemmer, som bruger samme argument. Smag er subjektivt. Derfor har vi regler.
Som borger og beboer i Vejlby-Risskov erklærer jeg hermed, at jeg imod at øge byggehøjder og bebyggelsesprocenter, derfor ønsker jeg nu og fremadrettet, at fastholde den byplanvedtægt for området vedtaget i november 1966.

(Risskov, 2020-09-05)