TANDLÆGEPERSONALE STÅR SAMMEN FOR BEDRE TANDSUNDHED.

Kommentarer

#3

Tandlæge

Jens Lætgaard (Roskilde, )

#22

Danskernes tandsundhed vil blive forringet

Birthe Gottlieb (Valby, )

#24

Tandsundhed ER vigtigt , og det nedprioriteres både af politikere og befolkningen selv

Marie Mikkelsen (Nibe, )

#26

Nok er nok!

Lisbeth Morsbøl (Frederikshavn, )

#27

Fordi jeg er i mod særloven

Vita Lundgaard (Kolding, )

#33

Politikere fra samtlige partier er uvidende og udviser en dumstædig arrogance over for saglige og gennemtænkte forslag til dialog og forbedring af tandplejen i Danmark..Beskæmmende!!!!

Lars Kjeldsen (Aalborg, )

#40

Jeg underskriver fordi, jeg som tandlæge ikke kan stå inde for regeringens forringelse af den danske tandpleje.

Simon Mikkelsen (Birkerød, )

#43

Jeg er tandlæge i et område hvor mange ikke har råd til tandbehandling og hvor mange lider af forskellige alvorlige sygdomme, hvor mere tandsundhed kunne hjælpe dem.

Annelene Clausen (Ringsted , )

#46

Jeg kan ikke med min faglighed acceptere yderligere besparelser på den forebyggende tandpleje... og endnu mindre en tvungen særlov...

Susanne Jensen (Allerød, )

#48

Jeg vil ikke arbejde underbetalt for de basale forebyggende tandplejeydelser der nødvendiggør at de i forvejen dyre øvrige behandlinger bliver endnu dyrere for patienterne, for at kompensere for tabet ved den basale tandpleje.

Nina Kreiberg (Århus, )

#51

Jeg er bekymret for de konsekvenser særloven får for danskernes tandsundhed - og dermed også den almene folkesundhed!

Mette Krusell (4140 Borup, )

#55

Jeg er meget bekymret for, at vi ved den nye særlov ser startskuddet til øget brugerbetaling, som f.eks i England, hvor en tandlæge som kun laver offentlige ydelser, kan have op til 40 patienter om dagen. Derved splittes basistandplejen op til dem der har råd og dem der ikke har. Man får hvad man betaler for og for at sparer småpenge (300M) er det en yderst farlig manøvre et enig folketing er i gang med.

Thomas Brunkær (Odense , )

#58

Jeg er tandlæge og kender systemet indgående og tror at mange har svært ved at gennemskue tilskudsmodellen for voksentandplejen.

Jeg skriver under fordi politikerne på Christiansborg ikke skal slippe afsted med at skjule for befolkningen at man laver en nedskæring på tandplejen i Danmark på 20% pr 1. Juni 2018.

Det er urealistisk at tro at vi får lavere tandlægepriser ved at skære tilskuddet ned.

Det er urealistisk at tro at man får mere sundhed for færre penge - tror du på det?

Der vil snart opstå akut tandlægemangel, da der uddannes færre tandlæger, mange går på pension, samtidig med at danskerne bliver ældre og har bevaret mange flere tænder, som kræver pleje.

Sygdomme i tænder og mundhule har forbindelse til resten af kroppen, så mere tilskud til tandpleje vil være en samfundsøkonomisk gevinst.

Omvendt vil nedskæring af tilskud til tandplejen medføre flere andre sygdomme og endnu mere social skævhed, da mere egenbetaling vil få endnu flere som ikke har råd, til at blive væk fra tandpleje.

Derfor er nedskæring den helt forkerte vej at gå!!!

Jeg ønsker som tandlæge ikke at vi skal have et samfund som USA, hvor der er et A og et B hold.

Jeg vil gerne kunne behandle alle danskere.

Martin Heiden (Valby, )

#60

Det er vigtigt. I et velværdssamfund som vores, skal folk simpelthen ikke gå rundt med ubehandlet sygdom. Udelukkende fordi de ikke har råd til den nødvendige behandling.

Tove Flensberg (Fredericia, )

#62

Danskernes tandsundhed skal bevares

Marianne Andersen (Aarhus , )

#69

Jeg skriver under, fordi vore folkevalgte politikere nu gennem flere år ikke selv. vil stå til ansvar for deres egne sundhedsfaglige prioriteringer og beskæringer. I stedet bliver der helt konsekvent gennemført manipulerende og komplet udokumenter påstande om overforbrug, og tilsvininger af en hel branche -og senest sågar af SUM/FM udvist magtmisbrug i form af censur og manipulation af en evalueringsrapport om NKR fra Sundhedsstyrelsen. Det er UHØRT, at dette forekommer i et land som Danmark! Et system med særlov, ingen Overenskomst og en Konkurrencestyrelse der anbefaler mere liberalisering og prispres på de sundhedsydelser, som tandlæger leverer til borgerne vil KUN skabe flere og dyrere behandlingsbehov, og ringere almen tand- og mundsundhed for befolkningen. Jeg mener, denne kurs er helt forkert og ansvaret herdor ligger alene ved myndighederne.

