Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#1002

De unge bliver dårlige til deres job, som bestemt ikke er blevet mindre krævende.

Ulla Liberg (København ø, 2018-10-16)

#1004

Jeg støtter ikke besparelserne på videregående uddannelser.

Steffen Rasmussen (Middelfart, 2018-10-16)

#1007

Uddannelse styrker sammen og giver mere lige muligheder for alle

Lasse Suhr (Hvidovre, 2018-10-16)

#1011

Jeg skriver under, fordi jeg er bekymret for uddannelsesniveauet hos mine både nuværende og kommende studerende, som efter endt uddannelse skal varetage uddannelse og dannelse af børn og unge. Jeg skriver under for at gøre opmærksom på en sandsynlig negativ langtidseffekt på alle uddannelsesniveauer skabt af en kortsigtet besparelse.

Bente Moesgaard (Middelfart, 2018-10-16)

#1019

Uddannelse er fremtiden!

Josefine Ranch Bjerre (Aarhus, 2018-10-16)

#1023

Jeg skriver under, fordi vi har brug for et højt uddannelsesniveau for at kunne løse de voldsomme udfordringer, som vi står over for på globalt plan.

Hans Nielsen (Kongens Lyngby, 2018-10-16)

#1033

Det er mit indtryk at der på mange studier er alt for meget "selvstudie" . Det kan ikke være meningen.

Stella Blichfeldt (Bagsværd, 2018-10-16)

#1047

Jeg mener det er vigtigt at der er mange med forskellige former for grundvidenskabelig baggrund, og nogle der kan surfe rundt mellem disse og koordinere samarbejde mellem de forskellige eksperter og finde frem til fælles løsninger, f.eks. i klimadebatten.

Marianne Munck (Bagsværd, 2018-10-16)

#1049

Man kan ikke effektivisere i uddannelsessektoren som man kan i industri og landbrug. Besparelserne er hul i hovedet og kan ikke undgå at sænke kvaliteten.

Irene Odgaard (Frederiksberg, 2018-10-16)

#1051

At leve i en moderne, grøn og socialt ansvarlig velfærdsstat kræver en både dannet og veluddannet befolkning. Der er vi ikke endnu, hvorfor besparelser på uddannelsesområdet er et skridt i retning af afvikling fremfor udvikling. Besparelserne bør stoppes nu.

Peter Sørensen (Morud, 2018-10-16)

#1052

Uddannelse er noget af noget af det vigtigste at støtte. Med en stærkt velfærdsstat og et godt uddannelsesystem investerer vi i samfundet og i at sikre fremtiden.

Lisa Redekop (København K, 2018-10-16)

#1053

Jeg skriver under fordi vi har brug for bedre uddannelse til alle unde

Niels Poulsen (Frederiksberg, 2018-10-16)

#1064

Det ikke kan være rigtigt at man spare på hvad man kalder Danmarks fremtid, altså uddannelse og forskning.

Shaun Theodor Sødergren (København S, 2018-10-16)

#1071

Jeg skriver under for at sikre en bæredygtig fremtid, for alle vores børn i Danmark, som kan muliggøres gennem en god uddannelse.

Pamela Louis (Valby, 2018-10-16)

#1081

Et meget væsentligt initiativ som jeg gerne støtter

Dorthe von Bülow (Søborg, 2018-10-16)

#1094

Uddannelse er Danmarks fremtid

Niels Johnsen (Glostrup, 2018-10-16)

#1096

Universiteterne får hele tiden flere opgaver og færre midler. Der er ingen sammenhæng mellem mål og midler. og 2%-besparelserne forværrer denne situation.

Rolf Fagerberg (Odense M, 2018-10-16)

#1106

Det er en rigtig dårlig ide at spare på uddannelser

Karen Elbæk (Haderslev, 2018-10-17)

#1111

Uddannelse skaber vi fremtiden med, det kræver investering ikke besparelse.

Pia Christensen (Randers, 2018-10-17)

#1126

Jeg er under uddannelse og jeg ønsker ikke at se mine muligheder forsvinde bare fordi politikkerne ikke ved hvad de snakker om!

Terry Overgaard Pedersen (Albertslund, 2018-10-17)

#1129

Et samfund med ringe uddannelse, er et samfund nederst på rangstigen.

Mona Jensen (Copenhagen, 2018-10-17)

#1135

I vores lille land er viden en af de vigtigste varer vi producerer - og den må ikke gå ned i kvalitet. De planlagte besparelser ville få universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler til at skære ned på både bredden og dybden af uddannelserne. Det vil jeg ikke acceptere.

Sophia Vejlgaard (Søborg, 2018-10-17)

#1144

Uddannelse er ikke et sted der skal sparres. Jeg mærker selv konsekvenserne af nedskæringer på mit studie.

Anna Sophia Langfrits (Holte, 2018-10-17)

#1156

Nedskæringerne forringer kvaliteten af universitetsuddannelserne. På Københavns Uniiversitet kan vi ikke længere levere en vare, vi er stolte af, fordi midlerne er blevet så uhyrligt små.

Inge Birgitte Siegumfeldt (København, 2018-10-17)

#1158

Uddannelse bør være gratis, der bør ydes lærlinge løn.

Britt Poulsen (Karlslunde, 2018-10-17)

#1162

Besparelserne på uddannelser gør det umuligt at have en levende relation mellem studerende og undervisere.

Hanne Knudsen (Vanløse, 2018-10-17)

#1167

Uddannelse er vores alle vigtigste råstof til sikring af Danmark har en fremtid i den globaliserede verden

Richard Thomsen (Beder, 2018-10-17)

#1183

Systematiske besparelser på uddannelser generelt, at kortsigtet og perspektivløst.

Jon Jacobsen (Jyllinge, 2018-10-17)

#1191

Jeg skriver under fordi besparelserne får alvorlige konsekvenser for alle uddannelserne i Danmark. Vi skal dog hele tiden trimme organisationen - og spørge, hvorvidt vi er effektive nok for de midler vi får. Det krav vil vi gøre alt for at leve op til.

Preben Olund Kirkegaard (Aalborg, 2018-10-17)

#1194

Jeg er selv studerende på Købehavns Universitet, og de seneste år har jeg mærket konsekvenserne af de vedvarende besparelser. Smertegrænsen er desværre for længst nået. Det har ført til at de studerende er ekstremt pressede, og går ned med stress. Desuden er fagligheden så udhulet at uddannelserne efterhånden virker overflødige. Hvis vi som samfund gerne vil have et uddannelsessystem der fungerer og er pengene værd, så er vi også nødt til at prioritere de midler som skal til. Det giver ingen mening af bruge enorme summer på at producere halvbagte og stressramte akademikere.

Jeppe Nielsen (København, 2018-10-17)

#1196

I Danmark har vi i gennem mange år med stolthed kunnet sige at vi lever af og skal leve af vores viden, som er vores vigtigste råstof. Men viden kommer ikke af sig selv og ikke uden at investere i uddannelse af de unge. Drop derfor de tåbelige 2-procentsbesparelser på uddannelserne nu!
Med venlig hilsen
Michael Torp

Michael Torp (Sorø, 2018-10-17)

#1199

vidensstrukturerne er undergravet nok

rolf czeskleba-dupont (Hvalsø, 2018-10-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...