Forældre mod Lovforslag L160

Kommentarer

#412

Beskyt barndommen!

Anne Kirstine Fruensgaard (Aalborg , 2018-05-17)

#418

Jeg skriver under, fordi det er et TÅBEligt forslag fremsat af mennesker som intet kender til hverdagen i skolen. Og tilsyneladende heller ikke til børn. og som muligvis er igang med at afskaffe folkeskolen til fordel for privatisering

Lene Nielsen (Vanløse, 2018-05-17)

#420

Lovforslaget fremstår som det er baseret på fixe ideer og uvidenhed om hvad både læring of dannelse går ud på, ligesom fravær af kritisk stillingtagen til div IT, ikke mindst overdreven tro på dens betydning for børns udvikling, virker gammeldags og dybt bekymrende.

sigrun Gudbrandsdottir (københavn, 2018-05-17)

#423

Det trådløse er skadeligt for vores hjerner og kroppe.. Det påvirker os negativt helt ned på celleplan .. Det er dog langt værre for børns hjerner

Annasofia Mogensen (Haslev , 2018-05-17)

#426

Fordi jeg netop har valgt en privat af den årsag. Jeg vil selv have lov til at bestemme, hvor meget mine børn skal tage brug af elektronik såsom alt andet!

Sahri Holm (5220, 2018-05-17)

#433

Jeg skriver under, fordi jeg vil mine - og andres - børn det bedste. Og dette lovforslag gør ikke forholdene for børn bedre. Det er at gøre børn en bjørnetjeneste

Ulrik Johnsen (Højbjerg, 2018-05-17)

#442

Det er selvfølgelig nærliggende at starte en diskussion om IT-læring i danske dagtilbud, men noget meget vigtigere er på færde her, nemlig at kæmpe for retten til den frihed, der er på området! Lovforslag L160 gør det obligatorisk at bruge teknologi i børns institutioner.

Klaus Heinecke (København, 2018-05-17)

#443

"Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre" er gode mål, som på ingen måde tilgodeses ved obligatoriske læringsmål og -midler fastsat af staten.

Alice Elbek (Odder, 2018-05-17)

#444

Bliver loven udført som foreslået, vil det betyde en uoprettelig skade på sundheden for det enkelte individ - det enkelte barn. Der er endda rigelig stress og elektronisk og digital stress i det daglige for det enkelte barn. Både skole folk, lærerer og forskere og andre, som seriøst arbejder med, at børn og unges læring, har for længes fastslået, at det massive fokus på indføring af elektronik i skolen, er ødelæggende for læring. Elektronik - smartphones, iPads og andet, forstyrrer koncentrationen, stjæler opmærksomhed - er afbrydende for en nærvenrende dialog - særligt i klasseværelset.
At indføre elektronik som obligatorisk del af UV, betragter førende forskere som en stor fejl. I forvejen, har mange skoler meget alvorlige udfordringer for at gennemføre frugtbar UV - grundet at de fleste unge/børn i timerne, er mere optaget af hvad der foregår på deres platformen- end hvad der sker på tavlen. Læring og tillæring på naturlig vis må være kernen i undervisningen.

Kim Hody (2000 F, 2018-05-17)

#445

Jeg syntes det er stik imod udvikling af kreativitet at tvinge børn til at bruge teknologiske redskaber. Jeg tror på at børn under 6 år, får rigelig mulighed for at "eksperimentere med antal, rum og form, som tidlige indgange til det matematiske sprog", gennem fri leg med hinanden og naturen omkring dem.

Synne Heilmann-Clausen (frederiksberg, 2018-05-17)

#446

staten skal ikke manipulere så stærkt ind i barndommen men overlade det til pædagoger og forældre. En skændsel at en liberal regering griber til så voldsom en styring af barnelivet.

jesper holm (slangerup, 2018-05-17)

#456

Jeg skriver under, fordi børn skal have lov til at være børn og ikke tvinges ind i adfærd med it.

Hanne Carlsson (Esbjerg Ø, 2018-05-17)

#464

Det strider meget imod mine principper for en god barndom, at iPads, telefoner, pc’er og lignende skal være en obligatorisk del af dagtilbud for små børn. Leg, sanselighed, nærhed, natur, kreativitet og sociale fællesskaber bør være det bærende i et dagtilbud. Det bør være enhver forælders ret, at kunne fravælge institutionstilbud til små børn, som satser på tidlig introduktion af it.

Christina Gundersen (Kvistgård, 2018-05-17)

#476

Syntes det fint vi har teknologien.... men vi laver jo snart ikke andet end at SKAL hænge i det hele tiden. Vores børn og medmennesker er mere optaget af at sidde med teknologien frem for det enkle individ.

Jani Algrensen (Hjallerup, 2018-05-17)

#491

Det er en frygtelig fejltagelse at indføre denne lov som fratager forældre mulighed, for at tage ansvar for deres børns læring ved at fravælge it til småbørn og en skrækkelig omgang akademisk pædagogisk sludder .

