Nej til serviceforringelser på Frederiksbergs skoler

Kommentarer

#5

Skolerne er de sidste år blevet pålagt flere og flere opgaver bl.a ift. inklusion uden at de nødvendige ressourcer er fulgt med. Der er ikke råd til flere besparelser.

(Frederiksberg , 2018-08-27)

#6

Jeg har børn i skole på Frederiksberg og ønsker ikke denne serviceforringelse

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#7

Børnene er fremtiden, uddannelse betyder så meget, især fra veluddannede lærere!

(Frederiksberg C, 2018-08-27)

#18

Jeg arbejder på skolen ved Nordens Plads og frygter de forringelser der udledes af besparelser på lærerområdet.

(Ishøj, 2018-08-27)

#19

Nu må de borgerlige politikere simpelthen stoppe med at ødelægge vores skole!

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#22

Er der børn, som er sårbare, så er det børnene på Skolen på Nordens Plads. Jeg har aldrig oplevet skolen have for mange ressourcer. Jeg har oplevet, at nogle lærere har nykker ift pædagogerne. Men at skære 19,5 lærerstillinger væk og erstatte med 60 pct. med mindre uddannelse - det er det, som jeg hører? Mindre faglighed for de svageste er som at tisse i bukserne. Det giver mindre selvhjulpenhed for de svageste børn, hvilket både rammer forældrene i deres dagligdag, og bosteder og institutionerne som skal tage sig af vores børn efter endt skoletid. Frederiksberg kommune har altid været kendt for at tage sig af sine gamle, men det vil klæde dem at sætte mere fokus på de unge og svageste borgere.

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#24

Der var en gang en god og velfungerende skole - indtil den blev offer på den politiske slagmark ! De skærer lidt her - de infører inklusion - de indfører mange obl. test ! Samtidig med at de skærer ned efter grønthøster metoden ! Der har I så folkeskolen 2018 ! Og den sidste besparelse nok ikke set endnu !!!??

(Bagscærd, 2018-08-27)

#46

Der må aldrig gå ud over de svageste, de børn der har særlige behov.

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#48

det er torskedumt at spare paa skoleelever

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#49

det giver betydelige forringelser for undervisningen - og kommer isaer til at gaa ud over de svageste..
er Frb. kommune ved at slagte sin folkeskole?

(koebenhavn, 2018-08-27)

#54

Jeg mener ikke, at man kan forringe vores børns mulighed for ordentlig undervisning, ifht til de mange krav som der bliver stillet til dem.

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#58

Bunden er nået - alle børn lider under forringelser. Vi er en rig kommune. Har konstateret at alle de steder der er lagt ny asfalt på Frederiksberg denne sommer er gravet op 1-2 gang. Sikker skolevejsskilte er sparet væk! Er det sådan I forvalter vores penge? Børnene er fremtiden og ønsker vi vores velfærdssamfund skal fortsætte skal vi give alle børn muligheden for læring med kvalificeret undervisning.

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#60

Det er simpelthen ikke okay at spare på allerede udsatte børn og fremtidens arbejdsdygtige borgere.

(København , 2018-08-27)

#63

Har et barn på Nordens plads

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#64

Jeg kan ikke se meningen med at forringe kvaliteten af undervisningen i min søns skole. Det vil forringe hans muligheder i hans voksenliv. Hvordan kan man sætte pædagoger og medhjælpere til at undervise? Har man spurgt dem om deres mening? Er det overhovedet lovligt? Må man også sætte en murer til at lave VVS arbejde?

(Frederiksberg C, 2018-08-27)

#66

Folkeskolen er den vigtigste samfundsmæssige institution. Den er allerede udsultet, og dens bærende kræfter - lærerne - allerede underlagt urimelige vilkår. Børn i stort tal vokser op med stressende betingelser som fundament og viser os på alskens måder at det er ødelæggende for dem. Stop nu op

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#67

Jeg har et barnebarn der gaar paa specialskole i Frb. kommune

(4500 Nykoebing Sjaelland, 2018-08-27)

#68

Min datter går på Skolen ved Nordens Plads. Her trives hun - efter et halvt år med sygemelding pga. overbelastning på en almindelig skole. Vil I ikke nok lade være med at ødelægge noget, der fungerer! Det går ud over netop de børn, der har allermest brug for stabilitet, og hvis liv på alle mulige områder er en daglig kamp. Der er så hårdt brug for de ressourcer, der er på skolen, og om noget burde den opprioriteres, fordi der er så mange børn med bl.a. autisme, der er fejlplaceret i den almindelige folkeskole.

