Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#2002

Besparelser og topstyring har siden 2000 skadet uddannelser på alle niveauer. Det er dokumenteret i forskningsrapporter, som åbenbart bliver overset af danske politikere.

( 2500 Valby, 2018-10-23)

#2026

fordi uddannelse er yderst vigtig og absolut ikke et område som der skal spares på, da hver krone i uddannelse giver overskud på langt sigt.

(Køge, 2018-10-23)

#2028

Fordi jeg er helt enig i budskabet

(Risskov, 2018-10-23)

#2032

Jeg underviser og jeg mærker ikke bare besparelserne på egen krop men ser også hvad det gør ved de studerendes forhold, til trods for at vi arbejder hårdt og personligt for at kompensere for de manglende midler!

Jeg er dybt investeret i de unge mennesker jeg hjælper på vej. Hvorfor investerer regeringen ikke også i dem?

(Aarhus, 2018-10-23)

#2037

det er vanvittigt at skære ned så mange år i træk.
Fedtet er for længst væk!!!

(espergærde, 2018-10-23)

#2040

Jeg som pædagogstuderende ser, hvordan underviserne bliver stadigt mere pressede. De forsøger at få planerne til at hænge sammen, men normeringer bliver ringere og ringere, og det påvirker undervisningen. Udover stressede lærere, så giver det også stressede studerende. Og ingen af disse ting giver god arbejdskraft, hverken nu eller i fremtiden.

(Vejle, 2018-10-23)

#2043

Besparelser på uddannelsesområdet øger fordummelsen.

(København V, 2018-10-23)

#2046

Jeg arbejder i en af de berørte institutioner og kan se hvad det gør ved kvaliteten og muligheden for udvikling.

(1817 Frederiksberg C, 2018-10-23)

#2060

Danmark må ikke spare på uddannelse! Det går udover vores konkurrenceevne. Største trussel for den videre globale udvikling er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi skal investere i uddannelse for fortsat vækst og en sund global udvikling.

(Søborg , 2018-10-23)

#2063

Værn om ungdommen.

(Aalborg, 2018-10-23)

#2064

Hermed underskrift

(AALBORG, 2018-10-23)

#2068

Uddannelserne står over for større og større krav og samtidig skal de spare. Det betyder fyringer og forringelser. En ond spiral der må stoppe. NU

(Bogø By, 2018-10-23)

#2071

Uddannelse er vores vigtigste råstof

(Skanderborg, 2018-10-23)

#2076

Jeg skriver under fordi uddannelse er essentielt for det danske samfund og det handler ikke blot om at få et eksamensbevis, men om at dygtiggøre samfundsborgere. Som dansk professor - ligenu bosiddende i USA står det endnu mere klart for mig hvor vigtig den danske model er for lige adgang for alle uanset baggrund til at tage en kvalitetetsuddannelse og blive en stærk samfundsborger.

(Seattle, 2018-10-23)

#2101

Jeg skriver under, fordi jeg som lektor/underviser ved pædagoguddannelsen som konsekvens af besparelserne oplever forringelser i fht. Kvaliteten i undervisningen samt manglende tid til at løse daglige opgaver, give studerende mundtlig eller skriftlig feedback osv. Flere kolleger klager over stress, hvilket giver flere sygedage mv.

(Hjørring, 2018-10-23)

#2106

At det er fuldstændigt tåbeligt at skære fremtiden!
Det er os der skal føre landet videre!
- og I, inde i Folketinget, I smider en kæp i hjulet for at gøre os til bedre studerende, når I vælger at spare! Det siger da sig selv?!

(Århus, 2018-10-23)

#2112

MAN IKKE SKAL SPARE PÅ DANMARKS FREMTID!

(Slangerup, 2018-10-23)

#2117

Besparelserne er ødelæggende for både samfundet og den enkelte.

(København , 2018-10-23)

#2126

Det er fuldkommen sindsygt hvad besparelserne laver af ravage i uddannelsessystemet.

(København, 2018-10-23)

#2128

Uddannelse betyder udvikling og vækst. Vi har brug for så mange veluddannede unge mennesker som muligt.

(Hinnerup, 2018-10-23)

#2135

Nok er nok!

(Odense, 2018-10-23)

#2138

Jeg skriver under fordi jeg oplever de dårlig konsekvenser af besparelserne på det universitet hvor jeg arbejder

(Hvidovre, 2018-10-23)

#2140

Fordi det er det mest tåbelige at spare på.

(spjald, 2018-10-23)

#2147

Jeg skriver under, fordi uddannelse er vores levebrød nu og i fremtiden. Besparelser betyder uddannelser af ringere kvalitet og med større drop out - og det har vi ikke råd til

(København NV, 2018-10-23)

#2148

Jeg skriver under fordi 2% besparelsen er dårlig for vores ungdom, vores samfund og for universitetsansattes vilkår

(Silkeborg, 2018-10-23)

#2149

Det et absurd at se Fjogh’s minimal-stat sneget ind af bagvejen i et samfund det aldrig har været mere økonomisk velfunderet, alt imens der gives køb på universelle humane værdier. “Hvor få har for meget – og færre for lidt” er en strofe der idag klinger hult, men sikkert snart vil blive brugt til at finansiere en Tesla.

(Frederiksberg , 2018-10-23)

#2151

Uddannelsessystemet er udsat for urimelige besparelser med dalende kvalitet som resultat! Det er dårlig forretning at skære i uddannelserne for at sænke skatterne!

(Odense , 2018-10-23)

#2154

Fordi de unge i dag får en ringere uddannelse end for 15 år siden. Fordi uddannelse er Danmarks eneste råstof.

(Kværndrup , 2018-10-23)

#2166

Det er vores fremtid, og den skal bygges på kvalitet.

(København , 2018-10-23)

#2170

Det uden sammenligning er det dummeste sted man kan spare i et hvilket som helst samfund. Velstand produceres af de, som arbejder.
Når der spares på uddannelse, får de svageste sværere ved at klare sig igennem, og risikerer at blive uproduktive modtagere af overførselsindkomster - og de stærkeste får sværere ved at udnytte deres potentiale.

(København V, 2018-10-23)

#2174

Besparelserne er ødelæggende for vores uddannelser. Og vil betyde fagligt set ringere færdiguddannede.

(Gladsaxe, 2018-10-23)

#2176

Jeg læser til lærer. Jeg føler mangler tid på læreruddanelsen sammen med en underviser især i fagene fysik/kemi og biologi til at træne den eksperimentiellle del af fagene. Jeg tror at den lave undervisningstid kan hænge sammen med studiets økonomi

(Lyngby, 2018-10-24)

#2188

Fordi det dummeste at spare rent økonomisk

(Roskilde , 2018-10-24)

#2191

Jeg ser, hvordan min arbejdsplads bliver stadigt forringet, og ildsjælene mister gløden i deres øjne.

(Aarhus, 2018-10-24)