Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#202

Samfundet har brug for dygtige lærere. Uddannelse af lærere er derfor en vigtig brik i den generelle samfundsudvikling mod økonomisk og kulturel overlevelse og demokrati.

(København Ø, 2018-10-16)

#207

Jeg skriver under fordi en flok inkompetente og uduelige karrierepolitikere ikke skal have lov til at ødelægge fremtidsfundamentet for vores samfund!!!

(Aarhus N, 2018-10-16)

#209

Jeg skriver under fordi afkastet af uddannelse ikke kan gøres op på et regneark, men skal ses som selve fundamentet for det demokratiske samfunds opretholdelse

(Flensborg, 2018-10-16)

#215

Mine børnebørn og oldebørn skal også have en fremtid i et velfungerende velfærdssamfund.

(København V, 2018-10-16)

#220

Jeg ser, som lektor på en professionshøjskole, hvor meget ondt nedskæringerne allerede har gjort, hvor dårligere mulighed vi allerede har fået for at skabe gode uddannelser og hvor presset vi er. Jeg er dybt bekymret over, at fremtidens unge får dårligere og dårligere uddannelser i et af verdens rigeste lande.

(Herlev, 2018-10-16)

#224

Jeg skriver under fordi jeg er modstander af nedskæringer, der rammer uddannelse samt kunst og kultur.

(Bagsværd, 2018-10-16)

#245

Det faglige niveau er blevet gradvis forringet pga. nedskæringerne

(Frederiksberg, 2018-10-16)

#249

Det er hul i hovedet med disse nedskæringer.

(Virum Dänemark, 2018-10-16)

#262

Uddannelser er det der udvikler et land.

(Frederiksberg , 2018-10-16)

#273

Jeg skriver under, fordi jeg som universitetslærer på nærmeste hold kan iagttage, hvordan de årlige 2% besparelser gennem flere år har forringet kvaliteten af de unges uddannelse. Tror regeringen virkelig, at man kan fremtidssikre Danmark ved at give de unge ringere uddannelse end de generationer, de engang skal forsørge?

(Virum, 2018-10-16)

#275

Uddannelse og forskning er Danmarks vigtigste råstof.
Det ødelægger Danmarks fremtid, når man skærer ned på uddannelse og forskning.

(København Ø, 2018-10-16)

#279

Nok er nok - hvis der spares meget mere på vores uddannelser risikerer vi, at vi kommer langt bagud i forhold til andre lande. Vi presser i forvejen de studerende hurtigere og hurtigere igennem deres uddannelser

(Horsens, 2018-10-16)

#282

Som studerende mærker jeg allerede til besparelserne på nuværende tidspunkt. Der må ikke spares yderligere på så vigtig en post.

(København, 2018-10-16)

#285

vi skal ikke save den gren over, som vi selv sidder på.

(København V, 2018-10-16)

#287

Uddannelse (og forskning) er det vigtigste overhovedet, når vi skal imødegå de udfordringer, som fremtiden vil bringe. Der må ikke spares, tværtimod!

(Aalborg SØ, 2018-10-16)

#295

Viden er vores vigtigste råstof

(Esbjerg, 2018-10-16)

#296

jeg skriver under fordi, at det nu går udover de studerendes læring og undervisernes arbejdsglæde

(Horsens, 2018-10-16)

#298

Jeg skriver under, fordi der bliver skåret ind ikke bare til, men i benet. Uddannelserne bløder, kerneydelserne reduceres og vores vigtigste ressource - de unge - får forringet deres uddannelser til det urimelige - og uhensigtsmæssige.

(København, 2018-10-16)

#303

Gode uddannelser er Danmarks overlevelses grundlag.

(København S, 2018-10-16)

#305

Uddannelse er vigtigt. Danmarks er et videnssamfund. Vi kan ikke fortsætte med at underminere det vores fundament er baseret på både økonomisk og samfundsmæssigt

(Aarhus N, 2018-10-16)

#311

Fordi jeg havde brug for et sabbatår imellem bachelor og kandidat, både til at prøve mig selv af på arbejdsmarkedet og for at tage på den sprogrejse i Spanien, som var så pokkers relevant for mit tilvalgsstudie, men som ikke lod sig gøre på grund af semestre med halvt tilvalg, halvt hovedfag. Jeg valgte at dumpe et fag 2 gange så jeg kunne udsætte 3. forsøg et år og dermed beholde min plads på uni. Men det var stressende og dumt, at jeg følte jeg måtte snyde systemet for at gøre noget, der gav så meget mening for mig, både personligt og fagligt!
Og fordi musikvidenskab, som har så mange vigtige praktiske og dannende elementer og fag, er blevet beskåret så meget på det seneste at stort set al praktisk undervisning er fjernet. Sådan afliver man et vigtigt og førhen blomstrende fag, det er forfærdeligt at følge med i!

(Aarhus C, 2018-10-16)

#332

Vejen til en bedre verden går gennem uddannelse

(Svendborg, 2018-10-16)

#341

Det krakelerende velfærdssystem var tidligere en støtte til alle unge, børn og voksne i forhold til det danske uddannelsessystem. I dag kræver besparelser, at vi hæmmer børn og unges fremtid - en lysere fremtid. Jeg underskriver mod besparelser i det danske uddannelsessystem, fordi jeg ikke ønsker at skade Danmarks fremtid og vækst.

(Aarhus, 2018-10-16)

#355

Danmark har mange år prydet sig af at være førende indenfor forskning og uddannelser af høj kvalitet. Viden er det eneste reelle råstof vi har for at kunne konkurrere i fremtiden. Ved at spare på uddannelse gør vi samtidig landet mindre konkurrencedygtig for eftertiden og det bliver svært at rette op på senere. Der skal gøres noget nu.

(Lemvig, 2018-10-16)

#357

uddannelse id de nordiske sprog er ved at blive udsultet

(København, 2018-10-16)

#363

Uden fokus på uddannelse ville Danmark aldrig være hvor vi er i dag - derfor

(Ribe, 2018-10-16)

#369

Almen fordummelse er kun til fordel for nogle få snyltere, og kun i et meget kort tidsperspektiv.

(Roskilde, 2018-10-16)

#379

Uddannelse er vejen til et bedre Samfund. Hver kroner som er brugt til uddannelse kommer tilbage til Samfund trefold. Danmark er nr. 10 i Global Competitiveness Indekse 2017-2018 og blandt de højest uddannet lande i verden. Sådan en besparelse vil sætte DK tilbage i vores Global Verden og konsekvenser, især for ungerne, er tragiske.

(København, 2018-10-16)

#383

Det er landets vigtigste resource

(København Ø, 2018-10-16)

#386

Det er uddannelse og viden der er Danmarks vigtigeste råstof. Derfor er det meningslyst at underminere uddannelsessektoren med så groteske besparelser.

(Aarhus , 2018-10-16)

#394

Fordi vores uddannelsesområde, uddannelsernes kvalitet og muligheden at dygtiggøre og specialisere sig er ekstremt vigtigt for vores fælles samfund, for at løfte niveauet og klargøre til arbejdsmarkedet, og for vores fremtidige samfund.

(Skjern, 2018-10-16)

#398

Jeg er dyb modstander af polikernes vilje til at sælge fremtiden for at opnå kortsigtede resultater i håbet om genvalg

(Odense S, 2018-10-16)