Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#3606

Jeg skriver under besparelser fører til dårligere uddannelser, ringere vilkår for forskning, fyringer og ansættelsesstop på universiteterne.

(Gentofte , 2018-11-20)

#3607

Det er forkert at skære på universiteterne. Det gør Danmark til et uland.

(Bramming, 2018-11-20)

#3619

Jeg skriver under fordi, uddannelse er noget af det vigtigste og fundamentale regeringen kan investere i for at sikre den fremtidige velfærd i Danmark.

(Hvidovre, 2018-11-21)

#3622

Det er det dummeste sted at spare.

(Viby , 2018-11-21)

#3626

Jeg skriver under, fordi uddannelse er det vigtigste våben mod uvidenhed, og fordi en uddannet befolkning er en oplyst befolkning !

(København, 2018-11-22)

#3638

Jeg skriver under, fordi jeg som tidligere lektor allerede har set konsekvenser af de iværksatte besparelser. Vores fremtid ligger i præmie uddannelser, i unge der kan tænke selvstændigt, honorere fremtidens udfordringer - og ikke mindst kan manøvrere i en uhørt nyhedsstrøm.
Jeg misunder ikke de lærere, som under et stigende pres skal ruste de unge at manøvrere i en ekstrem kompleks verden. Det er et stort ansvar. Det er svært at se mening i udsultningen af uddannelsesområdet.

(Frederiksberg C, 2018-11-22)

#3645

det ikke er holdbart at skære ned på uddannelse i en foranderlige og dynamisk verden/samfund der kræver kontinuerlige kompetenceudvikling

(Kirke Hyllinge, 2018-11-22)

#3658

Jeg skriver under fordi besparelserne har påvirket kvaliteten af undervisning jeg får, og mine læreres liv.

Jeg skriver under fordi min mor er gymnasielærer, og det har påvirket hendes liv og tid derhjemme negativt, og det er penge som skolerne har brug for.

(Albertslund, 2018-11-23)

#3659

Vil ikke være med til at ødelægge vores verdensberømte uddannelses-system..

(Sæby , 2018-11-23)

#3661

Jeg kender selv til kenseksvenserne af besparelserne

(Farsø, 2018-11-23)

#3664

skal de unge have lyst og Drive , skal der ikke spares på nogle uddannelser overhovedet. Miljøet skal være kreativt, positivt og fyldt med dejlige vidende undervisere, her skal INGEN besparelser være. Det er som om, de ledende kræfter i virkeligheden ikke ønsker , at unge skal uddanne sig.
Jeg havde aldrig i min høje alder, troet, at det skulle komme så vidt.---lige Pt må jeg sige at det er BLACK Fredag året rundt. Om jeg må sige det på den måde. .VH GM Pfeil.
..

(Helsingør, 2018-11-24)

#3667

Jeg skriver under fordi det virker latterligt for mig, at min uddannelses institution skal spare så meget, mere end de allerede har. Jeg mener at det går ud over min, og mine med studerendes uddannelse, og at vi derfor ikke får det ud af vores uddannelse som vi burde.

(Odense, 2018-11-24)

#3673

Besparelser på uddannelse koster dyrt i fremtiden.

(København, 2018-11-25)

#3675

Uddannelse er vigtigt, og alle skal have mulighed for det.

(Vejle, 2018-11-25)

#3680

En høj standard indenfor uddannelse er for mig det mest centrale for at sikre en god fremtidig levestandard for alle, samt sikre vækst og udvikling på et globalt niveau.

(Odense , 2018-11-25)

#3682

Vi har nået smertegrænsen for besparelserne, der rammer både elever/studerende og ansatte. Det er dumt at spare på uddannelsen af de unge, der skal holde DK kørende i fremtiden.

(Aars, 2018-11-25)

#3684

Fordi at jeg selv er under uddannelse og jeg synes at det er ganske urimeligt med de besparelser, det koster på kvaliteten.

(Elme alle 43, 2018-11-26)

#3686

Uddannelse er det bedste eneste råstof som Danmark har!