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#69

Fordi lærerne løber alt for hurtigt og nu kan de ikke løbe hurtigere. Vi skal holde på alle de dygtige lærere som der er på Frederiksberg

(København, 2018-08-27)

#78

Jeg undre mig over man gambler med fremtiden(børn). Vi har brug for flere hænder, de løber hurtigere og hurtigere og har næsten ikke den tid det behøver i forevejen, eller forberedelse for den sags skyld!

(2610 Rødovre, 2018-08-27)

#80

Har en datter der er lærer på Frederiksberg og børnebørn i skoler på Frederiksberg

(København, 2018-08-27)

#92

Jeg er lærer på FRB. Nu må det være nok, vi underviser 4-5 lektioner mere end i Kbh pr. Uge og tjener ca. 3000 mindre. Vi kan ikke mere nu, jeg elsker mit job, men nu kan jeg snart ikke stå inde for kvaliteten. Det går ud over de svageste elever og de dygtigste.

(København NV, 2018-08-27)

#93

Frederiksberg må antages at være en velhavende kommune. Jeg kan ikke forstå at det skal være nødvendigt at spare på vores børn, og slet ikke de af børnene der er mest sårbare, og derfor har brug for lidt ekstra støtte for at få at få succes i livet.

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#95

Min datter går på specialskolen Skolen Ved Nordens Plads hvor der skal spares 20 lærerstillinger væk som erstattes af 13 pædagoger. Og det er bare ikke godt nok! Min datter og hendes skolekammerater skal ikke ringestilles ift andre børn. De er desuden dybt afhængige af forudsigelighed i deres hverdag med kendte voksne der ved hvordan børn med specielle behov skal undervises.

(2000, 2018-08-27)

#98

Jeg skriver under fordi, det danske skolesystem, generelt, er blevet undermineret af spareplaner over hele landet og dette er min chance for at øge indflydelse i min lokalområde.

(Frederiksberg, 2018-08-27)

#104

Specialbørn og deres familier har det sku hårdt nok i forvejen grrr

(Værløse, 2018-08-27)

#111

Det bliver dyrere på sigt med forringet undervisning og støtte.

(Frederiksberg , 2018-08-28)

#124

Jeg skriver under fordi min søn går på specialskole i kommunen, og den skole, SvNP, har gjort den helt afgørende forskel for ham. Han er langt bedre fungerende end vi nogensinde kunne have håbet, og dermed er den langsigtede økonomiske byrde for kommunen blevet langt mindre.

(Frederiksberg, 2018-08-28)

#126

Det er vigtigt for børn med udfordringer at få den støtte der sjal til for at være i trivsel - ellers kan det blive svært senere i livet hvis de ikke har fået strategier til at håndtere livet!

(København , 2018-08-28)

#129

Det går udover min fætter

(København, 2018-08-28)

#131

Nedskæringer i den offentlige sektor må stoppe. Det bliver dyrere for samfundet på længere sigt, og skaber større ulighed i samfundet...

(Dragør, 2018-08-28)

#133

At børn er vores fremtid.

(Frederiksberg, 2018-08-28)

#134

Jeg har en søn, som vil mærke dette meget tæt på egen krop.

(Frederiksberg, 2018-08-28)

#135

idk

(Charlottenlund, 2018-08-28)

#149

Min datter går på skole i Frederiksberg, og jeg er bekymret for de mulige forringelser af hendes og hendes kammeraters skolegang.

(København N, 2018-08-28)

#151

Vi har masser af penge i samfundet - ingen grund til at ophobe dem der, hvor der ikke er brug for dem og skabe større ulighed.