Gritt Gjellerod (Silkeborg, 2018-05-17)

#493

Man fratager børn deres muligheder for relationer til andre børn i samme grad som i dag.

Jesper Topp (Tjæreborg, 2018-05-17)

#494

Det er en rigtig dårlig idé. Mange unge er allerede for meget på mobilerne, IPads, computere, og meget andet elektronik, og så lære bitte små børn at gøre det samme..

Anna Seeberg Rasslan (Borup, 2018-05-17)

#500

Det er et fuldstændigt absurd forslag, at så små børn skal digitaliseres og dræbende for kreativ, socialiserende udvikling

Lena Høegh (Århus v, 2018-05-17)

#508

Det er SÅ vigtigt at de enkelte daginstitutioner selv kan vælge deres pædagogiske værktøjer og principper. Og der er absolut INGEN fare for at børnene ikke lærer at benytte diverse teknologiske redskaber, da de er overalt, og det er nok snarere omvendt at de skal lære at bruge alt muligt andet, som de ikke bliver mødt med i deres hverdag, rigtige redskaber, værktøj osv.

Rose Andersen (Mern, 2018-05-17)

#510

De skal nok lære det.
" Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle at livet er stort.
Lad dem skue de blå horisonter
Og himmelhvælvingen så port "

Helene Foged (Kerteminde, 2018-05-17)

#533

Jeg er pædagog og oplever, at børn næsten ikke laver andet end digitale spil, når de er hjemme. Efter skolestart tager mange børn anseligt på i vægt. Jeg mener, at børnehavetiden må være et frirum for alle sanser.

Birte Kristoffersen (Vanløse, 2018-05-17)

#537

Børn skal have ret til en fri barndom

Susie Andersen (Gilleleje , 2018-05-17)

#539

Fordi det skal være muligt som forældre at fravælge institutioner med obligatorisk IT og fordi daginstitutionerne selv skal vurdere, hvad der fungerer hos dem.

Anne Rom Hansen (Aabybro, 2018-05-17)

#540

det er skide vigtigt

Mette Fischer (åkersberga, 2018-05-17)

#545

Jeg mener det ikke er gavnligt for et lille barns udvikling og helbred at sidde med en I-pad eller andet elektronisk apparat, mere end de allerede gør derhjemme. Børnehaven (og skolen i de små klasser) er et sted hvor barnet lærer at begribe verdenen gennem /med sine sanser, i fysisk interaktion med omverdenen og i fri leg med sine jævnaldrene.

Ida Dey (Herlev, 2018-05-17)

#548

Mindre skole, mere leg. Fokus på at skabe helhedsorienterede videbegærlige børn det kan finde ud af at begå sig i grupper så der bliver plads til alle. Så er det en let sag for skolelærerne at sørge for den boglige og elektroniske uddannelse

Anine Bråten (Horsens, 2018-05-17)

#549

Jeg mener vi skal lade det være op til den fagkyndige at vuderer fra dag til dag om der skal bruges teknologi i instutitutionerne. ikke en dum regl der ikke tager højde for de enkle børns situation.

Martin Asring (4000, 2018-05-17)

#559

Jeg modsætter mig at man fra regeringsside kan gå ind og diktere hvorledes fagprofessionelle skal udføre deres opgave uden at tage disse med på råd. Desuden mener jeg i langt højere grad der er brug for øget voksenkontakt og træning af de helt basale kompetencer plus en styrkelse af de sociale kompetencer i dagtilbuddene og så kan IT-kundskaberne komme senere.

Britt Rindom (Haslev, 2018-05-18)

#569

Vi er udsat for alt for meget elektronik i forvejen.

Nina Møller (Vanløse, 2018-05-18)

#582

Det er vigtigt

Linnea Jenden (Kbh, 2018-05-18)

#587

Fordi børns tilknytning til skærme er unødvendigt (og i øvrigt skadeligt) i for tidlig en alder. Det er hindrende for det kropslige nærvær i rummet som er en betingelse for at der kan ske naturlig udvikling af personlige og sociale kompetencer og læring og for indlevelse og fokus i nuet. Beviset ses i øvrigt lige nu i øvrigt på folkeskoler og gymnasier hvor man erkender at man har været for ukritisk og for positivt indstillet overfor det digitale som redskab.
Mvh Karen (gymnasielærer og mor til barn i børnehave og skole)

Karen Houkjær Jørgensen (Frederiksberg, 2018-05-18)

#590

Det er fuldstændigt unødvendigt at pådutte små børn, en voksenkultur. Hvorfor bliver der ikke snakket om, hvad der sker i små børns hjerner, når de bruger iPad fx

Nina Petersen (Vejle, 2018-05-18)

#598

Fordi min søn ikke skal side med en skærm i hoved, han går i en natur vuggestue

Simone Kampp (Skanderborg , 2018-05-18)

#600

Mine børn under ingen omstændigheder skal tvinges til at forholde sig til Ipads og lignende før de starter i skole. De skal have lov til at være fri af digitale medier og bruge deres egen fantasi så længe som muligt! Forslaget er vanvittigt.

Karina Danielsen (Gedved, 2018-05-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...