(Årslev, 2018-11-26)

#3689

Jeg synes, at det er legitimt at politikerne skal prioritere. Jeg mener dog at omprioriteringsbidraget er skudt over målet. Vi har besparet/ effektiviseret vores uddannelse i mange år og derfor kan vi ikke blive ved med at spare 2 %. Erhvervsskolerne e r kommet af med omprioriteringsbidraget, men der er ikke forskel på dem og på vores uddannelse på UCSYD. Derfor væk med omprioriteringsbidraget

(Ribe, 2018-11-26)

#3693

jeg skriver under da jeg selv går på gymnasium og jeg synes det er ærgeligt at der skal spares så mange steder. i hvert andet klasselokale virker vores projektere ikke hvilket ville være ret at få nogen penge til at få lavet så lærerne rent faktisk kunne udføre den undervisning der er planlagt

(frederiksberg, 2018-11-26)

#3694

Jeg er selv under uddannelse

(Nyborg, 2018-11-26)

#3696

Stop dog den udhuling af uddannelsessystemet! Det kan kun gå for langsomt!

(Odense, 2018-11-26)

#3702

Uddannelse er landets fremtid og den enkelte borgers ret

(Randers C, 2018-11-27)

#3704

For et land som Danmark, der ikke kan leve af diamanter og olie i vores undergrund og heller ikke af billig arbejdskraft, så er uddannelse det absolut vigtigste for at kunne opretholde en god levestandard og velfærdssamfundet. Derfor skal vi selvfølgelig ikke spare på det vi lever af.

(Låsby , 2018-11-27)

#3712

Det er på tide, at Danmarks råstof anerkendes og plejes. Man giver jo ikke ens spædbarn 2 % færre kalorier om dagen fordi man skal spare op til en stor bil... vel?

(Odense , 2018-11-27)

#3713

Fordi jeg kan se, hvordan besparelserne med hastige skridt er ved at smadre vores uddannelsessystem.

(Odense, 2018-11-27)

#3716

Det er vigtigt

(Aalborg, 2018-11-28)

#3729

Fordi det er vigtigt med uddannelse.

(Sønderborg, 2018-11-29)

#3733

Det giver sig selv. Det er helt*****ed at de bliver ved

(Nexø, 2018-11-29)

#3734

Jeg ønsker mere kvalitet og nærvær i undervisningen. Hvorfor give vores børn det næst bedste?

(Fanø , 2018-11-30)

#3737

Jeg skriver under fordi at jeg gar set konselvenserne af nedskæringerne. Det går ud over Danmarks ungdom hvilket er Danmarks fremtid. Lærene kan simpelthen ikke opretholde kvaliteten i undervisningen.

(Kastrup, 2018-12-01)

#3739

Nok er nok! Og fordi det er urimelige arbejdsvilkår at byde vores lærere og urimelige forhold for de unge mennesker at skulle uddannes af stressede, til tider udbrændte og trætte lærere! Jeg er bekymret på mine børns vegne for, hvad der møder dem i uddannelsessystemet de kommende år.

(Horsens, 2018-12-01)

#3741

det er urimeligt i dagens danmark.

(9210 Aalborg SØ, 2018-12-01)

#3755

Jeg skriver under fordi UDDANNELSE er vores bedste våben og største ressource for fremtiden!

(Kbh, 2018-12-04)

#3763

Uddannelse er nøglen til fremtidig vækst og velfærd. Besparelser forringer kvaliteten og får langsigtede alvorlige konsekvenser

(Præstø, 2018-12-06)

#3767

det er vigtigt, at vi bibeholder vores uddannelser og uddannelsesstøtte, fordi det er en investering ifremtiden både for samfundet og for individet selv, derudover kan uddannelse være med til at skabe mønsterbryder, der kommer fra dysfunktionelle familier.

(Aulum, 2018-12-07)

#3769

Fordi det er dumt at spare på råstoffet!

(Nysted, 2018-12-07)

#3795

Uddannelse er vigtigt.

(Vanløse, 2019-01-07)

#3799

Jeg skriver under fordi omprioriteringsbidraget er et organiseret lommetyveri

(København, 2019-02-05)

#3800

Det er vanvid i eksemplificeret form at ramme uddannelse, når det er uddannelse - ifølge selvsamme regering - der skal sikre Danmark i årene, der kommer. Kæden hopper helt af for mig, og jeg savner ethvert belæg for det hensigtsmæssige heri.

(Havndal, 2019-02-06)