Thomas Guldborg (VIBY J, )

#72

Tandsundheden har store socioøkonomiske konsekvenser for Danmark. Med den kurs politikerne har nu vil de forringe forholdene og de har slet ikke overblik over konsekvenserne, de vil blot have deres særlov igennem. Det bliver dyrt!

Lars Christensen (Allerød, )

#87

I forvejen er der en tendens i befolkningen til at prioritere med et fravalg af tandlæge besøg. Dette kan adstedkomme Hjertesygdomme som i værste tilfælde kan ende med død.

Vibeke Holm (Odense, )

#99

Jeg hver dag ser hvor vigtigt det er at vi hjælper befolkningen med at holde sygdomme i munden væk. Og hvilken glæde og gavn det gør for hvert eneste menneske vi har i stolen.

Karina alex Christensen (Horsens, )

#101

Tandsundheden er i fare

Sofie Götke (Odense , )

#108

Jeg synes sundhedsvæsnet er på vej i en hel gal retning.

Anders Svendsen (København, )

#111

Fordi jeg synes særloven er noget vås

Maria Truong (Århus, )

#125

Jeg vil ikke gå på kompromis med min faglige stolthed!

Hanne Sandic (Rødby, )

#130

Jeg skriver under fordi det er uretfærdigt overfor borgerne i dette land, at politikerne IGEN nedsætter tilskuddet til tandbehandling.
På trods af at der er flere brugere, på trods af at befolkningen har egne tænder i hele livslængden, er tilskuddet til basaltandpleje på et uhørt lavt niveau.
I burde skamme jer inde på borgen.
Igen er det de svage i rammer

Per Dyrberg (Holstebro, )

#131

Tandsundhed bør i højere grad regnes som en del af aften sundhed og økonomien bør afregnes over skatten.

Irina Frost (København , )

#133

Tandsundhed er vigtigt.

Allan Nielsen (Nyborg, )

#151

Det gavner samfundsøkonomien på lang sigt

Rubi Frahm (Mørke, )

#155

Jeg skriver under fordi jeg mener, at Danmarks befolknings sundhed forringes, når tilskuddet til tandpleje beskæres. Grundlæggende mener jeg, at tandpleje burde være gratis på lige fod med at gå til læge.

Karina Kok (Nykøbing F., )

#156

Jeg er tandlæge!

Kathrine Mathiasen (Svenstrup J, )

#164

At det er vigtigt at ha en god tandsundhed. Tænderne er spejlet udadtil. Jeg oplevet når vi laver tænder på patienter, som i mange år ikke har kunne smile, eller smuler med en hånd foran munden. Får livskvalitet , glæde, selvværd, selvtillid og bliver mere sociale igen. Mange som ikke har haft jo i mange år, får gåpåmod til at gå ud og søge, og se en evt. Arbejdsgiver i øjnene . Tandsundhed , er også vigtigt for helbredet, diabetes og hjertekarsygdomme ,. Paradentose / bakterierne har indvirkning på hjertet , og bør behandles , men desværre er det enormt dyrt. Så det kan blive livfarligt ikke at få den behandling der er brug for i dette tilfælde. Tænderne dit spejl udadtil - derfor skriver jeg under

Heidi Philipsen (Slagelse, )

#170

Beslutningen om opsigelse af overenskomsten og vedtagelse af særloven bygger på forkert grundlag og er fuldstændig uacceptabel

Hans Brix Madsen (Aalborg, )

#174

Jeg skriver under fordi jeg synes det er dårligt at der bliver skåret i tilskud til flok, så folk for dårlig tænder igen øv øv

Ditte Christensen (Faaborg , )

#189

Fordi patienterne ikke er tjent med at regionerne er ligeglade.

Rebekka Skov (Brovst, )

#190

At være tandlæge er mit kald, og jeg elsker mit arbejde, men det er bliver gjort nu har fjerner min arbejdsglæde og især da man i medierne bliver udstillet som pengegrisk og amoralsk!

Dorte Dam (Hedehusene, )

#193

Jeg på ingen måder ønsker at det skal blive dyrere at gå til tandlæge i DK. Mange - især unge mennesker 18-30 vil IKKE gå til tandlæge hvis det bliver dyrere, da de allerede har svært ved at finde penge til at gå til tandlæge for nu!

Tina Nissen (Christiansfeld, )

#197

For at styrke tandsundheden og dermed også hele kroppens . Velfærd længe leve

Maria Börninck (Helsingør, )Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...