(København, 2018-08-28)

#152

Det simpelthen er det forkerte sted at spare.....uddannelse, vores børns fremtid og inklusion/støtten til børn med slrlige behov, etc

(Frederikserg, 2018-08-28)

#153

Det er vigtigt

(Frederiksberg C, 2018-08-28)

#154

Jeg er uenig i de besparelser der er planlagt på skoleområdet.

(Frederiksberg C, 2018-08-28)

#155

Der kan ikke undværes 40 lærerstillinger på Frederiksberg!

(Frederiksberg c, 2018-08-28)

#163

Jeg skriver under fordi besparelserne i kommunen samlet set rammer børne og skoleområdet uforholdsmæssigt hårdt. Jeg er gået til valg på og sidder i undervisningsudvalget for Det Radikale Venstre for at udvikle Folkeskolen - ikke afvikle!

(Frederiksberg C, 2018-08-28)

#168

Børn med handicaps fortjener at få muligheden for at lære frem for blot at blive opbevaret. Spareforslaget er en katastrofe!

(Frederikssund, 2018-08-28)

#173

Der må ikke spares på børns specialundervisning. Det ødelægger deres fremtid.

(København, 2018-08-28)

#174

Jeg har børn på frb.
Jeg mener det vil betyde stor forringelse for især udsatte børn. For lærere og pædagoger er det også en betydelig forringelse.

(Frederiksberg, 2018-08-28)

#175

Jeg arbejder på specialområdet og frygter for de kæmpe konsekvenser, som så massive besparelser kan få for eleverne på specialskoler!

(2860 Søborg, 2018-08-28)

#185

Jeg skriver under, da det kommer til at ramme mit barnebarn paa en urimelig og unfair maade, han har ret til at faa sin afga ngseksame.

(2860, 2018-08-28)

#188

Jeg er i familie med en elev, som disse besparelser vil ramme hårdt.

(Roskilde, 2018-08-28)

#195

Det er fuldstændigt uansvarligt at efterlade i, forvejen meget svage børn/elever uden kompetente lærekræfter.

(Fredericia, 2018-08-28)

#197

Jeg synes det er i under al kritik at sparer på undervisningen af børn, dels fordi at vi danskere, i samtlige pisa undersøgelser af danskernes staveevner, ligger meget lavt i forhold til andre lande vi samminligner os med. Gymnasier klager igen i år, over at årgang efter årgang ikke kan stave, sætte komma og generelt har svært ved grammatik.

Når det gør sig gældende for helt almindelige børn og unge. Hvad vil forringelse af læringsmiljøet så betyde for børn i speciale skolerne? Som fx skolen ved Norden Plads..
Her har børnene ekstrem udfordringer på mange forskelligt plan,. Og ja det er godt der er tilknyttet socialpædagoger, men man skal ikke glemme at lærerne står for og er specialuddannet til at lære børnene de fagligt færdigheder på bedste vis. . Lad dem gøre det de er gode til og brænder for, det gavner arbejdsmiljøet og dermed børnene. - ja sandsynligvis også sygdoms statistikken hos lærerene, i positiv retning.

Speciale børn, har mere brug for stabilitet, overskuelighed og lærer med specialviden om hvoedan de lærer bedst muligt.

Hvis i folkevalgte politikker reelt ønsker at træffe deres beslutninger ud fra bedst mulige viden, vil jeg opfordre Jer til at lytte til de mennesker der ren faktisk har deres dagligt gang i læringsmiljøet, lyt til de fagfolk I selv har ansat til at varetage vores børns uddannelse. Det er fra den kilde der er brugbar, professionel og valid specialviden. Den I kan bruges til at træffe beslutninger ud fra.

Husk at I med nedskæringer på alle dele af skole og undervisningdområdet, bevidst medvirker til at forringe den enkelt elevs evner til at klare sig i livet. På sigt vil I medvirke til at dansk erhverv må ligge arbejdspladser i udlandet, hvis de kommende generationer får dårligere vilkår i uddannelsesinstitutionerne. Det kan få fatale konsekvenser for velfærdsstaten Danmark
Hilsen mig der god selv kunne have haft brug for mere dansk undervisning....

(Roskilde , 2018-08-28)