Bevar overbygningen i Norddjurs MIDT!

Kommentarer

#4

Jeg vil bevare overbygningen på Vestre Skole!!

Anita Rønne (Grenaa, 2018-08-30)

#5

For at bevare ungdomslivet i Ørum og for at de unge mennesker ikke skal ha så lange køreture hver dag. Samtidig trives børnene rigtig godt på Ørum skole og det må være vigtigere end det økonomiske.

Marianne Jensen (Ørum, 2018-08-30)

#11

Fordi jeg kæmper for en overbygning i Midten af Norddjurs Kommune

Gitte Sloth Jørgensen (Ørum Djurs, 2018-08-30)

#14

Der er lukket nok skoler og slået nok skoler sammen. NOK ER NOK

Vores børn behøver ikke bruge hele deres teenage tid i en skolebus, der skal køre den halve kommune rundt og samle børn op.
Lad dem dog forsat have mulighedenfor at cykle i skole.

Louise Gleerup (Ørum , 2018-08-30)

#29

Jeg ønsker ikke at bo i midten af en kødbens kommune hvor mine børn bliver tvunget til 1-1,5 times transport hver dag fra 7 klasse. Jeg ønsker mine børn skal have lov til at være børn så længe så muligt, ikke ofre for en panik handling af kommunal politikkerne pga deres dårlige styring af økonomien.

Kurt Sørensen (Ørum Djurs, 2018-08-30)

#31

I midten af kommunen er det også vigtigt at have en velfungerende skole, for at vedholdende og tiltrække nye borgere. De få kroner der bliver sparet, står ikke mål med tabet af vores samfund

Kai Nielsen (Glesborg, 2018-08-30)

#33

Jeg skriver under fordi jeg synes Ørum Skole gør det rigtig godt. Det er en god skole hvor der er fokus på den enkelte elevs faglige og sociale udvikling.

Karina Andersen (Ramten, 2018-08-30)

#34

Fordi at jeg har haft verdens bedst skolegang på Glesborg og Ørum skole!!!

Johanne Gyldenvang (Bønnerup, 2018-08-30)

#36

Jeg underskriver fordi mine tre døtre går på Ørum Skole, og forslaget om en stor overbygningsskole i Grenaa kan jeg slet ikke støtte.

Christine Storgaard (Grenaa, 2018-08-30)

#37

Rita sørensen

Rita Sørensen (Bønnerup , 2018-08-30)

#38

Vi skal bevare vores skolestruktur, det er vigtigt for vores børns og lokalsamfundet s fremtid.

Hanne Nielsen (Ramten, 2018-08-30)

#41

Jeg er selv tilflytter og dengang valgte jeg at flytte til området , da jeg kunne se at der var en skole i nærmiljøet til mine børn. Jeg syntes at det er vigtigt for nærområdet at vi bibeholder de skoler der er i området. Jeg er ikke fan af “store skoler” hvor man kan blive “ overset” og er bestemt ikke fan af lange transport udsigter for min datter på 12 år. #sammenervistærkest #bibeholdskolerneimidten

Heidi Skjødt (Ramten, 2018-08-30)

#50

Vi vil bevare vores MIDT!! vores børn skal ikke skifte skole 3 gange!

Julie Hyldahl (Glesborg, 2018-08-30)

#51

Min søn går i 2. klasse på Ørum skole og har mindre søskende som vil skulle starte på skolen når han skal i 7. klasse. Så kunne det være rart at de kunne afleveres samme sted. Dernæst er det sku da øv at børnene skal flytte skole lige inden de skal konfirmeres.

Joan Eriksen (Nøruplund, 2018-08-30)

#58

Det er vigtigt at holde liv i de små lokalsamfund, og det kan vi kun, hvis der er daginstitution og skole i nærområdet. Børn går lang tid i skole i overbygningen, og det vil være rigtig hårdt for mange at skulle lægge lang transporttid oveni.

Annette Sloth (Ørum Djurs, 2018-08-30)

#60

Jeg skriver under fordi vi ikke skal have en kødbenskommune, og for at have et alternativ til en stor overbygningsskole, og tror ikke på at man sparer de 2 millioner som overbygningen i Ørum koster. Ærgeligt at ødelægge fritidslivet i Ørum som er veludviklet....☹️

Berit Lauritsen (Ørum Djurs, 2018-08-30)

#64

Jeg mener ikke det er godt for børns udvikling at gå i for store enheder.

Sinne-Marie Kroer (Ørum Djurs, 2018-08-30)

#67

#nokernok
Vil bevare og styrke stærk midte

Trine Domdal (Stenvad, 2018-08-30)

#71

Vi skal bevare overbygningen i Ørum. Fjerner man overbygningen, fjerner man reelt set også det frie skolevalg, for de elever der ikke kan trives på nye kæmpeskoler i Grenaa. Vi skal bevare overbygningen, så midten af Norddjurs fortsat er et attraktivt område for tilflyttere, børnefamilier, foreninger og erhvervslivet.

Rikke Andersen (Ørum, 2018-08-30)

#96

For mine børnebørn, andre børn og lokalområdets skyld!

Marianne Boelsmand (Glæsborg, 2018-08-30)

#122

Jeg går ind for en stærkt midte og kan ikke se nogen grund til at vi skal levere børn til Grenå, for at opretholde deres skoler. Vi har fantastiske tilbud i midt, som skal bevares. Vi bor her ikke af nød, men af lyst. Hvorfor flytter man ikke Kattegatskolens indskoling ned på Åboulevarden, når der åbenbart er så rigeligt plads?

Tina Kragh Hansen (Ørum Djurs, 2018-08-30)

#123

En by som Ørum vil dø hvis deres børn ikke kan tage hele deres skolegang i byen. De har for langt, i forhold til at nå andet i fritiden og lig.n.
Jeg er bekymret for at ørums beboer vælger at flytte fra byen, og desværre i nogle tilfælde helt ud af kommunen

Natasia Villadsen (Grenå, 2018-08-30)

#125

Lukning af overbygning på Ørum skole vil på sigt give anledning til affolkning af byen og ligeledes bidrage til mere forurening pga. unødig transport af elever.

Karsten Kragh Hansen (Ørum djurs, 2018-08-30)

#127

Vores børn skal ikke være kastebold bare fordi vores politikere ikk kan styre det økonomiske

majbritt larsen (Grenaa, 2018-08-30)

#135

Den skal klart forblive herude

Marianne Laursen (8586 Ørum Djurs, 2018-08-31)

#136

Lad nu de mindre skoler være i fred, spar da andre steder.

Christina Rix-Jensen (Glesborg , 2018-08-31)

#137

Jeg skriver under fordi vi skal overbygningen på Ørum skole

Cassandra Olsen (Ørum djurs, 2018-08-31)

#140

fordi, som borger i en økonomisk kriseramt kommune, er man nød til at sikre et ensartet tilbud, for samtlige borgere i kommunen, i stedet for alve det der kommer til at ligne en kødbensmodel, fordi kommunalbestyrelsens forslag vil placerer alt i vest og i øst, uden hensynstagen til borger, lokalsamfund erhvervsdrivende foreningsliv og ikke mindst vores kommende eksistensgrundlag. børnene.
Jeg skriver under
-fordi det er en katastrofe at fra tage en 1/3 af kommunens børn og unge den reelle mulighed for et frit skolevalg.
-fordi at skole og pasningstilbuddet i midten af kommunen er fantastisk velfungerende, og mange måder mere rummeligt, nærværende og lokalt forankret end i Grenå og Auning.
-fordi alt andet ville være at skyde sig selv i foden.

JAN PETERSEN og kompagni... lyt til midten, vi er ikke en betændt blindtarm, som bare skal fjernes, tænk bredt og løsnings orienteret og ikke lav panikløsninger. TÆNK JER OM....
bevar en kommune som er værdi for alle borgere - se på vækstmulighederne frem for begrænsningerne.DERFOR SKRIVER JEG UNDER:
hilsen Heidi Madsen

Heidi Madsen (8585 Glesborg, 2018-08-31)

#145

Det er vores fremtid, vi er på vej til at ødelægge. Vores børns vilkår der bliver forringet! Jeg kan ikke se, hvordan det kan være godt, på nogen måder, at flytte Ørum skoles overbygning.. Eller lukke andre skoler. Det er børnene det går ud over! Vores fremtid! Det giver ikke flere tilflyttere, med denne dårlige service... Vi bliver en død kommune... En kommune ingen vil flytte til.

Heidi Mygind (Ørum, 2018-08-31)

#146

Jeg har børn på Ørum skole og ønsker at de skal have lov at gøre deres skole færdig der.

Helle Schunk (Glesborg, 2018-08-31)

#147

Jeg har tre børn på Ørum skole

Niclas Boyton (Ryomgård, 2018-08-31)

#157

Har børn på skolen - og vi har et stort ønske om at de skal gå på vestre skole til 9 klasse

Stine Kjærgaard (Grenaa, 2018-08-31)

#158

Fordi der spares ingen penge ved sammenlægning. Der skal en større ombygning igang og det koster. Mange vil drukne i mængden. Norddjurs Midt vil mindst det store aktivitetsniveau der er for de unge, da de ikke kan nå deres aktivitet pga transport. Størst er ikke bedst.

Anette Nielse (Bønnerup Strand , 2018-08-31)

#163

Mine børn går på Ørum Djurs skole. Og den store går på overbygning og det skal han blive ved med. Bedre hjælp til de vanskeligheder han har får han ikke andre steder. (Det er prøvet) Så drop jeres fikse ide!!!! Ørum blir som den er!!!

Mette Kastbjerh (Kolind, 2018-08-31)

#171

Der er ikke en besparelse ved at køre mine børn til Grenå. Spareforslaget er regnet forkert ud. De er 26 i klassen og dermed fyldt op, så læreren udnyttes uanset adressen. Samtidig er de på en skole med knald dygtige lærer og leder.

Joachim Andersen (Ørum Djurs , 2018-08-31)

#172

Da Ørum er den mest centrale placering for en overbygning. Måske man skulle overveje at samle alle i Ørum istedet

Karin Andersen (Glesborg, 2018-08-31)

#185

Ellers dør de små samfund i dk og vi som børnefamilier bliver tvunget til at bo nær storbyerne for at sikre vores børn ikke skal skifte skole i de vigtigste år

Majbritt Jensen (Ørum Djurs , 2018-09-01)

#186

Har børnebørn i skolen

Ulla Stink (Ørum djurs, 2018-09-01)

#197

Jeg skriver under fordi, jeg selv har gået på Ørum skole, og hvis skolerne begynder at lukke falder tilflytningstallet, hvilket kommunen bestemt heller ikke ønsker

Nadia Lærke Madsen (Glesborg , 2018-09-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...